Open menu
28 | 05 | 2023

Αθήνα 17/05/2023
Αρ. πρωτ.:

Α. 1067


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1079/15-6-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων και του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265)» (Β’ 3100).

 

 

Άρθρο 1


Η υπό στοιχεία Α. 1079/15-6-2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τροποποιείται, ως ακολούθως:


1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται, ως εξής:

«2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την ιδιότητα του κατόχου άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των άρθρων 6 και 7 του ν. 3054/2002, και τα οποία ελέγχονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 119 A του ν. 2960/2001 από τις τελωνειακές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή και διαπιστώνεται ότι κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται νοθευμένα καύσιμα, με βάση την έκθεση ανάλυσης δείγματος των καυσίμων που εντοπίζονται στην εγκατάσταση, την οποία εκδίδει το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)».

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται παρ. 4, ως εξής:

«4. Τα οριζόμενα στα άρθρα 2 έως 8 εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των ειδικότερων αναφερομένων στο άρθρο 8Α».

3. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται παρ. 4, ως εξής:

«4. Οποιαδήποτε αλλαγή στη νομική μορφή ή στα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας ή διακοπή δραστηριότητας ή αναστολή λειτουργίας της εγκατάστασης, από την έναρξη του ελέγχου μέχρι το πέρας ολοκλήρωσής του, δεν κωλύει την εκτέλεση της σφράγισης της εγκατάστασης και της δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας για την επιβολή των μέτρων αυτών.».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Στο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου καταγράφεται και η ποσότητα καυσίμων που εντοπίσθηκε, ανά δεξαμενή, απ’ όπου λήφθηκε δείγμα καυσίμου, κατά τη διενέργεια του ελέγχου.».

5. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως εξής:

«6. Κατά τη σφράγιση τοποθετούνται στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης και στις αντλίες διάθεσης καυσίμων, ταινίες με το λογότυπο της ΑΑΔΕ, καθώς και αυτοκόλλητες ετικέτες, με τις κατωτέρω ενδείξεις, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ως τα συνημμένα Παραρτήματα 9 και 10:

«ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΠΟ__________________ ΕΩΣ_____________ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. _______________/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ»
«CLOSED DUE TO FUEL FRAUD FROM _____________ UNTIL___________ ACCORDING TO
DECISION NO ______________/ ».

Επίσης, τοποθετούνται ταινίες περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης που πιστοποιούν την παύση της λειτουργίας της.

Για τη σφράγιση κάθε σημείου χρησιμοποιείται γαλβανισμένο σύρμα, σφραγίδες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο σφράγισης διαθέτει η τελωνειακή αρχή που επιβάλλει τη σφράγιση.

Η αποσύνδεση και η τοποθέτηση πωμάτων, κατά τη σφράγιση, δεν πραγματοποιείται στις σωληνώσεις εξαέρωσης.
Τα ανωτέρω μέσα σφράγισης και σήμανσης που χρησιμοποίησε η τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση, πρέπει, με ευθύνη του κατόχου της άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, να παραμένουν, στο σύνολό τους, στην αρχική κατάσταση και θέση, όπως τοποθετήθηκαν, άθικτα και απαραβίαστα στην κοινή θέα και να μην παραποιούνται ή παραμερίζονται ή σκεπάζονται ή αποκρύπτονται, με οποιοδήποτε τέχνασμα ή μέθοδο για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων και την απομάκρυνσή τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση, η μη τήρηση των ανωτέρω και ανεξάρτητα από τη διάρκεια σφράγισης, όπως ορίστηκε στην απόφαση σφράγισης, η αποσφράγιση δεν διενεργείται πριν το πέρας των ενενήντα (90) ημερών από την επιβολή της σφράγισης.

Tα μέσα σφράγισης αποκαθίστανται στην αρχική τους κατάσταση ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθετούνται, εκ νέου, από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση.

Τα μέσα σήμανσης που έχουν τοποθετηθεί από την τελωνειακή αρχή, κατά την επιβολή της σφράγισης, αντικαθίστανται από νέα μέσα σήμανσης, με αναγραφή επ’ αυτών της τελικής ημερομηνίας αποσφράγισης.».

6. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται, ως εξής:

1. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 της παρούσας, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.

Η απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης, άμεσα, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης.

Με την επιφύλαξη τήρησης των αναφερομένων στην παρ. 2 του παρόντος, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής καταρτίζει πίνακα με τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία του άρθρου 8, ο οποίος αποστέλλεται, με εμπιστευτική διαδικασία, στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να τον διαβιβάσει, κατόπιν επαλήθευσης, ομοίως, με εμπιστευτική διαδικασία, στην αρμόδια προς δημοσιοποίηση Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ).
2. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων.

α) Ο εν λόγω εκμεταλλευτής της εγκατάστασης ενημερώνεται, με την ανωτέρω απόφαση δημοσιοποίησης, κατ΄ άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. Κανονισμός ΕΕ 2016/679), για την επικείμενη δημοσιοποίηση των κατ’ άρθρο 8 της παρούσας στοιχείων του στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και για τα απορρέοντα από τον Γ.Κ.Π.Δ. δικαιώματά του, ως υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν.4624/2019, τα οποία δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ανωτέρω απόφασης δημοσιοποίησης, ενώπιον του προϊσταμένου της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.
β) Ο Προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, απαντά στο αίτημα του εκμεταλλευτή που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ., σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
γ) Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής υποχρεούται στην άμεση αποστολή των στοιχείων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Τα στοιχεία του άρθρου 8 δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr.
4. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, παραμένουν σε δημοσιότητα για ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με την ανάρτηση τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
5. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 3 από τον κάτοχο της άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, συνολικά, για δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανάρτησής τους.
6. Σε περίπτωση που εκδοθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια προσωρινή διαταγή αναστολής ή δικαστική απόφαση αναστολής ή ακύρωσης της απόφασης δημοσιοποίησης ή της απόφασης σφράγισης, το πρόσωπο τα
στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιοποιηθεί, ενημερώνει τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, αποστέλλοντας σχετικό αντίγραφο των ανωτέρω.

Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής αποστέλλει, αμελλητί, με εμπιστευτική διαδικασία, επικαιροποιημένο πίνακα, με αναφορά της προσωρινής διαταγής ή της δικαστικής απόφασης στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ), η οποία, κατόπιν επαλήθευσης, τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ), προκειμένου η τελευταία να προβεί σε άρση της δημοσιοποίησης των σχετικών στοιχείων.
7. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 3 από τον κάτοχο της άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και προς εφαρμογή της παρ. 5 του παρόντος, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής αποστέλλει, με εμπιστευτική διαδικασία, στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ) επικαιροποιημένο πίνακα, τον οποίον η τελευταία διαβιβάζει, κατόπιν επαλήθευσης, ομοίως με εμπιστευτική διαδικασία, στη Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ) για την αντίστοιχη επικαιροποίηση της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
8. Αρμόδιος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., μέσω της ΔΣΤΕΠ, είναι ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.».

7. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 8 Δημοσιοποιούμενα στοιχεία

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ως άνω ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., είναι τα ακόλουθα:

α) το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου και ο διακριτικός τίτλος αυτού,
β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασης του φυσικού ή νομικού προσώπου, με δυνατότητα υπομνήματος χάρτη εντοπισμού στο διαδίκτυο,
γ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης της παράβασης,
δ) η περιγραφή της παράβασης της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001,
ε) η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε στην εγκατάσταση,
στ) το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατάστασης.».

8. Μετά το άρθρο 8, προστίθεται άρθρο 8Α, ως εξής:


«Άρθρο 8Α Διαπίστωση κατοχής, διακίνησης και εμπορίας νοθευμένων καυσίμων από άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή - Αρμοδιότητα επιβολής σφράγισης και δημοσιοποίησης στοιχείων

1. Σε περίπτωση που ο έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 119 Α διενεργείται απόάλλη, πλην των τελωνειακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή και διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, αρμόδια αρχή για την επιβολή σφράγισης και τη δημοσιοποίηση στοιχείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, είναι η τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης.
2. Στην περίπτωση αυτή:

α) αρμόδια για τη σύνταξη και την αποστολή στην ως άνω αρμόδια κατά τόπον τελωνειακή υπηρεσία του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 3 σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου είναι η εκάστοτε δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή που διενήργησε τον έλεγχο,
β) αρμόδιος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., μέσω της ΔΣΤΕΠ, είναι ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης.».

9. Τροποποιούνται τα Παραρτήματα της υπό στοιχεία Α. 1079/15-6-2022 απόφασης, με εξαίρεση το Παράρτημα 4 και προστίθενται τα Παραρτήματα 9 και 10, ως συνημμένα στην παρούσα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
 

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm