Open menu
25 | 04 | 2024

Οι Θέσεις της ΠΟΛ για τον Φορολογικό νομοσχέδιο και για τον νέο ΚΒΣ

 

Η Π.Ο.Λ. παρέδωσε σήμερα 6/12/2006, στην αρμόδια επιτροπή της βουλής, που συζητά το σχέδιο νόμου «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», επιστολή με τις θέσεις και απόψεις της συνδικαλιστικής οργάνωσης των Λογιστών. Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή της Π.Ο.Λ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Π.Ο.Λ.) 

Κάνιγγος 27, τηλ. (210) 38 10 081- 38 02 923 - ΦΑΞ 38 01 227 -  106 82 - ΑΘΗΝΑ

Web site: www.pol.org.gr - E-mail: pol@otenet.gr

Αθήνα 6  Δεκεμβρίου 2006

Προς τους:
1. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. ¶. Ψαρούδα - Μπενάκη
2. Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων
3. Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Γ. Αλογοσκούφη
4. Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Αντ. Μπέζα
5. Πρόεδρο & τα Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής


Αξιότιμοι κύριοι,

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις»


Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με ολοσέλιδες διαφημιστικές και άλλες προβολές, προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι κερδίζουν από τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος.
 
Και πρώτα απ’ όλα αναφέρει ότι 3.300.000 συμπολίτες μας δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο.
 Δεν μας λέει όμως ότι αυτή η κατηγορία των συμπολιτών μας είναι αυτοί που έχουν καταδικαστεί να ζουν πολύ κάτω από τα όρια της φτώχιας.
 Κρύβει βέβαια, ότι και αυτοί οι συμπολίτες μας καταβάλλουν τουλάχιστον το 20 - 22% του πενιχρού τους εισοδήματος σε έμμεσους φόρους και φόρους κατανάλωσης. Συνεπώς είναι μύθος ότι δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο.
 
Εκτίμηση της Π.Ο.Λ. είναι ότι το φορολογικό μας σύστημα έχει μόνιμη και σταθερή στόχευση τα εισοδήματα των μισθωτών και των συνταξιούχων, οι οποίοι δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις δαγκάνες του, διότι τα εισοδήματά τους φορολογούνται στην πηγή και μάλιστα προκαταβολικά.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Για πρώτη φορά μεταπολεμικά, η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων νομοθετήθηκε, με το ΝΔ 3323/1955. Τα εισοδήματα διακρίθηκαν, ανάλογα με την προέλευσή τους, στις επτά (7) μέχρι και σήμερα γνωστές πηγές τους.
Καθορίστηκε ως αντικείμενο του φόρου, το καθαρό από κάθε πηγή εισόδημα, ως υποκείμενο το φυσικό πρόσωπο και οι προσωπικές εταιρείες. Ορίστηκε χρόνος επιβολής του φόρου, το οικονομικό έτος. Καθιερώθηκαν οι απαλλαγές, οι εκπτώσεις, οι μειώσεις, καθώς και ο υπολογισμός του φόρου, (φορολογική κλίμακα).
Στο αρχικό ΝΔ 3323/1955, επήλθαν τόσες τροποποιήσεις και μεταβολές, ώστε σήμερα, 50 χρόνια μετά, ίσως να έχει διατηρηθεί, μόνο ο «σκελετός» του.
Τα σημαντικότερα στοιχεία, που επιδρούν θετικά ή αρνητικά, στην τελική φορολογική επιβάρυνση, ή ελάφρυνση, εκτός από την κλίμακα του φόρου, είναι οι εκπτώσεις, οι μειώσεις από το εισόδημα, ή από τον φόρο κατά περίπτωση, τα αφορολόγητα ποσά, τα προστατευόμενα μέλη κλπ.
Διαχρονικά υπήρξαν διάφορες και ποικίλες, ατομικές ή και οικογενειακές δαπάνες, που μείωναν είτε τον φόρο, είτε το φορολογητέο εισόδημα. Αρκετές καταργήθηκαν, ενώ σε άλλες, περιορίσθηκε το ποσό για έκπτωση.
Τελευταία σε μια σειρά δαπάνες, περιορίστηκε ο υπολογισμός της έκπτωσης, με τελικό αποτέλεσμα, εκτός από τη σίγουρη φορολογική επιβάρυνση, να επικρατεί σύγχυση και αβεβαιότητα, τόσο για την ισχύ τους, όσο και για τη διάρκειά τους.

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

1975 - 2005 (30 χρόνια)

 

Χρήση

Αριθμός

κλιμακίων

Αφορολόγητο

ποσό

Συντελεστής

κατώτατος

Συντελεστής

ανώτατος

1975-1979

19

ΟΧΙ

3

60

1980-1983

15

ΝΑΙ

11

60

1984

16

ΝΑΙ

12

63

1985-1986

18

ΝΑΙ

10

63

1987

18

ΝΑΙ

6

63

1988-1990

9

ΑΛΛΟ

18

50

1991

4

ΑΛΛΟ

18

50

1992-1993

4

ΝΑΙ

5

40

1994-2001

5

ΝΑΙ

5

45

2002-2004

3

ΝΑΙ

15

40


 

Παρατηρήσεις - επισημάνσεις στις κλίμακες φόρου

 

Α. Στην πενταετία 1975-1979 (Σταθερή κλίμακα).
Κατώτατος συντελεστής 3%
Ανώτατος συντελεστής 60%
Κλιμάκια εισοδήματος 19
Τα πρώτα 5 πολύ χαμηλά, ανά 2 μονάδες.
Τα επόμενα 5 χαμηλά, ανά 3 μονάδες.
Τα επόμενα 8 μεσαία - μεγάλα , ανά 4 μονάδες.
Το καταληκτικό υψηλό, 2 μονάδες.

Συμπέρασμα:
Σχετικά προοδευτική κλίμακα.

Β. Στην επταετία 1980 -1987 (4 κλίμακες).
Κατώτατος συντελεστής 6 - 10%
Ανώτατος συντελεστής 60 - 63%.
Κλιμάκια εισοδήματος 15 - 18.


Συμπέρασμα:
«Ανεκτή» προοδευτική κλίμακα.

Γ. Στην τετραετία 1988 - 1991 (2 κλίμακες).
Κατώτατος συντελεστής 18%.
Ανώτατος συντελεστής 50%.
Κλιμάκια εισοδήματος 9. (1988-1990), 4 το 1991,


Συμπέρασμα:
«Μισή» προοδευτική κλίμακα.

Δ. Στην δεκαετία 1992-2001 (2 κλίμακες).
Κατώτατος συντελεστής 5%.
Ανώτατος συντελεστής 40 - 45%.
Κλιμάκια εισοδήματος 4 - 5.


Συμπέρασμα:
«Σχεδόν» προοδευτική κλίμακα.

Ε. Στην διετία 2002-2004 (1 κλίμακα).
Κατώτατος συντελεστής 15%
Ανώτατος συντελεστής 40%.
Κλιμάκια εισοδήματος 3 (15, 30, 40%).


Συμπέρασμα:
Η κλίμακα έπαψε να είναι προοδευτική και έχει μετατραπεί σε αναλογική.

Η μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή από το επίπεδο του 60-63% στο 40%, είναι φανερό ότι ελαφρύνει ουσιαστικά τα μεγάλα και πολύ μεγάλα εισοδήματα.
Η συμπίεση όλων των κλιμακίων, μόνο σε τρία (29, 39 και 40), μετατρέπει τη φορολογία εισοδήματος από προοδευτική σε αναλογική και επιβαρύνει υπέρμετρα τα μεσαία εισοδήματα (39%).
Συνέπεια όλων των παραπάνω και άλλων μεταβολών είναι, η βαθμιαία μετατροπή του φόρου εισοδήματος που από γενικό προοδευτικό φόρο, στον οποίο πρέπει να υπόκεινται όλοι οι φορολογούμενοι, για το σύνολο των εισοδημάτων τους, σε ένα επιλεκτικό φόρο, ο οποίος επιβάλλεται κύρια στα μεσαία εισοδήματα.
Είναι πασίγνωστο ότι η έμμεση φορολογία, βαρύνει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, το από χρόνια καθηλωμένο, σε χαμηλά επίπεδα εισόδημα, της συντριπτικής πλειοψηφίας των μισθωτών, των συνταξιούχων, των νέων, των ανέργων και όλων των πλατιών λαϊκών στρωμάτων, διότι το σύνολο σχεδόν του εισοδήματός τους καταναλώνεται.
Με τη μέθοδο της διολίσθησης καταργήθηκε σταδιακά η μείωση του φόρου από μισθωτές υπηρεσίες από 10% που ήταν, σε 1,5% για το 2005 & 2006 και με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο καταργείται.
 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Λ.

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΦΟΡΟΣ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΥ

15.000

0

0

15.000

0

1.000

2

20

16.000

20

1.000

4

40

17.000

60

1.500

6

90

18.500

150

1.500

8

120

20.000

270

2.000

10

200

22.000

470

2.000

12

240

24.000

710

2.000

15

300

26.000

1.010

2.000

18

360

28.000

1.370

2.000

21

420

30.000

1.790

2.000

24

480

32.000

2.270

2.000

27

540

34.000

2.810

2.000

30

600

36.000

3.410

2.000

34

680

38.000

4.090

2.000

38

760

40.000

4.850

2.000

42

840

42.000

5.690

2.000

46

920

44.000

6.610

2.000

50

1.000

46.000

7.610

2.000

55

1.100

48.000

8.710

2.000

60

1.200

50.000

9.910

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ

65

-

-

-


3. Διατήρηση των εκπτώσεων από τα έσοδα στο ύψος του 100% των δαπανών (ιατρικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ενοίκια, ενοίκια και δίδακτρα παιδιών που σπουδάζουν, τόκοι για την αγορά πρώτης κατοικίας), καθώς και τα έξοδα που βαρύνουν άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρία.
4. Κατάργηση του ειδικού τρόπου φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών εισοδήματος και ένταξή του στην ενιαία κλίμακα εισοδήματος.
5. Ουσιαστική λειτουργία του πόθεν έσχες που να καλύπτει:

• Την αγορά ομολόγων έντοκων γραμματίων
• Αγορά μετοχών
• Κεφάλαιο ίδρυσης και αύξηση κεφαλαίου ΑΕ και ΕΠΕ
• Καθορισμός κριτηρίων πολυτελούς διαβίωσης
• Ονομαστικοποίηση όλων των μετοχών.

6. Λογιστικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τα τηρούμενα βιβλία.
7. Κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών του μεγάλου κεφαλαίου.
8. Δημιουργία βιομηχανικών πάρκων με κρατική χρηματοδότηση.
9. Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Οι αντικειμενικές αξίες να οριστικοποιούνται μέχρι 31.12 κάθε έτους. Φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τη μετάβαση της μικρής ακίνητης περιουσίας.
10. Μείωση των έμμεσων φόρων, ιδιαίτερα εκείνων που βαρύνουν τη λαϊκή κατανάλωση. Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ για τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, σχολικά είδη και φάρμακα.
11. Μείωση δημοτικών τελών, αύξηση κρατικής χρηματοδότησης στους Ο.Τ.Α., κατάργηση των διοδίων.
12. Αποδέσμευση της υποβολής φορολογικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων από την υποχρεωτική καταβολή των φόρων.
13. Κατάργηση κάθε είδους «χαριστικών» περαιώσεων. Αξιοποίηση του μηχανογραφικού συστήματος και των νέων τεχνολογιών.
14. Επανασχεδιασμός των εντύπων δηλώσεων, πλήρης εναρμόνισή τους με το λογιστικό σχέδιο για τα νομικά πρόσωπα. Δήλωση περιουσίας και εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα.
15. Κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Στην Εισηγητική Έκθεση αναφέρεται ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις ελαχιστοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, αίρονται οι δυσλειτουργίες που αναφύονται από την εξέλιξη της τεχνολογίας κλπ.
Η άποψή μας είναι ότι οι προτεινόμενες διατάξεις δεν μεταβάλλουν την όλη δομή και λειτουργία του Κ.Β.Σ. ούτε και αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, με αποτέλεσμα ο Κ.Β.Σ. να παραμένει γραφειοκρατικό, αγκυλωμένο και τυπολατρικό σύστημα, με τις επιχειρήσεις και τους λογιστές να είναι μόνιμα εκτεθειμένοι σε αρκετές περιπτώσεις στις αυθαίρετες ερμηνείες των ελεγκτικών οργάνων και της Διοίκησης και είναι αμφίβολο αν συμβάλλει στη σύλληψη της πραγματικής φορολογητέας ύλης
.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Κ.Β.Σ.


¶ρθρο 27 παρ. 2 εδάφιο ε, του σχεδίου.
«Μίσθωση έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου ΔΕΝ είναι επιτηδευματίας εφόσον το ποσό των αμοιβών του δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000,00 ευρώ)».
Προτείνουμε την κατάργηση της διάταξης, επειδή την θεωρούμε «φωτογραφική», στοχεύει σε εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, καταστρατηγείται η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

¶ρθρο 28 παρ. 6, του σχεδίου.
Τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, ένταξης των επιτηδευματιών, σε κατηγορίες τήρησης βιβλίων, να διατηρηθούν ως έχουν και να μην αυξηθούν. Το όριο μέχρι 1.000.000, 00 ευρώ, ακαθάριστα έσοδα, είναι ικανοποιητικό, για τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, που τηρούν τα απλογραφικά βιβλία εσόδων - εξόδων, λαμβανομένου υπόψη ότι το καθαρό εισόδημα στην κατηγορία αυτή (δεύτερη) προσδιορίζεται πλέον σε όλες τις περιπτώσεις και λογιστικά. Έσοδα μείον έξοδα στην παροχή υπηρεσιών και με υποχρεωτική απογραφή εμπορευσίμων στις εμπορικές και μεταποιητικές.
Η τρίτη κατηγορία βιβλίων (διπλογραφικά) διακρίνεται για την πληρότητά της και για την ακριβή απεικόνιση των πραγματικών οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης, διευκολύνονται δε και οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.
Στις γενικές διατάξεις ένταξης σε κατηγορία βιβλίων να υπαχθούν και οι οικοδομικές επιχειρήσεις χωρίς διακρίσεις και ειδικές ρυθμίσεις.

¶ρθρο 29 παράγραφος 5, του σχεδίου.
Το βάρος απόδειξης χρονικής διάρκειας του δελτίου αποστολής φέρει ο υπόχρεος σε έκδοσή του, συνεπώς το φορολογικό όργανο οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά γεγονότα ή καταστάσεις που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια του δελτίου αποστολής καθώς και του τιμολογίου - δελτίου αποστολής.

¶ρθρο 30 παρ. 5 του σχεδίου Κ.Β.Σ.
«Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή».
Επιβάλλεται η αύξηση του ορίου στα τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, ή και η κατάργηση της δίγραμμης επιταγής ως μέσο εξόφλησης, επειδή δυσχεραίνονται εξαιρετικά οι συναλλαγές.
Οι κυρώσεις, ακόμη και σε περίπτωση αθέλητης παραδρομής, είναι πάρα πολύ αυστηρές (ανεπάρκεια βιβλίων) έστω και εάν μία φορά στη χρήση, δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις της διάταξης.
Καθιέρωση της συνήθους επιταγής ή και επιταγής «πελατείας», ως μέσο για την απόδειξη εξόφλησης φορολογικού στοιχείου μεγάλης αξίας, επειδή οι συναλλαγές πραγματοποιούνται και με επιταγές «πελατείας».
Δυνατότητα συμψηφισμού, με λογιστικές εγγραφές, των υπολοίπων προμηθευτή - πελάτη όταν συμπίπτει ο ίδιος επιτηδευματίας να είναι πελάτης και προμηθευτής, αντί να διακινούνται επιταγές και λογαριασμοί τραπεζών.
Το αντίγραφο λογαριασμού (extre) της τράπεζας να διατηρείται ως ικανό αποδεικτικό στοιχείο της συναλλαγής και όχι αρχειοθέτηση φωτοτυπιών των επιταγών κλπ. για την απόδειξη της συγκεκριμένης συναλλαγής. Με τα ισχύοντα υπάρχει διατήρηση και ενίσχυση της γραφειοκρατίας.
Η καθιέρωση της δίγραμμης επιταγής ως μοναδικού μέσου εξόφλησης, δεν αποτρέπει το εικονικό της συναλλαγής, ενώ οι μεταχρονολογημένες επιταγές ως τρόπος πληρωμής κυριαρχούν στις συναλλαγές και γίνονται αποδεκτές από τις τράπεζες, για διάφορες χρήσεις, π.χ. προεξόφληση, εγγύηση κλπ.


¶ρθρο 30 παρ. 10 του σχεδίου Κ.Β.Σ.
Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση.
Το όριο ΜΗ υποβολής στις καταστάσεις στοιχείων, αξίας μέχρι τριακόσια ευρώ (300,00) να διατηρηθεί και να περιληφθεί συγκεκριμένη διάταξη στον Κ.Β.Σ., για την αποφυγή συχνών - πυκνών τροποποιήσεων στο συγκεκριμένο θέμα. Επιτυγχάνεται απλούστευση και σταθεροποίηση του περιεχομένου των καταστάσεων και αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.

¶ρθρο 23 παράγραφος 2 ισχύοντος Κ.Β.Σ.
Τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού.

« Το λογισμικό πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν κάθε φορά…».
Το λογισμικό πρέπει να εγκρίνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως ισχύει στις φορολογικές ταμειακές μηχανές, στους φορολογικούς «μηχανισμούς» έκδοσης στοιχείων κλπ.

¶ρθρο 31 του σχεδίου Κ.Β.Σ.
Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων
Κρίση των βιβλίων ως ανεπαρκών - ανακριβών.
Καθιέρωση ευθυνών και συνεπειών της φορολογικής αρχής, στις περιπτώσεις τελεσίδικης λανθασμένης κρίση της, σε καταλογισμό ανυπόστατων παραβάσεων, «απόρριψης» των βιβλίων κλπ.
Κατάργηση της αυθαίρετης κρίσης του ελέγχου, για το κύρος και την αποδεικτική δύναμη των βιβλίων και καθιέρωση οργάνου με πλειοψηφία εκτός φορολογικής διοίκησης, με την συμμετοχή και της Π.Ο.Λ., για την κρίση των βιβλίων.
Καθορισμός αυστηρών αντικειμενικών κριτηρίων για την «απόρριψη» των βιβλίων, π.χ. ΜΟΝΟ σε πάρα πολύ σοβαρές παραβάσεις, που θα περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια στον Κ.Β.Σ.
1. Αφορολόγητο όριο 15.000 για κάθε φορολογούμενο προσαυξημένο ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση κατά 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή του.
2.
Την παρακάτω φορολογική κλίμακα.

 
Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm