Open menu
27 | 02 | 2024

Αθήνα 22/01/2024
Αρ. πρωτ.:

Α. 1006


ΘΕΜΑ: Καθορισμός α) των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου και των οργάνων σφράγισης και αποσφράγισης εγκατάστασης, β) της έννοιας της εγκατάστασης, γ) της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των εγκαταστάσεων, των παραβάσεων, των επιβαλλόμενων κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης αυτών και δ) των όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κριτηρίων βαρύτητας της παράβασης, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει, παρασκευάζει, εμφιαλώνει ή διαθέτει αιθυλική αλκοόλη ή αλκοολούχα ποτά του άρθρου 80 του N . 2960/2001, κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας περί λαθρεμπορίας ή των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων περί αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και τροφίμων, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 119 Α του N . 2960/2001 (Α΄ 265).

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

 

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), ο καθορισμός:

α) Των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου και των οργάνων σφράγισης και αποσφράγισης της εγκατάστασης φυσικού ή νομικού προσώπου που κατέχει, παρασκευάζει, εμφιαλώνει ή διαθέτει αιθυλική αλκοόλη ή αλκοολούχα ποτά του άρθρου 80 του Ν. 2960/2001, κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας περί λαθρεμπορίας ή κατά παράβαση των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων περί αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και τροφίμων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού,

β) της έννοιας της εν λόγω εγκατάστασης,

γ) των όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κριτηρίων βαρύτητας της σχετικής παράβασης και

δ) της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των εγκαταστάσεων, των παραβάσεων, των επιβαλλόμενων κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης αυτών.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν, παρασκευάζουν, εμφιαλώνουν ή διαθέτουν αιθυλική αλκοόλη ή αλκοολούχα ποτά του άρθρου 80 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), οριζόμενα εφεξής, ως ελεγχόμενα πρόσωπα.

3. Για την εφαρμογή της παρούσας, νοούνται:

α) Ως εγκατάσταση, ο χώρος, εντός του οποίου τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 2 κατέχουν, παρασκευάζουν, εμφιαλώνουν ή διαθέτουν αιθυλική αλκοόλη ή αλκοολούχα ποτά του άρθρου 80 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001),

β) ως ελέγχουσα αρχή, κάθε δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή, η οποία διενεργεί τον έλεγχο της εγκατάστασης,

γ) ως αρμόδια αρχή, η αρχή η οποία είναι αρμόδια για την επιβολή της σφράγισης και την έκδοση της απόφασης δημοσιοποίησης.

 

 

Άρθρο 2
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

1. Σε περίπτωση που, κατόπιν διενέργειας ελέγχου σε εγκατάσταση, διαπιστωθεί ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει, παρασκευάζει, εμφιαλώνει ή διαθέτει αιθυλική αλκοόλη ή αλκοολούχα ποτά του άρθρου 80 του ν.2960/2001 κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας περί λαθρεμπορίας ή όταν από την κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία,

α) σφραγίζεται η εγκατάσταση του ελεγχόμενου προσώπου, στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση και

β) δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των παραβατών, της ελεγχόμενης εγκατάστασης, των παραβάσεων και των κυρώσεων.

Η έκθεση της δημόσιας υγείας σε άμεσο κίνδυνο δεν αφορά περιπτώσεις σχετιζόμενες με την μη παροχή υποχρεωτικών πληροφοριών στους καταναλωτές για θέματα ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παρ. 1 του άρθρου 9 και του Παραρτήματος ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1169/2011.

2. Η τέλεση της λαθρεμπορίας διαπιστώνεται κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση από την ελέγχουσα αρχή και κατά περίπτωση και από τα οριστικά αποτελέσματα της εξέτασης δείγματος από την αρμόδια για τον εργαστηριακό έλεγχο Χημική Υπηρεσία.

3. Η κατοχή, παρασκευή, εμφιάλωση ή διάθεση αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων ποτών από την κατανάλωση των οποίων τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία διαπιστώνεται, βάσει έκθεσης εξέτασης και σχετικής απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.

4. Κριτήρια βαρύτητας της διαπιστούμενης παράβασης για την επιβολή της σφράγισης και ακολούθως της δημοσιοποίησης στοιχείων αποτελούν:

α) Η ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και

β) η υποτροπή, η οποία συντρέχει, όταν διαπιστώνεται η τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου.

Ειδικότερα, η ελεγχόμενη εγκατάσταση σφραγίζεται:

α) Για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων ποτών, η οποία, κατέχεται, παρασκευάζεται, εμφιαλώνεται ή διατίθεται, κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας περί λαθρεμπορίας ή κατά παράβαση των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων περί αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και τροφίμων όταν η κατανάλωσή της θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία, είναι μικρότερη ή ίση των τριάντα (30) λίτρων,

β) για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, σε περίπτωση που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α) η ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων ποτών υπερβαίνει τα τριάντα (30) λίτρα,

γ) για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που διαπιστώνεται υποτροπή.

5. Για τη σφράγιση της εγκατάστασης και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, εκδίδονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στα κεφάλαια Β΄ και Γ΄:

α) Απόφαση σφράγισης της εγκατάστασης και

β) απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, της εγκατάστασης, των παραβάσεων και των κυρώσεων.

6. Οποιαδήποτε αλλαγή στη νομική μορφή ή στα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας ή διακοπή δραστηριότητας ή αναστολή λειτουργίας της εγκατάστασης, από την έναρξη του ελέγχου μέχρι το πέρας ολοκλήρωσής του, δεν κωλύει την εκτέλεση της σφράγισης της εγκατάστασης και της δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας για την επιβολή των μέτρων αυτών.

7. Κατά της απόφασης σφράγισης της εγκατάστασης, καθώς και κατά της απόφασης δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, της εγκατάστασης, των παραβάσεων και των κυρώσεων δύναται να ασκηθούν προσφυγές ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄97).

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

 

Άρθρο 3
Διαδικασία σφράγισης, όργανα και τρόπος επιβολής της

 

1. Σε περίπτωση διαπίστωσης των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 2, συντάσσεται από την ελέγχουσα αρχή σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τον επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση και κατά περίπτωση από την παραλαβή των οριστικών αποτελεσμάτων της εξέτασης δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης των αναφερομένων στην παρ. 3 του άρθρου 2, συντάσσεται από την ελέγχουσα αρχή σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.

2. Η ελέγχουσα αρχή, κατά την διενέργεια του ελέγχου και πριν τη σύνταξη του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου λαμβάνει προηγουμένως όλα τα απαιτούμενα μέτρα, τα οποία υπαγορεύονται από την ισχύουσα εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, για τη δέσμευση, την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ή την κατάσχεση των υπό έλεγχο ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων ποτών και των μέσων που συνέβαλαν στην τέλεση της λαθρεμπορίας.

Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι από την κατανάλωση των υπό έλεγχο ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων ποτών τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία, η ελέγχουσα αρχή, εφόσον είναι άλλη πλην της Χημικής Υπηρεσίας, ενημερώνει την αρμόδια Χημική Υπηρεσία άμεσα και πριν τη σύνταξη του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου προκειμένου να λάβει τα μέτρα που υπαγορεύει η ενωσιακή νομοθεσία για τον περιορισμό ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά των προϊόντων που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

3. Η ελέγχουσα αρχή, σε περίπτωση που δεν είναι και αρμόδια αρχή, αποστέλλει το σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου, αυθημερόν από τη σύνταξή του, καθώς και όλα τα σχετικά του ελέγχου έγγραφα, στην αρμόδια αρχή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στις απαιτούμενες, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, ενέργειες για τη σφράγιση της ελεγχόμενης εγκατάστασης.

4. Αρμόδια αρχή για τη σφράγιση είναι η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για την επιβολή των προστίμων σε περίπτωση παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας περί λαθρεμπορίας ή η Χημική Υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την επιβολή των προστίμων σε περίπτωση που, κατά παράβαση των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων περί αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία.

Για τη σφράγιση η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση σφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, στην οποία αναφέρονται

α) ο αριθμός του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου και κατά περίπτωση της έκθεσης εξέτασης δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας ή της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου,

β) τα στοιχεία της εγκατάστασης και του ελεγχόμενου προσώπου,

γ) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, καθώς και ο αριθμός αυτών, ο οποίος δεν δύναται να είναι κατώτερος των δύο (2) ατόμων,

δ) οι διαπιστωθείσες παραβάσεις,

ε) η χρονική διάρκεια της σφράγισης,

στ) η ημέρα και η ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση σφράγισης εκδίδεται

α) εντός μίας (1) ημέρας από την παραλαβή του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή είναι άλλη από την ελέγχουσα και

β) αυθημερόν από τη σύνταξη του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου σε περίπτωση που αρμόδια αρχή είναι η ίδια με την ελέγχουσα αρχή.

Η απόφαση της σφράγισης κοινοποιείται, αμελλητί, στο ελεγχόμενο πρόσωπο ή στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

Η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται από την αρχή που εξέδωσε την απόφαση της σφράγισης με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, όπου απαιτείται.

Η σφράγιση διενεργείται, καθ΄ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου (24ωρου) και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

5. Κατά τη σφράγιση τοποθετούνται στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης ταινίες με το λογότυπο της ΑΑΔΕ, καθώς και αυτοκόλλητες ετικέτες, με τις κατωτέρω ενδείξεις, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ως Παραρτήματα VII, VIII:

«ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ/CLOSED DUE TO EXCISE FRAUD» ή «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ/ CLOSED DUE TO PLACING OF ALCOHOLIC BEVERAGES ON THE MARKET THAT POSE A RISK TO HUMAN HEALTH».

Επίσης, τοποθετούνται ταινίες περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης που πιστοποιούν την παύση της λειτουργίας της. Για τη σφράγιση της εισόδου της εγκατάστασης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, επιπλέον των ταινιών και των αυτοκόλλητων ετικετών, οποιοδήποτε μέσο σφράγισης διαθέτει η τελωνειακή αρχή ή η Χημική Υπηρεσία, που επιβάλλει τη σφράγιση.

6. Τα μέσα σφράγισης και σήμανσης της παρ. 5 που χρησιμοποίησε η αρμόδια αρχή κατά τη σφράγιση, πρέπει, με ευθύνη του ελεγχόμενου προσώπου να παραμένουν, στο σύνολό τους, στην αρχική κατάσταση και θέση, όπως τοποθετήθηκαν, άθικτα και απαραβίαστα στην κοινή θέα και να μην παραποιούνται ή παραμερίζονται ή σκεπάζονται ή αποκρύπτονται, με οποιοδήποτε τέχνασμα ή μέθοδο για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι την αποσφράγιση της εγκατάστασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.

7. Κατά τη διενέργεια της σφράγισης, συντάσσεται «έκθεση σφράγισης», ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, στην οποία αναφέρονται

α) τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής που διενεργεί τη σφράγιση,

β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής, καθώς και των υπαλλήλων της αστυνομικής αρχής που, τυχόν, συνδράμουν για τη διενέργειά της,

γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης που σφραγίζεται,

δ) τα στοιχεία της απόφασης σφράγισης,

ε) η χρονολογία και η ώρα διενέργειάς της,

στ) τα σημεία της εγκατάστασης επί των οποίων τοποθετήθηκαν τα μέσα σφράγισης

ζ) τα στοιχεία που προσδιορίζουν τα μέσα σφράγισης.

8. Η «έκθεση σφράγισης» υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν ή τυχόν συνέδραμαν, σύμφωνα με τα ανωτέρω και από το παρευρισκόμενο ελεγχόμενο πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

Σε περίπτωση που αυτοί είναι απόντες κατά το χρόνο διενέργειάς της, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση. Επίσης, σχετική αναφορά γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογράψουν την ως άνω έκθεση.

9. Αντίγραφο της ως άνω έκθεσης παραδίδεται στο παρευρισκόμενο ελεγχόμενο πρόσωπο ή στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού και σε περίπτωση απουσίας αυτών ή άρνησης παραλαβής διενεργείται θυροκόλληση της έκθεσης, με σχετική μνεία επ΄ αυτής.

 

 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία αποσφράγισης

 

1. Μετά το πέρας του χρόνου σφράγισης ή σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση ή για λόγους ανωτέρας βίας διενεργείται αποσφράγιση, κατόπιν έκδοσης απόφασης αποσφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV από την αρμόδια αρχή που επέβαλε τη σφράγιση, με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, όπου, τυχόν, απαιτείται. Στην απόφαση αποσφράγισης, αναφέρονται

α) τα στοιχεία της απόφασης και της έκθεσης σφράγισης,

β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να είναι κατώτερος των δύο (2) ατόμων,

γ) ο λόγος αποσφράγισης και

δ) η ημέρα και η ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Η αποσφράγιση διενεργείται, καθ΄ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Η απόφαση αποσφράγισης κοινοποιείται στο ελεγχόμενο πρόσωπο ή στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

2. Κατά την αποσφράγιση απομακρύνονται οι ταινίες που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης, οι ετικέτες, καθώς και κάθε άλλο μέσο σφράγισης που χρησιμοποιήθηκε.

Κατά τη διενέργεια της αποσφράγισης συντάσσεται «έκθεση αποσφράγισης», ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, στην οποία αναφέρονται

α) τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής που προβαίνει στην αποσφράγιση,

β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής, καθώς και των υπαλλήλων της αρχής που, τυχόν, συνδράμει στη διενέργειά της,

γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης που αποσφραγίζεται,

δ) τα στοιχεία της απόφασης αποσφράγισης,

ε) η χρονολογία και η ώρα διενέργειάς της,

στ) τα στοιχεία που προσδιορίζουν τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σφράγιση και τα οποία απομακρύνονται και αφαιρούνται, κατά την αποσφράγιση της εγκατάστασης.

Η «έκθεση αποσφράγισης» υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενέργησαν ή, τυχόν, συνέδραμαν σε αυτή, καθώς και από το παρευρισκόμενο ελεγχόμενο πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εντός του οποίου κείται η εγκατάσταση που αποσφραγίζεται.

Σε περίπτωση που αυτοί είναι απόντες, κατά τον χρόνο διενέργειάς της, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση αποσφράγισης.

Επίσης, σχετική μνεία γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογράψουν την έκθεση αποσφράγισης.

Στις περιπτώσεις απουσίας ή άρνησης υπογραφής η έκθεση αποσφράγισης θυροκολλείται στην εγκατάσταση, ομοίως με σχετική μνεία επ΄ αυτής.

3. Σε περίπτωση έκδοσης από τα Διοικητικά Δικαστήρια προσωρινής διαταγής αναστολής ή δικαστικής απόφασης αναστολής ή ακύρωσης της απόφασης σφράγισης η ενημέρωση της αρμόδιας αρχής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση θα πρέπει να γίνεται από το ελεγχόμενο πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού κατά τις εργάσιμες ώρες αυτής και με την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

 

Άρθρο 5
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του άρθρου 6, είναι η έκδοση απόφασης σφράγισης της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3.

 

 

 

Άρθρο 6
ΟΡΟΙ, ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

1. Σε περίπτωση που συντρέχει η προϋπόθεση του άρθρου 5, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων του άρθρου 7 από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση απόφασης σφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.

Η απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται, με αποδεικτικό επίδοσης, άμεσα, στο ελεγχόμενο πρόσωπο ή στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

Με την επιφύλαξη τήρησης των αναφερομένων στην παρ. 2, ο προϊστάμενος της αρμόδιας αρχής για την έκδοση απόφασης δημοσιοποίησης καταρτίζει πίνακα με τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία του άρθρου 7, ο οποίος, με εμπιστευτική διαδικασία, αποστέλλεται στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 2 στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. και στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 2 στη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, προκειμένου η κάθε υπηρεσία αντιστοίχως να τον διαβιβάσει, κατόπιν επαλήθευσης, ομοίως με εμπιστευτική διαδικασία, στην αρμόδια προς δημοσιοποίηση Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ).

2. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος παραβάτης είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων:

α) Ο εν λόγω ελεγχόμενος παραβάτης ενημερώνεται, με την απόφαση δημοσιοποίησης της παρ. 1, κατ΄ άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.-Κανονισμός ΕΕ 2016/679), για την επικείμενη δημοσιοποίηση των κατ΄ άρθρο 7 της παρούσας στοιχείων του στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, καθώς και για τα απορρέοντα από τον Γ.Κ.Π.Δ. δικαιώματά του, ως υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137), τα οποία δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ανωτέρω απόφασης δημοσιοποίησης, ενώπιον του προϊσταμένου της αρχής που έχει εκδώσει την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων.

β) Ο προϊστάμενος της αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων, απαντά στο αίτημα του παραβάτη που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ., σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

γ) Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της ανωτέρω αρχής υποχρεούται στην άμεση αποστολή των προς δημοσιοποίηση στοιχείων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.

3. Τα στοιχεία του άρθρου 7 δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr.

4. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, παραμένουν σε δημοσιότητα για ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με την ανάρτησή τους, στην ως άνω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

5. Σε περίπτωση μη τήρησης των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 3, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, συνολικά για δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανάρτησής τους.

6. Σε περίπτωση που εκδοθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια προσωρινή διαταγή αναστολής ή δικαστική απόφαση αναστολής ή ακύρωσης της απόφασης σφράγισης ή της απόφασης δημοσιοποίησης, το πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιοποιηθεί, ενημερώνει τον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων, αποστέλλοντας σχετικό αντίγραφο των ανωτέρω.

Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, ο προϊστάμενος της αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων αποστέλλει, αμελλητί, με εμπιστευτική διαδικασία, επικαιροποιημένο πίνακα με αναφορά της προσωρινής διαταγής ή της δικαστικής απόφασης στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ) ή αν αφορά τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 2 στη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Δ/νσης Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, η οποία, κατόπιν επαλήθευσης, τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.), προκειμένου η τελευταία να προβεί σε άρση της δημοσιοποίησης των σχετικών στοιχείων.

7. Σε περίπτωση μη τήρησης των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 3 από το ελεγχόμενο πρόσωπο και προς εφαρμογή της παρ. 5 του παρόντος, ο προϊστάμενος της αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης αποστέλλει, με εμπιστευτική διαδικασία, στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ αν αφορά την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 3 ή αν αφορά την περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 2 στη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ επικαιροποιημένο πίνακα, τον οποίο, αντιστοίχως, η κάθε υπηρεσία διαβιβάζει, κατόπιν επαλήθευσης, ομοίως με εμπιστευτική διαδικασία, στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ) για την αντίστοιχη επικαιροποίηση της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα στη ΑΑΔΕ.

8. Αρμόδιος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται προς δημοσιοποίηση στην ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., είναι ο προϊστάμενος της αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων.

 

 

 

Άρθρο 7
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στην οριζόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 6 ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ είναι τα ακόλουθα:

α) Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου και ο διακριτικός τίτλος αυτού, εις βάρος των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 119 Α του Ν. 2960/2001,

β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της ελεγχόμενης εγκατάστασης, όπου διαπιστώθηκε η παράβαση των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 119 Α του Ν. 2960/2001,

γ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων,

δ) η περιγραφή της διαπιστωθείσας παράβασης και η προβλεπόμενη κύρωση,

ε) Το χρονικό διάστημα σφράγισης της εγκατάστασης.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

Άρθρο 8
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm