Open menu
04 | 12 | 2022

Αθήνα 29/03/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1060

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

 

Ορίζουμε την έκταση εφαρμογής, τα δεδομένα που διαβιβάζονται, την διαδικασία, τον χρόνο διαβίβασης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013.

 

Άρθρο 1

Έκταση εφαρμογής - Δεδομένα που διαβιβάζονται

 

1. Ως υπόχρεες οντότητες για την εφαρμογή της παρούσας, νοούνται οι οντότητες- κάτοχοι αδειών, που ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230).

Ειδικότερα:

α) Οι οντότητες - κάτοχοι αδειών διύλισης, οι οποίες πωλούν σε κατόχους άδειας εμπορίας, προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης, σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές (π.χ. ΔΕΗ) και στις ένοπλες δυνάμεις.

β) Οι οντότητες - κάτοχοι αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και υγραερίων), οι οποίες πωλούν σε κατόχους άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας, σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές ή σε τελικούς καταναλωτές υπό προϋποθέσεις.

γ) Οι οντότητες - πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, κάτοχοι αδειών λιανικής εμπορίας (που εκδίδονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), καθώς επίσης και οι οντότητες κάτοχοι άδειας πώλησης υγραερίων, κάτοχοι άδειας διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης, κάτοχοι άδειας εμφιάλωσης υγραερίων και κάτοχοι άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Οι οντότητες - κάτοχοι αδειών λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών (άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίων ή μεικτής χρήσης, άδειας πώλησης πετρελαίου θέρμανσης και άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου).
δ) Οι οντότητες - κάτοχοι αδειών εμφιάλωσης υγραερίου.

Οι οντότητες- κάτοχοι αδειών λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή / και υγραερίων εξαιρούνται από την υποχρέωση διαβίβασης σύνοψης, με κωδικοποίηση ειδών, για τις περιπτώσεις πωλήσεων καυσίμων που αφορούν τους κωδικούς 43 «Υγραέριο και μεθάνιο βιομηχανικό / εμπορικό κινητήρων (σε φιάλες)» και 44 «Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο θέρμανσης και λοιπών χρήσεων (σε φιάλες, φιαλίδια)

2. Οι ως άνω υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., είτε με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αφορούν μόνο πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ) και κα) της ιδίας παραγράφου.

3. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

Α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής πώλησης (τιμολόγια):

α) Α.Φ.Μ. εκδότη.

β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου.

γ) Είδος παραστατικού.

δ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού.

ε) Σειρά/αριθμός παραστατικού.

στ) Αριθμός Εγκατάστασης.

ζ) Είδος καυσίμου.

η) Ποσότητα καυσίμου.

θ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.

ι) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή.

Β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώλησης:

α) Α.Φ.Μ. εκδότη.

β) Είδος παραστατικού.

γ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού.

δ) Είδος καυσίμου.

ε) Ποσότητα καυσίμου.

στ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.

ζ) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή.

η) Αριθμός Εγκατάστασης.

θ) Σειρά/αριθμός παραστατικού.

4. Κατ’ όμοιο τρόπο, διαβιβάζονται και τα δεδομένα των συσχετιζόμενων παραστατικών με το εκδοθέν παραστατικό πώλησης, όπως το πιστωτικό και το συμπληρωματικό τιμολόγιο πώλησης, καθώς και το πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης.

5. Οι παράμετροι των αρχείων που διαβιβάζονται, ορίζονται στην απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1195/2018, καθώς και στις υπό στοιχεία Α.1017/2020, Α.1035/2020 και Α.1138/2020 αποφάσεις, όπως ισχύουν.

6. Οι αντισυμβαλλόμενες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα είδη των ενεργειακών προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας, με κοινή κωδικοποίηση, μονάδα μέτρησης και ποσότητα καυσίμου σε σχέση με τη θερμοκρασία (φυσική θερμοκρασία)

 

 

 

 

Άρθρο 2

Τρόπος διαβίβασης

 

Οι ως άνω υπόχρεες οντότητες, διαβιβάζουν αναλυτικά, ανά εκδιδόμενο στοιχείο πώλησης, τα οριζόμενα δεδομένα της παρ. 3 του άρθρου 1, αποκλειστικά, είτε μέσω Φ.Η.Μ. είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

 

 

 

 

Άρθρο 3

Χρόνος διαβίβασης - Διαδικασία διαβίβασης

 

1. Τα οριζόμενα από το άρθρο 1 δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, τα οποία αφορούν έσοδα από χονδρικές και λιανικές συναλλαγές της οντότητας, διαβιβάζονται ως ακολούθως:

α) σε πραγματικό χρόνο, εφόσον διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης,

β) από ένα (1) λεπτό έως και εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την ημερομηνία έκδοσης του στοιχείου, εφόσον διαβιβάζονται με τη χρήση Φ.Η.Μ.

2. Εξαιρετικά, οι οντότητες- πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και οι μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, που διενεργούν λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης εκτός της εγκατάστασής τους, για τις ποσότητες που διατίθενται επί των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων, υποχρεούνται στη διαβίβαση των υπόψη δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., είτε μέσω Φ.Η.Μ. είτε μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, από την 01/07/2021.

3. Τα ως άνω οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:

α) Στην περίπτωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων από τους Φ.Η.Μ., που παρασχέθηκαν με την υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

β) Στην περίπτωση χρήσης Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που παρασχέθηκαν με τις υπό στοιχεία Α.1017/2020 και Α. 1035/2020 Α.Υ.Ο.

Τα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα ενημερώνουν και την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.

 

 

 

Άρθρο 4

Ισχύς της απόφασης

 

Η παρούσα ισχύει από την 01/07/2021.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm