Open menu
26 | 03 | 2023

Αθήνα 24/03/2017
Εγκύκλιος: 1035092


ΘΕΜΑ: Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών.

 

Άρθρο 1


1. Για τα ακόλουθα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 73 του Ν.2960/2001 όπως ισχύει, τα οποία κατέχονται ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αναγνωρίζονται τα παρακάτω, κατά περίπτωση, ποσοστά φυσικής απομείωσης (φύρας):

 

Ι. Βενζίνη των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.2960/2001, όπως ισχύει.

α) Διακινούμενη με θαλάσσια μέσα:

i) για ποσότητα μέχρι και 5.000 Μ3 μέχρι και 0,70% κατ΄ όγκο
ii) για ποσότητα πάνω από 5.000 Μ3 μέχρι και 2% κατ΄ όγκο.

β) Διακινούμενη με χερσαία μέσα μέχρι και 0,50% κατ΄ όγκο.
γ) Διακινούμενη με αγωγούς μέχρι και 0,20% κατ΄ όγκο.
δ) Αποθηκευμένη σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,30% κατ΄ όγκο.

ΙΙ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL .) των περιπτώσεων στ΄, ζ΄, και η΄, κηροζίνη των περιπτώσεων ι΄, ια΄ και ιβ΄ και βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, της περίπτωσης κστ΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα:

i) για ποσότητα μέχρι και 5.000 Μ3 μέχρι και 0,60% κατ΄ όγκο
ii) για ποσότητα πάνω από 5.000 Μ3 μέχρι και 1,30% κατ΄ όγκο.

β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,40% κατ΄ όγκο.
γ) Διακινούμενα με αγωγούς μέχρι και 0,20% κατ΄ όγκο.
δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,20% κατ΄ όγκο.

ΙΙΙ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL - ΜΑΖΟΥΤ) της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001, όπως ισχύει.

α) Διακινούμενο με θαλάσσια μέσα:

i) για ποσότητα μέχρι και 5.000 ΜΤ μέχρι και 0,50% κατά βάρος
ii) για ποσότητα πάνω από 5.000 ΜΤ μέχρι και 1% κατά βάρος.

β) Διακινούμενο με χερσαία μέσα μέχρι και 0,30% κατά βάρος.
γ) Διακινούμενο με αγωγούς μέχρι και 0,20% κατά βάρος.
δ) Αποθηκευμένο σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,10% κατά βάρος.

IV) Υγραέρια και μεθάνιο των περιπτώσεων ιγ΄, ιδ΄, και ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 1% κατά βάρος
β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,50% κατά βάρος
γ) Διακινούμενα με αγωγούς μέχρι και 0,20% κατά βάρος
δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,30% κατά βάρος.

2. Για τα ακόλουθα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 72 του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, τα οποία κατέχονται ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αναγνωρίζονται τα παρακάτω, κατά περίπτωση, ποσοστά φυσικής απομείωσης (φύρας):

Ι. Βενζόλιο (βενζένιο) (Σ.Ο. 27.07.10) και Εξάνιο (Σ.Ο. 27.10.11.25) των περιπτώσεων β΄ και γ΄, της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 1% κατά βάρος
β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,70% κατά βάρος
γ) Διακινούμενα:

Από δεξαμενή σε δεξαμενή
Κατά την πλήρωση βαρελιών
Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων
Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,50% κατά βάρος

δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 1% κατά βάρος.

II. Τολουόλιο (τολουένιο) (Σ.Ο. 27.07.20) και Τολουόλιο (Σ.Ο. 29.02.30) των περιπτώσεων β΄ και στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, Ξυλόλιο (Ξυλένιο) (Σ.Ο. 27.07.30) και ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα (Σ.Ο. 29.02.44) των περιπτώσεων β΄ και στ΄ της ιδίας παραγράφου, άλλα μίγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες στους 250 °C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D86) (Σ.Ο. 27.07.50) της περίπτωσης β΄ και ελαφρύ πετρέλαιο White Spirit (Σ.Ο. 27.10.11.21) της περίπτωσης γ΄ της ίδιας παραγράφου, όπως ισχύει.

α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 1% κατά βάρος
β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,70% κατά βάρος
γ) Διακινούμενα :

Από δεξαμενή σε δεξαμενή
Κατά την πλήρωση βαρελιών
Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων
Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,50% κατά βάρος

δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,60% κατά βάρος.

III. Άλλα ελαφρά λάδια (Σ.Ο. 27.10.11.90) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, του άρθρου 72 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 0,70% κατά βάρος

β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,50% κατά βάρος

γ) Διακινούμενα:

Από δεξαμενή σε δεξαμενή
Κατά την πλήρωση βαρελιών
Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων
Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,20% κατά βάρος

δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,30% κατά βάρος.

IV. Άλλα μεσαία λάδια (Σ.Ο. 27.10.19.29) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, του άρθρου 72 του Ν.2960/2001, όπως ισχύει.

α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 0,60% κατά βάρος

β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,40% κατά βάρος

γ) Διακινούμενα :

Από δεξαμενή σε δεξαμενή
Κατά την πλήρωση βαρελιών
Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων
Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,20% κατά βάρος

δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη: μέχρι και 0,20% κατά βάρος

V. Υδρογονάνθρακες άκυκλοι κορεσμένοι (Σ.Ο. 29.01.10) της περιπτώσεως ε΄, της παραγράφου 3, άρθρου 72 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

α) Πεντάνια, εξάνια και επτάνια : Όμοια με την υποπαράγραφο I, της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου.
β) Οκτάνια, εννεάνια έως και δεκαπεντάνια: Όμοια με την υποπαράγραφο II, της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 2

 

2. Ο προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης (φύρας) των προϊόντων του άρθρου 1, κατά το στάδιο της διακίνησης, είτε στο εσωτερικό μεταξύ φορολογικών αποθηκών, είτε σε ενδοκοινοτικό επίπεδο, γίνεται κατά την άφιξη της αποστολής, με την υποβολή από τον παραλήπτη σχετικής αίτησης στην αρμόδια για τον έλεγχό του Τελωνειακή Αρχή.
Στην εν λόγω αίτηση επισυνάπτεται κατάσταση στην οποία αναγράφονται, η ιδιότητα του παραλήπτη κατά την έννοια του άρθρου 55 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, το είδος του προϊόντος, η αποσταλείσα και παραληφθείσα ποσότητα, ο τρόπος μεταφοράς, η πραγματική φύρα και εκείνη που αντιστοιχεί στα ανώτατα ποσοστά του άρθρου 1, ο αριθμός αναφοράς και το είδος του συνοδευτικού εγγράφου αποστολής καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που ήθελε καθορίσει η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη διευκόλυνση του ελέγχου.
 

 

Άρθρο 3


Με την υποβολή των παραπάνω αιτήσεων η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει στην επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων με τη διενέργεια φυσικού ή λογιστικού ελέγχου.
Εφόσον από τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου επαληθεύεται ότι η πραγματική φύρα δεν υπερβαίνει τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο 1, δεν γεννάται φορολογική υποχρέωση για την καταβολή του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων.


 

 

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm