feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
05 | 12 | 2022

Πρατήρια - πετρέλαιο- αέριο

Ότι αφορά φορολογικά τα Πρατήρια, το πετρέλαιο, το αέριο
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΚΥΑ. 106242/2022. Προσθήκη άρθρου 114 στην υπ΄ αρ. 91354/24.08.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σχετικά με τη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). 09 Νοεμβρίου 2022
Α. 1146/2022. Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους 31 Οκτωβρίου 2022
Α. 1119/2022. Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. 06 Σεπτεμβρίου 2022
Α. 1045/2022. Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β΄ 40/2021) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ. 12 Απριλίου 2022
Α. 1016/2022. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν τα πρατήρια παροχής καυσίμων της παρ. 7 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012 και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί 10 Φεβρουαρίου 2022
Α. 1274/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/ 24.10.2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Προδιαγραφές αναβάθμισης-ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αε 17 Ιανουαρίου 2022
Α. 1273/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεω 05 Ιανουαρίου 2022
Α. 1230/2021. Διαδικασίες και προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών- εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.. 24 Οκτωβρίου 2021
ΑΑΔΕ. 1089323/2021. Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής: α) Του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005, β) Του Εκτελεστικού Κανονισμού της Ε. Επιτροπής υπ΄ αρ. 2021/776 της 11ης Μαΐου 18 Οκτωβρίου 2021
Α. 1224/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις ον 07 Οκτωβρίου 2021
Ε. 2187/2021. Κοινοποίηση της αριθμ. 181170/7-7-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της 06 Οκτωβρίου 2021
Α. 1146/2021. Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν.2960/2001 για τη διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή 02 Ιουλίου 2021
Α. 1060/2021. Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκατα 30 Μαρτίου 2021
Ε. 2018/2021. Κοινοποίηση της με αρ. πρωτ. Α. 1001/31-12-2020 (ΦΕΚ B’ 40) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των περιπτώσεων ιδ ́ και ιε ́ της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του ν.2960/2001 καθώς και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών» 26 Ιανουαρίου 2021
Α. 1249/2020. Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και 20 Νοεμβρίου 2020
Ε. 2049/2020. Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. ΠΟΛ.1208/9.11.2018 (ΦΕΚ 5259/Β) και παροχή οδηγιών αναφορικά με τα παραστατικά πωλήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων. 16 Απριλίου 2020
Ε. 2017/2020. Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ογκομέτρηση δεξαμενών βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων. 04 Φεβρουαρίου 2020
Ε. 2011/2020. Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων των τιμολογίων πώλησης που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. από οντότητες πωλητές/μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 31 Ιανουαρίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 1126959/2019. Έκδοση παραστατικών για πωλήσεις καυσίμων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες. 26 Σεπτεμβρίου 2019
Ε. 2154/2019. Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού 12 Αυγούστου 2019
Ε. 2127/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66 Α/2019) οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 31 του νόμου 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α/2009), αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδ 15 Ιουλίου 2019
Ε. 2056/2019. Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 10 Απριλίου 2019
Ε. 2053/2019. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 (ΦΕΚ 750 Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα « Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIE 05 Απριλίου 2019
ΠΟΛ. 1236/2018. Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. 30 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1226/2018. Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1219/28-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4641/2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων 19 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1218/2018. Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών. 12 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1208/2018. Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε 26 Νοεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1195/2018. Προδιαγραφές αναβάθμισης - ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερί 02 Νοεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1167/2018. Προδιαγραφές αναβάθμισης - ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου. 08 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1002/2015. Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορ 05 Ιανουαρίου 2015
ΥΠΟΙΚ. 5027336/2013. Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας για την επιβολή του ΦΠΑ κατά την παράδοση πετρελαιοειδών προϊόντων που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών. 19 Ιουλίου 2013
ΠΟΛ. 1161/13.Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. 26 Ιουνίου 2013
ΠΟΛ. 1032/13. Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών. 07 Μαρτίου 2013
ΥΠΟΙΚ: 5005697/2013. Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ της εισαγωγής στερεών καυσίμων και άλλων ενεργειακών προϊόντων κατ΄ εφαρμογή της αριθ. Δ/1163/678/Ε0017/30-08-2001 Α.Υ.Ο.. 15 Φεβρουαρίου 2013
ΠΟΛ. 1221/2012. Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. -Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.4.2010). 13 Δεκεμβρίου 2012
ΠΟΛ. 1203/12. Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β΄) «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού.». 29 Νοεμβρίου 2012
ΠΟΛ. 1009/2012. Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού. 01 Φεβρουαρίου 2012
ΠΟΛ. 1005/11. Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄/18.7.2003) «Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων - διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών». 17 Ιανουαρίου 2011
ΠΟΛ. 1091/10. Παροχή διευκρινίσεων εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 19 και 20 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που αφορούν θέματα του Κ.Β.Σ. 14 Ιουνίου 2010
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm