Open menu
03 | 12 | 2023

Αθήνα 24/01/2013
Αρ. πρωτ.: 5003183

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 18, 20, 21 και 28 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/A΄) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις».

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ 2011/11.2.2011 (ΦΕΚ 246/B΄) ΚΥΑ
Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 18 , 20 , 21 και 28 του N. 4110/2013 , που δημοσιεύτηκε στις 23.01.2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 17/Α΄ και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. `Αρθρο 18 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων

Με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, με την οποία αντικαθίστανται οι περιπτώσεις Α, Β και Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του N. 1798/88 (ΦΕΚ 166/A΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αίρεται η παραπομπή στον ορισμό της φορολογικής κατοικίας κατά το άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [N. 2238/94 (ΦΕΚ 151/A΄)] και δικαιούχοι της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων ορίζονται οι ανάπηροι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα.
Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του N. 1798/88 και ορίζεται ότι από 1.1.2013 το ποσοστό αναπηρίας για την παραλαβή αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ότι δεν γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές αρχές Γνωματεύσεις άλλων επιτροπών.
Με την ανωτέρω παράγραφο αντικαθίσταται και η παράγραφος 5 του προαναφερθέντος άρθρου και νόμου και ορίζεται ότι με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 του N. 1798/1988 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το ΚΕ.Π.Α., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των παραπάνω αναπήρων από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.
Συνεπώς, μέχρι την έκδοση της ως άνω ΚΥΑ δεν γίνονται δεκτές για τον τελωνισμό αναπηρικού αυτοκινήτου οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ούτε και οι Γνωματεύσεις των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιών σύμφωνα με την προαναφερθείσα ρύθμιση της παραγράφου 2.
Τέλος, με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου αίρονται τα όρια ηλικίας των τεσσάρων (4) και εβδομήντα (70) ετών, ως κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής, όπως ορίζονταν αντίστοιχα από τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 και του άρθρου 3 της αριθμ. Δ. 697/35/90 ΑΥΟ (ΦΕΚ 190/B΄) κυρωθείσας με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του N. 1884/90 (ΦΕΚ 81/A΄).

Β. Παράγραφος 1 του άρθρου 20 - Απόσυρση αυτοκινήτων οχημάτων

Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων α΄ και γ΄, ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης παρατείνονται και εφαρμόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2013.
Επίσης με τις υποπαραγράφους δ΄ και ε΄, ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης, εφαρμόζονται για τα αυτοκίνητα που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στη χώρα μας υέγρι 31.12.2000 και έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους διαγραφής, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.
Με την υποπαράγραφο sτ΄ ορίζεται ότι η νέα ημερομηνία λήξης της απόσυρσης (31.12.2013), ισχύει και για τα αυτοκίνητα οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του N.4002/11 (ΦΕΚ 180/A΄). Επισημαίνουμε επίσης ότι, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ζ΄, η αίτηση επιστροφής που προβλέπεται στο νόμο N.4002/11 (παρ.1 άρθρο 20) , δύναται να κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 31.12.2014.

Γ. Παράγραφος 2 του άρθρου 20 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων.

Με τις ανωτέρω διατάξεις στο άρθρο 36 του N. 1563/1985 (ΦΕΚ 151/A΄), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του N. 3220/2004 (ΦΕΚ 15/A΄), μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων παρέχεται και στους γονείς οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του N. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/A΄) για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα.
Συνεπώς, οι πολύτεκνοι γονείς οι οποίοι έχουν ήδη υπαχθεί ως γονείς με τρία τέκνα στις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του N. 3454/2006, με τις οποίες χορηγείται απαλλαγή από το φόρο αυτό για μία και μόνο φορά, δύνανται να παραλάβουν εκ νέου αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περί απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης διατάξεις πολύτεκνων γονέων.

Δ. `Αρθρο 21 - Φόρος πολυτελείας μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων

Με τις διατάξεις του άρθρου 21 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του N.3833/2010 (ΦΕΚ 40/A΄) αναφορικά με τον καθορισμό του φόρου πολυτελείας στα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα. Αναλυτικότερα, η κλίμακα τιμών χονδρικής πώλησης για την επιλογή του ποσοστού και την επιβολή του φόρου πολυτελείας, μετά την ως άνω αντικατάσταση, δεν διαφοροποιείται πλέον, από αυτή των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων. Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου και για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, το ποσοστό του φόρου καθορίζεται ως εξής:

α) από 20.000 ευρώ μέχρι και 22.000 ευρώ, ποσοστό 10%,
β) άνω των 22.000 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ, ποσοστό 30%,
γ) άνω των 28.000 ευρώ, ποσοστό 40%.

Νοείται ότι οι ως άνω αξίες, αφορούν στην τιμή χονδρικής πώλησης μετά την απομείωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην περίπτωση α, της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του N.2960/01 .

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm