Open menu
06 | 03 | 2021

Γνωμάτευση 310
 Αθήνα 16/05/2005

 
ΘΕΜΑ: Ατομική απάντηση στο ερώτημα αν περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς / ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στα έξοδα εγκατάστασης.
 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 43 παράγραφος 3δ του Κ.Ν. 2190/1920 απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης), εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών των εξόδων είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου κερδών εις νέο. Ερωτάται εάν μεταξύ των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) περιλαμβάνονται και οι δαπάνες αγοράς / ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, δεδομένης της γνωμάτευσης 142/1948/1993 του Ε.ΣΥ.Λ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η δαπάνη για την αγορά ή ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων τα οποία δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μηχανολογικού εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (hardware) δημιουργεί άυλα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία πρέπει να αποτιμώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του της παραγράφου 4 του
άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Τα στοιχεία αυτά διαφέρουν εννοιολογικά από τα «έξοδα ίδρυσης» (formation expenses) που προβλέπει το άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/1920 ως «έξοδα εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης)». Τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο κονδύλι Γ.Ι.5 Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις του υποδείγματος του Ισολογισμού που έχει υιοθετηθεί από την ισχύουσα νομοθεσία και συνεπώς, λαμβανομένου υπόψη και των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παράγραφος 3δ του Κ.Ν. 2190/1920 περί διανομής κερδών.
Η γνωμάτευση 142/1948/1993 του Ε.ΣΥ.Λ. παύει να ισχύει.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 34 της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ τα «έξοδα ιδρύσεως» (formation expenses) – έξοδα εγκαταστάσεως κατά την ορολογία του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 – μπορούν να παγιοποιούνται και να αποσβένονται εντός 5 (πέντε) κατ΄ ανώτατο όριο ετών. Με δεδομένο ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν έξοδα, το άρθρο 34 της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ απαγορεύει τη διανομή κερδών, αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών δεν καλύπτεται από προαιρετικά αποθεματικά και από κέρδη εις νέο.
Δεν νοείται διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ του λογισμικού (SOFTWARE) και του εξοπλισμού (HARDWARE) μέσω του οποίου λειτουργεί ένα μηχανογραφικό πακέτο. Σημειώνεται ότι το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 «¶υλα Περιουσιακά Στοιχεία» ορίζει ανεξάρτητα και ενσώματο πάγιο στοιχείο αν είναι αναπόσπαστο τμήμα του κόστους ενός τέτοιου στοιχείου.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm