Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 18/02/2005
Αρ. Πρωτ.:  Δ.179/7
 

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. που  αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε

 

 

Άρθρο 1

Δικαιούχοι απαλλαγής

 

Tα επιδοτούμενα βοηθητικά σκάφη των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, που δικαιούνται απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) για τα καύσιμα που προορίζονται για τον εφοδιασμό τους, θα ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία.

Τα βοηθητικά σκάφη των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, που δικαιούνται απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για τα καύσιμα που προορίζονται για τον εφοδιασμό τους, θα ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία. - Αντικαταστάθηκε ως άνω με την Α.Υ.Ο. 916/59/Α0018/17-06-05

 

 

Άρθρο 2

Διαδικασία εφοδιασμού με υποκείμενα καύσιμα και λιπαντικά


1. Ο εφοδιασμός των ως άνω σκαφών με τις δικαιούμενες ποσότητες καυσίμων, ενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Στις περιπτώσεις των μονάδων υδατοκαλλιέργειας που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου κατά τον εφοδιασμό των σκαφών τους με καύσιμα, αυτός θα πραγματοποιείται με ευθύνη του εφοδιαστή, ο οποίος υποχρεούται να επιστρέφει την άδεια φόρτωσης, εντός 10 ημερών, στο Τελωνείο Εφοδιασμού, βεβαιωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την παραλαβή των καυσίμων.
3. Είναι δυνατή η κατάθεση ενός (1) Παραστατικού Εφοδιασμού για παραδόσεις σε περισσότερα του ενός σκάφη της ίδιας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται από το Τελωνείο Φόρτωσης.
4. Επί πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις, οι ενδιαφερόμενοι θα αναγράφουν στο Παραστατικό Εφοδιασμού, τον ΑΦΜ του πλοιοκτήτη και τον αριθμό μητρώου του σκάφους, επισυνάπτοντας στο παραστατικό εφοδιασμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της Νομαρχίας από την οποία θα προκύπτει ότι:

  • η άδεια λειτουργίας της μονάδας θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας είναι σε ισχύ,

  • το συγκεκριμένο σκάφος (αριθμός Λεμβολογίου ή Νηολογίου, ιπποδύναμη μηχανής κ.λ.π.) έχει επιδοτηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας και ότι ανήκει στην συγκεκριμένη μονάδα.

β. Το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης των σκαφών ή η άδεια εκτέλεσης πλόων, από τα οποία θα προκύπτει, εκτός των άλλων, η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων και η ιπποδύναμη της χρησιμοποιούμενης μηχανής.

"α. Βεβαίωση της αρμόδιας, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, Υπηρεσίας ότι, η μονάδα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας έχει άδεια λειτουργίας σε ισχύ.
β. Βεβαίωση των Λιμενικών Αρχών ότι το σκάφος ανήκει στην εν λόγω εταιρεία.
γ. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο λήξει η άδεια λειτουργίας της μονάδας ή μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σκαφών, θα ενημερώνεται άμεσα η Τελωνειακή Αρχή.
δ. Το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης των σκαφών ή η άδεια εκτέλεσης πλόων, από τα οποία θα προκύπτει, εκτός των άλλων, η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων και η ιπποδύναμη της χρησιμοποιούμενης μηχανής". - Αντικαταστάθηκε ως άνω με την Α.Υ.Ο. 916/59/Α0018/17-06-05

 

 

 

Άρθρο 3

Διαδικασία εφοδιασμού με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα.

 

1. Ο εφοδιασμός των σκαφών των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα) με επιστροφή του ΕΦΚ, επιτρέπεται μόνον, εφόσον στις περιοχές εφοδιασμού δεν υπάρχουν αφορολόγητα καύσιμα ή ειδικές περιστάσεις υπαγορεύουν διαφορετική αντιμετώπιση, οι οποίες εξετάζονται από το αρμόδιο Τελωνείο κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.
2. Για τον εφοδιασμό των δικαιούχων ατέλειας σκαφών των μονάδων υδατοκαλλιέργειας από ελεύθερα αποθέματα καυσίμων με επιστροφή του ΕΦΚ, το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο ενημερώνει το Τελωνείο Φόρτωσης νια την ποσότητα, τον τόπο και τον χρόνο του εφοδιασμού. Το Τελωνείο Φόρτωσης ενημερώνει το Βιβλίο Αναγγελίας και Πραγματοποίησης Εφοδιασμών που τηρείται στο Τελωνείο ορίζοντας τον τελωνειακό υπάλληλο που θα παραστεί κατά τη φόρτωση του καυσίμου, στις περιπτώσεις όπου η παρουσία αυτού καθίσταται δυνατή. Στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου, ο εφοδιασμός πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία αυτού, με αντίστοιχη ενημέρωση του Βιβλίου Αναγγελίας και Πραγματοποίησης Εφοδιασμών νια τους λόγους αυτούς.
Στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου κατά τη φόρτωση του καυσίμου το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο οφείλει να συμπληρώσει με ευθύνη του τα πεδία εγγραφής του Βιβλίου Ατελειών του σκάφους που αφορούν τη δικαιούμενη παραδοθείσα ποσότητα καυσίμων, με ειδική μνεία αναφορικά με την παράδοση του καυσίμου χωρίς παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου.
3. Ο εφοδιασμός των ανωτέρω σκαφών ενεργείται με την έκδοση των προβλεπόμενων λογιστικών στοιχείων αξίας (παραστατικά) ή/και αξίας διακίνησης του καυσίμου. Εφόσον κατά τον εφοδιασμό των ανωτέρω σκαφών παρίσταται τελωνειακός υπάλληλος, ελέγχει τις παραδιδόμενες ποσότητες καυσίμων βάσει των δικαιούμενων ποσοτικών ορίων του άρθρου 4 της παρούσας και συμπληρώνει τα πεδία εγγραφής του Βιβλίου Ατελειών του σκάφους που αφορούν την παραδοθείσα ποσότητα καυσίμων, αφού προηγουμένως ελέγξει και το ημερολόγιο κίνησης θεωρημένο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.
4. Αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ είναι το τελωνείο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας απόφασης βάσει του Νομού ή της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου φυσικού προσώπου ή η έδρα του δικαιούχου νομικού προσώπου.
Για την επιστροφή του ΕΦΚ ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του στο κατά περίπτωση αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων υποβάλλεται τέσσερις φορές ετησίως και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου. Η αίτηση αφορά όλους τους εφοδιασμούς που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο από την υποβολή της αίτησης.

Η ως άνω αίτηση δύναται να υποβάλλεται και ανά ημερολογιακό εξάμηνο, για μεν το α΄ εξάμηνο μέχρι το τέλος του μηνός Ιουλίου, για δε το δεύτερο εξάμηνο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Με την αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Τα παραστατικά (τιμολόγια) του καυσίμου που αφορούν την παραλάμβανα μένη κάθε φορά ποσότητα καυσίμων.

Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ, τα συναφή παραστατικά διακίνησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσης, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό επαλήθευσης της συναλλαγής που ζητηθεί από το αρμόδιο Τελωνείο.

Με τα παραστατικά πώλησης συνυποβάλλονται τα αποδεικτικά εξόφλησής τους, αποκλειστικά, με τραπεζικό μέσο πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού

ii. Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραστατικών καυσίμων βάσει των οποίων ο ενδιαφερόμενος αιτείται επιστροφής ΕΦΚ, ως Παράρτημα II της παρούσας.
iii. Η/οι σελίδα/ες του Ημερολογίου Κίνησης νια το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων.
iv. Η πρώτη σελίδα του Βιβλίου Ατελειών θεωρημένη, η σελίδα στην οποία υπάρχει η ετήσια θεώρηση καθώς και οι σελίδες που περιλαμβάνουν τις εγγραφές εφοδιασμών καυσίμων που έχουν πραγματοποιηθεί και για τις οποίες αιτείται επιστροφής ΕΦΚ.

5. Επιπλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά για την επιστροφή του ΕΦΚ καυσίμων τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

6. Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

Α) Απόρριψη/Αποδοχή της αίτησης:

Το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ προβαίνει στον έλεγχο:

I) της υποβολής της αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής και Επιστροφής ΕΦΚ,
ii) της υπαγωγής του αιτούντα σε ένα από τα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ πρόσωπα,
iii) της εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης, και
iv) της υποβολής των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, εφόσον συντρέχουν όλα τα αμέσως ανωτέρω κριτήρια, άλλως απορρίπτεται άμεσα και ο αιτών ενημερώνεται για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του.

Β) Έλεγχοι- Συμψηφισμοί Οφειλών:

1. Έλεγχοι

Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ μετά την αποδοχή της αίτησης και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης Επιστροφής προβαίνει στον έλεγχο:

i) των συνυποβαλλόμενων της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ δικαιολογητικών των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου για τη διαπίστωση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων και ζητεί την υποβολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που αφορούν στον έλεγχο.
ii) της ύπαρξης τυχόν τελωνειακών, φορολονικών και ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου.

2. Συμψηφισμοί οφειλών

Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου επιστροφής ΕΦΚ προσώπου, διενεργείται συμψηφισμός του ποσού προς επιστροφή με τις τυχόν οφειλές προς:

i) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 354/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄) Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει και
ii) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.Α.2, του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ Α΄/7-4-2014), όπως ισχύει.

Γ) Έκδοση Απόφασης Επιστροφής ΕΦΚ

Με την ολοκλήρωση του συμψηφισμού, όπου απαιτείται και εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ, το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ προβαίνει στην έκδοση της Απόφασης νια την καταβολή του ποσού επιστροφής με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με τη διαδικασία που ορίζεται στην ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 30-12-2014 απόφαση ΓΓΔΕ: «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων». Στην απόφαση αναφέρονται:

i. To Συνολικό ποσό επιστροφής ΕΦΚ, προ τυχόν συμψηφισμών.
ii. Το ποσό συμψηφισμού με τυχόν τελωνειακές, φορολονικές και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου και
ιiii. To Τελικό ποσό επιστροφής προς το δικαιούχο, μετά τους τυχόν συμψηφισμούς. 

 

 

Άρθρο 4

Ποσότητες.


1. Οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που χορηγούνται ατελώς στα ως άνω σκάφη, ανεξάρτητα από τη χωρητικότητά τους, πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες τους για ένα μήνα από τον εφοδιασμό τους.
2. Οι ποσότητες υποκείμενων και ελεύθερων καυσίμων που χορηγούνται με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ στα σκάφη των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις ευρισκόμενες από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι πραγματικές ώρες εργασίας των σκαφών είναι περισσότερες από αυτές που αναφέρονται σ αυτόν.
3. Οι πραγματικές ώρες εργασίας των σκαφών αποδεικνύονται από το Ημερολόγιο Γέφυρας που πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά σε κάθε σκάφος.

Το Ημερολόγιο αυτό, πριν τη χρησιμοποίηση του, θεωρείται από την αρμόδια λιμενική αρχή.
4. Στο Βιβλίο Ατέλειας των σκαφών των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να γίνεται αναγραφή από το τελωνείο έκδοσης αυτού και ειδικότερα στη σελίδα, που αναγράφονται και τα λοιπά στοιχεία του σκάφους, του είδους του καυσίμου που χρησιμοποιεί, της χωρητικότητας των δεξαμενών του, ως και κάθε μεταβολής που αφορά τα δύο αυτά στοιχεία μετά από την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης πλοιοκτήτριας των σκαφών αυτών.
Για όλες τις ποσότητες καυσίμων που παραλαμβάνονται, θα γίνεται σχετική πράξη εγγραφής στο θεωρημένο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, Βιβλίο Ατέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 Α.Υ.Ο.
5. Ειδικότερα, τα αναγκαία καύσιμα για τον εφοδιασμό των σκαφών των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας υπολογίζονται ανάλογα με την ιπποδύναμη της κινητήριας μηχανής, σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η χορήγησή τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ( πίνακας)

Κατά τα λοιπά και σε ότι αφορά τη διαδικασία εφοδιασμού, την παρακολούθηση και τους ελέγχους εκ μέρους της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, τις παραβάσεις και τις ποινές, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της υπ αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 ΑΥΟ.

 

 

 

Άρθρο 5

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πίνακας αρμόδιων Τελωνείων Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής του ΕΦΚ

 

Α/Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΚ

ΝΟΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

2

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

3

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5

Γ΄ ΕΦΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ/ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

7

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ/ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

10

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

11

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

12

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

13

ΠΑΤΡΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ//ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

14

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

15

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

16

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

17

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

18

ΒΟΛΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

19

ΟΙΝΟΗΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

20

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ/ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

21

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

22

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

23

Δ΄ ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

24

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

25

ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ANAT. ΑΤΤΙΚΗΣ

26

ΣΥΡΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

27

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

28

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

29

ΡΟΔΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

30

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ

31

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ/ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ»

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ονοματεπώνυμο πλοιοκτήτη/Επωνυμία επιχείρησης:

Όνομα πλοίου:

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm