Open menu
25 | 04 | 2024

Αθήνα 30/08/2022
Αρ. πρωτ.:
Α. 1118

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/22.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ « Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022, δικαιούχα επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού» (Β΄ 4485).

 

Άρθρο 1


Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία Α. 1115/22.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄4485) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4


1. Αρμόδια υπηρεσία για την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) διαβιβάζει στη ΓΔΗΛΕΔ σε ψηφιακό μέσο, τους ΑΦΜ των δικαιούχων προσώπων του άρθρου 2 και ανά ΑΦΜ, τις ετήσιες δικαιούμενες ποσότητες καυσίμων για τις οποίες δύναται να λάβει επιστροφή βάσει της παρ. 1 του άρθρου 3, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, το κάθε δικαιούχο πρόσωπο.
3. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (ΔΑΤΕ) της ΓΔΗΛΕΔ επεξεργάζεται ψηφιακά τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων και υπολογίζει το ποσό επιστροφής του ΕΦΚ, με βάση την ποσότητα καυσίμου σε λίτρα, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί βάσει της παρ. 2.
4. H Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (ΔΑΦΕ) της ΓΔΗΛΕΔ αντλεί τα στοιχεία λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) κάθε δικαιούχου από τα δηλωθέντα στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Για όσους δικαιούχους δεν έχει δηλωθεί λογαριασμός πληρωμών, τα στοιχεία αντλούνται από αρχείο που αποστέλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και περιλαμβάνει την πληροφορία του ΙΒΑΝ ανά δικαιούχο.

Στη συνέχεια διασταυρώνει και ταυτοποιεί τα στοιχεία αυτά, με τα τηρούμενα στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου ή δεν εμφανίζεται ο ΙΒΑΝ λογαριασμός του, η ΔΑΦΕ αποστέλλει στον δικαιούχο ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου αυτός να γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση λογαριασμό πληρωμών με μορφή ΙΒΑΝ στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ στο myAADE, μέχρι τις 30/9/2022.
5. Μετά την ως άνω επιτυχή ταυτοποίηση, η ΔΑΦΕ εκδίδει και αποστέλλει στις ΔΟΥ φορολογίας των δικαιούχων επιστροφής, ψηφιακά εκκαθαρισμένα ατομικά φύλλα έκπτωσης (ΑΦΕΚ).

Για την εξόφληση των εν λόγω ΑΦΕΚ, εφόσον η κατάσταση του φορολογούμενου επιτρέπει την έκδοση εντολής μεταφοράς, ήτοι ενδεικτικά, ο φορολογούμενος δεν είναι αποβιώσας, ανενεργός, απενεργοποιημένος, η ΔΑΦΕ, προς πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων, εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες και εκτελεσμένες εντολές μεταφοράς με χρέωση του λογαριασμού της κάθε ΔΟΥ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Για κάθε εντολή μεταφοράς δημιουργείται αυτόματα γραμμάτιο μετρητοίς και διενεργείται κεντρικά η ενημέρωση του βιβλίου εντολών μεταφοράς της αρμόδιας ΔΟΥ.
6. Στη συνέχεια η ΔΑΦΕ αποστέλλει προς την Τράπεζα της Ελλάδος την ως άνω πληροφορία με αρχεία διεπαφής συγκεντρωτικά για κάθε ΔΟΥ προκειμένου να πιστωθεί ο ενδιάμεσος λογαριασμός του Υπουργείου Οικονομικών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 και με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ».
Για τις περιπτώσεις όπου η κατάσταση του φορολογούμενου δεν είναι η δέουσα κατά τα ανωτέρω, ή έχει παρέλθει η προθεσμία δήλωσης του λογαριασμού πληρωμών σε μορφή ΙΒΑΝ από τον δικαιούχο, η ΔΑΦΕ αποστέλλει στη ΔΟΥ φορολογίας του, ψηφιακά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και την πίστωση των προς επιστροφή ποσών στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.
7. Η ΔΑΦΕ αποστέλλει αίτημα πληρωμής στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό των δικαιούχων, το ποσό που αφορά στο ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 109/2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και το συνολικό ποσό μεταφοράς σε λογαριασμούς των δικαιούχων. Ταυτόχρονα η ΔΑΦΕ αποστέλει στη ΔΙΑΣ ΑΕ αναλυτική ψηφιακή κατάσταση δικαιούχων, με συγκεκριμένη μορφή στην οποία περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστον τα στοιχεία ΑΦΜ, ΙΒΑΝ και ποσό για κάθε δικαιούχο.
Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκδίδει εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο ενδιάμεσος λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ, βάσει του προαναφερόμενου αναλυτικού αρχείου που έχει αποστείλει η ΔΑΦΕ, προς τους ΙΒΑΝ λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.
Για τις συναλλαγές που απορρίφθηκαν / απέτυχαν να πληρωθούν από τα ιδρύματα πληρωμών τα ποσά επιστρέφονται στον ανωτέρω ενδιάμεσο λογαριασμό και η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει τη ΔΑΦΕ με τα αναλυτικά στοιχεία πληρωμών.

Στη συνέχεια η ΔΑΦΕ αποστέλλει αίτημα στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού για την επιστροφή των ποσών στους λογαριασμούς των αρμόδιων ΔΟΥ χρεώνοντας τον ως άνω ενδιάμεσο λογαριασμό και πιστώνοντας τον λογαριασμό της κατά περίπτωση ΔΟΥ. Παράλληλα η ΔΑΦΕ ενημερώνει τις ΔΟΥ για τις απορριφθείσες συναλλαγές.

Μετά την πίστωση του λογαριασμού η ΔΟΥ προβαίνει στις κατά τις ισχύουσες διατάξεις περαιτέρω ενέργειές της.
Η εμφάνιση του ποσού που αφορά στο ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση του οικείου συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.»

 

 

 

Άρθρο 2
Ισχύς


1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm