Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 17/05/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1093
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1034/21.02.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. -Εκπτώσεις Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.

 

Σχετ.: Οι αρ.πρωτ. Δ.634/435/29.04.1993 και Δ.635/436/29.04.1993 (ΦΕΚ 343/Β) Α.Υ.Ο.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1034/21.02.2018 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 602346ΜΠ3Ζ-ΕΓΤ), η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ.816 ΦΕΚ Τεύχος Β με θέμα «Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών» και ισχύει, από την 08/03/2018.
Με την έκδοση της ως άνω Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καταργούνται οι αρ.πρωτ. Δ.634/435/29.04.1993 και Δ.635/436/29.04.1993 (ΦΕΚ 343/Β) Α.Υ.Ο. και ενοποιούνται σε μία ενιαία Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με την οποία καθορίζεται νέα απλούστερη διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών των εγκεκριμένων αποθηκευτών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών. Η θέσπιση της διαδικασίας αυτής κρίθηκε απαραίτητη για λόγους αποφόρτισης των τελωνειακών αρχών, μείωσης του διοικητικού κόστους και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς εμπορίου των εν λόγω προϊόντων. Με την εν λόγω Απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

  • πρόβλεψη διαδικασίας έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών σε μία Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και για τα τρία ως άνω προϊόντα,

  • υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης παραστατικών αντί της προσκόμισης των πρωτότυπων παραστατικών στο τελωνείο,

  • συμπερίληψη παραστατικών προς έκπτωση του Φ.Π.Α. εισροών εκτός εκείνων που εκδόθηκαν και εκείνων που παραλήφθηκαν τον προηγούμενο της υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. μήνα,

  • επέκταση της δυνατότητας μεταφοράς του προς έκπτωση ποσού Φ.Π.Α. εισροών από μία φορολογική αποθήκη σε άλλη εκτός των εγκεκριμένων αποθηκευτών των αλκοολούχων προϊόντων και στους εγκεκριμένους αποθηκευτές ενεργειακών προϊόντων και βιομηχανοποιημένων καπνών.


Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Α. Ως προς το Άρθρο 1

Παράγραφος 1

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών του με την υποβολή Δ.Ε.Φ.Κ. και για την περίπτωση των βιομηχανοποιημένων καπνών με την υποβολή της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις κατάστασης φορολογίας. Η έκπτωση διενεργείται για το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν τη φορολογική του αποθήκη κατά το μέρος που σχετίζονται με αυτή.
β. Προς καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω επισημαίνεται ότι, για την έκπτωση των εισροών θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ως άνω δύο προϋποθέσεις, η εταιρία δηλαδή να είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής και οι δαπάνες να αφορούν αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εμπορικής δραστηριότητας του εγκεκριμένου αποθηκευτή μέσω της φορολογικής του αποθήκης. Ο Φ.Π.Α. εισροών που αφορά δαπάνες που σχετίζονται με δραστηριότητα της εταιρίας του εγκεκριμένου αποθηκευτή πέραν της φορολογικής του αποθήκης, δεν εκπίπτει από το Φ.Π.Α. εισροών. Ευνόητο είναι ότι, εφόσον η εμπορική δραστηριότητα ασκείται αποκλειστικά μέσω της φορολογικής αποθήκης ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης για το σύνολο των εισροών του.

Παράγραφος 2

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής που ασκεί την εμπορική του δραστηριότητα αποκλειστικά μέσω της φορολογικής του αποθήκης δύναται να ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών και για τα αγαθά επένδυσης που αποκτά, ενώ ο εγκεκριμένος αποθηκευτής που έχει εμπορική δραστηριότητα και πέραν της φορολογικής του αποθήκης ασκεί το δικαίωμα για τα επενδυτικά αγαθά που αφορούν μόνο τη φορολογική του αποθήκη.
β. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν.2859/2000 ειδικά για τα αγαθά επένδυσης, η έκπτωση του Φ.Π.Α. εισροών που ενεργήθηκε υπόκεινται σε πενταετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησής τους. Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τα αγαθά, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν.2859/2000 , σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός μέσα στο ίδιο έτος και τα αγαθά αυτά θεωρούνται για τα έτη που απομένουν ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες δραστηριότητες.
γ. Επίσης, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός εάν εντός της πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιμοποίησης αυτών, καθόσον θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις.
δ. Επισημαίνεται επιπλέον ότι, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Ν.2859/2000 , ως αγαθά επένδυσης θεωρούνται τα ενσώματα αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτή αλλά έχει βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων.
ε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών για τα αγαθά επένδυσης υπόκεινται σε διακανονισμό απαιτείται η τελωνειακή αρχή να τηρεί σε ξεχωριστό φάκελο τις περιπτώσεις αυτές καθόσον σε πιθανή μεταβολή του δικαιώματος έκπτωσης γεννάται υποχρέωση για την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. ή μέρους αυτού κατά τα ανωτέρω.

Παράγραφοι 3,4 και 5

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 1, ο υπόχρεος με την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλει Συγκεντρωτική Κατάσταση Λογιστικών Στοιχείων(Παραστατικών) -σύμφωνα με το συνημμένο στην Απόφαση Διοικητή Υπόδειγμα- στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (π.χ. ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, ο Α.Φ.Μ. του εκδότη κ.λ.π. ) καθώς και σχετικά με το ποσό Φ.Π.Α. στοιχεία ( π.χ. ποσό Φ.Π.Α. κατά παραστατικό, το ποσό Φ.Π.Α. προς έκπτωση κ.λ.π.).
β. Στη Συγκεντρωτική Κατάσταση καταγράφονται τα παραστατικά που εκδόθηκαν τον προηγούμενο της υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ μήνα καθώς και τα παραστατικά που ελήφθησαν το μήνα αυτό, ενώ στην περίπτωση που το παραστατικό εκδόθηκε σε προγενέστερο του προηγούμενου της υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. μήνα παρελήφθη όμως το μήνα αυτό, σημειώνεται επί του παραστατικού η ημερομηνία παραλαβής του, η οποία αποδεικνύεται αντίστοιχα από την ημερομηνία καταχώρησής του στα λογιστικά του αρχεία. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι, η εν λόγω διάταξη καταλαμβάνει εκτός των αλκοολούχων προϊόντων -για τα οποία είχε ήδη προβλεφθεί με την αριθ. ΠΟΛ. 1076/9.06.16 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. -και τα ενεργειακά προϊόντα καθώς και τα βιομηχανοποιημένα καπνά.
γ. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διευκόλυνσης των ελέγχων από τις τελωνειακές αρχές είναι απαραίτητη η ορθή και πλήρης σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα συμπλήρωση της υποβαλλόμενης Συγκεντρωτικής Κατάστασης. Συγκεκριμένα στη στήλη «Περιγραφή Προϊόντος/Παροχής Υπηρεσιών» θα πρέπει να αναγράφεται επαρκής προσδιορισμός των αγαθών και υπηρεσιών που να θεμελιώνει το δικαίωμα έκπτωσης π.χ. καύσιμα φορτηγού οχήματος. Η στήλη «Αριθμός Λογαριασμού Λογιστικού Σχεδίου» συμπληρώνεται με τον αριθμό στην πλήρη ανάπτυξή του. Η στήλη «Αξία Προϊόντος/ Παροχής Υπηρεσιών» συμπληρώνεται με την καθαρή αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας χωρίς τη χρέωση του Φ.Π.Α.
δ. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής με την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ. δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να συνυποβάλει προς έγκριση στην τελωνειακή αρχή τα παραστατικά των δαπανών του αφού αντί αυτών υποβάλλει σχετική Συγκεντρωτική Κατάσταση, υποχρεούται όμως να τα τηρεί σε αρχείο στη φορολογική του αποθήκη και εφόσον αυτό απαιτείται να τα θέτει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών για τη διενέργεια ελέγχων. Επισημαίνεται ότι, δεν τηρούνται χειρόγραφες διαδικασίες όπως εκτύπωση Δ.Ε.Φ.Κ., υπογραφή της από τους παράγοντες τελωνισμού, επισύναψη τιμολογίων κ.λ.π.

Η εν λόγω διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθόσον αποκαθίστανται προβλήματα που έχουν ανακύψει στις τελωνειακές αρχές με τη συσσώρευση μεγάλου όγκου παραστατικών, επιταχύνεται η διαδικασία έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών, μειώνεται ο χρόνος και το κόστος των επιχειρήσεων και διευκολύνεται η διενέργεια ελέγχων.
Σε περίπτωση όπου βάσει risk analysis επιλέγεται Δ.Ε.Φ.Κ. για έλεγχο εγγράφων ελέγχεται εάν έχει συνυποβληθεί η ανωτέρω κατάσταση και εάν συμφωνούν τα ποσά με αυτό που έχει ζητηθεί προς συμψηφισμό. Ο έλεγχος συγκεκριμένων τιμολογίων είναι αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχου.

Παράγραφος 6

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1, εφόσον το προς έκπτωση ποσό Φ.Π.Α. εισροών είναι μεγαλύτερο από το προς καταβολή με τη Δ.Ε.Φ.Κ. ποσό Φ.Π.Α., η διαφορά δύναται να συμψηφισθεί με οφειλόμενο -πέραν της αμέσως επόμενης και- σε μεταγενέστερη Δ.Ε.Φ.Κ. ποσό Φ.Π.Α. Η εν λόγω διαφορά παρακολουθείται από την τελωνειακή αρχή χειρόγραφα, μέχρι την υλοποίηση της εφαρμογής στο ηλεκτρονικό σύστημα τελωνείων ICISnet για τη δυνατότητα μεταφοράς του πιστωτικού υπολοίπου σε επόμενη φορολογική περίοδο ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, το πιστωτικό υπόλοιπο που μεταφέρεται δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη προς έκπτωση σε επόμενη φορολογική περίοδο -κατάθεσης της Δ.Ε.Φ.Κ. στην τελωνειακή αρχή- ενώ παράλληλα να ζητείται επιστροφή από τη Δ.Ο.Υ. στην ίδια ή επόμενη φορολογική περίοδο. Επιπλέον, τα υποκείμενα πρόσωπα που αιτούνται επιστροφής Φ.Π.Α. από τις Δ.Ο.Υ. οφείλουν κατά την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ. να αφαιρούν το ποσό του Φ.Π.Α. εισροών που έχουν αιτηθεί για την επιστροφή του. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν έχει γίνει αίτηση επιστροφής, η τελωνειακή αρχή κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο θα ελέγχει και Δηλώσεις Φ.Π.Α. αντίστοιχης περιόδου και όπου κρίνεται σκόπιμο θα ζητείται η συνδρομή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Παράγραφος 7

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής των εν λόγω προϊόντων που διαθέτει περισσότερες από μία φορολογικές αποθήκες, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. με μεταφορά του προς έκπτωση ποσού από μία φορολογική του αποθήκη σε άλλη, όπως ακριβώς εφαρμόζεται και για τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων προϊόντων βάσει της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1235/2014 (ΦΕΚ 3075/Β) Α.Υ.Ο. Με τη διάταξη αυτή, παρέχεται πλέον και στους εγκεκριμένους αποθηκευτές των ενεργειακών προϊόντων και βιομηχανοποιημένων καπνών η δυνατότητα που είχε δοθεί στους εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων προϊόντων για τη μεταφορά του προς έκπτωση ποσού Φ.Π.Α. εισροών σε άλλη φορολογική τους αποθήκη.

Β. Ως προς το Άρθρο 2

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, η διαδικασία που ορίζεται με την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1034/21.08.2018 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για την έκπτωση του Φ.Π.Α. εισροών, εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή, εξόρυξη, εισαγωγή και διάθεση λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα των δασμολογικών κλάσεων 2701, 201 και 2704 της Σ.Ο. των οποίων η άσκηση του δικαιώματός τους προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 109 του Ν.2960/2001 . Με τη διάταξη αυτή εξορθολογίζεται το κανονιστικό πλαίσιο σε ότι αφορά τις εκπτώσεις Φ.Π.Α. εισροών των ως άνω προσώπων. Ως εκ τούτου τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5020441 ΕΞ2014/28.08.2017 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 79ΒΥΗ-0ΦΘ) δεν έχουν εφαρμογή.

Γ. Ως προς το Άρθρο 3

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, η τελωνειακή αρχή που υποβάλλεται η Δ.Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων διενεργεί τακτικό έλεγχο ανά εξάμηνο κάθε έτους στον τόπο εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης όπου τηρούνται σε αρχείο τα λογιστικά στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.2859/2000 και συνακόλουθα της οριζόμενης διαδικασίας και έκτακτο έλεγχο όποτε κρίνεται απαραίτητο.
β. Ο εκ των υστέρων έλεγχος είναι είτε καθολικός είτε δειγματοληπτικός, ανάλογα με τον όγκο των τιμολογίων αλλά και την κρίση της τελωνειακής αρχής λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως, η ιστορικότητα, η συμμόρφωση, η κατοχή πιστοποιητικού ΑΕΟ κ.λ.π. Κατά τον έλεγχο γίνεται διασταύρωση των στοιχείων που προκύπτουν από τις Δ.Ε.Φ.Κ. και τις καταστάσεις που έχουν υποβληθεί με τις αντίστοιχες λογιστικές καταχωρήσεις και εφόσον υφίστανται υπόνοιες για παραβάσεις δύναται ο έλεγχος να επεκταθεί στον εκδότη των τιμολογίων (προμηθευτές -παρόχους υπηρεσιών). Επίσης και οι ΕΛ.Υ.Τ. δύνανται να διενεργούν σχετικούς εκ των υστέρων ελέγχους.
γ. Εφόσον από τους ελέγχους διαπιστωθεί παράβαση του άρθρου 30 του Ν.2859/2000 και της προβλεπόμενης από την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. διαδικασίας επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 2 του άρθρου 147 του Ν.2960/2001 , βεβαιώνεται και εισπράττεται ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. καθώς και οι αναλογούσες προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής. Διευκρινίζεται ότι, ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. εισπράττεται στην περίπτωση όπου η μη ορθή εφαρμογή της διαδικασίας της Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. έχει σαν συνέπεια την παράβαση του άρθρου 30 του Ν.2859/2000.

Τέλος, για λόγους αποφυγής φαινομένων καταστρατήγησης των διατάξεων καθώς και του κινδύνου απώλειας εσόδων του Δημοσίου από Φ.Π.Α., εφιστούμε την προσοχή στις τελωνειακές αρχές για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και τη διενέργεια τόσο των προβλεπόμενων τακτικών όσο και των έκτακτων ελέγχων.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm