feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
18 | 10 | 2021

Ειδικός Φόρος κατανάλωσης

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ε. 2179/2021. Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1180/06-08-2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτ 17 Σεπτεμβρίου 2021
Ε. 2178/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν.4818/2021 (Α 124) καθώς και της υπό στοιχεία Α. 1181/06-08-2021 (Β 3811) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ. 17 Σεπτεμβρίου 2021
Α. 1207/2021. Καθορισμός διαδικασίας καταστροφής αποθεμάτων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού που δεν διατέθηκαν μέχρι 20.05.2019, συγκρότησης των επιτροπών καταστροφής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 10 Σεπτεμβρίου 2021
Α. 1205/2021. Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β΄ 516) και του άρθρου 3 της υπ 06 Σεπτεμβρίου 2021
Α. 1185/2021. Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 01 Σεπτεμβρίου 2021
Α. 1181/2021. Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα προϊόντα μπύρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47του ν. 4818/2021 (Α΄ 124). 18 Αυγούστου 2021
Α. 1180/2021. Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτων υλών των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, κατ’ εφαρμογή της περ. δ 17 Αυγούστου 2021
Α. 1154/2021. Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελ 06 Ιουλίου 2021
Ε. 2126/2021. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 150 του ν. 4808/ 2021(Α’ 101/19-06-2021) «Πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων ενεργειακών προϊόντων - Προσθήκη άρθρου 109Α στον ν. 2960/2001. 27 Ιουνίου 2021
ΑΑΔΕ. 1046279/2021. Οδηγίες αναφορικά με την δυνατότητα μεταβίβασης προϊόντων υποκείμενων σε Φ.Κ. σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών. 03 Ιουνίου 2021
Ε. 2085/2021. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1032/15-2-2021 Απόφασης Yφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων για τις ανάγκες των αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών» (Β’ 703) 27 Απριλίου 2021
Ε. 2078/2021. Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1076/26-3-2021 (Β΄1353) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για τη χρήση κατά το έτος 2020 από τους 20 Απριλίου 2021
Α. 1076/2021. Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για τη χρήση κατά το έτος 2020 από τους δικαιούχους, κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄750). 06 Απριλίου 2021
Ε. 2070/2021. Κοινοποίηση της αρ. Α.1066/23.3.2021 Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ) , δ) και ε 05 Απριλίου 2021
Α. 1065/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσ 29 Μαρτίου 2021
Α. 1066/2021. Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 29 Μαρτίου 2021
Ε. 2069/2021. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. 434/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου το Κράτους αναφορικά με την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για την παραγωγή προϊόντος με την ονομασία «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ» το οποίο χαρακτηρίστηκε ως φάρμακο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). 05 Απριλίου 2021
Ε. 2042/2021. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 35 «Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων» του ν.4772/2021 (Α΄17) 22 Φεβρουαρίου 2021
Ε. 2034/2021. Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1016 /25-01-2021 (Β΄333) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 09 Φεβρουαρίου 2021
Ε. 2039/2021. Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1277/14.12.2020 Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων κα 11 Φεβρουαρίου 2021
Ε. 2032/2021. Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. Α.1006/12.01.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. "Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων κ 05 Φεβρουαρίου 2021
Α. 1016/2021. Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την επιστροφή / διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων κρασιού μικρών οινοπαραγωγών. 31 Ιανουαρίου 2021
Α. 1006/2021. Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισμα για τον προσδιορισμό 16 Φεβρουαρίου 2021
Ε. 2024/2021. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1281/16.12.2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τις δασμοφορολογικές απαλλαγές των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA). 01 Φεβρουαρίου 2021
Ε. 2022/2022. Κοινοποίηση της Α.1005/2021 για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2021, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας 31 Ιανουαρίου 2021
Ε. 2023/2021. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1298/30.12.2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με την παραλαβή με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριώ 31 Ιανουαρίου 2021
Α. 1005/2020. Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2021, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών. 22 Ιανουαρίου 2021
Α. 1281/2020. Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκ 11 Ιανουαρίου 2021
Ε. 2006/2021. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1285/17-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων» (Β΄ 5831) 13 Ιανουαρίου 2021
Ε. 2005/2021. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελων 13 Ιανουαρίου 2021
Α. 1293/2020. Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπ 04 Ιανουαρίου 2021
Α. 1286/2020. Διαδικασία κατ΄ εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, για το έτος 2021. 14 Ιανουαρίου 2021
Α. 1298/2020. Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός 21 Ιανουαρίου 2021
Ε. 2003/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 163 του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α΄) με τίτλο ''Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις'' 05 Ιανουαρίου 2021
Α. 1277/2020. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και της απαλλαγής από τον Φόρο Κατανάλωσης του ηλεκτρικά θερμ 29 Δεκεμβρίου 2020
Ε. 2194/2020. Παροχή Οδηγιών για τη δυνατότητα ιδίας χρήσης των αντισηπτικών στους χώρους εργασίας των βιομηχανιών παραγωγής τους. 09 Δεκεμβρίου 2020
Ε. 2148/2020. Κοινοποίηση της αριθ. πρωτ. Α 1179/27-7-2020 (ΦΕΚ 3547/Β) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες και εναέριες εργασίες σ 17 Σεπτεμβρίου 2020
Ε. 2145/2020. Κοινοποίηση της αριθ. Α.1194/21-08-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο. “Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από το εδάφιο ε’, στ’, και ι’ της π 10 Σεπτεμβρίου 2020
Α. 1194/2020. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1117/19-05-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από το εδάφιο ε΄, στ΄, και ι΄ της παρ. 1 του άρ 01 Σεπτεμβρίου 2020
Α. 1179/2020. Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες και εναέριες εργασίες σε τρίτους έναντι αμοιβής - πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. 31 Αυγούστου 2020
Ε. 2127/2020. Κοινοποίηση της αρ. πρ. Α.1165/14.07.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή 16 Σεπτεμβρίου 2020
Ε. 2102/2020. Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4646/2019 (Α ́201) «Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» καθώς και της υπ' αριθμ. Α.1116/18-05-2020 (Β ́ 2127 και Β ́ 2672 για διόρθωση σφάλματος) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργ 04 Ιουλίου 2020
Α. 1116/2020. Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας για την επιστροφή/ διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων κρασιού μικρών οινοπαραγωγών 04 Ιουνίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 1061165/2020. Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1111/11-5-2020 (ΦΕΚ 1976/Β ́) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση της προθεσμίας αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις τελωνειακές αρχές για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων στους 04 Ιουνίου 2020
Ε. 2076/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ», του Ν.4690/30-5-2020 (ΦΕΚ 104/Α΄)». 04 Ιουνίου 2020
Α. 1117/2020. Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από τα εδάφια ε’, στ’, και ι’ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001. 01 Ιουνίου 2020
Ε. 2074/2020. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1095/27.04.2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και 31 Μαϊος 2020
Α. 1111/2020. Παράταση της προθεσμίας αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις τελωνειακές αρχές για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων στους δικαιούχους επιστροφής κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β΄). 24 Μαϊος 2020
Ε. 2058/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων», του Ν.4684/25.4.2020 (ΦΕΚ 86 Α/25-4-2020), Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμε 27 Απριλίου 2020
Ε. 2049/2020. Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. ΠΟΛ.1208/9.11.2018 (ΦΕΚ 5259/Β) και παροχή οδηγιών αναφορικά με τα παραστατικά πωλήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων. 16 Απριλίου 2020
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm