Open menu
18 | 06 | 2024

Αθήνα 17/01/2005
Αρ. Πρωτ.:  1004617
ΠΟΛ. 1006

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.3296/2004 σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄/14.12.2004) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν στο σύνολό τους οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/97, για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του κοινοποιούμενου άρθρου τα μέτρα για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων και χορήγησης πιστοποιητικών για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δέσμευση του 50% των τραπεζικών λογαριασμών, κ.λ.π.) εφαρμόζονται πλέον με τις εξής διαφοροποιήσεις:

· η δέσμευση του 50 % δεν καταλαμβάνει ποσά μισθών ή συντάξεων που κατατίθενται στους οικείους λογαριασμούς των φυσικών προσώπων
· αυξάνεται το προβλεπόμενο όριο για την εφαρμογή των μέτρων σε περίπτωση λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών, πλαστών φορολογικών στοιχείων και νόθευσης τέτοιων στοιχείων, από 150.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται η μη εφαρμογή των μέτρων στους παραβάτες λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη
· προσδιορίζονται με σαφήνεια τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται οι ίδιες κυρώσεις
· αρμόδιες για την εφαρμογή των μέτρων του
άρθρου 14 του ν. 2523/97, είναι οι φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ, Ελεγκτικά Κέντρα) που εκδίδουν τις καταλογιστικές πράξεις των φόρων ή τις αποφάσεις επιβολής προστίμων του ΚΒΣ, κατά περίπτωση.
· αίρεται η δέσμευση του 50% σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς
· προβλέπεται η ολική άρση των μέτρων σε κάθε περίπτωση μετά από καταβολή ποσού άνω του 70% των οφειλομένων ποσών φόρων, τελών και εισφορών ή των προστίμων του Κ.Β.Σ.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 ρυθμίζονται τα θέματα των κατά τη δημοσίευση του νόμου εκκρεμουσών υποθέσεων του άρθρου 14 του ν. 2523/97

1. Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από την γραμματική διατύπωση των κοινοποιούμενων διατάξεων τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται κάθε φορά που διαπιστώνεται διαζευκτικά ή αθροιστικά :

α) Μη απόδοση στο Δημόσιο ποσού κύριου φόρου: Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του αντικατασταθέντος άρθρου 14)
Σημειώνεται ότι τα μέτρα λαμβάνονται όταν το άθροισμα των μη αποδοθέντων ποσών υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για το σύνολο των ελεγχομένων φορολογικών χρήσεων και ανεξάρτητα από το είδος των φόρων – τελών που δεν αποδόθηκαν. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο το μη αποδοθέν ποσό να αφορά μία μόνο φορολογική περίοδο, ή μια χρήση, αλλά ούτε και ένα μόνο είδος φόρου –τέλους από αυτούς που προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Η δέσμευση του 50% των καταθέσεων και λογαριασμών δεν εφαρμόζεται πλέον για ποσά μισθών και συντάξεων (τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του αντικατασταθέντος άρθρου 14), αφού τα μέτρα του άρθρου 14 έχουν το χαρακτήρα της πρόληψης της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και όχι τη στέρηση βιοποριστικών μέσων του φορολογούμενου - παραβάτη.
β) Σε περίπτωση λήψης και χρήσης «εικονικών» φορολογικών στοιχείων, έκδοσης «εικονικών» και «πλαστών» φορολογικών στοιχείων και «νόθευσης» τέτοιων στοιχείων, εφόσον η καθαρή αξία των συναλλαγών που αναγράφεται σε αυτά, αθροιστικά λαμβανόμενη κατά τον χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων, υπερβαίνει πλέον το ποσό των 300.000 ευρώ ανεξάρτητα αν τα στοιχεία αυτά αφορούν την ίδια ή διαφορετικές διαχειριστικές περιόδους. (τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του αντικατασταθέντος άρθρου 14)
Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται αθροιστικά η καθαρή αξία των συναλλαγών, οι οποίες μπορεί να αναγράφονται και σε διαφορετικά είδη στοιχείων (π.χ. Α.Λ.Π. & Τ.Π.- Δ.Α. & Τ.Π.Υ. κ.λπ.) και τα οποία μπορεί να αφορούν περισσότερες της μίας φορολογικές περιόδους. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν την εφαρμογή της παραγράφου 6 του
άρθρου 16 του ν.2992/2002(ΦΕΚ 54 Α΄/20.3.2002), εφόσον οι παραβάσεις αυτές διαπιστώθηκαν ή οι σχετικές Α.Ε.Π. κατά τον Κ.Β.Σ. εκδόθηκαν από 20.3.2002 και μετά. Ως χρόνος διαπίστωσης της παράβασης, λαμβάνεται η ημερομηνία θεώρησης της σχετικής έκθεσης ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Ελεγκτικής Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο.
Επιπλέον προβλέπεται η μη εφαρμογή των μέτρων μόνο στους παραβάτες λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη (πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του αντικατασταθέντος άρθρου 14). Δηλαδή, οι προβλεπόμενες κυρώσεις για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου δεν εφαρμόζονται σε βάρος των παραβατών λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων όταν η συναλλαγή είναι υπαρκτή αλλά αποδεδειγμένα πραγματοποιήθηκε με πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στα ληφθέντα και καταχωρηθέντα φορολογικά στοιχεία.
Περαιτέρω και σε ότι αφορά την εφαρμογή των μέτρων σε βάρος του φερόμενου ως εκδότη των εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 40 του ν.3220/2004 στις οποίες και σας παραπέμπουμε.

γ) Χρήση - κατοχή περισσοτέρων ή άλλων Α.Φ.Μ.,(έκτο εδάφιο, παράγραφος 1 του αντικατασταθέντος άρθρου 14).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του έκτου εδαφίου της παραγράφου 1 του αντικατασταθέντος άρθρου 14, τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου εφαρμόζονται και στους φορολογούμενους στους οποίους έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα του τρίτου και τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του νόμου 2523/97, δηλαδή και σε βάρος όποιου φυσικού ή νομικού προσώπου κατέχει και χρησιμοποιεί περισσότερους από ένα Α.Φ.Μ. ή αναγράφει στα φορολογικά του στοιχεία Α.Φ.Μ. που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή που δεν έχει χορηγηθεί σε αυτό.

Διευκρινήσεις σχετικά με την επιβολή των προστίμων των τρίτου και τετάρτου εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997 έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1317/2.12.1997 στην οποία και σας παραπέμπουμε.

2. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του αντικατασταθέντος άρθρου 14, όπως ισχύουν, προσδιορίζονται με σαφήνεια τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται οι ίδιες κυρώσεις, σε περίπτωση μη απόδοσης Φ.Π.Α. ή λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, χωρίς να επιμερίζεται η ευθύνη τους ανάλογα με το χρονικό διάστημα που είχαν μια από τις ιδιότητες των παραγράφων 1-4 του αρθ. 20 του ν.2523/97. Αρκεί δηλαδή για την επιβολή των μέτρων σε βάρος των παραπάνω προσώπων, ότι αυτοί είχαν μία από τις ιδιότητες των παραγράφων1-4 του ως άνω άρθρου 20 του ν.2523/97 από τη γένεση της υποχρέωσης προς απόδοση στο Δημόσιο των παρακρατουμένων φόρων, ανεξάρτητα από τη φορολογική χρήση που αυτή ανάγεται και αν μεταγενέστερα και μέχρι τον χρόνο ενεργοποίησης των μέτρων, απέβαλαν την ιδιότητα αυτή με οποιοδήποτε τρόπο ή οποιαδήποτε αιτία.
Αντίθετα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 για τις περιπτώσεις λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης τέτοιων στοιχείων, τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα ίδια μέτρα περιορίζονται σε αυτά που κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης είχαν μια από τις ιδιότητες των παραγράφων 1 έως και 4 του
άρθρου 20 του ν.2523/97.
Διευκρινίζεται ότι τα προβλεπόμενα μέτρα καταλαμβάνουν όλα τα πρόσωπα που έχουν μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του
άρθρου 20 του ν.2523/97 και όχι μόνο τα πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Δ/ντος συμβούλου της επιχείρησης, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που σύμφωνα με τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ., εκπροσωπεί ή δεσμεύει την επιχείρηση με μόνη την υπογραφή του ή με δεύτερη υπογραφή, στην διοίκηση ή διαχείριση αυτής, ή αναπληρώνει στα καθήκοντά τους ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2523/97. Και αυτό διότι εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί με το καταστατικό της ΑΕ ή με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, δηλ. με ιδιωτική βούληση, εμπίπτουν ευθέως στη ρύθμιση της παραπάνω διάταξης, ήτοι στον κύκλο των προσώπων σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα.
Ανάλογη είναι και η αντιμετώπιση των προσώπων που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν την επιχείρηση με μόνη την υπογραφή τους ή με δεύτερη υπογραφή, στην διοίκηση ή διαχείριση αυτής, ή αναπληρώνουν στα καθήκοντά τους ένα από τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20, καθώς και των παραγράφων 2,3 και 4 του ιδίου άρθρου του ν.2523/97.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 τα μέτρα για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων και χορήγησης πιστοποιητικών για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δέσμευση του 50% των τραπεζικών λογαριασμών, κ.λ.π.) εφαρμόζονται πλέον άμεσα από τις φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ, Ελεγκτικά Κέντρα) που είναι αρμόδιες για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων των φόρων ή των αποφάσεων επιβολής προστίμων του ΚΒΣ, κατά περίπτωση.
Οι ανωτέρω φορολογικές αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας μέσω TAXIS, καταχωρώντας αυθημερόν τον αριθμό πρωτοκόλλου της έγγραφης ενέργειάς τους με την οποία εφαρμόζονται τα ως άνω περιοριστικά μέτρα και την αιτιολογία αυτής στο υποσύστημα εσόδων ως εντολή μη έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας, για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.

-Στην περίπτωση εφαρμογής των μέτρων από τα Ελεγκτικά Κέντρα και μέχρι σύνδεσής τους με το υποσύστημα εσόδων του TAXIS, η ως άνω ενέργειά τους θα αποστέλλεται αυθημερόν μέσω FAX στην αρμόδια για την επιχείρηση Δ.Ο.Υ, η οποία θα προβαίνει άμεσα στην ανωτέρω διαδικασία, ενημερώνοντας εγγράφως για τις ενέργειές της, την ίδια μέρα την αρμόδια Ελεγκτική αρχή.

Επιπλέον οι ανωτέρω φορολογικές αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα:

α) όλες τις τράπεζες αποστέλλοντας την ως άνω ενέργειά τους στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., και μέχρι την σύνδεσή τους με το διαδίκτυο, μέσω FAX (210 3386596), προκειμένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες της για την άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων δεσμεύσεων, καθώς και
β) τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλοντας την ως άνω ενέργειά τους μέσω FAX στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (FAX 210-3704317) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (FAX 210-3633047 ή 210-3630110), αντίστοιχα.

Η ανωτέρω ενέργεια αποστέλλεται επίσης αυθημερόν και στη Δ/νση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση kyd9_3@gsis (παράγραφος 4 του αντικατασταθέντος άρθρου 14).

-Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέτρα είναι προληπτικά και λαμβάνονται ως εξαιρετικά σε περιπτώσεις κατακράτησης εκ μέρους των επιχειρήσεων, εσόδων του Δημοσίου που προέρχονται από φόρους που παρακρατούν ή επιρρίπτουν στην κατανάλωση. Για το λόγο αυτό η προβλεπόμενη από τις διατάξεις ειδική έκθεση ελέγχου καθώς και η έγγραφη γνωστοποίηση εφαρμογής των προβλεπομένων μέτρων πρέπει να συντάσσεται κατά προτεραιότητα από την αρμόδια φορολογική αρχή, αμέσως με τη διαπίστωση της μη απόδοσης των φόρων ή τη διαπίστωση της παράβασης της λήψης και χρήσης ΄΄εικονικών΄΄ φορολογικών στοιχείων, έκδοσης ΄΄εικονικών΄΄ και ΄΄πλαστών΄΄ φορολογικών στοιχείων και ΄΄νόθευσης΄΄ τέτοιων στοιχείων κατά περίπτωση, και όχι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για την οποία απαιτούνται χρονοβόρες ελεγκτικές επαληθεύσεις με συνέπεια να οδηγούμεθα στη λήψη των μέτρων όταν αυτά πια χάνουν το χαρακτήρα του ‘’επείγοντος’’ και της ‘’πρόληψης’’.
-Ειδικότερα, όταν ο έλεγχος διενεργείται από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε) πρώην Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στα πλαίσια των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, η ΄΄Ειδική Έκθεση Ελέγχου΄΄ αποστέλλεται κατά προτεραιότητα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία προβαίνει άμεσα στη σύνταξη και κοινοποίηση προς τις υπηρεσίες και τους φορείς της παραγράφου 3 του
άρθρου 14 του ν. 2523/97, της έγγραφης γνωστοποίησης για την εφαρμογή των δεσμεύσεων και απαγορεύσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, καθώς και στην Δ/νση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και η κατά προτεραιότητα αποστολή προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου Κ.Β.Σ. ώστε στη συνέχεια, να εκδοθεί από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ, χωρίς καμία καθυστέρηση, η σχετική Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. για να κοινοποιηθεί στον παραβάτη, λαμβανομένου υπόψη ότι σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως για την διοικητική επίλυση της διαφοράς από τον φορολογούμενο – παραβάτη σε βάρος του οποίου έχουν εφαρμοσθεί τα μέτρα, αν δεν εκδοθούν και κοινοποιηθούν εντός διμήνου οι σχετικές ΑΕΠ του ΚΒΣ, αίρονται αυτοδίκαια όλες οι συνέπειες και οι απαγορεύσεις που καθορίζονται με το άρθρο αυτό. (παράγραφος 5 του αντικατασταθέντος άρθρου 14)

Οδηγίες για την πληρότητα και την ορθή σύνταξη των Ειδικών Εκθέσεων Ελέγχου έχουν ήδη δοθεί με την αριθμ.Πρωτ. 1047551 / 11711 / ΔΕ-Γ’ /21.5.2003 εγκύκλιό μας στην οποία και σας παραπέμπουμε.
Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των προβλεπομένων μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου δεν απαιτείται η οριστικοποίηση των καταλογιστικών πράξεων των φόρων, τελών - εισφορών ή των Α.Ε.Π. του Κ.Β.Σ.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 επαναλαμβάνονται με μικρές διαφορές οι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 14 του ν. 2523/97, οι οποίες δεν χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση.
5. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 προβλέπεται η άρση περιοριστικά και μόνο της δέσμευσης του 50% των καταθέσεων και των λογαριασμών του υπόχρεου στις περιπτώσεις που επιτυγχάνεται διοικητική επίλυση ή δικαστικός συμβιβασμός ή κατ' άλλο τρόπο διοικητική περαίωση της φορολογικής διαφοράς, που αφορά φόρους ή παραβάσεις του Κ.Β.Σ., συνεπεία των οποίων εφαρμόσθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα.(πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του αντικατασταθέντος άρθρου 14).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη καταβολής εκ μέρους του φορολογούμενου - παραβάτη, δύο συνεχόμενων εκ των προβλεπομένων δόσεων των φόρων ή των προστίμων που προέκυψαν μετά την διοικητική περαίωση της φορολογικής διαφοράς, αναβιώνει άμεσα σε βάρος του το μέτρο της δέσμευσης του 50% των καταθέσεων και των λογαριασμών του (δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του αντικατασταθέντος άρθρου 14) και η αρμόδια φορολογική αρχή υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα όλες τις Τράπεζες και τα λοιπά Πιστωτικά με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.
Σε ότι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 5 του αντικατασταθέντος άρθρου 14, οδηγίες έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1317/2.12.1997 στην οποία και σας παραπέμπουμε.
6. Για την υποχρεωτική άρση των μέτρων στις περιπτώσεις λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών, πλαστών φορολογικών στοιχείων και νόθευσης τέτοιων στοιχείων, με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του αντικατασταθέντος άρθρου 14, μειώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό καταβολής του τελικού ποσού του προστίμου του Κ.Β.Σ. που επιβλήθηκε για τα εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, από 100% σε 70%
Για την γνωστοποίηση της κατά τα ανωτέρω μερικής ή ολικής άρση ή της αναβίωσης των μέτρων, εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται και για την γνωστοποίηση εφαρμογής των μέτρων αυτών από τις κατά περίπτωση αρμόδιες φορολογικές αρχές (δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του αντικατασταθέντος άρθρου 14).
7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 27 του ν.3296/2004 ορίζεται ότι :

α) οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων του άρθρου 14 του ν. 2523/97 όπως ισχύει, εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη επιβληθεί τα εν λόγω μέτρα πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου, και
β) το σύνολο των διατάξεων του
άρθρου 14 του ν. 2523/97 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνει και τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου μέχρι την δημοσίευση του νόμου και δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί τα προβλεπόμενα από την παρ 1 μέτρα.

Κατά συνέπεια οι Δ.Ο.Υ. που έχουν συντάξει μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου (14.12.2004) Ειδικές Εκθέσεις Ελέγχου, ή προς τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί Ειδικές Εκθέσεις Ελέγχου του ΣΔΟΕ ή των ΤΕΚ για επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων δεν έχουν λάβει ενημέρωση από την Υπηρεσία μας για την εφαρμογή των προβλεπομένων μέτρων, υποχρεούνται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες από τις νέες διατάξεις ενέργειές τους για την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα και με τις νέες προϋποθέσεις που τίθενται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις. Στις ίδιες ενέργειες πρέπει να προβούν και τα Ελεγκτικά Κέντρα για τις περιπτώσεις που οι Ειδικές Εκθέσεις Ελέγχου έχουν συνταχθεί εκ μέρους των.
Προς διευκόλυνση των αρμοδίων φορολογικών αρχών και για την ομοιόμορφη και ορθή εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, επισυνάπτουμε έξι (6) διαφορετικά υποδείγματα εγγράφων με τα οποία θα γνωστοποιείται στο εξής η εφαρμογή των ως άνω μέτρων σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς. Τα υποδείγματα αυτά αφορούν την γνωστοποίηση εφαρμογής των μέτρων σε βάρος ατομικών επιχειρήσεων ή εταιριών, κοινοπραξιών, αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών, σε περίπτωση που διαπιστώνεται:

α) μη απόδοση παρακρατουμένων και επιρριπτόμενων φόρων
β) λήψη, χρήση, έκδοση ή νόθευση φορολογικών στοιχείων, ή
γ) συντρέχουν συγχρόνως και οι δύο ως άνω προϋποθέσεις.

8. Τέλος σημειώνεται ότι τόσο οι διατάξεις της παραγράφου 1 όσο και οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 14 Δεκεμβρίου 2004.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm