Open menu
25 | 04 | 2024

Αθήνα 09/03/2023
Αρ. πρωτ.:

Α. 1026


ΘΕΜΑ:
Τρόπος λειτουργίας της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης για την είσπραξη δασμοφορολογικών απαιτήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων στα Τελωνεία Εισόδου και Εξόδου της χώρας.


 

 

Άρθρο 1
Σκοπός


Για την είσπραξη των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα, τα οποία περιέχονται στις αποσκευές επιβατών και διασαφίζονται προφορικά στα Τελωνεία Εισόδου και Εξόδου της χώρας με προφορική διασάφηση, καθώς επίσης και για την είσπραξη άλλων απαιτήσεων, χρησιμοποιείται νέα εφαρμογή Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης 24ωρης λειτουργίας (εφεξής «εφαρμογή»).
 


Άρθρο 2
Υπολογισμός επιβαρύνσεων


Ο υπολογισμός των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα του άρθρου 1, καθώς και των άλλων απαιτήσεων, πραγματοποιείται με αυτόματο τρόπο από την εφαρμογή.
Στις περιπτώσεις όπου ο υπολογισμός των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα του άρθρου 1, καθώς και των άλλων απαιτήσεων, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με αυτόματο τρόπο, επιτρέπεται η χειροκίνητη καταχώρησή τους στην εφαρμογή αυτήν μέσω της σχετικής λειτουργίας αυτής.
Η συγκεκριμένη επιλογή της χειροκίνητης καταχώρησης δεν θα χρησιμοποιείται για την καταχώρηση οποιουδήποτε άλλου τύπου επιβάρυνσης που αναλογεί στα εμπορεύματα του άρθρου 1 ή άλλης απαίτησης πέραν των προκαθορισμένων στην εφαρμογή.
Μετά τον αυτόματο υπολογισμό ή την χειροκίνητη καταχώρηση των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα του άρθρου 1, καθώς και των άλλων απαιτήσεων, εκτυπώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο Σημείωμα Αυτόματης Χρέωσής (Σ.Α.Χ.) τους, το οποίο λαμβάνει αυτόματα Αριθμό Βεβαίωσης Οφειλής και υπογράφεται από τον συναλλασσόμενο.
Μετά την υπογραφή του από τον συναλλασσόμενο, το Σημείωμα Αυτόματης Χρέωσης (Σ.Α.Χ.) επισυνάπτεται στο στέλεχος του αποδεικτικού είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης που εκδίδεται από την εφαρμογή.
 


Άρθρο 3
Αποδεικτικό είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης


1. Για κάθε είσπραξη δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων στην εφαρμογή, οι τελωνειακές αρχές εκδίδουν σχετικό αποδεικτικό της καταβολής των οφειλόμενων ποσών (αποδεικτικό είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης), το οποίο περιλαμβάνει:

α) την ονομασία του Τελωνείου,
β) τον αύξοντα αριθμό του αποδεικτικού είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης,
γ) την ημερομηνία είσπραξης,
δ) τον αριθμό βεβαίωσης οφειλής,
ε) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο του συναλλασσόμενου καθώς επίσης και το έγγραφο και τον αριθμό ταυτοποίησής του,
στ) τον κωδικό «εμπορεύματος»,
ζ) τον κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και την περιγραφή του, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
η) τον αντίστοιχο κωδικό μηχανογράφησης του εισπραττόμενου εσόδου και την περιγραφή του,
θ) τις δασμοφορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις.

2. Η είσπραξη μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με φυσικό τρόπο (μετρητά - επιταγές) εφόσον το προς καταβολή ποσό δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, είτε με τη χρήση κάρτας.
Το αποδεικτικό είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης εκτυπώνεται εις διπλούν σε χαρτί Α4, εκ των οποίων το πρώτο αντίτυπο λαμβάνει ο πληρωτής, ενώ το δεύτερο παραμένει στο Τελωνείο (στέλεχος) και επέχει θέση τελωνειακού παραστατικού για την εισαγωγή του στην τακτική ταμειακή διαχείριση του ICISnet.
3. Ο Προϊστάμενος κάθε Τελωνείου καθορίζει τους ρόλους που θα αποδοθούν στους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή.
Η έναρξη της χρήσης από τον τελωνειακό υπάλληλο της εφαρμογής σε κάθε νέα βάρδια γίνεται με τη λειτουργία «Έναρξη Βάρδιας».
Το αποδεικτικό είσπραξης υπογράφεται από τον ειδικό ταμία (χειριστή της εφαρμογής) και κατά περίπτωση, τον Προϊστάμενο της βάρδιας του Τελωνείου.
Με την ολοκλήρωση της βάρδιας, ο αρμόδιος υπάλληλος (ειδικός ταμίας - χειριστής της νέας εφαρμογής Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης) διασταυρώνει τα αποδεικτικά είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης με τη σχετική κατάσταση βάρδιας και τα εισπραχθέντα ποσά και στη συνέχεια, αφού πραγματοποιήσει στην εφαρμογή την ενέργεια «Κλείσιμο/Ολοκλήρωση Βάρδιας», τα παραδίδει στον υπόλογο ταμία για την λογιστικοποίησή τους.
 


Άρθρο 4
Εφεδρική Διαδικασία


Στις περιπτώσεις που η είσπραξη δεν δύναται να υποστηριχθεί από την εφαρμογή λόγω τεχνικού προβλήματος/τεχνικής αδυναμίας, θα χρησιμοποιείται η χειρόγραφη Ειδική Ταμειακή Διαχείριση.
Με την επαναφορά του συστήματος, θα καταχωρείται στην εφαρμογή ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία των αποδεικτικών της χειρόγραφης Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης.

Για την εν λόγω καταχώριση θα τίθεται σχετική πράξη επί του αποδεικτικού της χειρόγραφης Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης, η οποία θα αναφέρει την ημερομηνία καταχώρισης στην εφαρμογή και τον αύξοντα αριθμό του αποδεικτικού είσπραξης Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης που εκδίδεται από την εφαρμογή.
Τα στελέχη των αποδεικτικών είσπραξης της χειρόγραφης Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης θα επισυνάπτονται στα στελέχη των αποδεικτικών είσπραξης Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης που εκδίδονται από την εφαρμογή.
 


Άρθρο 5
Διαδικασία εισαγωγής αποδεικτικών είσπραξης στην τακτική ταμειακή διαχείριση και διαχείρισής τους στον Ενιαύσιο λογαριασμό χρηματικής διαχείρισης


Για την εισαγωγή των εισπράξεων στην τακτική ταμειακή διαχείριση του ICISnet καταχωρείται από τον υπόλογο ταμία λογιστικό σημείωμα την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή σε εβδομαδιαία βάση κατόπιν σχετικής έγκρισης του Προϊσταμένου του Τελωνείου και ακολούθως εκτυπώνεται και επικυρώνεται το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης Δημοσίου της τακτικής ταμειακής διαχείρισης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των ποσών των αποδεικτικών είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης, με ανάλυση του ποσού αυτού ανά κωδικό μηχανογράφησης.
Τα στελέχη των αποδεικτικών είσπραξης της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης επισυνάπτονται μαζί με την αναλυτική κατάσταση εισπράξεων στο αποδεικτικό είσπραξης της τακτικής ταμειακής διαχείρισης και υποβάλλονται με τον Ενιαύσιο λογαριασμό χρηματικής διαχείρισης κάθε έτους στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
 


Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος


1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας και για τις υπόλοιπες Τελωνειακές Αρχές από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας.
3. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης σε όλες τις Τελωνειακές Αρχές σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος καταργείται η υπό στοιχεία Τ 2250/167/Α0019/19-05-2003 (Β΄ 612) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και κάθε άλλη σχετική με το θέμα ρύθμιση.
 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm