Open menu
16 | 06 | 2021
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 28/09/2012
Αρ. πρωτ.: 41225


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α΄/02.03.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/02.03.2011), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 Ν. 4038/2012 με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της διαδικασίας άσκησης του επαγγέλματος του «Λογιστή-Φοροτεχνικού».

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 Ν. 4038/2012 καταργήθηκαν όλοι οι περιορισμοί που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου.
2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού.

Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του, η οποία αναγγελία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο, να απαγορεύσει την έναρξη του επαγγέλματος του αιτούντος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ν . 3919/2011

1. Αρθρο 2 του Ν . 3919/2011
Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, από Φυσικά Πρόσωπα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται και έπρεπε να καταργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 .
Συνεπώς, τα Φυσικά Πρόσωπα δύνανται να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού και αν δεν είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εφόσον είναι πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών ή πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού ή πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010, ( άρθρο 1 παρ. 1 περ. α΄ και παρ. 4 του Ν. 2515/1997 ).
Όσον αφορά τις Κεφαλαιουχικές εταιρείες δηλαδή τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Προσωπικές Εταιρείες δηλαδή τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες , πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

Α. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Α1. Ανώνυμες Εταιρείες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, όπως ισχύει σήμερα, η Ανώνυμη Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά ( άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 ).
Περαιτέρω όσον αφορά τους μετόχους οι οποίοι ασκούν μόνο τα δικαιώματα που τους παρέχει η μετοχή (ή μετοχές) που έχουν στην κυριότητά τους και με μοναδική υποχρέωση και ευθύνη να καταβάλλουν την ονομαστική αξία της μετοχής, δεν τίθεται θέμα χορηγήσεως αδείας ή πιστοποιήσεως κριτηρίων και προσόντων ως προς αυτούς.
Όσον αφορά, όμως, τα μέλη του Δ.Σ., το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, λειτουργεί συλλογικά είναι επιβεβλημένο για κάθε μέλος του Δ.Σ. να χορηγείται επαγγελματική ταυτότητα για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή- φοροτεχνικού.
Το ίδιο πρέπει να ισχύει επιπρόσθετα και για τα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, που είναι εντεταλμένα ή εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή συνδράμουν ή υπογράφουν πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή- φοροτεχνικού.

Α2. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο (Ν. 3190) που ισχύει για τις εν λόγω εταιρείες είναι μόνο ο διαχειριστής της εταιρείας, ενώ οι εταίροι δεν έχουν καμιά ευθύνη απέναντι στους τρίτους.
Κατά συνέπεια είναι επιβεβλημένο για το διαχειριστή να χορηγείται επαγγελματική ταυτότητα για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού. Το ίδιο πρέπει να ισχύει επιπρόσθετα και για τα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, που είναι εντεταλμένα ή εξουσιοδοτημένα από το διαχειριστή ή συνδράμουν ή υπογράφουν πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή-φοροτεχνικού.

Β. Προσωπικές Εταιρείες

Β1. Ομόρρυθμες Εταιρείες

Για τις ομόρρυθμες εταιρείες προβλέπεται στο Νόμο ότι τις εκπροσωπεί ο διαχειριστής, πλην όμως ευθύνη έναντι των τρίτων έχουν και οι ομόρρυθμοι εταίροι και μάλιστα σε ολόκληρο και απεριόριστα ο καθένας, οι οποίοι υποχρεούνται να προσφέρουν και την προσωπική τους εργασία για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.
Κατά συνέπεια τόσο ο διαχειριστής όσο και τα ομόρρυθμα μέλη, αλλά επιπρόσθετα και τα πρόσωπα, υπάλληλοι ή μη της εταιρείας που είναι εντεταλμένα ή εξουσιοδοτημένα από το διαχειριστή ή συνδράμουν ή υπογράφουν πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή -φοροτεχνικού, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με επαγγελματική ταυτότητα για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού.

Β2. Ετερόρρυθμες Εταιρείες

Τις ετερόρρυθμες εταιρείες, όπως προβλέπεται στο νόμο, εκπροσωπεί ο κατά το Καταστατικό διαχειριστής, ενώ τα ετερόρρυθμα μέλη δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, ευθυνόμενα μόνο μέχρι της εταιρικής τους εισφοράς.
Κατά συνέπεια μόνο ο διαχειριστής της εταιρείας, αλλά επιπρόσθετα και τα πρόσωπα υπάλληλοι ή μη της εταιρείας που είναι εντεταλμένα ή εξουσιοδοτημένα από το διαχειριστή ή συνδράμουν ή υπογράφουν πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή - φοροτεχνικού, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με επαγγελματική ταυτότητα για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού.
Όσον αφορά τα «λογιστικά γραφεία» που είναι ατομικές επιχειρήσεις γι΄ αυτά πρέπει να ισχύσουν όσα αφορούν τα φυσικά πρόσωπα.
Τέλος για την περίπτωση που ήθελε νομοθετηθεί νέος τύπος εταιρείας πρέπει να ισχύσουν αναλογικά τα ίδια, δηλαδή ο διαχειριστής και τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο πρέπει να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική ταυτότητα για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού.
Συμπερασματικά στο Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί πρέπει να γίνεται σαφής πρόβλεψη για τις επί μέρους εταιρείες και για τα πρόσωπα που, για κάθε μία από αυτές, πρέπει να τους έχει χορηγηθεί άδεια ή να έχουν πιστοποιηθεί.
Στις Εταιρίες μετά την διαπίστωση της συνδρομής των απαιτουμένων προϋποθέσεων θα χορηγείται βεβαίωση παροχής λογιστικών φοροτεχνικών εργασιών η οποία θα είναι απαραίτητη για την έναρξη παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι οι άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να ισχύουν.

2. `Αρθρο 3 του Ν . 3919/2011

1. Όσον αφορά στη διαδικασία άσκησης του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, όπως επισημάνθηκε, μετά την 2η Ιουλίου 2011, καταργείται η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, η απαιτούμενη διαδικασία για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού είναι η ακόλουθη:

(i) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3919/2011, στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, εφεξής «Αρμόδια Διοικητική Αρχή», η οποία θα πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού.
(ii) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, ήτοι το Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ Α΄/228) «Περί του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεως του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(iii) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού και την έκδοση της Επαγγελματικής Ταυτότητας.
( iv ) Η προαναφερόμενη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των νομίμων προβλεπομένων δικαιολογητικών.
( v ) Στη περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αρμόδια Διοικητική Αρχή θα ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της Επαγγελματικής Ταυτότητας του εν λόγω επαγγέλματος, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης και σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου, ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
( vi ) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή και μετά την πάροδο του τριμήνου από την αναγγελία να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να αφαιρέσει την Επαγγελματική Ταυτότητα, εφόσον διαπιστωθεί με τους μηχανισμούς ελέγχου που διαθέτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της άσκησής του.

2. Το ΟΕΕ για την προστασία των φορολογούμενων από παράνομες δραστηριότητες, τη μείωση της φοροδιαφυγής, τον περιορισμό του αριθμού των ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων / φορολογικών στοιχείων, καθώς και για την κοινή ευθύνη που έχει ο λογιστής - φοροτεχνικός έναντι του κοινωνικού συνόλου, θα απαιτεί από κάθε λογιστή την κατάθεση εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους ΥΔ του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, δε διώκεται για ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το ΟΕΕ. Το ΟΕΕ ελέγχει το περιεχόμενο της δήλωσης, θα ενημερώνεται αυτόματα το μητρώο λογιστών- φοροτεχνικών και θα εκδίδεται ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει, λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.
3. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας θα οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια που στόχο έχουν τη συνεχή εκπαίδευση του λογιστή-φοροτεχνικού, συνεπώς και τη δημιουργία υψηλού επιπέδου προτύπων ποιότητας για τους επαγγελματίες.
4 . Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεσμεύεται να προχωρήσει σε δευτερεύουσα νομοθεσία, σχετικά με το σύστημα διεξαγωγής των σεμιναρίων προαγωγής σε ανώτερη τάξη και σε ό,τι άλλο απαιτηθεί, προκειμένου αυτή να είναι συμβατή με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm