Open menu
28 | 10 | 2021

Αθήνα 31/07/2006

Π.Κ. 97

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας.

 

Στην Αθήνα σήμερα 26 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και αφετέρου Π. Τσίχλης, Πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, Γενικός Γραμματέας, εκπρόσωποι της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο Εφαρμογής
 

Στην παρούσα ΣΣΕ υπάγονται οι απασχολούμενοι στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια


Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των απασχολουμένων στην Παστερίωση Γάλακτος ολόκληρης της χώρας και όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 σε ποσοστό 3%. Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους περιοδεύοντες πωλητές.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Τριετίες

 

Στους υπαγόμενους σ’ αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται επίδομα πολυετoύς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας που διανύθηκε στον κλάδο και μέχρι 10 (δέκα) τριετίες.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Επίδομα Γάμου


Σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου χορηγείται επίδομα γάμου 10%. Επίσης το ίδιο επίδομα χορηγείται στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Επίδομα Προϊσταμένου


Όσοι από τους υπαγόμενους σε αυτή τη ΣΣΕ εκτελούν χρέη προϊσταμένου δικαιούνται επιδόματος 10% γι’ αυτή την εργασία υπολογιζόμενο πάντα στα βασικά ημερομίσθια.
Το επίδομα αυτό δεν αφορά τους περιοδεύοντες πωλητές στους οποίους εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Επίδομα διαχειριστικών λαθών


Στους περιοδεύοντες πωλητές που διαχειρίζονται χρήματα και εφόσον κάνουν εισπράξεις - πληρωμές, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών εκ 30 € το μήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 7


Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναμόρφωσης της παρούσας Σ.Σ.Ε με στόχο να περιλάβει όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο Από κοινού τα δύο μέρη θα συντάξουν σχέδιο εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε που θα περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες του κλάδου.

 

ΑΡΘΡΟ 8


Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 12.4.2006 ΕΓΣΣΕ ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγομένου ς στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Υπολογισμός Επιδομάτων


Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες ΣΣΕ ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις καθώς και από την παρούσα υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων και μισθών αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Λοιπές διατάξεις


Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται. από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγουμένων ΣΣΕ και διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με τη παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ.

 

ΑΡΘΡΟ 11


Η ισχύς αυτής της ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm