Open menu
04 | 12 | 2022

Αθήνα 19/07/2021
Αρ. πρωτ.:
Α. 1155

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217).


Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217), ως ακολούθως:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι ως άνω υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., είτε με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αφορούν μόνο πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου73 του ν. 2960/2001, με εξαίρεση τις περ. ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ) και κα) της ιδίας παραγράφου, εκτός της περίπτωσης του πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται είναι, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:

Α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής πώλησης (τιμολόγια):

α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου
γ) Είδος παραστατικού
δ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
ε) Σειρά/αριθμός παραστατικού
στ) Αριθμός εγκατάστασης
ζ) Είδος καυσίμου
η) Ποσότητα καυσίμου
θ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
ι) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή

Β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώλησης:

α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Είδος παραστατικού
γ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
δ) Είδος καυσίμου
ε) Ποσότητα καυσίμου
στ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
ζ) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή
η) Αριθμός Εγκατάστασης
θ) Σειρά / αριθμός παραστατικού».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εξαιρετικά, οι οντότητες- πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και οι μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, που διενεργούν λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης εκτός της εγκατάστασής τους, για τις ποσότητες που διατίθενται επί των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων, υποχρεούνται στη διαβίβαση των υπόψη δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., είτε μέσω Φ.Η.Μ. είτε μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, από την 01/10/2021».

4. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η παρούσα ισχύει από την 1/10/2021».

5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία Α.1208/9.11.2018 (Β’ 5259) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm