Open menu
16 | 08 | 2022

Αθήνα 27/07/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1179

ΘΕΜΑ: Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες και εναέριες εργασίες σε τρίτους έναντι αμοιβής - πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων που παραλαμβάνονται από αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών πτητικής εκπαίδευσης και εναέριων εργασιών σε τρίτους έναντι αμοιβής.

2. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας καταλαμβάνει κάθε δραστηριότητα αεροπορικής εταιρείας η οποία με βάση το καταστατικό της παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

3. Τα καύσιμα της προηγούμενης παραγράφου παραδίδονται στα αεροσκάφη από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες ως φορολογικές αποθήκες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας και βρίσκονται στο χώρο του αεροδρομίου.

 

 

 

Άρθρο 2

Συντομογραφίες - Ορισμοί

 

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:«ΕΦΚ»: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης«ΔΕΦΚ»: Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών. «ΕΤΚ»: Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας - ν. 2960/2001 (Α ́ 265) όπως ισχύει.«Αεροπορική Εταιρεία»:

Οι ανώνυμες αεροπορικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής εναέριων υπηρεσιών και διαθέτουν τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά / αδειοδοτήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

«Αεροσκάφος»:

Κάθε πτητικό μέσο που καταναλώνει αεροπορικό καύσιμο και πρόκειται να εκτελέσει εναέριες υπηρεσίες.

«Καύσιμα»:

αεροπορικά καύσιμα.

«Εναέριες εργασίες»:

για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται οι υπηρεσίες αεροφωτογραφίσεων, αεροψεκασμών, καθώς και κάθε άλλη παροχή υπηρεσίας σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της πτητικής εκπαίδευσης πιλότων.

«Εφοδιάστρια εταιρεία»:

Η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων που διαθέτει άδεια εμπορίας αφορολόγητου αεροπορικού καυσίμου κατηγορίας Β2, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α ́ 230) όπως ισχύει, είναι κάτοχος άδειας φορολογικής αποθήκης και υποβάλλει στο Τελωνείο Εφοδιασμού το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις τελωνειακό παραστατικό.

«ΚΑΔ»:

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας.

«ΥΠΑ»:

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

«Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης (Approved Training Organisation /ΑΤΟ)»:

Εγκεκριμένος οργανισμός εκπαίδευσης πιλότων για απόκτηση επαγγελματικού και ερασιτεχνικού πτυχίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1178/2011, όπως ισχύει.

«Δηλωμένος Φορέας Εκπαίδευσης (Declared Training Organisation/DTO)»:

Εγκεκριμένος οργανισμός εκπαίδευσης πιλότων για απόκτηση ερασιτεχνικού πτυχίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1178/2011, όπως ισχύει.

«SPO Operations (Specialized Operations)»:

Άδεια που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της ΥΠΑ προς τις εταιρείες που εκτελούν εναέριες εργασίες άλλες - πλην της εκπαίδευσης πιλότων- μετά από αίτηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 965/2012, Παράρτημα VIII (PART SPO), όπως ισχύει.

«Τελωνείο Εφοδιασμού»:

Το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η φορολογική αποθήκη καυσίμων του αεροδρομίου, από την οποία διενεργείται ο εφοδιασμός του αεροσκάφους με την υποβολή του σχετικού τελωνειακού παραστατικού.

«Τελωνειακό Παρασταστικό»:

Το έντυπο της Συγκεντρωτικής Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ) που υποβάλλεται από την εφοδιάστρια εταιρεία στο Τελωνείο Εφοδιασμού για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

 

 

 

Άρθρο 3

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από τον ΕΦΚ καυσίμων

 

Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΚ καυσίμων κατά την έννοια του άρθρου 1 της παρούσας πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

i. Για τις αεροπορικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πτητικής εκπαίδευσης το αεροσκάφος ιδιόκτητο ή μισθωμένο, πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς εκπαίδευσης πιλότων και ο χαρακτήρας των εκτελούμενων πτήσεων να είναι αμιγώς εκπαιδευτικός.

ii. Για τις αεροπορικές εταιρείες που παρέχουν λοιπές - πλην της πτητικής εκπαίδευσης - υπηρεσίες και εναέριες εργασίες το αεροσκάφος, ιδιόκτητο ή μισθωμένο πρέπει να χρησιμοποιείται για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και ο χαρακτήρας των εκτελούμενων πτήσεων να εξυπηρετεί αποκλειστικά την παροχή της υπηρεσίας αυτής.

 

 

 

Άρθρο 4

Νομιμοποιητικά έγγραφα παροχής υπηρεσιών πτητικής εκπαίδευσης και εναέριων εργασιών

 

1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες πτητικής εκπαίδευσης, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα αεροσκάφη, (Εγκεκριμένος ή Δηλωμένος Οργανισμός Εκπαίδευσης), οφείλει να αποστείλει στο Τελωνείο Εφοδιασμού με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα με απαλλαγή του ΕΦΚ, τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα πιστοποίησης παροχής υπηρεσίας πτητικής εκπαίδευσης:

i. Απόσπασμα Καταστατικού της αεροπορικής εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι ο σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πτητικής εκπαίδευσης.

ii. Αντίγραφο του ΚΑΔ δραστηριότητας της εταιρείας.

iii. Πιστοποιητικό Λειτουργίας Εγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Οργανισμού (Approved Training Organisation Certificate) ή / και Δηλωμένου Εκπαιδευτικού Φορέα (Declared Training Organisation) σε ισχύ που έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΥΠΑ, συνοδευόμενο αντίστοιχα από Προσάρτημα / Attachment αναφορικά με το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας που παρέχει λοιπές - πλην της πτητικής εκπαίδευσης - υπηρεσίες και εναέριες εργασίες, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα αεροσκάφη, οφείλει να αποστείλει στο Τελωνείο Εφοδιασμού με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τον εφοδιασμό με καύσιμα με απαλλαγή του ΕΦΚ, τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα πιστοποίησης παροχής υπηρεσίας σε τρίτους έναντι αμοιβής:

i. Απόσπασμα του Καταστατικού της αεροπορικής εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι ο σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή εναέριων εμπορικών υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αμοιβής,

ii. Αντίγραφο του ΚΑΔ δραστηριότητας της εταιρείας.

iii. Άδεια εκτέλεσης εναέριων εργασιών (SPO Operations) της αρμόδιας υπηρεσίας της ΥΠΑ, από την οποία προκύπτει ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 965/2012, Παράρτημα VIII (PART SPO).

iv. Έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΥΠΑ κοινοποίησης της προαναφερόμενης Άδειας εκτέλεσης εναέριων εργασιών (SPO Operations) προς την ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρεία.

3. Το Τελωνείο Εφοδιασμού οφείλει να τηρεί σε φυσικό αρχείο τα εν λόγω νομιμοποιητικά έγγραφα ανά αεροπορική εταιρεία, προκειμένου να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν το Τελωνείο Εφοδιασμού κάθε φορά που τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα επικαιροποιούνται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται καθώς και για οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση επέρχεται στο σκοπό ή τον ΚΑΔ της αεροπορικής εταιρείας.

 

 

 

Άρθρο 5

Διαδικασία εφοδιασμού - Υποστηρικτικά της απαλλαγής ΕΦΚ καυσίμων έγγραφα

 

1. Για τον εφοδιασμό αεροσκαφών με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Γ 1085199 ΕΞ 2017/31.5.2017 (Β ́ 1998) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία προβλέπεται η Απλοποιημένη Διαδικασία Εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα, το υποβαλλόμενο τελωνειακό παραστατικό, ο φυσικός και λογιστικός έλεγχος της διακίνησης των προς εφοδιασμό καυσίμων.

2. Ειδικότερα, για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων, η εφοδιάστρια εταιρεία υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Τελωνείο Εφοδιασμού Συγκεντρωτική ΔΕΦΚ ανά εφοδιαζόμενη αεροπορική εταιρία, το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα παράδοσης των καυσίμων.

Με τη ΔΕΦΚ συνυποβάλλεται Συγκεντρωτική Μηναία Κατάσταση Εφοδιασμών, στην οποία αναγράφονται τα Δελτία Αποστολής -Delivery Receipts με τις αντίστοιχες ποσότητες του μήνα παράδοσης των καυσίμων και τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης προς την εφοδιαζόμενη εταιρεία.

3. Τα προαναφερόμενα Δελτία Αποστολής-Delivery Receipts τηρούνται στην έδρα της εφοδιάστριας εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο έχει εγκριθεί και τίθενται στη διάθεση των Τελωνειακών Αρχών όποτε ζητηθούν για τη διενέργεια ελέγχων.

4. Σε περίπτωση εφοδιασμού αεροπορικής εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες πτητικής εκπαίδευσης, η εφοδιάστρια εταιρεία συνυποβάλλει με τη Συγκεντρωτική ΔΕΦΚ υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα ακόλουθα πρόσθετα υποστηρικτικά της απαλλαγής από τον ΕΦΚ καυσίμων έγγραφα:

i. Πιστοποιητικό Νηολόγησης Αεροσκάφους (Certificate of Registration) για τα ιδιόκτητα αεροσκάφη ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο (Lease Agreement) για τα μισθωμένα αεροσκάφη, αντίστοιχα

ii. Σχέδιο/α Πτήσης υπογεγραμμένο/α από την κυβερνήτη του αεροσκάφους ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας από το οποίο/α προκύπτει το είδος της παρεχόμενης εκπαιδευτικής πτήσης (πχ επαγγελματική, ερασιτεχνική κ.α.),

iii. Γενικό Δηλωτικό/α Αεροσκάφους όπου αναγράφονται οι επιβαίνοντες/εκπαιδευόμενοι.

iv. Ιδιωτικό Συμφωνητικό / Σύμβαση παροχής πτητικής εκπαίδευσης / Απόδειξη παροχής υπηρεσιών / Μαθητολόγιο, εάν υφίσταται.

5. Σε περίπτωση εφοδιασμού αεροπορικής εταιρείας που παρέχει λοιπές - πλην της πτητικής εκπαίδευσης - υπηρεσίες και εναέριες εργασίες, η εφοδιάστρια εταιρεία συνυποβάλλει με τη Συγκεντρωτική ΔΕΦΚ υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα ακόλουθα κατά περίπτωση υποστηρικτικά της απαλλαγής από τον ΕΦΚ καυσίμων έγγραφα:

i. Ιδιωτικό Συμφωνητικό / Σύμβαση παροχής υπηρεσιών και εναέριων εργασιών σε τρίτους έναντι αμοιβής / Απόδειξη παροχής υπηρεσιών,

ii. Σχέδιο/α Πτήσης υπογεγραμμένο/α από την κυβερνήτη του αεροσκάφους ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας από το οποίο/α προκύπτει το είδος της πτήσης.

 

 

 

Άρθρο 6

Ημερομηνία Ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm