feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
28 | 01 | 2022

Τελωνειακά

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ε. 2007/2022. Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/29-12-2021 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (Β 2744) "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης". 20 Ιανουαρίου 2022
Ε. 2001/2022. Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1146/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (Β΄2853) για τη διακίνηση υποκείμενων σε ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα που προορίζονται για εξαγωγή. 07 Ιανουαρίου 2022
Α. 1002/2022. Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τον συμψηφισμό ή επιστροφή των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων που έχουν καταβληθεί για καταστρεφόμενα βιομηχανοποιημένα καπνά, καθώς και για την αντικατάσταση των καταστρεφόμενων ένσημων ταινιών φορολογίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 και της παρ. 5 του άρθρου 106 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265). 21 Ιανουαρίου 2022
Ε. 2003/2022. Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του ορισμού του εξαγωγέα και την ορθή συμπλήρωση της διασάφησης κατά την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής 09 Ιανουαρίου 2022
Α. 1267/2021. Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και λοιπών ζητημάτων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265). 05 Ιανουαρίου 2022
Α. 1266/2021. Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παρακολούθηση της κατασκευής των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.), όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 (Β΄ 3134) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», των υποχρεώσεων των κατασκευαστών έναντι της τελωνειακής αρχής, καθώς και κ 01 Ιανουαρίου 2022
Ε. 2237/2021. Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ)C 2021/9852 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2022. 01 Ιανουαρίου 2022
Α. 1259/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ. 1940/41/ 14.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516). 30 Δεκεμβρίου 2021
Α. 1256/2021. Eπέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Κέρκυρας. 29 Δεκεμβρίου 2021
ΑΑΔΕ. 1114192/2021. Κοινοποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2127 της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος ΙV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. 29 Δεκεμβρίου 2021
Ε. 2231/2021. Επικαιροποίηση των οδηγιών εφαρμογής του νομικού πλαισίου χορήγησης ατέλειας από το δασμό εισαγωγής των συσκευών και οργάνων που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, διάγνωση και θεραπεία (άρθρα 57-58 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09). 22 Δεκεμβρίου 2021
Ε. 2230/2021. Κοινοποίηση της αριθ. Α. 1205/25.08.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπ΄ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β΄ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β΄ 215) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικ 21 Δεκεμβρίου 2021
Α. 1244/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1293/ 23.12.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (Β΄ 516) “Τελων 23 Νοεμβρίου 2021
Ε. 2217/2021. Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης EORI από την Τελωνειακή Υπηρεσία κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. Α 1231/18-10-2021 (ΦΕΚ Β 4988/27-10-2021) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 26 Νοεμβρίου 2021
Ε. 2202/2021. Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Ε.2133/30-6-2021 Εγκυκλίου του Διοικητή ΑΑΔΕ -αποστολές αντικειμένων ιδίας αξίας έως 150 ευρώ που προορίζονται για επιχειρήσεις (συναλλαγές Β2Β) 02 Νοεμβρίου 2021
Ε. 2201/2021. Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1185/11-08-2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τίτλο «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσι 02 Νοεμβρίου 2021
Α. 1231/2021. Διαδικασία καταχώρισης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Ηλεκτρονικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία. 29 Οκτωβρίου 2021
Ε. 2197/2021. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1Α του άρθρου 171 του ν.2960/2001, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν.4818/2021 (ΦΕΚ 124 A'/18.07.2021). 29 Οκτωβρίου 2021
Α. 1230/2021. Διαδικασίες και προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών- εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.. 24 Οκτωβρίου 2021
Α. 1222/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου καταν 11 Οκτωβρίου 2021
Α. 1225/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦΒ 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτ 07 Οκτωβρίου 2021
Ε. 2185/2021. Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 1 του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας. 04 Οκτωβρίου 2021
ΑΑΔΕ. 1083802/2021. Εξαγωγή προϊόντων διττής χρήσης - Συμπλήρωση θέσης 44-01 Διασάφησης Εξαγωγής 04 Οκτωβρίου 2021
Ε. 2188/2021. Τροποποίηση της αριθ. Δ.1537/830/7-11-2000 ΕΔΥΟ, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. Δ.257/139/23-02-2000 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών περί καθορισμού «Δελτίου Κίνησης» (Transit Log) (Β 378 και 426). 04 Οκτωβρίου 2021
Ε. 2187/2021. Κοινοποίηση της αριθμ. 181170/7-7-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της 06 Οκτωβρίου 2021
Ε. 2179/2021. Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1180/06-08-2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτ 17 Σεπτεμβρίου 2021
Ε. 2178/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν.4818/2021 (Α 124) καθώς και της υπό στοιχεία Α. 1181/06-08-2021 (Β 3811) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ. 17 Σεπτεμβρίου 2021
Α. 1207/2021. Καθορισμός διαδικασίας καταστροφής αποθεμάτων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού που δεν διατέθηκαν μέχρι 20.05.2019, συγκρότησης των επιτροπών καταστροφής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 10 Σεπτεμβρίου 2021
Ε. 2174/2021. Κοινοποίηση Αποφάσεων σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των πρωτοκόλλων των συμφωνιών της ΕΕ και των αντίστοιχων συμβαλλόμενων μερών, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας με σκοπό την θέσπιση τροποποιημένου συνόλου κανόνων (μεταβατικοί 10 Σεπτεμβρίου 2021
Α. 1205/2021. Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β΄ 516) και του άρθρου 3 της υπ 06 Σεπτεμβρίου 2021
Ε. 2172/2021. Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1208/01.09.2021 (ΦΕΚ 4026/Β/01.09.2021, ΑΔΑ 61ΓΑ46ΜΠ3Ζ-4Φ7)Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος. 10 Σεπτεμβρίου 2021
Α. 1208/2021. Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή / και εκτός τελωνειακού καταστήματος. 02 Σεπτεμβρίου 2021
Ε. 2170/2021. Παρέχονται οδηγίες / διευκρινίσεις αναφορικά με τους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής και την ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ στα πλαίσια του τροποποιημένου συνόλου κανόνων καταγωγής οι οποίοι θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής, αντί των κανόνων που προβλέπονται στην τρέχουσα περιφερειακή σύμβαση ΠΕΜ εν αναμονή της οριστικοπ 26 Αυγούστου 2021
Α. 1180/2021. Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτων υλών των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, κατ’ εφαρμογή της περ. δ 17 Αυγούστου 2021
Ε. 2159/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 83 «Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχόσπιτων - Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν.2960/01» του Ν. 4821/21 (ΦΕΚ 134/Α), «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης 03 Αυγούστου 2021
Ε. 2157/2021. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4818/2021 «Διαχείριση κατασχεμένων ενεργειακών προϊόντων και εύφλεκτων ή επικινδύνων υλικών - Τροποποίηση του άρθρου 171 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. 02 Αυγούστου 2021
Α. 1159/2021. Διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης. 02 Αυγούστου 2021
Ε. 2158/2021. Κοινοποίηση της αριθμ. Πρωτ. Α. 1146/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν.2960/2001 για τη διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή.» 03 Αυγούστου 2021
Ε. 2153/2021. Παροχή οδηγιών σχετικά με: (α) την τήρηση διατυπώσεων εξόδου εμπορευμάτων που εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς και (β) την οριστικοποίηση ανοιχτών εξαγωγών με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμένα “Ελ. Βενιζέλος”. 26 Ιουλίου 2021
Α. 1164/2021. Μετεγκατάσταση και επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Σαντορίνης. 22 Ιουλίου 2021
Α. 1135/2021. Επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Πειραιά 12 Ιουλίου 2021
Α. 1138/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε2320/976/ Α0034/2008 (Β΄ 1177) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 06 Ιουλίου 2021
Α. 1154/2021. Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελ 06 Ιουλίου 2021
Ε. 2138/2021. Κοινοποίηση διατάξεων του Μέρους Α του από 1/7/2021 κατατεθέντος σχεδίου νόμου «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις ………. και λοιπές διατάξεις. 06 Ιουλίου 2021
Ε. 2140/2021. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1129/03.06.2021 (Β’ 2500) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 (Β΄463) Α.Υ.Ο.- Καθορισμός ποσοτήτων αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνουν η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής». 08 Ιουλίου 2021
Ε. 2133/2021. Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας (έως του ποσού των 150ευρώ) που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce) από 1/7/2021» - Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και φόρους κατανάλωσης. 01 Ιουλίου 2021
Ε. 2135/2021. Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διενεργούμενες τελωνειακές διατυπώσεις κατά τη διακίνηση εμπορευμάτων υπό το καθεστώς της διαμετακόμισης και μέσω της Γαλλίας 05 Ιουλίου 2021
Α. 1132/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε κ 29 Ιουνίου 2021
ΑΑΔΕ: One Stop Shop (OSS) - EL 23 Ιουνίου 2021
Ε. 2126/2021. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 150 του ν. 4808/ 2021(Α’ 101/19-06-2021) «Πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων ενεργειακών προϊόντων - Προσθήκη άρθρου 109Α στον ν. 2960/2001. 27 Ιουνίου 2021
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm