Open menu
06 | 07 | 2022

Αθήνα 30/12/2016
Αρ. πρωτ.: 1189059


ΘΕΜΑ:
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.

 

Aποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.
 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την απαλλαγή από τον δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, τα οποία παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων των Διεθνών Συμβάσεων της Βιέννης περί Διπλωματικών και Προξενικών Σχέσεων, αντίστοιχα, για υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και για τις ανάγκες του προσωπικού τους κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 36 και 50 των Ν.Δ. 503/1970 (ΦΕΚ 108/Α) και Ν. 90/1975 (ΦΕΚ 150/Α) αντίστοιχα.

 

Άρθρο 2
Δικαιούχα πρόσωπα


Δικαιούχα πρόσωπα για την απαλλαγή από τον δασμό, τον ΕΦΚ και το ΦΠΑ των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο είναι:

α) οι ξένες διπλωματικές αποστολές που είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα,
β) ο αρχηγός της διπλωματικής αποστολής, τα λοιπά μέλη του διπλωματικού προσωπικού αυτής και τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους,
γ) οι ξένες προξενικές αρχές που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα,
δ) ο αρχηγός της προξενικής αρχής, οι λοιποί προξενικοί λειτουργοί αυτής, εφόσον είναι κάτοχοι διπλωματικού διαβατηρίου, και τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους.

 

 

Άρθρο 3
Ανώτατες δικαιούμενες ποσότητες


1. Οι ποσότητες των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που δύνανται να παραλαμβάνουν ο αρχηγός της διπλωματικής αποστολής, τα λοιπά μέλη του διπλωματικού προσωπικού και τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειας τους, καθώς και ο αρχηγός της προξενικής αρχής, οι λοιποί προξενικοί λειτουργοί και τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειας τους με απαλλαγή από τις αναλογούσες επιβαρύνσεις, χορηγούνται ανά έτος και ανά μέλος του διπλωματικού προσωπικού/προξενικού λειτουργού και των συγκατοικούντων μελών της οικογένειας του συνολικά υπό τον όρο της αμοιβαιότητας και δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις ακόλουθες ποσότητες για:

α) Μέλη του διπλωματικού προσωπικού, αρχηγό της προξενικής αρχής, προξενικούς λειτουργούς με τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους:

αα) Εκατό ενενήντα έξι (196) φιάλες αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά.
ββ) Τετρακόσιες (400) φιάλες οίνου. Η φιάλη στις περιπτώσεις αα) και ββ) να μην υπερβαίνει το ένα λίτρο.
γγ) Χίλιες (1000) φιάλες μπύρας.
δδ) Είκοσι χιλιάδες (20.000) τεμάχια τσιγάρων ή άλλα προϊόντα καπνού που υποκαθίστανται για το σύνολο ή μέρος αυτής της κατανομής με τις εξής κλίμακες:

- Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότερο από 3 γραμμάρια=3 τσιγάρα
- Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισσότερο από 3 γραμμάρια=6 τσιγάρα
- Πενήντα γραμμάρια καπνού = 80 τσιγάρα

β) Ο αρχηγός της διπλωματικής αποστολής με τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειας του δικαιούται ποσότητες διπλάσιες από τις ανωτέρω οριζόμενες.

2. Η παραλαβή αφορολόγητων αλκοολούχων ποτών από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές για αποκλειστικά υπηρεσιακή χρήση είναι δυνατή σε λογικές ποσότητες και πάντοτε ανάλογα με το συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό, για τον οποίο τα εν λόγω είδη προορίζονται να χρησιμοποιηθούν.
3. Η απαλλαγή χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, με αναγωγή στις ποσότητες που αντιστοιχούν στο 1/12 της συνολικής ετήσιας ποσότητας για κάθε μήνα από τον μήνα ανάληψης καθηκόντων. Ως ημερολογιακό έτος νοείται το χρονικό διάστημα 01/01 έως 31/12 εκάστου έτους.
4. Τα προϊόντα που παραλαμβάνονται από τα δικαιούχα πρόσωπα του παρόντος άρθρου θα πρέπει να προορίζονται για την αποκλειστική κάλυψη των πραγματικών αναγκών τους.
 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία παραλαβής


1. Για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από τα δικαιούχα πρόσωπα των περιπτώσεων α) και γ) του άρθρου 2 της παρούσας κατατίθεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ) στο όνομα του δικαιούχου ατέλειας προσώπου (Πρεσβεία-Προξενείο). Με το τελωνειακό παραστατικό υποβάλλεται επίσης:

α) έντυπο «ατέλεια εισαγωγής», θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς τη συνδρομή του όρου της αμοιβαιότητας,
β) τιμολόγιο πώλησης.

2. Για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από τα δικαιούχα πρόσωπα των περιπτώσεων β) και δ) του άρθρου 2 της παρούσας κατατίθεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ) στο όνομα της Πρεσβείας-Προξενείου (για λογαριασμό του δικαιούχου ατέλειας προσώπου). Με το τελωνειακό παραστατικό υποβάλλεται επίσης:

α) έντυπο «ατέλεια εισαγωγής», θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς τη συνδρομή του όρου της αμοιβαιότητας,
β) αντίγραφο της διπλωματικής ταυτότητας του δικαιούχου ατέλειας προσώπου,

γ) τιμολόγιο πώλησης,
δ) κατάσταση στην οποία αναγράφονται ανά πρεσβεία/προξενείο τα είδη, το δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο, η ιδιότητα αυτού, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων και λήξη αποστολής.

 
Άρθρο 5
Αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου


Αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της απαλλαγής από δασμό, ΕΦΚ και ΦΠΑ των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνονται από τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας, ορίζεται το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά.

 

 

Άρθρο 6
Διαδικασία παρακολούθησης της απαλλαγής


Σε περίπτωση όπου το Τελωνείο στο οποίο τίθενται σε ανάλωση τα προϊόντα είναι διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου, αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπίας την προβλεπόμενη από το άρθρο 4 της παρούσας κατάσταση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, τα στοιχεία της οποίας συμπληρώνει στον Πίνακα του συνημμένου Παραρτήματος, προκειμένου να παρακολουθούνται τα ετήσια όρια παράδοσης των προϊόντων στα δικαιούχα ατέλειας πρόσωπα. Με βάση τον Πίνακα αυτό, η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων ορίων ποσοτήτων αφορολογήτων προϊόντων που παραλαμβάνονται από το δικαιούχο προσωπικό των ξένων διπλωματικών αποστολών και προξενικών αρχών.

 

 

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις


Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm