Open menu
11 | 08 | 2022

Αθήνα 09/12/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2230

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. Α. 1205/25.08.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπ΄ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β΄ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β΄ 215) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (Β΄ 4040) - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί του άρθρου 19 της αριθ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β΄ 516).

 

Σχετ:

(α) Η αριθ Α. 1205/25.08.2021 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 4040),

(β) Η αριθ. ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 «Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 »,

(γ) Η αριθ. Ε. 2056/09.04.2019 Εγκύκλιος Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση της αριθ. Α. 1205/25.08.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπ΄ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β΄ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β΄ 215) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (Β΄ 4040) - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί του άρθρου 19 της αριθ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β΄ 516)

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Τα τραπεζικά μέσα πληρωμής που γίνονται αποδεκτά ως δικαιολογητικά σχετικά με την επιστροφή ΕΦΚ.
Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) καθώς και ο τρόπος έκδοσής τους που γίνονται αποδεκτά από τα αρμόδια Τελωνεία για την επιστροφή ΕΦΚ σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Ε. 2056/09.04.2019 Εγκύκλιος Διαταγή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής αφορά:

1. Τα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων πρόσωπα.
2. Τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εφοδιασμού και Επιστροφής Ε.Φ.Κ.

Κοινοποιούμε την αριθ. Α 1205/25.08.2021 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (εφεξής Απόφαση), με θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπ΄ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β΄ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β΄ 215) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 4040, Τεύχος Β, αναρτήθηκε στον ιστότοπο «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 6ΓΡ546ΜΠ3Ζ-9Ε9 και ισχύει από την 01.01.2022, προς ενημέρωση και εφαρμογή, γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα:

1. Με τα άρθρα 1 και 2 της Απόφασης τροποποιήθηκαν αντίστοιχα το στοιχείο i της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 19 της αριθ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ και το στοιχείο i της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της αριθ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ ως εξής:

«i. Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ, τα συναφή παραστατικά διακίνησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσης, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό επαλήθευσης της συναλλαγής που ζητηθεί από το αρμόδιο Τελωνείο. Mε τα παραστατικά πώλησης συνυποβάλλονται τα αποδεικτικά εξόφλησής τους, αποκλειστικά, με τραπεζικό μέσο πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού».
Ειδικότερα:

α. Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) καθώς και τα παραστατικά διακίνησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσής τους, τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση επιστροφής ΕΦΚ, εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην αριθ. Ε 2056/9-4-2019 Εγκύκλιο Διαταγή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»:

αα. Για τις περιπτώσεις χονδρικών πωλήσεων καυσίμων από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατήριων καυσίμων, προς άλλες οντότητες (π.χ. αλιείς), στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου, θα γίνονται δεκτά παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) τα οποία έχουν εκδοθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

i. απευθείας έκδοση τιμολογίου μέσω προγράμματος εμπορικής διαχείρισης, ή
ii. έκδοση απόδειξης εσόδου, στην οποία πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου, πληκτρολογείται μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών-εκροών, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος της αντισυμβαλλόμενης οντότητας, καθώς και ο Α.Φ.Μ. αυτής και αναγράφονται τα υπόψη στοιχεία επί αυτής. Η υπόψη απόδειξη εσόδου επέχει θέση τιμολογίου.

Στο αρχείο e.txt αναφέρεται ο ΑΦΜ του λήπτη και ο κωδικός είδος παραστατικού έχει την τιμή 222.

αβ. Για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις καυσίμων σε άλλες οντότητες εκτός των εγκαταστάσεων των πρατηρίων, στο εκδιδόμενο παραστατικό διακίνησης αναγράφεται και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου.

Στη συνέχεια, προκειμένου να εκδοθεί το συγκεντρωτικό τιμολόγιο, η αυτόματα εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου αντικαθίσταται με πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης και απευθείας εκδίδεται το υπόψη τιμολόγιο, μέσω προγράμματος εμπορικής διαχείρισης.

β. Τα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ πρόσωπα υποχρεούνται να συνυποβάλλουν στην αίτηση επιστροφής ΕΦΚ μαζί με τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων, και τα αποδεικτικά εξόφλησής τους αποκλειστικά με τραπεζικό μέσο πληρωμής ανεξαρτήτως του ποσού του τιμολογίου πώλησης.

βα. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι τα τραπεζικά μέσα πληρωμής που ορίζονται στην παρ 4. της ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 «Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του N.4172/2013» γίνονται δεκτά και για την περίπτωση εξόφλησης των τιμολογίων πώλησης καυσίμων του στοιχείου i της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 19 της αριθ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ και της περίπτωσης των τιμολογίων πώλησης καυσίμων του στοιχείου i της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της αριθ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ.

Ως τραπεζικά μέσα πληρωμής νοούνται:

i. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),
ii. Αποδεικτικό χρήσης χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών του φυσικού ή νομικού προσώπου που πραγματοποιεί την πληρωμή,
iii. Τραπεζική επιταγή του φυσικού ή νομικού προσώπου ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων,
iv. Συναλλαγματικές οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,
v. Ταχυδρομική επιταγή - ταχυπληρωμή ή κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

ββ. Τα ανωτέρω αποδεικτικά τραπεζικού μέσου εξόφλησης πρέπει να αντιστοιχίζονται με τα ποσά των τιμολογίων πώλησης καυσίμων ως εξής:

i. ένα τιμολόγιο πώλησης καυσίμου με ένα αποδεικτικό μέσο τραπεζικής εξόφλησης ή
ii. ένα τιμολόγιο πώλησης καυσίμου με περισσότερες τμηματικές τραπεζικές πληρωμές ή
iii. ένα αποδεικτικό μέσο τραπεζικής εξόφλησης με περισσότερα του ενός τιμολογίου πώλησης καυσίμου

βγ. Οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να υποδεικνύουν στο Αρμόδιο Τελωνείο Επιστροφής ΕΦΚ ποια τιμολόγια πώλησης καυσίμων αντιστοιχούν σε καθένα από τα επισυναπτόμενα αποδεικτικά μέσα τραπεζικής εξόφλησης με σχετική αναγραφή του αριθμού τιμολογίου ή των αριθμών τιμολόγιων επί κάθε υποβαλλόμενου αποδεικτικού μέσου τραπεζικής εξόφλησης.

2. Με το άρθρο 3 της Απόφασης ορίζεται ότι τα παραστατικά τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της σχετικής Απόφασης, θα γίνονται δεκτά από τα Τελωνεία Επιστροφής Ε.Φ.Κ., χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις που προβλέπονται στα ανωτέρω άρθρα 1 και 2.
3. Με το άρθρο 4 της Απόφασης ορίζεται ότι η ισχύς των παραπάνω αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2022.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm