19 | 11 | 2019
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Χρονική επέκταση προθεσμιών καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Δίνεται παράταση στα νομικά πρόσωπα της απόφασης με αριθμ. 67343/2019 (Β’ 2443) ως εξής:

  • Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019

  • Ομάδα Β’ έως 28/11/2019

  • Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019

Δείτε περισσότερα

ΚΙ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 15.000,00 ΕΥΡΩ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΚΙ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 15.000,00 ΕΥΡΩ.

Στα συνημμένα αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε μπορείτε να δείτε διαχρονικά την φορολόγηση από το 1974 έως και σήμερα για φορολογούμενο με 2 παιδιά. Την σύγκριση των φορολογικών περιόδων μεταξύ τους και κύρια με την κλίμακα 1974-1981.
Τέλος παρουσιάζεται μια φορολογική κλίμακα που μπορεί να υιοθετηθεί από το ΥΠΟΙΚ, με αφορολόγητο 15.000.

Δείτε περισσότερα

ΟΕΕ: Ανακοίνωση για την Παροχή της Αναγκαίας Εκπαίδευσης των Λογιστών – Φοροτεχνικών Έτους 2020

ΟΕΕ: Ανακοίνωση για την Παροχή της Αναγκαίας Εκπαίδευσης των Λογιστών – Φοροτεχνικών Έτους 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2020(LIVE STREAMING)

Το ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει στους λογιστές – φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υιοθετώντας τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων.

Το πρόγραμμα σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών – φοροτεχνικών έτους 2020, είναι συνολικής διάρκειας 95 ωρών.

Δείτε περισσότερα

NOMOΣ 4635/2019 ΦΕΚ Α 167 / 30.10.2019   Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 91 ΦΕΚ A' 148/25.9.2019 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 351/1983 (Α΄ 122): «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της συνέλευσης...
ΝΟΜΟΣ 4623/2019 ΦΕΚ Α 134/9.8.2019   Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα...
NOMOΣ 4621/2019 ΦΕΚ Α 128/31.07.2019   Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α’...
NOMOΣ 4620/2019 ΦΕΚ Α 96/11.06.2019   Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
NOMOΣ 4619/2019 ΦΕΚ Α 95/11.06.2019   Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.
Τύχαία άρθρα
Φορολογικά
Άμεση Ενημέρωση

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων

Διαύγεια RSS

19 Νοεμβρίου 2019

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Διαύγεια RSS

19 Νοεμβρίου 2019

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Διαύγεια RSS

19 Νοεμβρίου 2019

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

ΕΝΥΠΕΚΚ

Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους
Αρθρογραφία
ΕΛΠ - ΣΛΟΤ

Αθήνα 4/04/1995
Αρ. πρωτ.:1041614

ΠΟΛ. 1100

ΘΕΜΑ:
Υποχρέωση τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα, και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σ΄ αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές. Διακίνηση αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας.


 

1. Από 1 Ιουνίου 1995 καθιερώνεται υποχρέωση τήρησης θεωρημένου διπλότυπου βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών, από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών (μεταφορικές, διαμεταφορικές κ.λπ.), από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σ΄ αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές.
2. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται με την άφιξη του μεταφορικού μέσου και όχι αργότερα από το πέρας της εκφόρτωσης:

α) Η ημερομηνία άφιξης ή εκφόρτωσης κατά περίπτωση,
β) Τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου,
γ) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του παραλήπτη (εισαγωγέα) και εντός 5 ημερών όχι όμως αργότερα από την έναρξη της διακίνησης, τη Δ/νση, τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
δ) Τα στοιχεία του αλλοδαπού - αποστολέα (οίκου) όπως προκύπτουν από οποιοδήποτε στοιχείο ή έγγραφο,
ε) Ο τρόπος και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών,
στ) Το είδος και η ποσότητα των αγαθών αναλυτικά. Επιτρέπεται η κατά γενική κατηγορία περιγραφή των ειδών, εφόσον, εντός πέντε (5) ημερών και όχι όμως αργότερα από την έναρξη της διακίνησης μπορούν να επιδειχθούν οποιαδήποτε συνοδευτικά στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ανάλυση των ειδών αυτών. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφα των συνοδευτικών στοιχείων ή εγγράφων φυλάσσονται από τον υπόχρεο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και
ζ) Ο αριθμός και η ημερομηνία του παραστατικού εσόδου.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται και σε μερίδες κατά παραλήπτη (εισαγωγέα).
3. Σε κάθε περίπτωση αποστολής των προσωρινά εναποτεθέντων αγαθών εκδίδονται δελτία αποστολής κατά τις κείμενες διατάξεις ως εξής:

α) Επί αποστολής στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη (εισαγωγέα) στα εκδιδόμενα δελτία αποστολής αντί της αναλυτικής περιγραφής του είδους και της ποσότητας των αγαθών, μπορεί να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα της συσκευασίας καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία του συνοδευτικού στοιχείου του αλλοδαπού - αποστολέα, εφόσον τα παραστατικά αυτά ή αντίγραφα αυτών συνοδεύουν τα διακινούμενα αγαθά και προκύπτει η ανάλυση του είδους και της ποσότητας.
Επί τμηματικής αποστολής μπορεί να ακολουθείται η ίδια διαδικασία της παραγράφου αυτής, εφόσον στα δελτία αποστολής σημειώνεται σχετική ένδειξη και οι αύξοντες αριθμοί, των εκδοθέντων δελτίων αποστολής για τις προηγούμενες τμηματικές αποστολές της ίδιας ποσότητας.
β) Επί αποστολής σε οποιονδήποτε τρίτο κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του παραλήπτη - εισαγωγέα, εκδίδεται δελτίο αποστολής με ανάλυση των ειδών και των ποσοτήτων, εφαρμοζομένων αναλόγως όσων αναφέρονται στην εγκύκλιό μας Σ. 384/17/ΠΟΛ. 31/30.1.87.

4. Οι αριθμοί και οι ημερομηνίες των δελτίων αποστολής που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, καταχωρούνται ανάλογα στο βιβλίο ή στην αντίστοιχη μερίδα του παραλήπτη (εισαγωγέα), εντός της μεθεπόμενης από την έκδοσή του.
5. Για τη διακίνηση εντός της Ελληνικής Επικράτειας αγαθών αποσταλέντων λόγω πώλησης, από επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τελικά θα παραδοθούν κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη (αρχικού «εισαγωγέα») σε τρίτο πρόσωπο εντός της Ελλάδας, συνοδευτικά στοιχεία αποτελούν διαζευκτικά:

α) Το δελτίο αποστολής του αρχικού εισαγωγέα προς τον τελικό παραλήπτη, το οποίο εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. και καλύπτει τη διακίνηση από το σημείο εισόδου στη χώρα μας μέχρι το σημείο παράδοσης.
β) Το δελτίο αποστολής της μεταφορικής ή διαμεταφορικής επιχείρησης, το οποίο εκδίδεται, κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του αρχικού «εισαγωγέα» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιό μας Σ. 384/17/ΠΟΛ. 31/30.1.87.
γ) Το συνοδευτικό στοιχείο του αλλοδαπού προμηθευτή (π.χ. τιμολόγιο κ.λπ.), εφόσον προκύπτει το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και τα στοιχεία του τελικού παραλήπτη - τρίτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και διεύθυνση).

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο παραλήπτης - τρίτος, κατά την παραλαβή των αγαθών, εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 1) του Κ.Β.Σ., αντίτυπο του οποίου θα αποστέλλεται στον προμηθευτή (αρχικό «εισαγωγέα»).
Με βάση το δελτίο αποστολής των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄, καθώς και το εκδιδόμενο δελτίο ποσοτικής παραλαβής της περίπτωσης γ΄, εκδίδεται τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), από τον αρχικό «εισαγωγέα», στον πελάτη του (παραλήπτη - τρίτο), σ΄ ένα μήνα από την έκδοση των ως άνω στοιχείων (δελτίων αποστολής ή ποσοτικής παραλαβής).
6. Ο υπόχρεος στην τήρηση διπλότυπου βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών υποβάλλει το ένα αντίτυπο του βιβλίου ή των μερίδων των παραληπτών κατά περίπτωση ή αντί αυτών διπλότυπη κατάσταση στην οποία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι παραλήπτες (εισαγωγείς), και ο αριθμός των εισαγωγών, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στο ΚΕ.ΠΥ.Ο., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
Ως έντυπο υποβολής μπορεί να χρησιμοποιείται, τροποποιούμενο αναλόγως, το έντυπο υποβολής μερίδων του βιβλίου αποθήκευσης με κωδ. Αριθμό Ν.301.
7. Από την ισχύ της παρούσας, για τους υπόχρεους τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης, δεν έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι διατάξεις της περ. η΄ της παρ. 5 του άρθρου 10 του Π.Δ. 186/1992 «Κ.Β.Σ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρχειοθήκη
Λίστα Ενημέρωσης

Μείνετε ενημερωμένοι για τα Ασφαλιστικά, Φορολογικά και Λογιστκά θέματα. Ειδoποίηση μέσω της λίστας για κάθε νέο νόμο ή διαταγή.

Λογιστικά - Ασφαλιστικά

Ειδοποίηση για τις Ασφαλιστικές, Φορολογικές και λογιστικές Υποχρεώσεις σας.

Ημερολόγιο Φορολογικών & ασφαλιστικών Υποχρεώσεων

Ενημερωθήτε με τα νέα από την Ελληνική και παγκόσμια ειδησεογραφία.

Ειδήσεις από την Ελληνική και διεθνή επικαιρότητα

Ανακοινώσεις από συλλόγους - σωματεία, και ειδήσεις που αφορούν το ΟΕΕ.

Ανακοινώσεις Συλλόγων, συνδικάτων κ.α.

Επισκέπτες τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 848 επισκέπτες και κανένα μέλος

Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm