Open menu
03 | 03 | 2021

Αθήνα 31/07/2006

Π.Κ. 95

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανιών τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

 

Στην Αθήνα σήμερα 26 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός 1) Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και αφετέρου Π. Τσίχλης, Πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/90 για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο Εφαρμογής


Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες τυροκομίας, τυροκομικές επιχειρήσεις εν γένει και τυροκομικά εργοστάσια όλης της χώρας.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια


Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων αυτής της ΣΣΕ και όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 σε ποσοστό 3%/ Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους περιοδεύοντες πωλητές.
 

ΑΡΘΡΟ 3


Οι βοηθοί όλων των παραπάνω κατηγοριών εφόσον απασχοληθούν επί 8 (οκτώ) έτη σε μία από τις ειδικότητες αυτές θεωρούνται τεχνίτες της αντίστοιχης ειδικότητας.
 

ΑΡΘΡΟ 4

Επιδόματα


Στους παραπάνω μισθωτούς χορηγούνται τα εξής επιδόματα τα οποία υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών μισθών και ημερομισθίων:

α) επίδομα πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που διανύθηκε στο κλάδο και μέχρι δέκα (10) τριετίες. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των προηγουμένων εργοδοτών ή του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Ι.Κ.Α., εφόσον αυτή προκύπτει από αυτό
β) επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους -ρες, διαζευγμένους-νες καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών
γ) στους αναφερόμενους στη παρούσα ΣΣΕ τυροκόμους, γενικά όλων των κατηγοριών, που έχουν αποκτήσει, πτυχίο Τυροκομικής Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού, χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 13% υπολογιζόμενο στα πιο πάνω καθοριζόμενα για την ειδικότητά τους βασικά ημερομίσθια
δ) όσοι από τους υπαγόμενους σ’ αυτή τη ΣΣΕ εκτελούν χρέη προϊσταμένου δικαιούνται επιδόματος 10% γι’ αυτή την εργασία υπολογιζόμενο στα ημερομίσθια της παρ. 2 αυτής της ΣΣΕ
ε) στους αναφερόμενους στη παρούσα ΣΣΕ περιοδεύοντες πωλητές, και εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προιστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%. Επίσης στους περιοδεύοντες πωλητές που διαχειρίζονται χρήματα και εφόσον κάνουν εισπράξεις - πληρωμές, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών εκ 30 € το μήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Επίδομα ψύξεως


Στους μισθωτούς που απασχολούνται σε ψυκτικούς θαλάμους (αποθήκες) συντήρησης τυριών σε θερμοκρασία μέχρι 5ο (πάνω από το μηδέν) χορηγείται ειδικό επίδομα θέσεως από 1€ την ημέρα.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Ανθυγιεινό επίδομα


Το υπό της υπ’ αριθμ.2/86 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών προβλεπόμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 3% υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.

 

ΑΡΘΡΟ 7


Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναμόρφωσης της παρούσας Σ.Σ.Ε με στόχο να περιλάβει όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο. Από κοινού τα δύο μέρη θα συντάξουν σχέδιο εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε που θα περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες του κλάδου.

 

ΑΡΘΡΟ 8


Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 12.4.2006 ΕΓΣΣΕ ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγομένους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς.

 

 

ΑΡΘΡΟ 9

Λοιπές διατάξεις


Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας.
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγουμένων ΣΣΕ και διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με τη παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
 

ΑΡΘΡΟ 10


Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 1.1.2006.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm