Open menu
28 | 05 | 2022
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του N .3919/2011 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/02.03.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού.

ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/02.03.2011), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 Ν. 4038/2012 με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της διαδικασίας άσκησης του επαγγέλματος του «Λογιστή-Φοροτεχνικού».

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ


1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 Ν. 4038/2012 καταργήθηκαν όλοι οι περιορισμοί που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου.


2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού.


Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του, η οποία αναγγελία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο, να απαγορεύσει την έναρξη του επαγγέλματος του αιτούντος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.


3. Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων του Ν.3919/2011 αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση αυτού, δηλαδή την 02.07.2011.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ν . 3919/2011


1. `Αρθρο 2 του Ν . 3919/2011


Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού ,από Φυσικά Πρόσωπα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται και έπρεπε να καταργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 .


Συνεπώς, τα Φυσικά Πρόσωπα δύνανται να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού και αν δεν είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εφόσον είναι πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών ή πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού ή πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010, ( άρθρο 1 παρ. 1 περ. α΄ και παρ. 4 του Ν. 2515/1997 ).


Όσον αφορά τις Κεφαλαιουχικές εταιρείες δηλαδή τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Προσωπικές Εταιρείες δηλαδή τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:


Α. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες


Α1. Ανώνυμες Εταιρείες


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, όπως ισχύει σήμερα, η Ανώνυμη Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά ( άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 ).


Περαιτέρω όσον αφορά τους μετόχους οι οποίοι ασκούν μόνο τα δικαιώματα που τους παρέχει η μετοχή (ή μετοχές) που έχουν στην κυριότητά τους και με μοναδική υποχρέωση και ευθύνη να καταβάλλουν την ονομαστική αξία της μετοχής, δεν τίθεται θέμα χορηγήσεως αδείας ή πιστοποιήσεως κριτηρίων και προσόντων ως προς αυτούς.


Όσον αφορά, όμως, τα μέλη του Δ.Σ., το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, λειτουργεί συλλογικά είναι επιβεβλημένο για κάθε μέλος του Δ.Σ. να χορηγείται επαγγελματική ταυτότητα, με ετήσια ανανέωσή της με την οποία και πιστοποιούνται από το Ο.Ε.Ε. τα προσόντα και τα κριτήρια για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή- Φοροτεχνικού.


Το ίδιο πρέπει να ισχύει επιπρόσθετα και για τα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, που είναι εντεταλμένα ή εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή συνδράμουν ή υπογράφουν πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή- Φοροτεχνικού.


Α2. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)


Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο (Ν. 3190) που ισχύει για τις εν λόγω εταιρείες είναι μόνο ο διαχειριστής της εταιρείας, ενώ οι εταίροι δεν έχουν καμιά ευθύνη απέναντι στους τρίτους.


Κατά συνέπεια είναι επιβεβλημένο για το διαχειριστή να διαθέτει επαγγελματική ταυτότητα, με ετήσια ανανέωσή της με την οποία και πιστοποιούνται από το Ο.Ε.Ε τα προσόντα και τα κριτήρια για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού. Το ίδιο πρέπει να ισχύει επιπρόσθετα και για τα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, που είναι εντεταλμένα ή εξουσιοδοτημένα από το διαχειριστή ή συνδράμουν ή υπογράφουν πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή- Φοροτεχνικού.


Β. Προσωπικές Εταιρείες


Β1. Ομόρρυθμες Εταιρείες


Για τις ομόρρυθμες εταιρείες προβλέπεται στο Νόμο ότι τις εκπροσωπεί ο διαχειριστής, πλην όμως ευθύνη έναντι των τρίτων έχουν και οι ομόρρυθμοι εταίροι και μάλιστα σε ολόκληρο και απεριόριστα ο καθένας, οι οποίοι υποχρεούνται να προσφέρουν και την προσωπική τους εργασία για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.


Κατά συνέπεια τόσο ο διαχειριστής όσο και τα ομόρρυθμα μέλη, αλλά επιπρόσθετα και τα πρόσωπα, υπάλληλοι ή μη της εταιρείας που είναι εντεταλμένα ή εξουσιοδοτημένα από το διαχειριστή ή συνδράμουν ή υπογράφουν πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή - Φοροτεχνικού, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με επαγγελματική ταυτότητα με ετήσια ανανέωσή της με την οποία και πιστοποιούνται από το Ο.Ε.Ε. τα προσόντα και τα κριτήρια για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού.


Β2. Ετερόρρυθμες Εταιρείες


Τις ετερόρρυθμες εταιρείες, όπως προβλέπεται στο νόμο, εκπροσωπεί ο κατά το Καταστατικό διαχειριστής, ενώ τα ετερόρρυθμα μέλη δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, ευθυνόμενα μόνο μέχρι της εταιρικής τους εισφοράς.


Κατά συνέπεια μόνο ο διαχειριστής και τα ομόρρυθμα μέλη της εταιρείας αλλά επιπρόσθετα και τα πρόσωπα υπάλληλοι ή μη της εταιρείας που είναι εντεταλμένα ή εξουσιοδοτημένα από το διαχειριστή ή συνδράμουν ή υπογράφουν πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή - Φοροτεχνικού, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με επαγγελματική ταυτότητα, με ετήσια ανανέωσή της με την οποία και πιστοποιούνται από το Ο.Ε.Ε. τα προσόντα και τα κριτήρια για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού.


Όσον αφορά τα «λογιστικά γραφεία» που είναι ατομικές επιχειρήσεις γι΄ αυτά πρέπει να ισχύσουν όσα αφορούν τα φυσικά πρόσωπα.


Τέλος για την περίπτωση που ήθελε νομοθετηθεί νέος τύπος εταιρείας πρέπει να ισχύσουν αναλογικά τα ίδια, δηλαδή ο διαχειριστής και τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική ταυτότητα, με ετήσια ανανέωσή της, με την οποία και πιστοποιούνται από το Ο.Ε.Ε τα κριτήρια για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού.


Συμπερασματικά στο Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί, πρέπει να γίνεται σαφής πρόβλεψη για τις επί μέρους εταιρείες και για τα πρόσωπα που, για κάθε μία από αυτές, πρέπει να τους έχει χορηγηθεί άδεια ή να έχουν πιστοποιηθεί.


Στις Εταιρίες μετά την διαπίστωση της συνδρομής των απαιτουμένων προϋποθέσεων θα χορηγείται βεβαίωση παροχής λογιστικών φοροτεχνικών εργασιών η οποία θα είναι απαραίτητη για την έναρξη παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών.


Επισημαίνεται ότι οι άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να ισχύουν.


2. `Αρθρο 3 του Ν. 3919/2011


Όσον αφορά στη διαδικασία άσκησης του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, όπως επισημάνθηκε, μετά την 2η Ιουλίου 2011, καταργείται η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, η απαιτούμενη διαδικασία για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού είναι η ακόλουθη:


(i) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3919/2011 , στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, εφεξής «Αρμόδια Διοικητική Αρχή», η οποία θα πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού.


(ii) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, ήτοι το Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ Α΄/228) «Περί του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


(iii) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού και την έκδοση της Επαγγελματικής Ταυτότητας.


(iv) Η προαναφερόμενη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών.


(v) Στη περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αρμόδια Διοικητική Αρχή θα ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της Επαγγελματικής Ταυτότητας του εν λόγω επαγγέλματος, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.


(vi) Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, η οποία θα αποστέλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.


(vii) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή και μετά την πάροδο του τριμήνου από την αναγγελία να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να αφαιρέσει την Επαγγελματική Ταυτότητα, εφόσον διαπιστωθεί με τους μηχανισμούς ελέγχου που διαθέτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της άσκησής του.


3. Η Επαγγελματική Ταυτότητα θα προσκομίζεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό στην αρμόδια ΔΟΥ για την έναρξη εργασιών επιτηδεύματος Λογιστή -Φοροτεχνικού.


4. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δεσμεύεται να προχωρήσει σε δευτερεύουσα νομοθεσία, σχετικά με το σύστημα διεξαγωγής των σεμιναρίων προαγωγής σε ανώτερη τάξη και σε ό,τι άλλο απαιτηθεί, προκειμένου αυτή να είναι συμβατή με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Α. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1. Αντίγραφο καταστατικού ή κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον έχει τροποποιηθεί), θεωρημένο από την αρμόδια Περιφέρεια ή από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τις Α.Ε. που έχουν συσταθεί μετά την 1.4.2011.

2. ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα και ανάθεσης αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης ή πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του Δ.Σ. και η εκπροσώπηση της εταιρείας για τις Α.Ε. που έχουν συσταθεί μετά την 1.4.2011.

3. Αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ (εφόσον υπάρχει) με το οποίο το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, να υπογράφουν για λογαριασμό της πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο των εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού.

4. Αντίγραφο της επαγγελματικής ταυτότητας των μελών του Δ.Σ και των προσώπων που τυχόν έχουν εξουσιοδοτηθεί να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο των εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού..

Β. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Αντίγραφο του καταστατικού ή του κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον αυτό έχει τροποποιηθεί) νομίμως θεωρημένο.

2. ΦΕΚ στο οποίο αναφέρεται ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της ΕΠΕ ή πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ από την οποία να προκύπτει ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές για τις ΕΠΕ που έχουν συσταθεί μετά την 1.4.2011.

3. Αντίγραφο της απόφασης της συνέλευσης των εταίρων σε περίπτωση που εκτός από το διαχειριστή έχουν εξουσιοδοτηθεί και τρίτα πρόσωπα υπάλληλοι ή μη της ΕΠΕ να υπογράφουν για λογαριασμό της πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού.

4. Αντίγραφο της επαγγελματικής ταυτότητας του διαχειριστή ή των διαχειριστών καθώς και τυχόν τρίτων προσώπων υπαλλήλων ή μη της εταιρείας που είναι εξουσιοδοτημένα από τον διαχειριστή να υπογράφουν για λογαριασμό της πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Α. ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1. Αντίγραφο της ισχύουσας εταιρικής σύμβασης από την οποία να προκύπτει ο σκοπός, οι σημερινοί ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής της εταιρείας, νομίμως θεωρημένη από το Πρωτοδικείο ή την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορίου Γ.Ε.ΜΗ (για τις οε που έχουν συσταθεί μετά την 1.4.2011).

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορίου Γ.Ε.ΜΗ (για τις οε που έχουν συσταθεί μετά την 1.4.2011).

3. Αντίγραφο απόφασης των εταίρων (εάν υπάρχει) περί εξουσιοδότησης τρίτων προσώπων υπαλλήλων ή μη της εταιρείας να υπογράφουν για λογαριασμό της πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού

4. Αντίγραφα των επαγγελματικών ταυτοτήτων των ομόρρυθμων εταίρων, του διαχειριστή καθώς και τυχόν τρίτων προσώπων υπαλλήλων ή μη της εταιρείας που είναι εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία να υπογράφουν για λογαριασμό της πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού.

Β. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1. Αντίγραφο της Εταιρικής Σύμβασης, όπως ισχύει σήμερα από την οποία να προκύπτει ο σκοπός, οι σημερινοί εταίροι (ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι ) και ο διαχειριστής της εταιρείας, νομίμως θεωρημένη από το Πρωτοδικείο ή την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορίου Γ.Ε.ΜΗ (για τις οε που έχουν συσταθεί μετά την 1.4.2011).

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορίου Γ.Ε.ΜΗ (για τις οε που έχουν συσταθεί μετά την 1.4.2011).

3. Αντίγραφο απόφασης των εταίρων (εάν υπάρχει) περί εξουσιοδότησης τρίτων προσώπων υπαλλήλων ή μη της εταιρείας να υπογράφουν για λογαριασμό της πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού

4. Αντίγραφα της επαγγελματικής ταυτότητας των ομόρρυθμων εταίρων, των ετερόρρυθμων εταίρων (εφόσον με την εταιρική σύμβαση τους έχει ανατεθεί η εκπροσώπηση της εταιρείας), του διαχειριστή καθώς και τυχόν τρίτων προσώπων υπαλλήλων ή μη της εταιρείας που είναι εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία να υπογράφουν για λογαριασμό της πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει στις Υπηρεσίες του ΟΕΕ (Κεντρική Υπηρεσία και στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων ) την Αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος (το έντυπο της αναγγελίας επισυνάπτεται) με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Μισθωτοί

- Τίτλος σπουδών, απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010 (πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα τα σχετικά παραστατικά)

- Βεβαίωση εργοδότη, (1)

- αντίγραφο κάρτας ενσήμων IKA (για εργασία μέχρι 31/12/2001) ή αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ΙΚΑ ή βεβαιώσεις εργοδότη για την απόδειξη της ασφάλισης θεωρημένες από το ΙΚΑ ή αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου ΙΚΑ

- βεβαίωση Επιθεώρησης Εργασίας ή αντίγραφο της κάρτας πρόσληψης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό με το οποίο να αποδεικνύεται η ειδικότητα του λογιστή ή βοηθού λογιστή (τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται στην περίπτωση που προσκομίζεται αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου ΙΚΑ)

- ψηφιακή φωτογραφία αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό μέσο. (οι προδιαγραφές περιγράφονται στο Παράρτημα)

2. Ελεύθεροι επαγγελματίες:

- Τίτλος σπουδών, απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010

- επικυρωμένο αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος -αντίγραφα εκκαθαριστικών ή δηλώσεων εισοδήματος

- πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως το οποίο αναζητεί αυτεπάγγελτα η Υπηρεσία μας

- ψηφιακή φωτογραφία αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό μέσο. (οι προδιαγραφές περιγράφονται στο Παράρτημα)

Σε κάθε περίπτωση (μισθωτός ή ελεύθερος) απαιτείται ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητά αυτεπάγγελτα η υπηρεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Οδηγίες για Υποβολή Ψηφιακής Φωτογραφίας (Εικόνας)

Η εικόνα πρέπει να συμφωνεί με τις ακόλουθες προδιαγραφές τεχνικής και συνθέσεως και να μπορεί να αναπαραχθεί με ένα από τους παρακάτω τρόπους: Παίρνοντας μία καινούργια ψηφιακή εικόνα ή χρησιμοποιώντας ψηφιακό σαρωτή για σάρωση της υποβληθείσης φωτογραφίας. Προδιαγραφές συνθέσεως: η υποβαλλόμενη ψηφιακή εικόνα οφείλει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές συνθέσεως,

Θέση Κεφαλής

Οι φωτογραφιζόμενοι πρέπει να κοιτούν κατευθείαν μπροστά στο φακό. Το κεφάλι του ατόμου δεν πρέπει να κλίνει άνω, κάτω η πλαγίως. Το κεφάλι του ατόμου πρέπει να καλύπτει περίπου το 50% της φωτογραφίας.

• Φόντο.

Ο φωτογραφιζόμενος πρέπει να είναι μπροστά από ουδέτερο, ανοιχτόχρωμο φόντο. Φωτογραφίες με φόντο σκούρο ή με σχέδια δεν θα γίνονται δεκτές.

• Εστίαση.

Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι ευκρινής (εστιασμένη)

• Διακοσμητικά στοιχεία.

Φωτογραφίες στις οποίες το πρόσωπο που φωτογραφίζεται φορά γυαλιά ή άλλα αντικείμενα που αποσπούν την προσοχή από το πρόσωπο δεν θα γίνονται δεκτές.

• Καλύμματα κεφαλής και καπέλα.

Φωτογραφίες με καπέλα ή καλύμματα κεφαλής λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων θα γίνονται δεκτές μόνον αν δεν σκιάζουν το πρόσωπο του ενδιαφερόμενου. Φωτογραφίες με διακριτικά φυλών ή άλλα εξαρτήματα μη θρησκευτικά δεν θα γίνονται δεκτές. Φωτογραφίες με καπέλα στολών γενικά δεν θα γίνονται δεκτές.

• Απαιτούνται έγχρωμες φωτογραφίες με βάθος αποχρώσεως 24bit. Οι φωτογραφίες πρέπει είτε να φορτώνονται από μία φωτογραφική μηχανή σε ένα φάκελο στον υπολογιστή είτε, να σαρώνονται (σκανάρονται) Εάν χρησιμοποιείτε σαρωτή, οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι από true color ή σε χρωματικό βάθος 24-bit. Δείτε πιο κάτω πρόσθετες προδιαγραφές σάρωσης.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η υποβαλλόμενη ψηφιακή φωτογραφία πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές, διαφορετικά το σύστημα θα απορρίπτει την ηλεκτρονική αίτηση.

Λήψη νέας ψηφιακής εικόνας: Η λήψη νέας ψηφιακής εικόνας πρέπει να συμβαδίζει με τα ακόλουθα: Τύπος φωτογραφικού αρχείου: Ο τύπος του αρχείου πρέπει να είναι JPG.

Μέγεθος αρχείου εικόνας: Το μέγιστο μέγεθος του αρχείου πρέπει να είναι 240 kilobytes (240 KB). Διακριτικά εικόνας: 360 pixels ύψος και 480 pixels πλάτος ή διαστάσεων 30mm επί 40 mm.

Βάθος χρώματος εικόνας: Χρώμα 24 bit (σημείωση: απαιτούνται έγχρωμες φωτογραφίες. Φωτογραφίες ασπρόμαυρες, μονόχρωμες (βάθος χρώματος 2 bit), χρώμα 8 bit, ή γκρίζα διαβάθμιση 8 bit δεν θα γίνονται δεκτές).

Σαρώνοντας μία υποβαλλόμενη φωτογραφία: Πριν σαρωθεί μία φωτογραφική εκτύπωση πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές σύνθεσης των προαναφερθέντων. Εάν η φωτογραφική εκτύπωση συμφωνεί με τις προδιαγραφές χρώματος και συνθέσεως, σαρώστε την φωτογραφία χρησιμοποιώντας τις ακόλου8ες οδηγίες του σαρωτή:

Διακριτικότητα σαρωτή: Σάρωση τουλάχιστον 300 dpi

Τύπος φωτογραφιών αρχείου: Ο τύπος του αρχείου πρέπει να είναι JPG

Μέγεθος αρχείου εικόνας: Το μέγιστο μέγεθος του αρχείου πρέπει να είναι 240 kilobytes (240 ΚΒ)

Διακριτικά εικόνας: 360 pixels ύψος και 480 pixels πλάτος ή διαστάσεων 30mm επί 40 mm.

Βάθος χρώματος εικόνας: Χρώμα 24 bit (σημείωση: ασπρόμαυρες, μονόχρωμες, ή γκρίζες σε διαβάθμιση φωτογραφίες δεν θα γίνονται δεκτές.)

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm