Open menu
06 | 06 | 2023

Αθήνα 22/02/2005
Παράρτημα της

ΠΟΛ. 1027


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13-17  Ν. 3296/2004

Ι. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ   ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ.15  Ν. 3296/2004

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επιχείρηση με βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., με δραστηριότητα κατά τη χρήση 2004 αμιγώς πώλησης εμπορευμάτων και αντικείμενα εργασιών εμπορία τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων λιανικά (ΚΑΕ 5323 – ΜΣΚΚ 10), εμπορία τυροπιτών και συναφών ειδών λιανικά (ΚΑΕ 5326 – ΜΣΚΚ 18), εμπορία ξηρών καρπών λιανικά (ΚΑΕ 5307 – ΜΣΚΚ 13) και εισαγωγή παιδικών τροφών (ΚΑΕ 5342– ΜΣΚΚ 11), εμφανίζει στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία της κατά τη χρήση αυτή τα εξής δεδομένα:

· Απογραφή έναρξης                                                                  5.000,00

· Αγορές χρήσης                                                                       75.000,00

· Απογραφή λήξης                                                                     8.000,00

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 5323                                                  20.000,00

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 5326                                                  30.000,00

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 5307                                                  40.000,00

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 5342                                                 10.000,00

· Δαπάνες - έξοδα – αποσβέσεις                                                24.566,10

· Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων βιβλίων και στοιχείων                   100.000,00

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα προκειμένου να προσδιορισθούν τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη, με βάση το ν. 3296/04 (περαίωση χωρίς έλεγχο)  γίνονται οι παρακάτω υπολογισμοί :

 

Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

1. Κόστος πωληθέντων

Απογραφή έναρξης χρήσης                                                         5.000,00

Πλέον αγορές χρήσης                                                                75.000,00

Σύνολο                                                                                     80.000,00

Μείον απογραφή λήξης χρήσης                                                  8.000,00

Κόστος πωληθέντων                                                             72.000,00

2.  Δαπάνες – έξοδα - αποσβέσεις                                          24.566,10

3.  Μικτό κέρδος  = κόστος πωληθέντων Χ Συντελεστή Μικτού Κέρδους (ΣΜΚ)

ΣΜΚ = Μέσος Σταθμικός Συντ/στής Καθ. Κέρδους(ΜΣΣΚΚ)/ (100 – ΜΣΣΚΚ)

ΜΣΣΚΚ = συνολικά καθαρά κέρδη εξωλογιστικά Χ 100 / συνολικά ακαθάριστα έσοδα

ΜΣΣΚΚ = [(20.000 Χ 10%) + (30.000 Χ 18%) + (40.000 Χ 13%)+(10.000 Χ 11%)] Χ 100 / 100.000 = (13.700 Χ100) / 100.000 = 13,70.

ΣΜΚ = [13,70 / (100 – 13,70)] Χ 100 = 15,874855 = 15,87

¶ρα: μικτό κέρδος = (72.000 Χ15,87) / 100 =                            11.426,40

4. Ακαθάριστα έσοδα  ν. 3296/04  = (1 + 2 + 3) = (72.000 +

24.566,10 + 11.426,40) =                                              107.992,50

Ακαθάριστα έσοδα βιβλίων και στοιχείων                                       100.000,00

5. ¶ρα: ακαθάριστα έσοδα  ν. 3296/04 (περαίωσης)                  107.992,50

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών  βάσει  ν. 2238/94

Ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων και στοιχείων                               100.000,00

Μείον κόστος πωληθέντων                                                               72.000,00

Μείον δαπάνες – έξοδα- αποσβέσεις  βάσει βιβλίων και στοιχείων       24.566,10

Μερικό υπόλοιπο                                                                          3.433,90

Πλέον μη εκπιπτόμενες δαπάνες βάσει του άρθ.31 ν.2238/94       2.155,32

Τελικά λογιστικά καθαρά κέρδη βάσει  ν.2238/94                          5.589,22

2. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών βάσει  ν. 3296/04

Ακαθάριστα έσοδα βάσει  ν. 3296/04                                              107.992,50

Επί Μ.Σ.Σ.Κ.Κ.                                                                                    13,70 %

Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη ν. 3296/04                                        14.794,97

3. Τελικά καθαρά κέρδη ν. 3296/04 (περαίωσης)                           14.794,97

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επιχείρηση με βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., με μικτή δραστηριότητα πώλησης εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών κατά τη χρήση 2004 και αντικείμενα εργασιών την εμπορία γυναικείων εσωρούχων (ΚΑΕ 6315 – ΜΣΚΚ 15), εμπορία υφασμάτων επιπλώσεων (ΚΑΕ 6316 – ΜΣΚΚ 14), εμπορία υλικών ραπτών (ΚΑΕ 6323 – ΜΣΚΚ 11), εμπορία ψιλικών χονδρικά (ΚΑΕ 6324 – ΜΣΚΚ 8), επισκευές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χωρίς υλικά (ΚΑΕ 8039 – ΜΣΚΚ 50) και ενοικιάσεις κασετών βίντεο (ΚΑΕ 8043 – ΜΣΚΚ 38), εμφανίζει στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία της κατά τη χρήση αυτή τα εξής δεδομένα:

· Απογραφή έναρξης                                                                          8.000,00

· Αγορές χρήσης                                                                             120.000,00

· Απογραφή λήξης                                                                            15.000,00

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 6315                                                         58.963,32

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 6316                                                         25.360,00

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 6323                                                         14.000,00

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 6324                                                          53.000,00

Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων εμπορίας                                              151.323,32

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 8039                                                                       7.000,00

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 8043                                                                      42.000,00

Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων παροχής υπηρεσιών                    49.000,00

Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων βιβλίων και στοιχείων                200.323,32

· Δαπάνες – έξοδα – αποσβέσεις  εμπορίας                                24.000,00

· Δαπάνες – έξοδα - αποσβέσεις παροχής υπηρεσιών                  32.000,00

· Κοινές δαπάνες                                                                       16.000,00

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα προκειμένου να προσδιορισθούν τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη, με βάση το ν. 3296/04 (περαίωση χωρίς έλεγχο)  γίνονται οι παρακάτω υπολογισμοί :

Α. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΕΜΠΟΡΙΑ: Ακαθάριστα  έσοδα εμπορίας Χ 100 / συνολικά ακαθάριστα  έσοδα = 151.323,32 Χ 100 / 200.323,32 = 75,5395 = 75,54

ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  = (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Χ 75,54%)=(16.000,00 Χ 75,54) / 100=12.086,40

2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Υ.): Ακαθ.  έσοδα Π.Υ. Χ 100 / συνολικά     ακαθάριστα έσοδα = 49.000,00 Χ 100 / 200.323,32 = 24,4604 = 24,46

ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Υ. = (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Χ 24,46%)=(16.000,00 Χ 24,46) / 100 = 3.913,60

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

1.   Κόστος πωληθέντων

Απογραφή έναρξης χρήσης                                                          8.000,00

Πλέον αγορές χρήσης                                                               120.000,00

Σύνολο                                                                                    128.000,00

Μείον απογραφή λήξης χρήσης                                                   15.000,00

Κόστος πωληθέντων                                                             113.000,00

2.   Δαπάνες - έξοδα - αποσβέσεις - εμπορίας                              24.000,00

Πλέον αναλογούσες κοινές δαπάνες εμπορίας                              12.086,40

Σύνολο δαπανών εμπορίας                                                     36.086,40

3.         Μικτό κέρδος  = κόστος πωληθέντων Χ ΣΜΚ

Συντελεστής μικτού κέρδους (ΣΜΚ) = ΜΣΣΚΚ /(100 – ΜΣΣΚΚ)

ΜΣΣΚΚ = συνολικά καθαρά κέρδη εξωλογιστικά Χ 100/συνολικά ακαθάριστα έσοδα

ΜΣΣΚΚ = [(58.963,32 Χ 15%) + (25.360,00 Χ 14%) + (14.000,00 Χ 11%) + (53.000,00 Χ 8%)] Χ 100 / 151.323,32  = (18.174,90 Χ 100) / 151.323,32 = 12,01064 = 12,01

ΣΜΚ = [12,01 / (100 – 12,01)] Χ 100 = 13,6492783  = 13,65

¶ρα: μικτό κέρδος = (113.000 Χ 13,65) / 100  =                        15.424,50

4. Ακαθάριστα έσοδα εμπορίας ν. 3296/04 = (1 + 2 + 3) =  (113.000 + 36.086,40 + 15.424,50) =   164.510,90

Ακαθάριστα έσοδα εμπορίας βιβλίων και στοιχείων                     151.323,32

5. ¶ρα: Ακαθάριστα έσοδα ν.3296/04 (περαίωσης) εμπορίας   164.510,90

Ακαθάριστα έσοδα   ν.3296/04 παροχής υπηρεσιών                49.000,00

Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων  ν. 3296/04 (περαίωσης)         213.510,90

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

 

1Α. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών εμπορίας

βάσει  ν.2238/94

Ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων και στοιχείων                         151.323,32

Μείον κόστος πωληθέντων                                                        113.000,00

Μείον δαπάνες- έξοδα- αποσβέσεις εμπορίας                               36.086,40

Καθαρά λογιστικά κέρδη βάσει ν.2238/94                                  2.236,92

1Β. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών εμπορίας

βάσει  ν.3296/04

Ακαθάριστα έσοδα  ν. 3296/04  εμπορίας                                        164.510,90

Επί Μ.Σ.Σ.Κ.Κ. εμπορίας                                                                      12,01 %

Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη βάσει  ν. 3296/04                             19.757,76

1Γ. Τελικά καθαρά κέρδη ν.3296/04  εμπορίας (περαίωσης) 19.757,76 (1)

2Α. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών παροχής

υπηρεσιών  (Π.Υ.) βάσει  ν. 2238/94

Ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων και στοιχείων                          49.000,00

Μείον δαπάνες- έξοδα- αποσβέσεις   παροχής υπηρεσιών           35.913,60

Καθαρά λογιστικά κέρδη βάσει  ν. 2238/94                              13.086,40

2Β. Εξωλ/κός προσδιορισμός καθαρών κερδών  Π.Υ. βάσει   ν. 3296/04

ΜΣΣΚΚ (Π.Υ.) = [(7.000,00 Χ 50%) + (42.000,00 Χ38%)] Χ 100 /49.000,00=

(19.460,00 Χ 100) / 49.000,00 = 39,7142 = 39,71

Ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων & στοιχείων παροχής υπηρεσιών 49.000,00

Επί Μ.Σ.Σ.Κ.Κ. παροχής υπηρεσιών                                                 39,71 %

Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη Π.Υ.                                            19.457,90

2Γ. Τελικά καθαρά κέρδη ν. 3296/04 Π.Υ. (περαίωσης)           19.457,90 (2)

3. ¶ρα: Συνολ. Καθ. Κέρδη ν.3296/04(περαίωσης)   (1) + (2)=     39.215,66

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3Ο

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ελεύθερος επαγγελματίας με βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που παράλληλα άσκησε κατά τη χρήση 2004 και εμπορική δραστηριότητα πώλησης εμπορευμάτων, με αντικείμενα εργασιών ηθοποιός (συντελεστής 40) και χορογράφος (συντελεστής 45) καθώς και  εμπορία τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων λιανικά (ΚΑΕ 5323 – ΜΣΚΚ 10), εμπορία τυροπιτών και συναφών ειδών λιανικά (ΚΑΕ 5326 – ΜΣΚΚ 18), εμπορία ξηρών καρπών λιανικά (ΚΑΕ 5307 – ΜΣΚΚ 13) και εισαγωγή παιδικών τροφών (ΚΑΕ 5342– ΜΣΚΚ 11), εμφανίζει στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του κατά τη χρήση αυτή τα εξής δεδομένα:

· Ακαθάριστες αμοιβές από ελευθέριο επάγγελμα ηθοποιού        20.000,00

· Ακαθάριστες αμοιβές από ελευθέριο επάγγελμα χορογράφου         3.000,00

Σύνολο ακαθαρίστων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα  23.000,00

· Απογραφή έναρξης                                                                           5.000,00

· Αγορές χρήσης                                                                                75.000,00

· Απογραφή λήξης                                                                               8.000,00

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 5323                                                            20.000,00

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 5326                                                            30.000,00

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 5307                                                            40.000,00

· Ακαθάριστα έσοδα ΚΑΕ 5342                                                            10.000,00

Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων εμπορίας                                            100.000,00

Σύνολο ακαθαρίστων αμοιβών και εσόδων βιβλ. & στοιχ.                 123.000,00

· Δαπάνες- έξοδα –αποσβέσεις  ελευθερίων επαγγελμάτων           12.000,00

· Δαπάνες- έξοδα –αποσβέσεις  εμπορίας                                    18.000,00

· Κοινές δαπάνες                                                                        12.000,00

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα προκειμένου να προσδιορισθούν τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη, με βάση το ν. 3296/04 (περαίωση χωρίς έλεγχο)  γίνονται οι παρακάτω υπολογισμοί :

 

Α. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: Ακαθ. αμοιβές ελευθερίων επαγγ. Χ 100 / συνολικές ακαθ. αμοιβές και έσοδα = 23.000,00 Χ 100 / 123.000,00= 18,6991=18,70

ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

= (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Χ 18,70%)= (12.000,00 Χ 18,70) / 100 = 2.244,00

2. ΕΜΠΟΡΙΑ: Ακαθάριστα  έσοδα εμπορίας Χ 100 / συνολικές ακαθ. αμοιβές και έσοδα = 100.000,00 Χ 100 / 123.000,00 = 81,3008 = 81,30

ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  = (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Χ   81,30%)=(12.000,00 Χ 81,30) / 100 = 9.756,00

Β.   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

1. Ακαθάριστες αμοιβές από ελευθ. επαγγέλματα ν. 3296/04       23.000,00

(περαίωσης)

2.   Κόστος πωληθέντων

Απογραφή έναρξης χρήσης                                                          5.000,00

Πλέον αγορές χρήσης                                                                75.000,00

Σύνολο                                                                                     80.000,00

Μείον απογραφή λήξης χρήσης                                                    8.000,00

Κόστος πωληθέντων   χρήσης                                               72.000,00

3.  Δαπάνες – έξοδα- αποσβέσεις  εμπορίας                                  18.000,00

Πλέον αναλογούσες κοινές δαπάνες εμπορίας                                 9.756,00

Σύνολο δαπανών – εξόδων - αποσβέσεων  εμπορίας             27.756,00

4.         Μικτό κέρδος  = κόστος πωληθέντων Χ ΣΜΚ

Συντελεστής μικτού κέρδους (ΣΜΚ) = ΜΣΣΚΚ / (100 – ΜΣΣΚΚ)

ΜΣΣΚΚ = (συνολικά καθαρά κέρδη εξωλογιστικά Χ 100)

/ συνολικά ακαθάριστα έσοδα

ΜΣΣΚΚ = [(20.000,00 Χ 10%) + (30.000,00 Χ18%) + (40.000,00 Χ 13%)+ (10.000,00 Χ 11%)] Χ 100 / 100.000,00 = (13.700,00 Χ 100) / 100.000,00 = 13,70

ΣΜΚ = [13,70 / (100 – 13,70)] Χ 100  = 15,874855 = 15,87

¶ρα: μικτό κέρδος = (72.000,00 Χ 15,87) / 100 =                         11.426,40

 

5. Ακαθάριστα έσοδα εμπορίας ν.3296/04 = (2 + 3 + 4) = (72.000,00 + 27.756,00 + 11.426,40) =  111.182,40

Ακαθάριστα έσοδα εμπορίας βιβλίων και στοιχείων                                  100.000,00

6. Ακαθ. έσοδα εμπορίας ν. 3296/04 (περαίωσης)                      111.182,40

7. ¶ρα: Ακαθ.  αμοιβές και έσοδα ν. 3296/04 (περαίωσης)         134.182,40

 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

 

1Α. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών αμοιβών από ελευθέρια  επαγγέλματα  βάσει  ν. 2238/94

Ακαθάριστες αμοιβές  βάσει βιβλίων και στοιχείων                          23.000,00

Μείον δαπάνες- έξοδα- αποσβέσεις   ελευθερίων  επαγγελμάτων     14.244,00

Καθαρές αμοιβές ελευθερίων  επαγγελμάτων  ν. 2238/94           8.756,00

1Β. Εξωλογιστικός   προσδιορισμός   καθαρών   αμοιβών από ελευθέρια   επαγγέλματα  βάσει  ν. 3296/04

Ακαθάριστες αμοιβές βάσει βιβλίων και στοιχείων ελευθ.επαγ.         23.000,00

Επί Μ.Σ.Σ.Κ.Κ. ελευθερίων επαγγελμάτων                                            40,65%

{ ΜΣΣΚΚ = [(καθαρές αμοιβές ηθοποιού Χ συντελεστή ηθοποιού)

+ (καθαρές αμοιβές χορογράφου  Χ συντελεστή χορογράφου)] Χ

100/ συνολικές  ακαθάριστες αμοιβές

ΜΣΣΚΚ = [(20.000,00 Χ 40%) + (3.000,00 Χ 45%)] Χ100 /

23.000,00 = (9.350,00 Χ 100) / 23.000,00 = 40,6521 = 40,65 }

Καθαρές αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων ν. 3296/04               9.349,50

1Γ. Καθαρές αμοιβές ελευθ. επαγ. ν. 3296/04 (περαίωσης)     9.349,50 (1)

2Α. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών εμπορίας  ν. 2238/94

Ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων και στοιχείων                         100.000,00

Μείον κόστος πωληθέντων                                                         72.000,00

Μείον δαπάνες- έξοδα- αποσβέσεις    εμπορίας                          27.756,00

Καθαρά λογιστικά  κέρδη εμπορίας βάσει  ν. 2238/94                244,00

2Β. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών εμπορίας

βάσει  ν.3296/04

Ακαθάριστα έσοδα ν. 3296/04  εμπορίας                                           111.182,40

Επί Μ.Σ.Σ.Κ.Κ. εμπορίας                                                                      13,70 %

Εξωλ/στικά καθαρά κέρδη εμπορίας βάσει  ν. 3296/04                 15.231,99

2Γ. Καθαρά κέρδη εμπορίας ν. 3296/04 (περαίωσης)               15.231,99(2)

3.  ¶ρα:Συν. Καθαρών αμοιβών και κερδών  ν. 3296/04

(περαίωσης) (1) + (2)=                                                          24.581,49

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4Ο

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επιχείρηση με βιβλία Α’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και αντικείμενο εργασιών, κατά τη χρήση 2004, εμπορία τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων λιανικά (ΚΑΕ 55323 – ΜΣΚΚ Αγορών  13 – ΜΣΚΚ Εσόδων 10)  εμφανίζει με βάση τα  τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία της κατά τη χρήση αυτή τα εξής δεδομένα:

· Αγορές χρήσης                                                                         75.000,00

· Προκύπτουσες εκροές στο ΦΠΑ                                                 97.500,00

· Δαπάνες – έξοδα – αναλογούσες αποσβέσεις χρήσης                 18.000,00

(με βάση το χρόνο αγοράς των παγίων και τους

οικείους συντελεστές απόσβεσης)

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα προκειμένου να προσδιορισθούν τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη με βάση το ν. 3296/04 (περαίωση χωρίς έλεγχο)  γίνονται οι παρακάτω υπολογισμοί :

Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. Κόστος πωληθέντων                                                           75.000,00

2.   Δαπάνες- έξοδα – αποσβέσεις                                                  18.000,00

3.   Μικτό κέρδος  = κόστος πωληθέντων  Χ  ΣΜΚ

Συντελεστής μικτού κέρδους (ΣΜΚ) = ΜΣΚΚ Εσόδων / (100 – ΜΣΚΚ Εσόδων)

Ήτοι: ΣΜΚ = [10 / (100 – 10)] Χ 100  = 11,1111 = 11,11

¶ρα: μικτό κέρδος = (75.000,00 Χ 11,11) / 100  =                        8.332,50

4. Ακαθάριστα έσοδα  ν.3296/04 = (1 + 2 + 3) =

(75.000,00 + 18.000,00 + 8.332,50) =                                   101.332,50

Προκύπτουσες εκροές βάσει βιβλίων και στοιχείων στο ΦΠΑ           97.500,00

5. ¶ρα: ακαθάριστα έσοδα ν. 3296/04 (περαίωσης)                  101.332,50

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Προσδιορισμός καθαρών κερδών βάσει  ν. 3296/04

Ακαθάριστα έσοδα ν. 3296/04                                                          101.332,50

Επί ΜΣΚΚ επί εσόδων                                                                              10 %

Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη ν. 3296/04                                         10.133,25

2. Προσδιορισμός καθαρών κερδών  βάσει ν. 2238/94

Αγορές  βάσει βιβλίων και στοιχείων                                                    75.000,00

Επί ΜΣΚΚ επί αγορών                                                                                13%

Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη βάσει ν. 2238/94                                 9.750,00

3. Τελικά καθαρά κέρδη ν.3296/04 (περαίωσης)                             10.133,25

 

 

 

 

 

II. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΟ ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5Ο

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επιχείρηση με βιβλία Γ' κατηγορίας και με αντικείμενο κομμωτήριο γυναικών και εμπορία ειδών κομμωτηρίου (μικτή δραστηριότητα), εμφανίζει στα βιβλία και στοιχεία της για τη χρήση 2004 τα εξής δεδομένα:

Ακαθάρ. έσοδα από παροχή υπηρεσιών

120.000,00

Ακαθάρ. έσοδα από πώληση ειδών κομμωτηρίου 18%

90.000,00

Ακαθάρ. έσοδα από πώληση ειδών κομμωτηρίου στις Κυκλάδες 13%

40.000,00

Ακαθάρ. έσοδα από εξαγωγές ειδών κομμωτηρίου

30.000,00

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις

50.000,00

<>

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν εκροές βάσει βιβλίων και στοιχείων που θα δηλωθούν στην οικεία εκκαθαριστική δήλωση, ως εξής:

Εκροές φορολογητέες 18%

260.000,00

Εκροές φορολογητέες 13%

40.000,00

Απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης

30.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ

330.000,00

Για την ίδια χρήση τα ακαθάριστα έσοδα κατά δραστηριότητα στη φορολογία εισοδήματος, βάσει βιβλίων και στοιχείων, διαμορφώνονται ως εξής:

Ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών

120.000,00

Ακαθάριστα έσοδα από πώληση εμπορευμάτων

160.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

280.000,00

Έστω ότι με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 3296/04, τα ακαθάριστα έσοδα της δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων προσδιορίζονται σε 200.000 ευρώ. Η επί πλέον αυτή διαφορά των 40.000 ευρώ επί των ακαθαρίστων εσόδων της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα επιμεριστεί στις εκροές και θα απεικονισθεί στο οικείο έντυπο "ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α. Ν. 3296/04", όπως παρακάτω:

 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΚΡΟΩΝ Ν.3296/04 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΄Η ΚΛΑΔΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΄Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

 

<> <>

 

Εκροές από πώληση εμπορ/των -προϊόντων

%

Επιμερισμός διαφοράς εκροών ν.3296/04

Μερικό σύνολο

Λοιπές δηλωθείσες εκροές

Σύνολο  εκροών

Εκροές φορολ. 8%

Εκροές φορολ. 4%

Εκροές φορολ.18%

90.000

56,25%

22.500

112.500

170.000

282.500

Εκροές φορολ. 6%

Εκροές φορολ.3%

Εκροές φορολ.13%

40.000

25%

10.000

50.000

-

50.000

Εκροές φορολογητέες εκτός Ελλάδος με δικαίωμα έκπτωσης

Ενδ/κες παραδ., εξαγωγές,εκροές απαλ/νες με δικαίωμα έκπτωσης

30.000

18,75%

7.500

37.500

-

37.500

Εκροές χωρίς δικαίωμα  έκπτωσης

ΣΥΝΟΛΑ

160.000

100

40.000

200.000

170.000

370.000

1

2

3

4

5

6

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm