Open menu
11 | 08 | 2022

Αθήνα 03/02/2022
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2011

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2021/2266 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων του Εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2021/2266 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης»

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του Εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2021/2266 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης» , στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 23α της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά», με την οποία προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη χορηγούν, κατόπιν αιτήματος, ετήσιο πιστοποιητικό στους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους με το οποίο επιβεβαιώνεται η ετήσια συνολική παραγωγή τους, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και η συμμόρφωση του ανεξάρτητου μικρού παραγωγού με τα κριτήρια που κατά περίπτωση ορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

Ειδικότερα παρέχονται οδηγίες για την έκδοση από την τελωνειακή αρχή του ανωτέρω πιστοποιητικού για τις περιπτώσεις των ανεξάρτητων μικρών ζυθοποιείων, καθώς και για την ορθή συμπλήρωση των συνοδευτικών της διακίνησης εγγράφων όπου απαιτείται αναφορά στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν τα εγκατεστημένα στη χώρα μας μικρά ανεξάρτητα ζυθοποιεία (κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν.2960/01) τα οποία πραγματοποιούν ενδοενωσιακές διακινήσεις , προκειμένου να επωφεληθούν μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κράτος - μέλος προορισμού, όπου αυτοί εφαρμόζονται. Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Σκοπός της παρούσας είναι η ενημέρωση αφενός των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων μπύρας και πραγματοποιούν ενδοενωσιακές διακινήσεις αναφορικά με την έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ανεξάρτητου μικρού ζυθοποιείου με το οποίο βεβαιώνεται η ετήσια συνολική παραγωγή του ζυθοποιείου καθώς και η συμμόρφωση αυτού με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 87 του ν.2960/2001 (Α ́265) προκειμένου να επωφεληθούν μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κράτος - μέλος προορισμού, όπου αυτοί εφαρμόζονται και αφετέρου η ενημέρωση των τελωνειακών αρχών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του κοινοποιούμενου κανονισμού.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 23α της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά», με την οποία προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη χορηγούν, κατόπιν αιτήματος, ετήσιο πιστοποιητικό στους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους με το οποίο επιβεβαιώνεται η ετήσια συνολική παραγωγή τους, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και η συμμόρφωση του ανεξάρτητου μικρού παραγωγού με τα κριτήρια που κατά περίπτωση ορίζονται στην εν λόγω οδηγία, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τον Εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 2021/2266 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Ως προς την έκδοση του Πιστοποιητικού.

Το έντυπο του πιστοποιητικού για τους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς που αναφέρεται στο άρθρο 23α παράγραφος 1 της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ (στο εξής πιστοποιητικό), όπως αυτό καθορίζεται στο παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού, χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τις περιπτώσεις των ανεξάρτητων μικρών ζυθοποιείων, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 87 του ν.2960/2001 (Α’ 265).
Με το εν λόγω πιστοποιητικό βεβαιώνεται η ετήσια συνολική παραγωγή των μικρών ανεξάρτητων ζυθοποιείων καθώς και η συμμόρφωση αυτών με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 87 του ν.2960/2001 (Α ́265).

Η έκδοση του πιστοποιητικού χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας ανήκουν οι εγκαταστάσεις του ζυθοποιείου, αφού προηγουμένως έχει εκδοθεί η έγκριση υπαγωγής του ζυθοποιείου στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 87 του ν.2960/2001, κατ ́ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Γ 5054272 ΕΞ 2011/28-12-2011(ΦΕΚ 3325/Β) «Όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό των μικρών ανεξάρτητων ζυθοποιείων κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 87 του ν.2960/01».
Το πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, θα λαμβάνει, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον ως άνω κοινοποιούμενο Κανονισμό, έναν μοναδικό αριθμό σειράς, ο οποίος θα αποτελείται από 14 αλφαριθμητικά στοιχεία, ως εξής:

Ο αριθμός σειράς αρχίζει με τον διψήφιο αριθμό που αναφέρεται στο έτος έκδοσης του πιστοποιητικού (π.χ. 22) και ακολουθούν διαδοχικά: ο κωδικός αναγνώρισης του κράτους μέλους έκδοσης (EL), o τετραψήφιος κωδικός της τελωνειακής αρχής έκδοσης του πιστοποιητικού (π.χ.0102), ο τετραψήφιος κωδικός SEED (Β000) του προϊόντος μπύρα και εν συνεχεία ο αύξων αριθμός έκδοσης του πιστοποιητικού από την τελωνειακή αρχή (01).

Για παράδειγμα, ο αριθμός σειράς του πρώτου πιστοποιητικού που θα εκδοθεί από το Τελωνείο Αθηνών, θα έχει ως εξής: 22EL0102B00001.
Αντίγραφα των πιστοποιητικών μικρού ζυθοποιείου που χορηγούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω τηρούνται στο αρχείο των εγκρίσεων υπαγωγής των ζυθοποιείων που εκδίδονται κατ ' εφαρμογή της ως άνω Απόφασης.

Β. Ως προς την συμπλήρωση των συνοδευτικών διοικητικών εγγράφων διακίνησης.

1. Ως προς την συμπλήρωση του ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου , e-ΔE.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου κανονισμού στην περίπτωση αποστολής σε άλλα κ-μ των προϊόντων μπύρας υπό καθεστώς αναστολής, ήτοι υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) από ζυθοποιείο που κατέχει πιστοποιητικό ανεξάρτητου μικρού ζυθοποιείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2265 της επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 όσον αφορά τα στοιχεία πιστοποιημένων και αυτοπιστοποιημένων ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών στο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο» στο εν λόγω ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο συμπληρώνονται από τους οικονομικούς φορείς οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) στο τετραγωνίδιο 17ιβ:

«Το περιγραφόμενο προϊόν έχει παραχθεί από πιστοποιημένο ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο»

β) στο τετραγωνίδιο 18ε:

«πιστοποιητικό ανεξάρτητου μικρού ζυθοποιείου»

γ) στη θέση 18στ αναγράφεται :

ο αριθμός σειράς του πιστοποιητικού δηλ. ο αριθμός που δίνεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή [Ως ανωτέρω παράδειγμα της παραγράφου Α. του παρόντος εγγράφου (π.χ.22EL0102B00001)].

2. Ως προς τη συμπλήρωση του απλουστευμένου συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου ΑΣΔΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κοινοποιούμενου κανονισμού στην περίπτωση αποστολής φορολογημένων προϊόντων μπύρας από ζυθοποιείο που κατέχει πιστοποιητικό ανεξάρτητου μικρού ζυθοποιείου ήτοι στην περίπτωση αποστολής προϊόντων μπύρας με την κάλυψη του απλουστευμένου συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου του Καν.(ΕΟΚ) αριθ.3649/92, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2264 της επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92 όσον αφορά τις εξηγήσεις του απλουστευμένου συνοδευτικού εγγράφου για πιστοποιημένους και αυτοπιστοποιημένους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς αλκοολούχων ποτών», στο τετραγωνίδιο 14 του εν λόγω διοικητικού εγγράφου συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) ο αριθμός σειράς του πιστοποιητικού [Ως ανωτέρω παράδειγμα της παραγράφου Α. του παρόντος εγγράφου (π.χ.22EL0102B00001)] και
β) ο όρος «πιστοποιητικό ανεξάρτητου μικρού ζυθοποιείου»

Τέλος, παρακαλούνται οι τελωνειακές αρχές όπως συνδράμουν με κάθε δυνατό τρόπο στην ενημέρωση των οικονομικών φορέων για την ορθή τήρηση των ανωτέρω, ώστε να διεξάγεται απρόσκοπτα η εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων του κλάδου ζυθοποιείας.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm