Open menu
05 | 12 | 2021

Αθήνα 03/02/2006

Π.Κ. 3

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ)

 

Στην Αθήνα σήμερα, 22.12.2005, στα γραφεία του ΟΜΕΔ, Πλ. Βικτωρίας 7, καταρτίστηκε μεταξύ, αφενός της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τους Σοφοκλή Ξυνή, πρόεδρο και Ματθαίο Ζήκο, ταμία και αφετέρου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τους Μιχάλη Κουρουπό, πρόεδρο και Δημήτρη Κάζαγλη, οργανωτικό γραμματέα αντίστοιχα, παρισταμένου και του μεσολαβητή του ΟΜΕΔ ¶γγελου Ζησιμόπουλου, η παρακάτω Σ.Σ.Ε. για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ).
 

¶ρθρο 1


Στις διατάξεις αυτής της ρύθμισης υπάγονται όλοι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα ιδιωτικά ΤΕΕ όλης της χώρας (ημερήσια και εσπερινά).
 

¶ρθρο 2


Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ιδιωτικά ΤΕΕ ανήκουν στις εξής κατηγορίες και υποκατηγορίες:

Α. Διδάσκοντες σε μαθήματα γενικής παιδείας (γενικής ωφελιμότητας) που διακρίνονται σε:

1. Απασχολούμενους με πλήρες ωράριο.
2. Απασχολούμενους με μειωμένο ωράριο.

Β. Διδάσκοντες τα τεχνολογικά μαθήματα (τεχνικής κατεύθυνσης)

1. Απασχολούμενοι με πλήρες ωράριο.
2. Απασχολούμενοι με μειωμένο ωράριο.
3. Απασχολούμενοι με ωριαία αντιμισθία (ωρομίσθιοι).

¶ρθρο 3


α) Ως εκπαιδευτικοί με πλήρη απασχόληση θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί των οποίων το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι τουλάχιστον ίσο με το υποχρεωτικό ωράριο των δημόσιων εκπαιδευτικών, όπως περιγράφεται στην παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 και την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.2413/1996.
β) Ως προς την πρόσληψη, τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, την απόλυση και τη διαδικασία μετάβασης στο Δημόσιο των εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α΄/13.2.2002) και του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20.11.2003), όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και η παρ. 14 της υπ’ αριθ. Δ/579526/26.7.2002 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
γ) Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν την ίδια βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη όπως ακριβώς και οι διορισμένοι στο Δημόσιο συνάδελφοί τους, λαμβάνουν δε τις αντίστοιχες αποδοχές -συμπεριλαμβανομένων όλων των επιδομάτων- των εκπαιδευτικών του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυξημένες κατά ποσοστό 5%, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης από 1.1.2006 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύουν για το έτος 2006.
δ) Στους διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων καταβάλλεται επιπλέον μηνιαίο επίδομα θέσης και για δώδεκα (12) μήνες ετησίως.
Σε κάθε περίπτωση, τα επιδόματα αυτά δεν θα είναι κατώτερα από εκείνα που δίδονται στη δημόσια εκπαίδευση και με προσαύξηση 5%.

 

¶ρθρο 4


α) Ως εκπαιδευτικοί με μερική απασχόληση χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί των οποίων το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι μικρότερο από το αντίστοιχο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 και είναι: απόφοιτοι καθηγητικών σχολείων, πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ, πτυχιούχοι ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ ή που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσφατης εγκυκλίου Φ8/575/36179/Δ5/11.4.2005 του Υπουργείου Εθνική Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Ως προς την πρόσληψη, τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, την απόλυση και τη διαδικασία μετάβασης στο Δημόσιο των εκπαιδευτικών μερικής απασχόλησης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α΄/13.2.2002) και του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20.11.2003) όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και η παρ. 14 της υπ’ αριθ. Δ/579526/26.7.2002 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί με μερική απασχόληση έχουν την ίδια βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη όπως ακριβώς και οι διορισμένο στο Δημόσιο συνάδελφοί τους, οι δε αποδοχές τους θα προσδιορίζονται με βάση το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο των εκπαιδευτικών του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των επιδομάτων και για το σύνολο των μαθημάτων που αυτοί θα διδάσκουν με αναλογία χ/21 ή χ/19 ή χ/18 ή χ/16 (όπου χ οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας) ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, αυξημένες κατά ποσοστό 5%.
γ) Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των εκπαιδευτικών μερικής απασχόλησης από 1.1.2006 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2006.
δ) Για τη συμπλήρωση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ενός (1) έτους, λαμβάνεται ως βάση η διδασκαλία των 18 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η προϋπηρεσία ή υπηρεσία για διδασκαλία μικρότερου αριθμού ωρών υπολογίζεται αναλογικά σε κλάσμα με παρονομαστή το 18.
ε) Γίνεται μνεία ότι οι εκπρόσωποι των ΤΕΕ πρέπει να προσλαμβάνουν, μέσω αναγγελιών στον ΟΑΕΔ, εφημερίδες κ.λπ., εκ των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον το 50% από πτυχιούχους ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ).

Η ρύθμιση αυτή δεν περιλαμβάνει τους ήδη εργαζόμενους. Σε περίπτωση αδυναμίας των εκπροσώπων των ΤΕΕ να βρουν εκπαιδευτικούς με πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) κατά το ανωτέρω ποσοστό (50%), δύνανται να προσλαμβάνουν και άτομα που δεν έχουν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί σχετική γραπτή ενημέρωση του αρμόδιου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 

 

¶ρθρο 5


α) Ως εκπαιδευτικοί με ωριαία αντιμισθία (ωρομίσθιοι), θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί μαθημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α1) Είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένοι στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή συνταξιούχοι του Δημοσίου ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού ή ελεύθεροι επαγγελματίες.
α2) Είναι πτυχιούχοι τεχνικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παιδαγωγική επάρκεια.

β) Οι εκπαιδευτικοί με ωριαία αντιμισθία προσλαμβάνονται κατά την έναρξη του σχολικού έτους ή κατά τη διάρκεια αυτού. Η διάρκεια των συμβάσεων των εκπαιδευτικών με ωριαία αντιμισθία είναι ίδια με αυτή των εκπαιδευτικών με πλήρες ωράριο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ. β΄ της παρούσας.
γ) Οι προσλαμβανόμενοι με ωριαία αντιμισθία αμείβονται από 1.9.2005 για κάθε προβλεπόμενη ώρα διδασκαλίας με το 1/70 των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του αντίστοιχου κλάδου των εκπαιδευτικών του Δημοσίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών υπαλλήλων του Δημοσίου του 2005 με αναγωγή σε 12μηνη βάση, διαιρούμενο δια 12 και πολλαπλασιαζόμενο επί 9 και προσαυξημένο κατά 5%.
Από 1.1.2006 οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των εκπαιδευτικών ωριαίας αντιμισθίας αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2006, αυξημένες κατά ποσοστό 5%.
Η υπηρεσία ή προϋπηρεσία για διδασκαλία μικρότερου αριθμού ωρών υπολογίζεται αναλογικά.
Οι μηνιαίες αποδοχές προκύπτουν από το γινόμενο της ωριαίας αντιμισθίας επί τον αριθμό των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως, μη εξαιρουμένων των αργιών, πολλαπλασιαζόμενο επί 4,2.
Οι παραπάνω αποδοχές καταβάλλονται ισόποσα επί δώδεκα (12) μήνες, ήτοι και πέραν της έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των σχολείων, λόγω ακριβώς της κατά τα παραπάνω αναγωγής σε 12μηνη βάση.
δ) Στους με ωριαία αντιμισθία αμειβόμενους εκπαιδευτικούς της παρούσας σύμβασης καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας 5% για κάθε τριετία διδακτικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας και μέχρι δέκα (10) τριετίες.
ε) Για τη συμπλήρωση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ενός (1) έτους λαμβάνεται ως βάση η διδασκαλία των 18 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η προϋπηρεσία ή υπηρεσία για διδασκαλία μικρότερου αριθμού ωρών υπολογίζεται αναλογικά σε κλάσμα με παρονομαστή το 18.
στ) Αν εκπαιδευτικός που διδάσκει μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης έχει τριετή συνεχή υπηρεσία και δεν υπάγεται στην περ. α1 του άρθρου 5 της παρούσας, η σύμβασή του υπάγεται στην περίπτωση εκπαιδευτικού που απασχολείται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο.
ζ) Για τα λοιπά θέματα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α΄/13.2.2002) και του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20.11.2003), όπως ισχύουν σήμερα.

 

¶ρθρο 6


Για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καταβάλλονται 45,00 ευρώ και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος καταβάλλονται 75,00 ευρώ μηνιαίως. Από 1.1.2006 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2006.
 

 

¶ρθρο 7


Χορηγούνται για την ενίσχυση της οικογένειας όλου του φάσματος των εκπαιδευτών όλων των κατηγοριών (πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και ωρομίσθιους) μηνιαία: σε έγγαμο 35,00 ευρώ, έγγαμο ή άγαμο με ένα ανήλικο τέκνο 35,00 + 18,00 ευρώ, με δύο τέκνα 35,00 + (2 x 18,00) ευρώ, με τρία τέκνα 35,00 + (2 x 18,00) + 35,00 ευρώ, με τέσσερα τέκνα 35,00 + (2 x 18,00) + 35,00 + 47,00 ευρώ, με πέντε τέκνα 35,00 + (2 x 18,00) + 35,00 + 47,00 + 73,00 ευρώ και με έξι τέκνα 35,00 + (2 x 18,00) + 35,00 + 47,00 + (73,00 x 2) ευρώ. Από 1.1.2006 τα επιδόματα αναπροσαρμόζονται για όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2006.
 

 

¶ρθρο 8


Η καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο εντός των πρώτων πέντε (5) εργασίμων ημερών του επόμενου μήνα από εκείνον στον οποίο παρασχέθηκε η εργασία. Σε περίπτωση καθυστέρησης, καταβάλλονται εκτός των δεδουλευμένων και τόκοι υπερημερίας.
 

 

¶ρθρο 9


Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα, ευνοϊκότερα καθεστώτα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τους νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λπ., δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
 

 

¶ρθρο 10


Η ισχύς της παρούσας, εάν παραπάνω δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2005.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm