Open menu
19 | 01 | 2022

Αθήνα 30/12/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1263

ΘΕΜΑ: Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 1
Σκοπός - πεδίο εφαρμογής


1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τήρηση και εφαρμογή κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 93 Α και 93 Β του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265):

α) Του ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε., μεταποιούν, διαθέτουν ή αποκτούν μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ίδιου νόμου,

β) του ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, των της περ. α) αλκοολούχων ποτών, με βάση την ένδειξη παρτίδας στο οποίο καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραλαβή, την παραγωγή, τη μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις των ως άνω αλκοολούχων προϊόντων τα οποία παράγονται, εισάγονται, παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας.

2. Ειδικότερα, με την παρούσα απόφαση καθορίζονται, μεταξύ άλλων:

α) Η διαδικασία εγγραφής των προσώπων που είναι υπόχρεα να καταγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αλκοολούχων Ποτών,
β) οι κατηγορίες των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών για τα οποία απαιτείται η καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών,
γ) τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Μ.Ε.Α.Π.) καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών και

δ) ο χρόνος καταχώρισης και η διαδικασία μεταβολής των στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Μ.Ε.Α.Π.) και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών,

ε) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Tαυτοποίησης.

 

 

 

 

Άρθρο 2
Ορισμοί

 

1. «Ηλεκτρονικό Μητρώο»:

το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών το οποίο λειτουργεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 3 τα οποία διαθέτουν τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση αδειοδοτήσεις.

2. «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης»:

το Ηλεκτρονικό σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, το οποίο λειτουργεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και στο οποίο καταχωρίζονται από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 3 στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση, εισαγωγή, παραλαβή από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., χονδρική πώληση έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001, με βάση την ένδειξη παρτίδας.

3. «Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.)»:

Ο μοναδικός αριθμός που λαμβάνει το υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 3 με την καταχώριση των προβλεπόμενων στην παρούσα στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών.

4. «Ένδειξη παρτίδας»:

ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας στο αλκοολούχο ποτό, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. 259/2013/24-02-2014 (Β’ 563) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στην υπ’ αρ. 97/2017/05- 12-2017 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 4883).

 

 

 

 

Άρθρο 3
Υπόχρεα πρόσωπα εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Tαυτοποίησης


Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Tαυτοποίησης, είναι τα πρόσωπα τα οποία:

α) παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε. ή μεταποιούν,
β) διαθέτουν μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας έτ οιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001 και διαθέτουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, κύριας ή και δευτερεύουσας, που εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου (ΚΑΔ 46).

 

 

 

 

Άρθρο 4
Αρμόδιες Αρχές


Στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμόζεται το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

1. Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση και την ορθή εφαρμογή, τήρηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών ορίζεται η Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2. Ως αρμόδια Υπηρεσία για τις προδιαγραφές του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, ορίζεται η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους και με τις, κατά περίπτωση, λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
3. Ως αρμόδια Υπηρεσία για την τεχνική υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών ορίζεται η Υποδιεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Ως αρμόδια Υπηρεσία για τις επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, ορίζεται η Υποδιεύθυνση Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και ΦΠΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών / Ηλεκτρονικό Σύστημα Tαυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών


Άρθρο 5
Διαδικασία εγγραφής / τροποποίησης Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών


1. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα οφείλουν να εγγράφονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο καταχωρίζοντας τα στοιχεία του παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά στον τομέα των αλκοολούχων, οφείλουν να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης της δραστηριότητας τους στην αρμόδια ΔΟΥ.
3. Η είσοδος των Υπόχρεων Προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο πραγματοποιείται μέσω επαλήθευσης / επιβεβαίωσης της ταυτότητάς τους με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet.
4. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων τα Υπόχρεα Πρόσωπα λαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό ο οποίος αποτελεί τον Αριθμό Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.).
5. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα έχουν την αποκλειστική ευθύνη, τόσο για την καταχώριση, όσο και για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρίζουν.
6. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την μεταβολή κάθε στοιχείου που έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, τα Υπόχρεα Πρόσωπα υποχρεούνται να καταχωρήσουν την μεταβολή αυτή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την διακοπή δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ., τα εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο πρόσωπα υποχρεούνται να προβαίνουν σε απενεργοποίηση των στοιχείων τους από το ηλεκτρονικό Μητρώο.

 

 

 

 

Άρθρο 6
Διαλειτουργικότητα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών


Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών διασυνδέεται και διαλειτουργεί με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, για σκοπούς ορθής ταυτοποίησης των Υπόχρεων Προσώπων.

 

 

 

 

 

Άρθρο 7
Διαδικασία και χρόνος καταχώρισης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών


1. Τα υπόχρεα πρόσωπα, οφείλουν έως την τριακοστή (30ή) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εγγραφής τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και λήψης του Μοναδικού Αριθμού Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.), να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα πραγματοποιείται με βάση τις ημερήσιες κινήσεις εισερχομένων / εξερχομένων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001 και πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της σχετικής κίνησης (παραγωγής, μεταποίησης, αγοράς / παραλαβής, πώλησης, επιστροφής).
Ειδικότερα τα υπόχρεα πρόσωπα καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης με βάση την ένδειξη παρτίδας) του εκάστοτε προϊόντος τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τη νόμιμη ονομασία προϊόντος,
β) την ένδειξη παρτίδας προϊόντος, στην περίπτωση που η ένδειξη παρτίδας προϊόντος καταλήγει σε ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα στο σύστημα καταχωρίζεται μόνο ο αναγνωριστικός αριθμός χωρίς τα στοιχεία της ώρας,

γ) την εμπορική ονομασία προϊόντος και τυχόν διακριτικές ενδείξεις αυτού,
δ) την ποσότητα με βάση τον ονομαστικό όγκο του περιεχόμενου προϊόντος στην προσυσκευασία (φιάλη),
ε) το είδος της συναλλαγής ήτοι παραγωγή / μεταποίηση/αγορά/επιστροφή (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας), πώληση / αποστολή (εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),

στ) το είδος του παραστατικού εισόδου/ εξόδου και τα στοιχεία αυτού, ήτοι τον αριθμό του δελτίου παραγωγής, του τιμολογίου ή παραστατικού στοιχείου διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της συναλλαγής (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας / εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),
ζ) την ημερομηνία της συναλλαγής (ημερομηνία παραγωγής/μεταποίησης, αγοράς / επιστροφής, πώλησης ή αποστολής),
η) τα στοιχεία της επιχείρησης παραγωγής, πώλησης ή αγοράς (στοιχεία προμηθευτή - παραλήπτη).

3. Για οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή στα στοιχεία των καταχωρισμένων ημερήσιων κινήσεων εισερχομένων/εξερχομένων αλκοολούχων ποτών, πραγματοποιείται διόρθωση των στοιχείων, με διατήρηση της ιστορικότητας των προηγούμενων καταχωρίσεων.

Δεν επιτρέπεται η διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων, κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση βρίσκεται υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και έχει ενημερωθεί σχετικά.
4. Τα υπόχρεα πρόσωπα, σε περίπτωση που εντοπίσουν αλλοιώσεις ή παραποιήσεις σε συγκεκριμένες ενδείξεις παρτίδας προϊόντων που παράγουν ή διαθέτουν στην αγορά, υποχρεούνται να εισάγουν την σχετική πληροφόρηση για την ύπαρξη ύποπτης ένδειξης παρτίδας προϊόντος στο ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης, καταχωρίζοντας τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙΙ.

 

 

 

 

Άρθρο 8
Δημοσιότητα Ηλεκτρονικού Μητρώου / Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης αλκοολούχων ποτών


1. Η εφαρμογή και η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης διασφαλίζουν την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των στοιχείων που καταχωρίζονται σε αυτά καθώς και την προσωποποιημένη προσβασιμότητα των χρηστών κατ’εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων» (L 119) και του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
2. Η δημοσιοποίηση των καταχωρισμένων στοιχείων του Ηλεκτρονικού Μητρώου και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης σε τρίτους, εκτός των αρμόδιων υπηρεσιών του άρθρου 4 της παρούσας, τελεί υπό τους όρους του άρθρου 17 «περί διαφύλαξης πληροφοριών - απορρήτου» του Μέρους Α’«Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» του ν. 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

 

 

 

 

 

Άρθρο 9
Κυρώσεις


1. Για την μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.
2. Αρμόδια τελωνειακή αρχή για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από την μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας, είναι το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα του υπόχρεου προσώπου.

 

 

 

 

 

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις


Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, τα πρόσωπα, τα οποία ήδη, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, δραστηριοποιούνται στο τομέα της παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών και βάσει των διατάξεων αυτής καθίστανται υπόχρεα καταχώρισης στοιχείων, υποχρεούνται εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο 5.

 

 

 

 

 

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, η οποία θα καθορισθεί με νεότερη κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm