Open menu
03 | 02 | 2023

Αθήνα 15/02/2013
Αρ. πρωτ.:5005697

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ της εισαγωγής στερεών καυσίμων και άλλων ενεργειακών προϊόντων κατ΄ εφαρμογή της αριθ. Δ/1163/678/Ε0017/30-08-2001 Α.Υ.Ο..

 

Με αφορμή ερωτήματα Τελωνειακών Αρχών και φορέων σχετικά με τη δυνατότητα παραλαβής κατά την εισαγωγή στερεών ή άλλων ενεργειακών προϊόντων με απαλλαγή από το ΦΠΑ κατ΄ εφαρμογή της αριθ. Δ/1163/678/Ε0017/30-8-2001 ΑΥΟ, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) παράγραφος 1 περίπτωση ζ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 περίπτωση δ του ίδιου νόμου (άρθρο 164 οδηγίας 2006/112/ΕΚ), απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο, καθώς και η παράδοση αγαθών προς υποκείμενο στο φόρο, με σκοπό να εξαχθούν εκτός της Κοινότητας ή να αποτελέσουν αντικείμενο παράδοσης σε άλλο κράτος μέλος, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών, που συνδέονται άμεσα με την εξαγωγική του δραστηριότητα και τις παραδόσεις αυτές και μέχρι του ποσού των εξαγωγών ή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγματοποίησε ο υποκείμενος στο φόρο κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρονική ή δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο.
2. Η διαδικασία για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, όσον αφορά στην εισαγωγή αγαθών που προορίζονται είτε να εξαχθούν σε τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, είτε να αποτελέσουν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης σε υποκείμενο στο φόρο σε άλλο Κ-Μ, καθορίζεται με την αριθ. Δ.1163/678/Ε0017/30-8-2001 ΑΥΟ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ανωτέρω ΑΥΟ, θεωρείται ότι τα εισαγόμενα με απαλλαγή από το ΦΠΑ αγαθά, κατά το χρόνο της εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής τους παράδοσης, εκτός από αυτούσια, δύνανται να είναι και μεταποιημένα.

Ως μεταποιημένα, νοούνται τα παράγωγα προϊόντα που προέρχονται από τελειοποίηση των αγαθών που εισήχθησαν αρχικά με απαλλαγή από το ΦΠΑ, και για τα οποία απαιτείται ο προσδιορισμός του συντελεστή απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 αυτής, προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό συμμετοχής των αρχικών αγαθών στο τελικό προϊόν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της προαναφερθείσας Απόφασης για τα προϊόντα που εξάγονται ή αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης μετά από προηγούμενη επεξεργασία ή μεταποίηση, απαιτείται ο προσδιορισμός συντελεστή απόδοσης για τη διαπίστωση του ποσοστού συμμετοχής των εισαγόμενων αυτών αγαθών στο τελικό προϊόν.

Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.
3. Βάσει των διατάξεων του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση), και ειδικότερα σύμφωνα με:

Ι. τις διατάξεις του άρθρου 114 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας), όπως ισχύει, το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (Ενεργητικής Τελειοποίησης) επιτρέπει να χρησιμοποιούνται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, προκειμένου να υποβληθούν σε μια ή περισσότερες εργασίες Τελειοποίησης, μη κοινοτικά εμπορεύματα που πρόκειται να επανεξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας υπό μορφή παράγωγων προϊόντων, χωρίς να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς ή σε μέτρα εμπορικής πολιτικής.
ΙΙ. τις διατάξεις του άρθρου 114 παράγραφος 2, στοιχεία γ) και στ) του Καν(ΕΟΚ) αριθ.2913/92, νοούνται ως:

Εργασίες τελειοποίησης: μεταξύ άλλων, η χρησιμοποίηση ορισμένων εμπορευμάτων, που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής και τα οποία δεν περιέχονται μεν στα παράγωγα προϊόντα, επιτρέπουν όμως ή διευκολύνουν την παραγωγή των προϊόντων αυτών, ακόμα και αν αναλίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κατά τη χρησιμοποίησή τους. Συντελεστής απόδοσης: η ποσότητα ή το ποσοστό παράγωγων προϊόντων που λαμβάνονται κατά την τελειοποίηση ορισμένης ποσότητας εμπορευμάτων εισαγωγής.

ΙΙΙ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 538 του Καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2454/1993 (Διατάξεις Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα) με τις οποίες ορίζεται ότι, `Αδεια (δηλαδή έγκριση των τελωνειακών αρχών για την υπαγωγή στο καθεστώς) είναι δυνατόν να χορηγείται για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην τέταρτη περίπτωση του άρθρου 114 παράγραφος 2 στοιχείο γ), με εξαίρεση τα ακόλουθα:

α) καύσιμα, πηγές ενέργειας άλλες από αυτές που χρειάζονται για τη δοκιμή των παράγωγων προϊόντων ή για την ανίχνευση ελαττωμάτων σε εμπορεύματα εισαγωγής που απαιτούν επισκευή
β) λιπαντικά, άλλα από αυτά που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή, τη ρύθμιση ή την εξόλκευση παράγωγων προϊόντων
γ) εξοπλισμό και εργαλεία

4. Η προσθήκη στερεών καυσίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων που με την κατανάλωση ή εξαΰλωση τους συμβάλλουν στην επίτευξη της διαδικασίας Τελειοποίησης, επιβοηθώντας με αυτό τον τρόπο την παραγωγική διαδικασία χωρίς να καθίσταται δυνατό, στις περισσότερες των περιπτώσεων, να αναγνωρίζονται ως ενσωματωμένα στο μεταποιημένο τελικό προϊόν, δεν συνάδει με τη βούληση του κοινοτικού νομοθέτη αναφορικά με την παρεχόμενη απαλλαγή από φπα κατά την εισαγωγή αγαθών, τα οποία μεταποιημένα εξάγονται ή αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι απαλλαγές από ΦΠΑ πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά, σας γνωρίζουμε ότι, για τα στερεά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, παρέχεται απαλλαγή από το ΦΠΑ, κατ΄ εφαρμογή της αριθ. Δ.1163/678/Ε0017/30-8-2001 ΑΥΟ, μόνο για την ποσότητα από τα εισαγόμενα αγαθά που μεταποιείται και εμπεριέχεται στο τελικό παραγόμενο προϊόν, βάσει του πορίσματος της Επιτροπής που ορίζεται για τη διαπίστωση του ποσοστού συμμετοχής της συγκεκριμένης πρώτης ύλης στο τελικό προϊόν, ενδεχόμενης χημικής ανάλυσης κλπ., και όχι για αυτή που κατά την παραγωγική διαδικασία καταναλώνεται ή εξαϋλώνεται και δεν ανιχνεύεται στο τελικό προϊόν.
5. Τέλος, ευνόητο είναι ότι τα στερεά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις της αριθ. Δ/1163/678/Ε0017/30-8-2001 ΑΥΟ όταν εξάγονται ή αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης, αυτούσια.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm