23 | 09 | 2018

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Λ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2515/97 & ΤΟΥ Π.Δ. 340/98 ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ ΣΧ. ΝΟΜΟΥ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο νόμος 2515/97 και το Π.Δ. 340/98 για το λογιστή - φοροτεχνικό, θεσμοθετήθηκαν παρά και ενάντια στη θέληση του οργανωμένου και πλέον αντιπροσωπευτικού συνδικαλιστικού κινήματος των λογιστών.
Σήμερα, εννέα χρόνια μετά την ψήφιση του παραπάνω νόμου και στη συνέχεια της έκδοσης του Π.Δ. 340/98, επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, αφού η θεσμοθέτηση των παραπάνω νομοθετημάτων περισσότερα προβλήματα δημιούργησε στην πράξη, παρά έλυσε. 

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά άρθρα