Open menu
21 | 05 | 2024

Αθήνα 20/06/2023
Αρ. πρωτ.: 3042


ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 96 και 106 του Ν. 5036/2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» (Α΄ 77/28-3-2023).

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 96 «Διάθεση προϊόντων απόσταξης λόγω άσκησης αποστακτικού δικαιώματος από αμβικούχους -Τροποποίηση υποπαρ. 8 παρ. Ε άρθρου 7 Ν. 2969/2001 » του ν. 5036/2023, η ισχύς των οποίων, αρχίζει, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ιδίου νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (28-03-2023), επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 96 του Ν. 5036/2023 η υποπαρ. 8 της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) τροποποιήθηκε:

α) στην περ. α΄,

αα) με την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου,

αβ), με την προσθήκη νέου δεύτερου εδαφίου,

αγ) με την προσθήκη νομοτεχνικής βελτίωσης στο τρίτο εδάφιο ως προς την παραπομπή στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου,

β) στο τρίτο εδάφιο της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄, με την αντικατάσταση της λέξης «πώλησης» με τις λέξεις «διακίνησης προς πώληση»,

γ) στο τρίτο εδάφιο της περ. γ΄, με την προσθήκη των λέξεων «ή του κατόχου αποστακτικού μηχανήματος»,

δ) στο τέταρτο εδάφιο της περ. γ΄, με την αντικατάσταση των λέξεων «του παραγωγού ή των παραγωγών» με τις λέξεις «του διήμερου μικρού αποσταγματοποιού ή του κατόχου αποστακτικού μηχανήματος, κατά περίπτωση».

Πιο συγκεκριμένα στην υποπαρ. 8 της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του Ν.2969/2001:

• αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω διατάξεων (28-03-2023, σύμφωνα με το άρθρο 106) παρέχεται πλέον η δυνατότητα στα πρόσωπα που κατέχουν προϊόν απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, το οποίο δεν προέρχεται από δική τους παραγωγή αλλά συνιστά αμοιβή για τη διάθεση του αποστακτικού τους μηχανήματος και τη χρήση αυτού από τα δικαιούχα απόσταξης πρόσωπα (αμβικούχοι) να το διαθέτουν.
• Προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο με το οποίο καθορίζεται ότι η διάθεση του προϊόντος από τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου (δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα και αμβικούχοι) πραγματοποιείται με την έκδοση λογιστικών στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4308/2014.
• Τροποποιείται το τρίτο εδάφιο και πλέον καθορίζεται ότι τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου ήτοι τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα και οι αμβικούχοι, έχουν υποχρέωση τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών αρχείων.
• Στο τρίτο εδάφιο της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ αντικαθίσταται η λέξη «πώλησης» με τις λέξεις «διακίνησης προς πώληση» και πλέον με την εν λόγω διάταξη καθορίζεται ότι σε περίπτωση διακίνησης προς πώληση του προϊόντος απόσταξης από τα πρόσωπα της υποπερ. βα΄(αγρότες ειδικού καθεστώτος) το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται πέραν του αντιγράφου της άδειας απόσταξης και του αποδεικτικού είσπραξης και από τη δήλωση διακίνησης (υπόδειγμα 16 της υπό στοιχεία Α.1102/2023 (Β΄4073) Α.Υ.Ο.
• Στο τρίτο εδάφιο της περ. γ΄ προστίθενται οι λέξεις «ή του κατόχου αποστακτικού μηχανήματος» στην υποχρέωση αναγραφής των στοιχείων και των εν λόγω προσώπων σε κάθε διακίνηση του κατεχόμενου από αυτά προϊόντος απόσταξης στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα φορολογικά στοιχεία ή τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4308/2014 .
• Στο τέταρτο εδάφιο της περ. γ΄ αντικαθίστανται οι λέξεις «του παραγωγού ή των παραγωγών» με τις λέξεις «του διήμερου μικρού αποσταγματοποιού ή του κατόχου του αποστακτικού μηχανήματος, κατά περίπτωση» και πλέον οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόν απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών το οποίο προμηθεύονται από αμβικούχους έχουν υποχρέωση να αναγράφουν στην αναρτημένη πινακίδα το ονοματεπώνυμο του κατόχου του άμβικα καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.

2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου τα πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους αποστακτικά μηχανήματα (αμβικούχοι), τα οποία χρησιμοποιούνται από τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2969/2001 (διήμεροι μικροί αποσταγματοποιοί) και κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού (28-03-2023) κατέχουν προϊόν απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, το οποίο δεν προέρχεται από δική τους παραγωγή, αλλά αποτελεί αμοιβή για τη διάθεση του αποστακτικού μηχανήματός τους και τη χρήση αυτού από διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς (αποστακτικό δικαίωμα), δύνανται να το διαθέτουν σύμφωνα με την υποπαρ. 8 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, εφόσον, πριν από τη διάθεση του προϊόντος και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ. 1 (28-06-2023), υποβάλουν στο αρμόδιο τελωνείο δήλωση του αποθέματός τους.
Δεδομένου ότι αποθέματα που κατέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα αποτελούν προϊόν το οποίο προέρχεται από παραγωγή διάφορων διήμερων μικρών αποσταγματοποιών και ενδεχομένως έχει αποθηκευτεί σε κοινούς περιέκτες, στην υποβαλλόμενη δήλωση τα αποθέματα αυτά θα πρέπει να δηλώνονται διακριτά, ανά αλκοολικό τίτλο του προϊόντος, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά την αποθήκευσή του στους κοινούς περιέκτες και πρόκειται να διατεθεί καθώς και τα λίτρα ένυδρα.
Υπενθυμίζεται ότι για τη μετατροπή του αποθέματος μετρούμενο σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα άνυδρα, πολλαπλασιάζουμε την ποσότητα του προϊόντος επί τον συντελεστή ανύδρου αιθ. αλκοόλης στον συγκεκριμένο αλκοολικό τίτλο και διαιρούμε με την πυκνότητα καθαρής αιθ. αλκοόλης (στους 200 C), σύμφωνα με τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της υπό στοιχεία Ε.2061/12-08-2022 Εγκυκλίου (ΑΔΑ: 600Α46ΜΠ3Ζ-ΜΟΖ) και τον συμπληρωματικό αυτού όμοιο, ο οποίος απεστάλη με το υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 1108884 ΕΞ 2022/27-10-2022 έγγραφο.
Εφόσον δε, το προϊόν μετράται σε λίτρα (λίτρα ένυδρα) η ποσότητα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης προκύπτει από την ποσότητα προϊόντος μετρούμενη σε λίτρα (ένυδρα) πολλαπλασιαζόμενη με τον αλκοολικό τίτλο και διαιρούμενη με το 100.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm