Open menu
28 | 05 | 2023

ΙΚΑ 17/10/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77

 

ΘΕΜΑ: Παράταση αναστολής μέχρι 31/12/2006 της υποχρέωσης υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, για ορισμένες κατηγορίες εργοδοτών.

 

Σχετ.: Εγκ. 8/02 (κεφ. 3), 54/04 (κεφ. 2) και 109/04 .

Η Διοίκηση του I.K.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ορισμένοι εργοδότες στην διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων τους, προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή από 1/7/2005 (περίοδοι απασχόλησης από Ιούλιο 2005 και μετά) των Α.Π.Δ. αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω διαδικτύου), αποφάσισε να παρατείνει την αναστολή εφαρμογής του εν λόγω μέτρου μέχρι και 31/12/2006. Επίσης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία δύνανται οι εργοδότες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα και απασχολούν και προσωπικό για το οποίο καταβάλλουν εισφορές μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής τις οποίες εισπράττει το I.K.A., να υποβάλλουν για το προσωπικό αυτό Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών.

Θα ακολουθήσει τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

Συνεπώς, για περιόδους απασχόλησης μέχρι και του Δεκεμβρίου 2006, οι παρακάτω εργοδότες και μόνο αυτοί θα εξακολουθήσουν να έχουν την δυνατότητα υποβολής των αντίστοιχων Α.Π.Δ. με τον τρόπο που τις υπέβαλαν μέχρι και 30/6/2005, κατά περίπτωση:

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (μέσο) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΔ (συχνότητα)
1. Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού)
- αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν για το προσωπικό τους Α.Π.Δ. στο Υποκατάστημα ή Παρ/μα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκονται ( Εγκ. 8/02 ).
Ηλεκτρονική μορφή ή μαγνητικό μέσο ή εγγράφως Τρίμηνο
2. Σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, δημοτικά, κοινοτικά ή νομαρχιακά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, κρατικά νομικά πρόσωπα, που διέπονται κατ΄ αρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, δημόσιες εταιρείες, εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μικτής οικονομίας. Ηλεκτρονική μορφή ή μαγνητικό μέσο ή εγγράφως Τρίμηνο
3. Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα, με ανάθεση ή εργολαβία, με προϋπολογισμό δαπάνης μεγαλύτερο από 1.000.000,00 Ευρώ. Ηλεκτρονική μορφή ή μαγνητικό μέσο. Μήνας
4. Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία. Ηλεκτρονική μορφή ή μαγνητικό μέσο ή εγγράφως. Μήνας
5. Εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις οποίες εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Εγγράφως με Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών για το προσωπικό αυτών, για το οποίο καταβάλλουν εισφορές μόνο για τρίτους ( παρ. 3α άρθρου 10 Ν. 3050/2002 ). Τρίμηνο

 

 

Διευκρινίζεται ότι, όσοι από τους προαναφερόμενους εργοδότες επιλέξουν την υποβολή των προαναφερόμενων Α.Π.Δ. στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ. - Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να την πραγματοποιούν στις προθεσμίες που έχουν καθορισθεί για την διαδικασία αυτή (με βάση το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και μέχρι την 10η του επόμενου της απασχόλησης μήνα για τους εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων). Για το Β΄ εξάμηνο 2005 οι αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αναφέρονται στο υπ΄ αριθμ. Ε40/9/05 Γενικό Έγγραφό μας.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της 54/04 εγκυκλίου μας.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm