Open menu
19 | 01 | 2022

Αθήνα 29/12/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1259

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ. 1940/41/ 14.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516).

 

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ. 1940/41/14.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Προσθήκη άρθρου 8Α


Μετά το άρθρο 8 «Ματαίωση εφοδιασμού» της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516) προστίθεται άρθρο 8Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 8Α
Ακύρωση σύμβασης ναύλωσης

 

1. Σε περίπτωση που επαγγελματικό πλοίο παραλαμβάνει ποσότητα καυσίμων με απαλλαγή από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης ή άλλης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία στη συνέχεια ακυρώνεται, δύναται να επιτραπεί η διατήρηση της παραληφθείσαςποσότητας στο πλοίο, μέχρι την υποβολή νέας σύμβασης ναύλωσης ή άλλης σύμβασης παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού εφοδιασμού.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής εφοδιασμού, η προθεσμία των τριών (3) μηνών δύναται να παραταθεί άπαξ και για τρείς (3) επιπλέον μήνες από την παρέλευση του τριμήνου.
2. Για την ακύρωση της σύμβασης ναύλωσης ή άλλης σύμβασης παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής, η πλοιοκτήτρια ή πετρελαϊκή εταιρεία ενημερώνει εγγράφως, άμεσα, την αρμόδια τελωνειακή αρχή εφοδιασμού και κατόπιν της γνωστοποίησης, η τελωνειακή αρχή εφοδιασμού προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Σε μέτρηση επί του πλοίου της παραληφθείσας ποσότητας καυσίμου και

β. Σε επιμέτρηση της ποσότητας καυσίμου, κατά τον απόπλου του πλοίου, κατόπιν υποβολής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της νέας σύμβασης ναύλωσης ή άλλης σύμβασης παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής.

3. Κατόπιν της έγγραφης ενημέρωσης για την ακύρωση της σύμβασης ναύλωσης ή άλλης σύμβασης παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής και μετά τη μέτρηση της παραληφθείσας ποσότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, η συμβαλλόμενη στη σύμβαση ναύλωσης ναυτιλιακή εταιρεία, καταθέτει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εφοδιασμού εγγύηση ισόποση με το ποσό του αναλογούντος Ε.Φ.Κ. επί της συνολικά μετρηθείσας ποσότητας καυσίμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 της παρούσας απόφασης.
4. Σε περίπτωση που κατά τη διενεργούμενη επιμέτρηση του καυσίμου κατά τον απόπλου διαπιστωθούν διαφορές στην αρχικώς και τελικώς μετρηθείσα ποσότητα καυσίμου, τότε η συσταθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, ενώ σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν διαφορές στις ανωτέρω ποσότητες καυσίμου, η συσταθείσα εγγύηση λύεται.
5. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών από την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού εφοδιασμού του πλοίου και δεν υποβληθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή νέα σύμβαση ναύλωσης ή άλλη σύμβαση παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής από την πλοιοκτήτρια, η συσταθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου».

 

 

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm