feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
08 | 08 | 2022

Τελωνειακά

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΟΙΚ. 1129434/2017. Δασμολογική κατάταξη συνόλων συσκευασμένων για τη λιανική πώληση που περιλαμβάνουν είδη αμελητέας αξίας που δεν σχετίζονται με το σύνολο - Γενικός Κανόνας 3β) του Δασμολογίου. 07 Σεπτεμβρίου 2017
Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2017 13 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1119042/2017. Παροχή οδηγιών σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2/55763/0026/17.07.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΤΗ-Ε33, ΦΕΚ 215 Β΄) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επ 10 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1116493/2017. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 107 του Ν. 4446/2016 02 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΙΚ. 137648/2017. 1. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/A) - Τροποποίηση του άρθρου 109 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) για τη βεβαίωση και είσπραξη Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα 2. Κοινοποίηση της αρ. 29 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1118/2017. Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύ&ερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία 31 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1115084/2017. Τροποποίηση εκτελεστικού Κανονισμού 2016/670 για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών - Παροχή κωδικοποιημένων οδηγιών. 31 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1107473/2017. Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης. 23 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1110550/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων άρθρου 88 του Ν.4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α΄) 23 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1057030/2017. Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή - Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικού θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης. 14 Απριλίου 2017
ΥΠΟΙΚ 32790/2017. Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας. 29 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1035092/2017. Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών. 29 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1026126/2017. Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης. 17 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1042264/2017. Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρο 6 και Παράρτημα 8 του Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/341 της Επιτροπής. 22 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1032953/2017. Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ΄ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 Ε=2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX - ΦΕΚ 4119/Β/21-12-2016.. 15 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1027306/2017. Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.. 26 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1019140/2017. Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης. 26 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1025336/2017. Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο. 21 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1023621/2017. Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή του παραστατικού της Αιτήσεως Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ). 18 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1017119/2017. Κοινοποίηση της παραγράφου 1 άρθρου 103 του N .4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α) -Τροποποίηση άρθρου 39 του N .2960/2001(ΦΕΚ 265/Α)- Λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα. 08 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1000496/2017. Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦΑ 1186607 ΕΞ 2016/20-12-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και εί 06 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1190234/2016. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. «.Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων δ 31 Δεκεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1184721/2016. Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων -Τήρηση αρχείου. 22 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1188105/2016. Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του ά 31 Δεκεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1203/2016. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή. 12 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1196/2016. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 ΠΟΛ. 1250/1998. 02 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1180878/2016. Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών. 20 Δεκεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1181957/2016. Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. 20 Δεκεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1151455/2016. Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις καθορισμού της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 καν. 952/2013 07 Δεκεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1165590/2016. Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη. 25 Νοεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1151184/2016. Αντικατάσταση του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ΄ αριθμ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΕΔΥΟ κοινοποίησης της αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015) Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των 23 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1145902/2016. Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη. 10 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1141582/2016. Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελα 05 Οκτωβρίου 2016
ΠΟΛ. 1143/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4410/2016 (141 Α΄) που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων. 29 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1136914/2016. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α΄) αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από Στελέχη και Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έ 21 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1135718/2016. Κοινοποίηση της τροποποίησης της αριθμ. Δ.567/21/18-4-96 (ΦΕΚ 524/Β΄/3-7-96) Απόφασης Υπουργού Οικονομικών «περί καθορισμού Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου». 20 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1136512/2016. Σχετικά με τη χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σε Υγειονομικές Περιφέρειες. 21 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1135512/2016. Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4410/2016 (141/Α΄). 19 Σεπτεμβρίου 2016
Εγχειρίδιο ενημέρωσης εισαγωγέων - εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις. 13 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 113384882016. Κωδικοποίηση Κανονισμών Δασμολογικής Κατάταξης Κεφ. 67 - 97. 15 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1125/2016. Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων καθώς και την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα. 13 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1124/2016. Συμψηφισμός επιστροφών Φ.Π.Α. από τη Δ.Ο.Υ. με οφειλές στα Τελωνεία από εκτελωνισμούς προϊόντων. 19 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1126242/2016. Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 07 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 0002214/2016. Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61του Ν. 4410/2016 (Α΄ 141) από 05 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1125216/2016. Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.. 01 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1127299/2016. Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απορρόφηση της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. 01 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1127845/2016. Συντελεστές τέλους ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων, ανάλογα με τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου από 1/9/2016. 01 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1126381/2016. Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23-06-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων. 01 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1122752/2016. Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία ταξινόμησης ορισμένων κατηγοριών οχημάτων ειδ. χρήσης - ειδ. σκοπού - Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα/Ασθενοφόρα - Συντελεστές Τέλους Ταξινόμησης. 26 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1117539/2016. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 10 και 60 του ν.4410/2016 (141 Α΄). 07 Αυγούστου 2016
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm