Open menu
25 | 04 | 2024

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Οι ν. 2515/97, 3470/06 και το Π.Δ. 340/98

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ - ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ,
Ο νόμος 2515/97 για το λογιστή φοροτεχνικό, προέβλεπε ότι για τη μετάταξη από μια τά-ξη στην άλλη εκτός από την προϋπηρεσία, θα έπρεπε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλονται στην διαδικασία των εξετάσεων.

Η Π.Ο.Λ. με αγωνιστική παρέμβασή της στην πρώτη προσπάθεια (2003) του Ο.Ε.Ε. να εφαρμό-σει την παραπάνω διάταξη, απέτρεψε τη διεξαγωγή εξετάσεων.
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η στάση των συναδέλφων υποψηφίων οι οποίοι συμπαρατάχθηκαν με την Π.Ο.Λ. και αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην εξεταστική αυτή διαδικασία που υποβάθμιζε και αμφισβητούσε ευθέως τα πτυχία τους.
Σημειώνουμε ότι το Ο.Ε.Ε. εξαναγκάστηκε να χορηγήσει άδειες χωρίς άλλη διαδικασία σε όλους όσους είχαν υποβάλλει σχετικές αιτήσεις.
Η συνεπής και αποφασιστική στάση της Π.Ο.Λ. υποχρέωσε το Ο.Ε.Ε. να αλλάξει θέση και την κυβέρνηση της Ν.Δ. να προχωρήσει με το άρθρο 17 του νόμου 3470 (ΦΕΚ Α 132/28.6.2006) στην τροποποίηση του ν. 2515/97 και αντί για εξετάσεις θέσπισε τη διαδικασία των «επιμορφωτικών σεμιναρίων αξιολόγησης» και παράλληλα για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Λογιστικής, μείωσε το χρόνο προϋπηρεσίας που απαιτείται για τη μετάταξη από τη μια τάξη στην άλλη.
Παραθέτουμε τις νέες προϋπηρεσίες που απαιτούνται μετά την τροποποίηση:
 

ΑΔΕΙΑ

ΕΤΗ (πριν τον ν. 3470/06)

ΕΤΗ (μετά τον ν. 3470/06)

 

Α.Ε.Ι.

Τ.Ε.Ι. ΛΟΓ.

Τ.Ε.Ι. ΕΜΠΟΡ. & ΔΙΑΦ.

Α.Ε.Ι.

Τ.Ε.Ι. ΛΟΓ.

Τ.Ε.Ι. ΕΜΠΟΡ. & ΔΙΑΦ.

Γ' τάξη

0

2

4

0

0

4

Β' τάξη

3

3

3

2

4

3

Α' τάξη

4

8

-

3

4

-

Έτη πριν την Α'

7

13

-

5

8

-


Η Π.Ο.Λ. κατά τη συζήτηση του νόμου (3470/2006) στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, έκανε παρέμβαση, όπου ανέπτυξε τις θέσεις της για το σύνολο του απαράδεκτου θεσμικού πλαισίου που έχουν επιβάλλει ο ν. 2515/97 και το Π.Δ. 340/98 στην άσκηση του λογιστικού επαγγέλματος.
Εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή της στα σεμινάρια αξιολόγησης, τα οποία στην ουσία επιχειρούν να επαναφέρουν από το παράθυρο «μεταλλαγμένες» τις εξετάσεις.
Η τροποποίηση που πέρασε η κυβέρνηση με το άρθρο 17 του 3470/2006, αλλά και η χαλαρή διαδικα-σία που έχει επιλεγεί από το Ο.Ε.Ε. με τη διεξαγωγή των «επιμορφωτικών σεμιναρίων», είναι μια κίνηση ελιγμού μπροστά στην αντίσταση του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος που εκφράζεται από την Π.Ο.Λ. και τις οργανώσεις μέλη της.


ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ - ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑ
Η Π.Ο.Λ. δε βλέπει αποσπασματικά το όλο θεσμικό πλαίσιο για το λογιστή φοροτεχνικό, ούτε περιορίζει την πάλη της μόνο σε επιμέρους προβλήματα που αυτός δημιουργεί στην πράξη, γι’ αυτό και θεωρεί σκόπιμο να παρουσιάσει συνολικά τις θέσεις της με μια συνοπτική αναφορά στο όλο ιστορικό της εξέλιξής του.
Ο νόμος 2515/97 και το Π.Δ. 340/98 για το λογιστή φοροτεχνικό, θεσμοθετήθηκαν παρά και ενάντια στη θέληση του οργανωμένου και πλέον αντιπροσωπευτικού συνδικαλιστικού κινήματος των λογιστών. Σήμερα, δέκα χρόνια μετά την ψήφιση του παραπάνω νόμου και στη συνέχεια της έκδοσης του Π.Δ. 340/98, επιβεβαιώνονται οι θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, ότι η θεσμοθέτηση των παραπάνω νομοθετημάτων περισσότερα προβλήματα δημιούργησαν στην πράξη, παρά έλυσαν.
Και αυτό, γιατί το όλο νομοθετικό πλέγμα που επιβλήθηκε στους λογιστές, δεν ήταν αποτέλεσμα επεξεργασίας και προτάσεων αυτών που ασκούσαν και ασκούν το λογιστικό επάγγελμα, αλλά της πλειοψηφίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Η αυτόκλητη εμπλοκή του Ο.Ε.Ε. στην όλη οργάνωση και λειτουργία του λογιστικού επαγγέλματος, δεν στόχευε στην αναβάθμιση και αναγνώριση του λογιστή και του επαγγέλματός μας, αλλά στην διευκόλυνση της γενικότερης πολιτικής για διάσπαση και κατακερματισμό του ενιαίου συνδικαλιστικού κινήματος των λογιστών (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κ.α.), της αμφισβήτησης και ακύρωσης της επαγγελματικής επάρκειας των πτυχίων και της αποδιοργάνωσης των εργασιακών σχέσεων. Η προσπάθεια για επιβολή αλλεπάλληλων εξετάσεων, συνδέεται με τους στόχους ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης και την τροφοδότηση ιδιωτικού συστήματος προετοιμασίας (εξετάσεις ΑΣΕΠ).
Με τη δημιουργία επαγγελματικού Ταμείου από το Ο.Ε.Ε. υπονομεύεται συνειδητά η κύρια και επικουρική ασφάλιση.

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΣΙΟΥΦΑ, ΡΕΠΠΑ, ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ.
 

Ένας ακόμη λόγος ήταν και η εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τη λειτουργία του, με την καταβολή από τους λογιστές σημαντικών χρηματικών ποσών για την έκδοση των Αδειών και την ετήσια ανανέωση της ταυτότητας. Σήμερα ο προϋπολογισμός του Ο.Ε.Ε. σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις εισπράξεις από τους λογιστές.
Το λογιστικό επάγγελμα δεν ήταν «ξέφραγο αμπέλι» που έπρεπε δήθεν να μπει κάποια τάξη. Αντίθετα, υπάρχει η συλλογική σύμβαση που έχει ισχύ νόμου, η οποία πέραν των αμοιβών και λοιπών θεσμικών θεμάτων που περιέχει, επεκτείνεται και στο περιεχόμενο άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος, τις συγκεκριμένες εργασίες αυτών που εργάζονται στα λογιστήρια, με διακριτό περιεχόμενο για τον καθένα και ταυτόχρονα εξασφαλίζει αρμονικά και χωρίς αντιθέσεις τα δικαιώματα και την εξέλιξη όλων, ανάλογα με το επίπεδο σπουδών και την προϋπηρεσία τους. Παράλληλα, υπήρχε και νομοθετικό πλαίσιο που ρύθμιζε διάφορα φορολογικά και λογιστικά θέματα που αφορούσαν το λογιστή. Φυσικά θέματα υπήρχαν και θα υπάρχουν όσο η εξέλιξη προχωρά και παρουσιάζονται νέα προβλήματα. Αυτά όμως μπορούν να επιλύονται, μέσα από παρεμβάσεις και προτάσεις αυτών που ζουν τα προβλήματα, αυτών που ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα. Πέρα και έξω από συντεχνιακές λογικές και πρακτικές.
Ο δήθεν στόχος για αποκλεισμό από το επάγγελμα αυτών που οι λογιστές χαρακτήριζαν πάρεργους, αποδείχτηκε παραπλανητικός και υποκριτικός. Και αυτό γιατί με τις άδειες που χορήγησε το Ο.Ε.Ε. σε δημόσιους υπαλλήλους κλπ., νομιμοποίησε και αύξησε, αντί να περιορίσει την πάρεργη απασχόληση στον κλάδο και ακόμα, οδήγησε σε παράνομες συναλλαγές με την εξαγορά των υπογραφών.
Με την κατηγοριοποίηση των λογιστών που επιβλήθηκε με τις άδειες, έγινε ένα λεόντειο μοίρασμα της επαγγελματικής πίτας, κυρίως προς τα κάτω.
Πέρασαν μια λογική που υποβαθμίζει και τους πτυχιούχους των Οικονομικών Πανεπιστημίων, διότι εξυπηρετεί στενά συντεχνιακές πρακτικές, δημιουργεί αντιθέσεις και αδυνατίζει την αναγκαιότητα της ενιαίας δράσης όλων όσων ασκούν το επάγγελμα. Έβαλε πρόσθετα εμπόδια και στην εξέλιξη των νεοεισερχομένων στο επάγγελμα πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Έκοψε κάθε δυνατότητα εξέλιξης των αποφοίτων άλλων κατηγοριών (ΤΕΙ Εμπορίας & Διαφήμισης, ΙΕΚ κλπ). Στην αιτιολογική έκθεση του 2515/97, αναφερόταν ότι θα επιτύγχαναν περιστολή της φοροδιαφυγής μέσω της ευθύνης του λογιστή!
Το αποτέλεσμα ήταν να επιβληθούν και διευρυνθούν μια σειρά ευθύνες και κυρώσεις ακόμα και ποινικές στους λογιστές, χωρίς αντίστοιχα να υπάρχει ούτε μια έστω διάταξη που να προστατεύει το λογιστή που έχει εξηρτημένη εργασία και ενεργεί σύμφωνα με τις υποδείξεις ή και εντολές ενδεχομένως του εργοδότη, για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Η Π.Ο.Λ., είναι σταθερά υπέρ της πάταξης της φοροδιαφυγής, αλλά και της «νόμιμης» φοροαποφυγής. Το ζήτημα αυτό είναι τεράστιο. Πρώτα και κύρια πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση. Όμως σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη «συνυπευθυνότητα» που προσπαθεί να επιβάλλει ο 2515/97 και άλλοι νόμοι !!!
Απαιτούνται μια σειρά μέτρα στην κατεύθυνση της σύλληψης της πραγματικής φορολογητέας ύλης και όχι απλά να καταστήσουμε συνυπεύθυνο το λογιστή για πράξεις και παραλείψεις για τις οποίες δεν έχει καμία ευθύνη. Η Π.Ο.Λ. έχει καταθέσει μια σειρά προτάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Προειδοποιούμε την Κυβέρνηση ότι οι Λογιστές δεν θα ανεχθούμε ευθύνες που δεν μας ανήκουν !!!
Σήμερα η Ν.Δ. ως κυβέρνηση διατηρεί αλώβητο τον κορμό του νόμου που είχαν ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΝ και επέβαλε πέρα από τ’ άλλα τις εξετάσεις για το προχώρημα από τάξη σε τάξη. Να υπενθυμίσουμε ότι το νόμο 2515/97 καταψήφισαν τα Κόμματα Ν.Δ. και Κ.Κ.Ε., αλλά και ο Συνασπισμός είχε εκφράσει σοβαρές κριτικές επιφυλάξεις. Επίσης Βουλευτές από το Κόμμα της τότε Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, είχαν εκφράσει κατανόηση στις θέσεις της Π.Ο.Λ.
Δεν διαφεύγει της προσοχής μας ότι οι τροποποιήσεις που αναγκάστηκε, κάτω από την πίεση του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος που εκφράζεται από την Π.Ο.Λ. και τους συλλόγους μέλη της, είναι ένας ελιγμός απορρόφησης αντιδράσεων και πρακτικής αντιμετώπισης κάποιων ειδικών θεμάτων (εξετάσεις, υποβάθμιση πτυχίων, χρόνια μετάταξης …), που έχουν όμως μια ειδική βαρύτητα, γιατί συνδέονται με τους προσανατολισμούς του εκπαιδευτικού συστήματος και τους στόχους της εργοδοσίας για συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων στη βάση των δικών της επιλογών και κατευθύνσεων, με την ενεργή στήριξη των εκάστοτε κυβερνήσεων και της Ε.Ε. Τίποτα όμως δεν μας διασφαλίζει, ότι μπορεί να τα επαναφέρουν μελλοντικά, εάν δεν κατοχυρώσουμε διαδικασίες ακύρωσής τους στην πράξη.
Μακροπρόθεσμος στόχος τους είναι η παγιοποίηση και αποδοχή του νόμου και σταδιακό πέρασμα και άλλων αντιλογιστικών ρυθμίσεων που δεν έχουν τολμήσει να επιβάλουν μέχρι σήμερα. Π.χ. την ενεργοποίηση των διατάξεων συνυπευθυνότητας, ή την κατάργηση της μείωσης του ορίου (300.000 ευρώ σήμερα) με υποχρεωτική υπογραφή από φοροτέχνη λογιστή κλπ.
Η Π.Ο.Λ. όλα αυτά τα χρόνια έκανε αγώνα ενάντια στο ν. 2515/97 και το Π.Δ. 340/98. Αποτέλεσμα των παρεμβάσεών μας ήταν να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις , όμως ο αντιδραστικός κορμός του νόμου παραμένει.

 

Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες

Μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα
όταν όλοι μαζί δίνουμε τη μάχη μέσα από τα σωματεία μέλη της Π.Ο.Λ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ:

 Συλλογική Σύμβαση με βάση τις προτάσεις της Π.Ο.Λ.
 Αμοιβές που να πληρούν τις βασικές μας ανάγκες και οι οποίες δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 1.500 € για το Λογιστή & 1.400 € για το Βοηθό . Πλήρη & σταθερή εργασία για όλους
 Επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού
 Σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο
 Τριάντα (30) μέρες άδεια σε όλους και επίδομα άδειας ένα μισθό για όλους
 Αφορολόγητο όριο 15.000 € για κάθε φορολογούμενο, 5.000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος,
τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας
 ΟΧΙ στις ιδιωτικοποιήσεις και την «απελευθέρωση» της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των
Μεταφορών, ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής και του ΟΣΕ
 Αποκλειστικά Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (υγεία, συνταξιοδότηση, πρόνοια)
 Κατώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ. Συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 4.050 μέρες εργασίας και στα 30 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας
 Προστασία της μητρότητας, ειδικά μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των γυναικών
 Μέτρα για την Υγιεινή και Ασφάλεια στους τόπους δουλειάς
 Ενιαία δημόσια, δωρεάν παιδεία για όλους. Κατάργηση κάθε μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσης
 Δημοκρατία στους τόπους δουλειάς. Υπεράσπιση του απεργιακού δικαιώματος από τις κρατικές - εργοδοτικές επιθέσεις
 Φτηνή λαϊκή κατοικία με ευθύνη του κράτους
 Νομιμοποίηση των μεταναστών και ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες εργαζόμενους.

Την κατάργηση του ν. 2515/97, του Π.Δ. 340/98 και του άρθρου 17 του ν. 3470/2006.
• ΟΧΙ στην υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων. Καμιά αξιολόγηση.
• ΟΧΙ στην αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα.
• Να δίνονται ¶δειες σε όλους όσους συμπληρώνουν την προϋπηρεσία, χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση.
• Υπερασπίζουμε την αξία των πτυχίων μας και απαιτούμε ένα αναβαθμισμένο δωρεάν σύστημα παιδείας, που θα παρέχει σύγχρονη και ολοκληρωμένη μόρφωση και όχι απλά κάποιες ειδικευμένες γνώσεις. Δεν ανεχόμαστε να είμαστε οι μόνιμοι χρηματοδότες λειτουργίας του Ο.Ε.Ε. με τα «χαρατσώματα» της έκδοσης και της ανανέωσης των Αδειών.
• ΟΧΙ στη δια βίου κατάρτιση. Δωρεάν επαγγελματικό εξοπλισμό με ευθύνη του κράτους, μέσα στα πλαίσια του εργάσιμου χρόνου με τη συμμετοχή της Π.Ο.Λ.
• ΟΧΙ περιορισμούς & εμπόδια στην εξέλιξη όσων ασκούν το λογιστικό επάγγελμα.
• ΟΧΙ στις κατηγοριοποιήσεις, στην υποδαύλιση και δημιουργία ενδοεπαγγελματικών αντιθέσεων.
• Κατάργηση των ποινών και κυρώσεων σε βάρος του Λογιστή. Κατάργηση της συνυπευθυνότητας.

 

Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ.Π. (27.11.2008) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΗ 2008

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟ Π.Α.ΜΕ. ΣΤΙΣ 10.30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm