Κεντρικό Μενού

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4370

ΦΕΚ Α 37/07.03.2016

Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

{pdf=/docum/2016/N.4370-2016.pdf|100%|800|native}