feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
05 | 12 | 2022

Καπνός

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Α. 1018/2022. Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του. 07 Φεβρουαρίου 2022
Α. 1008/2022. Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισμα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιβολής του Φ.Π.Α., για το έτος 2022. 24 Ιανουαρίου 2022
Α. 1005/2021. Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2022, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών. 24 Ιανουαρίου 2022
Α. 1002/2022. Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τον συμψηφισμό ή επιστροφή των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων που έχουν καταβληθεί για καταστρεφόμενα βιομηχανοποιημένα καπνά, καθώς και για την αντικατάσταση των καταστρεφόμενων ένσημων ταινιών φορολογίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 και της παρ. 5 του άρθρου 106 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265). 21 Ιανουαρίου 2022
Α. 1267/2021. Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και λοιπών ζητημάτων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265). 05 Ιανουαρίου 2022
Α. 1259/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ. 1940/41/ 14.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516). 30 Δεκεμβρίου 2021
Α. 1207/2021. Καθορισμός διαδικασίας καταστροφής αποθεμάτων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού που δεν διατέθηκαν μέχρι 20.05.2019, συγκρότησης των επιτροπών καταστροφής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 10 Σεπτεμβρίου 2021
Ε. 2140/2021. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1129/03.06.2021 (Β’ 2500) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 (Β΄463) Α.Υ.Ο.- Καθορισμός ποσοτήτων αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνουν η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής». 08 Ιουλίου 2021
Α. 1129/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1044/2012 (Β΄ 463) Α.Υ.Ο. - Καθορισμός ποσοτήτων αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνουν η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής. 14 Ιουνίου 2021
Α. 1103/2021. Διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών. 18 Μαϊος 2021
Ε. 2098/2021. Κοινοποίηση της αρ.πρ. Α.1081/02.04.2021 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τη χορήγηση νέας παράτασης της προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθ 18 Μαϊος 2021
Α. 1081/2021. Χορήγηση νέας παράτασης της προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή. 26 Απριλίου 2021
Ε. 2039/2021. Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1277/14.12.2020 Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων κα 11 Φεβρουαρίου 2021
Ε. 2048/2021. Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας κα 03 Μαρτίου 2021
Ε. 2032/2021. Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. Α.1006/12.01.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. "Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων κ 05 Φεβρουαρίου 2021
Α. 1006/2021. Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισμα για τον προσδιορισμό 16 Φεβρουαρίου 2021
Ε. 2024/2021. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1281/16.12.2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τις δασμοφορολογικές απαλλαγές των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA). 01 Φεβρουαρίου 2021
Ε. 2022/2022. Κοινοποίηση της Α.1005/2021 για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2021, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας 31 Ιανουαρίου 2021
Α. 1005/2021. Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2021, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυ 22 Ιανουαρίου 2021
Α. 1281/2020. Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκ 11 Ιανουαρίου 2021
Α. 1277/2020. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και της απαλλαγής από τον Φόρο Κατανάλωσης του ηλεκτρικά θερμ 29 Δεκεμβρίου 2020
Ε. 2163/2020. Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την καταγραφή του εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών. 20 Οκτωβρίου 2020
Ε. 2130/2020. Κοινοποίηση της αρ. Α.1180/28.7.2020 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών για την τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 (Β ́2889) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την 11 Αυγούστου 2020
Α. 1180/2020. Τροποποίηση της αριθμ.ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 (Β ́2889) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, 10 Αυγούστου 2020
Α. 1121/2020. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση της άδειας αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής καπνού, εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, κατασκευής, αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων 04 Ιουνίου 2020
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm