Open menu
26 | 01 | 2022
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 25/06/2007
Αρ. Πρωτ.: Κ1-1178

 

ΘΕΜΑ: Διαδικασία κατάσχεσης των εμπορευμάτων, της καταστροφής ή της διάθεσης αυτών, αμοιβή των μελών της επιτροπής που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

¶ρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α') και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, ΦΕΚ 265 Α'), τα κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στο υπαίθριο εμπόριο με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούμενη άδεια πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3377/2005 και ν. 3557/2007 ή συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α'), κατάσχονται και καταστρέφονται ή διατίθενται σε νομικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και σε ευαγή ιδρύματα.
Με τις διατάξεις της παρούσας, ρυθμίζονται η διαδικασία κατάσχεσης των ανωτέρω εμπορευμάτων, η διαδικασία καταστροφής ή της διάθεσης αυτών, η αμοιβή των μελών της επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εμπορίας ζώντων ζώων και πτηνών.

 

¶ρθρο 2

Αρμόδια όργανα για την Κατάσχεση προϊόντων - Διαδικασία κατάσχεσης


Αρμόδια όργανα για την επιβολή της κατάσχεσης των προϊόντων στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, είναι τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) του άρθρου 7α του ν. 2323/1995, η Δημοτική Αστυνομία και η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, τα οποία όργανα με ειδική έγγραφη εντολή των προϊσταμένων των οικείων Υπηρεσιών, επικουρούμενα από αρμόδιο υπάλληλο του οικείου Δήμου με μεταφορικό μέσο, προβαίνουν στην κατάσχεση με την ακόλουθη διαδικασία:

Α) Συμπλήρωση του Ειδικού Πρωτοκόλλου Κατάσχεσης Προϊόντων

Τα όργανα των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.), της Δημοτικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων προβαίνουν στη συμπλήρωση του Ειδικού Πρωτοκόλλου Κατάσχεσης (Ε.Π.Κ.) του άρθρου 6 της παρούσας.
Συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, της διεύθυνσης κατοικίας, το τηλέφωνο, το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. του ελεγχόμενου. Εάν ο παραβάτης πωλητής στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων ή εγκαταλείψει τα εμπορεύματα, οι αντίστοιχες θέσεις στο Ε.Π.Κ. παραμένουν κενές. Τα αρμόδια όργανα προβαίνουν στη λεπτομερή καταμέτρηση και καταγραφή στο Ε.Π.Κ. τα προς κατάσχεση προϊόντα κατά είδος, τη τιμή πώλησης όπου αναγράφεται και τη ποσότητα αυτών σε τεμάχια ή βάρος κατά περίπτωση. Εάν δεν αναγράφεται συγκεκριμένη τιμή πώλησης ανά είδος, τότε συμπληρώνεται η τιμή με βάση τα τιμολόγια αγοράς των προϊόντων εφόσον υπάρχουν, άλλως η αντίστοιχη θέση στο Ε.Π.Κ. παραμένει κενή.
Το Ε.Π.Κ. υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα που βεβαιώνουν την παράβαση, τον παραβάτη πωλητή και τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου που παραλαμβάνει τα
κατασχεμένα προϊόντα για τις ενέργειες των άρθρων 3 επ. της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση εγκατάλειψης των προϊόντων από τον παραβάτη πωλητή ή άρνησης αυτού να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το αρμόδιο όργανο.
Το πρωτότυπο του Ε.Π.Κ. παραδίδεται στον ελεγχόμενο, ένα αντίτυπο παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο του οικείου Δήμου που παραλαμβάνει τα κατασχεμένα προϊόντα, ένα διαβιβάζεται από το όργανο που βεβαίωσε την παράβαση στην προϊστάμενη αυτού αρχή, η οποία και διαβιβάζει κατά περίπτωση θεωρημένο αντίγραφο στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στη Διεύθυνση Τιμών Τροφίμων - Ποτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και ένα παραμένει στο στέλεχος.
Επιπλέον των ανωτέρω, τα όργανα των Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. και της Δημοτικής Αστυνομίας προβαίνουν στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3377/2005.

Β) Μεταφορά Κατασχεμένων Προϊόντων

Τα κατασχεμένα είδη συσκευάζονται κατάλληλα, οι συσκευασίες σημαίνονται ως προς το περιεχόμενο και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη πωλητή, φορτώνονται στο
μεταφορικό μέσο της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και μεταφέρονται αυθημερόν στις αποθήκες του οικείου Δήμου, όπου
και φυλάσσονται.
Τα κατασχεμένα είδη συνοδεύονται από το αντίστοιχο αντίτυπο του Ε.Π.Κ., το οποίο παραδίδεται αυθημερόν από το Δημοτικό υπάλληλο στην αρμόδια υπηρεσία
του οικείου Δήμου, η οποία οφείλει να το τοιχοκολλήσει στο κεντρικό του κατάστημα, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του.


¶ρθρο 3
Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Κατασχεμένων Προϊόντων


Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Κατασχεμένων Προϊόντων που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Δ/νσης Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας ως Πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του Δήμου και έναν εκπρόσωπο της οικείας ΔΟΥ. Η ανωτέρω Επιτροπή απαρτίζεται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ. Σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, στην Επιτροπή μπορούν συμμετέχουν και υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ένας εκ των ανωτέρω υπαλλήλων που επίσης ορίζεται από το Δήμαρχο. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εκτίμηση της αξίας των κατασχεμένων προϊόντων προκειμένου ο Δήμαρχος να προσδιορίσει το ύψος του τέλους κατά τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005.
Η Επιτροπή συγκαλείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και συνεδριάζει πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση (περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 17, ν. 3205/2003).
Ειδικότερα:

α) Στην περίπτωση κατάσχεσης βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων, το πολύ εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την επομένη της τοιχοκόλλησης του Ε.Π.Κ. στο κεντρικό κατάστημα του Δήμου,
β) Στην περίπτωση κατάσχεσης αγροτικών προϊόντων, το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την επομένη της τοιχοκόλλησης του Ε.Π.Κ. στο κεντρικό κατάστημα του Δήμου,
γ) Στην περίπτωση κατάσχεσης ευαλλοίωτων προϊόντων, όπως προϊόντα θάλασσας, γαλακτοκομικά κλπ, την ίδια ημέρα της τοιχοκόλλησης και η καταστροφή αυτών γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατ' εξαίρεση της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3557/2007. Εάν δεν είναι δυνατή η σύγκλιση της Επιτροπής την ίδια ημέρα της τοιχοκόλλησης, τα κατασχεμένα προϊόντα φυλάσσονται και παραδίδονται για καταστροφή άμεσα και όχι πέραν των δύο (2) εργασίμων ημερών.

Επίσης παραδίδονται αυθημερόν για καταστροφή, εάν η κατάσχεση πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας ή την παραμονή των επισήμων αργιών, ανεξάρτητα από το αν έχει πραγματοποιηθεί η σύγκλιση της Επιτροπής.
Στις περιπτώσεις αυτές η εκτίμηση της αξίας των κατασχεμένων προϊόντων για τον προσδιορισμό του ύψους του σχετικού τέλους γίνεται από την Επιτροπή βάσει των αναγραφομένων στοιχείων στο Ε.Π.Κ..
Η Επιτροπή συντάσσει Εκθεση εκτίμησης στην οποία αναφέρονται τα κατασχεμένα είδη και η αξία τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αναγραφόμενες στο ΕΠΚ κατά είδος τιμές. Εάν στο Ε.Π.Κ. δεν αναφέρονται τέτοιες τιμές, η αξία των κατασχεμένων προϊόντων προσδιορίζεται σύμφωνα με τις συνήθεις επικρατούσες στην αγορά τιμές ίδιων προϊόντων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τα τιμολόγια αγοράς των κατασχεμένων προϊόντων, εφόσον αυτά υπάρχουν. Η'Εκθεση εκτίμησης παραδίδεται από το γραμματέα της Επιτροπής στο Δήμαρχο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από τη συνεδρίαση της, προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία επιβολής τέλους που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005.
Καθορίζουμε την κατά συνεδρίαση αποζημίωση των μελών των Επιτροπών που συγκροτούνται σε κάθε Δήμο στο ύψος των σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά
λεπτά (45,57€) ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως, αναπροσαρμοζόμενη σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική κάθε έτους.
Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής βαρύνει τον οικείο Δήμο.

 

¶ρθρο 4
Επιβολή Πολλαπλού Τέλους


Με απόφαση του Δημάρχου επιβάλλεται στο πρόσωπο που έχει επιβληθεί η κατάσχεση, πολλαπλό τέλος ίσο με το δεκαπλάσιο της αξίας των κατασχεμένων προϊόντων, που αναφέρεται στην Εκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 3 της παρούσας.
Η απόφαση επιδίδεται στο πρόσωπο που έχει επιβληθεί η κατάσχεση και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει αυτό μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Τα παραπάνω τέλη εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974 ΦΕΚ 90 Α') και αποτελούν πόρο του οικείου Δήμου.
Ειδικά στην περίπτωση εγκατάλειψης των εμπορευμάτων από τον παραβάτη πωλητή, δεν εκδίδεται από το Δήμαρχο απόφαση επιβολής τέλους αλλά απόφαση καταστροφής ή διάθεσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας.

 

¶ρθρο 5
Καταστροφή ή Διάθεση των Κατασχεμένων Προϊόντων


Με απόφαση του Δημάρχου που συνοδεύεται από αντίγραφο του Ε.Π.Κ., διατάσσεται η καταστροφή των κατασχεμένων προϊόντων στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης περί επιβολής πολλαπλού τέλους στον παραβάτη.
Καταστρέφονται υποχρεωτικά οι παράνομες απομιμήσεις, βιοτεχνικών ή βιομηχανικών προϊόντων. Ομοίως καταστρέφονται τα παράνομα αντίγραφα CD's και DVD's ήχου και εικόνας και τα παράνομα προϊόντα καπνού.
Ο οικείος Δήμος οφείλει να ενημερώνει τις εταιρείες που παράγουν, εισάγουν και διαθέτουν τα αντίστοιχα νόμιμα προϊόντα για την ημερομηνία καταστροφής, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παρουσίας εκπροσώπων τους.
Καταστρέφονται επίσης υποχρεωτικά τα κατασχεμένα αγροτικά προϊόντα με απόφαση του Δημάρχου, η οποία εκδίδεται την ίδια ημέρα με την απόφαση επιβολής τέλους στον παραβάτη πωλητή.
Η απόφαση του Δημάρχου πρέπει να ορίζει αναλυτικά κατά είδος και ποσότητα (τεμάχια ή βάρος) τα προϊόντα που προορίζονται για καταστροφή. Στην ίδια απόφαση πρέπει να ορίζεται ο τρόπος που θα γίνει αυτή (τεμαχισμός, σύνθλιψη, καύση, υγειονομική ταφή, απόχυση κ.τ.λ.), ο οποίος πρέπει να είναι και ο πλέον πρόσφορος ώστε να είναι αδύνατη η περαιτέρω χρησιμοποίηση αυτών.
Η καταστροφή των κατασχεμένων προϊόντων κατά τα ανωτέρω γίνεται παρουσία μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει προς τούτο εξουσιοδοτηθεί, και οργάνου της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι συντάσσουν και υπογράφουν Πρωτόκολλο καταστροφής το οποίο επισυνάπτουν στη σχετική απόφαση του Δημάρχου και παραδίδουν στο Δήμο.
Παρέχεται η δυνατότητα με απόφαση του Δημάρχου, η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο του Ε.Π.Κ., να διατάσσεται η διάθεση κατασχεμένων προϊόντων που δεν υπάγονται στις προηγούμενες παραγράφους, σε νομικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και σε ευαγή ιδρύματα. ¶λλως τα προϊόντα αυτά καταστρέφονται.
Στους ανωτέρω φορείς διατίθενται μόνο τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα, που κατασχέθηκαν επειδή κυκλοφορούσαν κατά παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή κατασχέθηκαν επειδή αυτός που τα διέθετε δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2323/1995 όπως ισχύει, και πάντως τα προϊόντα αυτά δεν συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά.
Η απόφαση του Δημάρχου πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τα είδη και την ποσότητα των κατασχεμένων προϊόντων που προορίζονται για κάθε νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα χωριστά.
Η διάθεση των κατασχεμένων προϊόντων γίνεται παρουσία μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει προς τούτο εξουσιοδοτηθεί και οργάνου της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι παρίστανται στην παράδοση αυτών στο κοινωφελές νομικό πρόσωπο ή στο ευαγές ίδρυμα που ορίζεται στη σχετική απόφαση του Δημάρχου.
Η παράδοση επιβεβαιώνεται με Πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από τον οικείο Δήμο και υπογράφεται από τους εκπροσώπους του νομικού προσώπου ή του ιδρύματος, και τους εκπροσώπους του Δήμου. Το Πρωτόκολλο παραλαβής επισυνάπτεται στη σχετική απόφαση του Δημάρχου και παραδίδεται στο οικείο
Δήμο.

 

 

¶ρθρο 6
Εντυπο Ειδικού Πρωτοκόλλου Κατάσχεσης


Καθορίζεται ειδικό έντυπο τεύχος που αποκαλείται "ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ" αποτελούμενο συνολικά από δέκα (10) ομάδες τεσσάρων σελίδων
έκαστη. Κάθε ομάδα φέρει αύξοντα αριθμό και κάθε σελίδα της ίδιας ομάδας φέρει τον ίδιο αύξοντα αριθμό.
Εντός ενός (1) μηνός το αργότερο από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, σε ό,τι αφορά τις Υπηρεσίες Ειδικών Ελέγχων, το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε ό,τι αφορά τα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. του ιδίου Υπουργείου, οι Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών της χώρας, σε ό,τι αφορά τα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. που έχουν συστήσει και οι Δήμοι υποχρεούνται να εκτυπώσουν και να διαθέσουν άμεσα τα έντυπα τεύχη του Ε.Π.Κ. στα αρμόδια όργανα, όπως αυτά μνημονεύονται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 2 της παρούσας.
Προσαρτάται στην παρούσα Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής υπόδειγμα εντύπου με τον τίτλο "Ειδικό Πρωτόκολλο Κατάσχεσης".

 

 

¶ρθρο 7
Εναρξη Ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ1-1178/07-06-2007


(Θέση Σφραγίδας Υπηρεσίας)                                                                                  Αύξων Αριθμός: ........

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ¶ρθροΥ 11 (παρ. 1) ΤΟΥ Ν. 3377/2005
(συντάσσεται εις τετραπλούν)


1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ

Στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Ονοματεπώνυμο: ................
Ονομα Πατρός : ................ Ονομα μητρός: ..............
Δ/νση Κατοικίας : .............. Τ.Κ: .............
Τηλέφωνο (σταθ.): .............. Τηλέφωνο (κιν.): ............
Αριθμός Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου: .............. Εκδούσα αρχή ...........
ΑΦΜ: ............. ΔΟΥ ................

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Α. Τόπος και Χρόνος Τέλεσης πις Παράβασης
(αναγράφεται κατατοπιστικά η οδός, η περιοχή / συνοικία, ο οικείος Δήμος, ο Νομός και ο χρόνος όπου διαπιστώθηκε η παράβαση)

Διεύθυνση: ..................................
Περιοχή : ............... Δήμος : ................ Νομός : ............
Ημερομηνία : ....................... Ωρα : ..............

Β. Είδος Παράβασης
(συμπληρώνεται το είδος της παράβασης)

• Πώληση χωρίς άδεια πωλητή ........
• Πώληση προϊόντων παράνομης απομίμησης ........
• Παράβαση διατάξεων Κ.Β.Σ. ........

Γ. Πίνακας Κατασχεθέντων Προϊόντων (η ποσότητα συμπληρώνεται σε τεμάχια ή βάρος κατά περίπτωση, η τιμή συμπληρώνεται ανά μονάδα πώλησης)

Περιγραφή             Τεμάχια         Βάρος           Τιμή μονάδας           Αναγραφόμενη Τιμολογίου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(Σημειώνεται η ένδειξη "Αρνηση Υπογραφής" στην περίπτωση άρνησης του ελεγχθεντα να υπογράψουν στο Ειδικό Πρωτόκολλο Κατάσχεσης, "Εγκατάλειψη" σε περίπτωση εγκατάλειψης των εμπορευμάτων από τον πωλητή και όποια άλλη αναγκαία λεπτομέρεια κατά την κρίση των ελεγκτών)
.............................................................................
.....................................................................

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΑ Ημερομηνία: .............
(Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο)

 

 

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
(Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο)
 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm