feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
21 | 04 | 2021

ΕΦΚΑ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΕΦΚΑ. 139794/2021. Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων. 20 Απριλίου 2021
ΚΥΑ.17494/2021. Καθορισμός διαδικασιών συγκέντρωσης ελέγχου και πιστοποίησης ψηφιακά των δεδομένων και ατομικών στοιχείων που αφορούν το διαθέσιμο ασφαλιστικό χρόνο όλων των ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ. 16 Απριλίου 2021
ΕΦΚΑ 23/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39-41 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄ 235) σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης των οφειλών για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για την μεταβίβαση ακίνητου ή τη 14 Απριλίου 2021
ΚΥΑ. 13909/2021. Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 09 Απριλίου 2021
ΚΥΑ. 13800/304/2021. Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19. 01 Απριλίου 2021
ΕΦΚΑ. 97777/2021. Δημιουργία νέων Κωδικών Ειδικοτήτων. 19 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. 97788/Σ.31528/2021. Νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019. 19 Μαρτίου 2021
ΚΥΑ. 54407/2118/2021. Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του άρθρου 121 του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 14 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. 19/2021. Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. 14 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. 20/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών-Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4756/2020 14 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. 18/2021. Απογραφή και επανεγγραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα -Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. 14 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. 15/2021. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2021. 14 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. 21/2021. Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα "Ιανός" και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020. 16 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. 17/2021. Προκαταβολή σύνταξης. Κοινοποίηση διατάξεων. 11 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. 16/2021. Καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένους - ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ. 09 Μαρτίου 2021
ΥΠΕΡΓ. Φ11321/9122/338/2021. Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης ποσού προκαταβολής έναντι της σύνταξης του άρθρου 34 του N . 4778/2021 (Α΄ 26). 04 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. Σ23/1/75268/2021. Αντιμετώπιση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης πρώην φορέων, όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά. 02 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. 71503/2021. Παράταση μέχρι 10/03/2021 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020. 26 Φεβρουαρίου 2021
ΥΠΕΡΓ. 40021/1241/909/2021. Παροχές ασθενείας σε ασφαλισμένο του e-Ε.Φ.Κ,Α., κάτοχο ενεργού δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία ή δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού και στα κατά νόμο δικαιούχα μέλη της οικογενείας του. 04 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. 14/2021. Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ. 26 Φεβρουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 13/2021. Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. 24 Φεβρουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 12/2021. Επέκταση της διάρκειας ισχύος του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» 18 Φεβρουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 53270/2021. Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους: • των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας • ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - 12 Φεβρουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 11/2021. Αναγνώριση, ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης, του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4611/2019. 08 Φεβρουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 54389/2021. Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ. 09 Φεβρουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. Σ50/1/32949/2021. Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν με την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019. 28 Ιανουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 33396/2021. Νέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ - Ανάρτηση Αποφάσεων Εγγραφής, Διαγραφής και Επανεγγραφής. 02 Φεβρουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 7/2021. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018 και 2019. 27 Ιανουαρίου 2021
ΚΥΑ. 2248/291/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 51083/2612/11.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020» (Β΄ 5515). 22 Ιανουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 6/2021. Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του π. ΟΓΑ. 22 Ιανουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. ΔΤ/22-1-2021. Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας 22 Ιανουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 51292/2088/2021. Εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του αρ. 12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν. 28 Ιανουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 351584/2020. Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) προσωπικού του τ. ΤΑΠ - ΔΕΗ. 30 Δεκεμβρίου 2020
ΕΦΚΑ. 53/2020. Χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ -Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες. 21 Δεκεμβρίου 2020
ΕΦΚΑ. 338446/2020. Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2021 έως 12/2021, Δ.Π./2021, Δ.Χ./2021. 17 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 49876/14967/2020. Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ. 15 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 15982/596/2020. Επανυπολογισμός συντάξεων από 01.10.2019 λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης. 08 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 48704/1994/2020. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της υπ΄ αριθμ. 50/2020 Εγκυκλίου. 01 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 40179/1709/2020. Διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ΄ αριθμ. Φ1500/19412/716/16.09.2020 έγγραφό μας. 03 Νοεμβρίου 2020
ΚΥΑ. 42574/Δ1.12685/2020. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 32518/10263/10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας για τη Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας - μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του 21 Οκτωβρίου 2020
ΕΦΚΑ. 48/2020. Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.4670/2020. 20 Οκτωβρίου 2020
ΕΦΚΑ. 47/2020. Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από 01/01/2020, σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020. 20 Οκτωβρίου 2020
ΕΦΚΑ 46/2020. Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης - Μεταβολή δραστηριότητας - Λήξη ασφάλισης Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες. 19 Οκτωβρίου 2020
ΕΦΚΑ. 257127/2020. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ. 14 Οκτωβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. Δ.15/Δ΄/οικ.37620/1493/2020. Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συ 01 Οκτωβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. Δ.15/Δ΄/οικ.37618/1492/2020. Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του 01 Οκτωβρίου 2020
Παράταση υποβολής ΑΠΔ 29 Σεπτεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 40021/οικ.37965/1621/2020. Σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. στα μέλη οικογενείας και στους ανέργους. 01 Οκτωβρίου 2020
ΕΦΚΑ. 42/2020. Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α΄ 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης. 25 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΦΚΑ. 41/2020. Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. 25 Σεπτεμβρίου 2020
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm