Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 28/05/2024
Αρ. πρωτ.: 38196


ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σχετικά με τη νηολόγηση πλοίων και ηλεκτρονική τήρηση στοιχείων των πράξεων και εγγραφών επί των βιβλίων νηολογίου, χορήγηση σε ψηφιακή μορφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων σχετικά με τις καταχωρίσεις στα βιβλία νηολογίου και ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων νηολογίου.


 

 

 

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

 

1. Σκοπός της παρούσας είναι η εφαρμογή ψηφιακών διαδικασιών και η χρήση ηλεκτρονικών μέσων σχετικά με τη νηολόγηση πλοίων, την ηλεκτρονική τήρηση στοιχείων των πράξεων και εγγραφών επί των βιβλίων νηολογίου, τη χορήγηση σε ψηφιακή μορφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων σχετικά με τις καταχωρίσεις στα βιβλία νηολογίου και την ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων νηολογίου.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν τα πλοία που εγγράφονται στο νηολόγιο δυνάμει του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317).

 

 

 

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σχετικά με τη νηολόγηση πλοίων και τη χορήγηση σε ψηφιακή μορφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων σχετικά με τις καταχωρίσεις στα βιβλία νηολογίου

 

1. Οι αιτήσεις στη Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και στις Λιμενικές Αρχές σχετικά με τη νηολόγηση πλοίων καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έγγραφα κάθε φύσης, είναι δυνατόν να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα. Κάθε φύσης υποβαλλόμενο ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται ότι κατατέθηκε και η αρμόδια υπηρεσία έλαβε γνώση του, εφόσον επιστρέφεται στον αποστολέα του εγγράφου ηλεκτρονική απόδειξη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 5020/2023 (Α΄ 29).

2. Οι Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 5020/2023 (Α΄ 29), δύνανται να χορηγούν με ηλεκτρονικά μέσα σε ψηφιακή μορφή, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, κάθε είδους πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα σχετικά με τις καταχωρίσεις στα οικεία βιβλία νηολογίου, τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα και πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου, έχουν την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

3. Τα έγγραφα εθνικότητας πλοίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 5020/2023 (Α΄ 29) μπορούν να εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή, ψηφιακά υπογεγραμμένα.

 

 

 

Άρθρο 3
Αρχές ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο νηολόγιο

 

1. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές και προϋποθέσεις:

α) Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής στις Λιμενικές Αρχές που τηρούν νηολόγια.

β) Χρήση ψηφιακής υπογραφής.

γ) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, θα διασφαλίζεται η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, η διαφάνεια, ο έλεγχος της ορθότητας της διαδικασίας και η αξιοπιστία κάθε επιμέρους ενέργειας.

Τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλείας, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα και να εγγυώνται, ιδίως, την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εμπιστευτικότητα, την ελεγχόμενη και προσωποποιημένη πρόσβαση σε εγγεγραμμένους χρήστες και την ποιότητα των εγγράφων, καθώς και των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τελούν υπό τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και των διατάξεων του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

2. Η ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων δύναται να διασυνδεθεί με τη διαδικτυακή εφαρμογή των άρθρων 4, 5, 6, 8 και 9 της παρούσας και υποστηρίζεται τεχνικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Υ.Ψ.Δ.), οι οποίες:

α) Μεριμνούν για την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που εξασφαλίζεται από τον σχεδιασμό της κατάλληλης πληροφοριακής αρχιτεκτονικής και δομής, ώστε να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η ταχύτατη απόκριση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών και η ασφαλής φύλαξη των δεδομένων που εισάγονται,

β) λαμβάνουν μέτρα και εκτελούν ενέργειες για την πρόληψη τεχνικών δυσχερειών,

γ) παρακολουθούν την ηλεκτρονική υπηρεσία και εφαρμόζουν ενδεχόμενα αναγκαίες προληπτικές ή/και διορθωτικές ενέργειες, όταν αυτό απαιτείται και

δ) παρέχουν κάθε αιτούμενη τεχνική υποστήριξη και βοήθεια στους χρήστες της πλατφόρμας.

Τα δεδομένα που εισάγονται από τους Χρήστες κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας και πάντοτε όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

3. Η διαχείριση των αιτήσεων κατά την παρούσα διενεργείται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και του Λιμενικού Σώματος, εκτός αν έχει προηγηθεί άλλη συνεννόηση για έκτακτο λόγο.

4. Όλα τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έγγραφα υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή και γίνονται υποχρεωτικά δεκτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

 

 

 

Άρθρο 4
Ηλεκτρονική τήρηση στοιχείων πράξεων και εγγραφών επί των βιβλίων νηολογίου

 

1. Οι Λιμενικές Αρχές, επιπρόσθετα της τήρησης των έντυπων βιβλίων νηολογίου, τηρούν και ηλεκτρονικά τα στοιχεία των πράξεων και εγγραφών επί των βιβλίων αυτών.

2. Η ηλεκτρονική τήρηση των στοιχείων των πράξεων και εγγραφών επί των βιβλίων νηολογίου γίνεται μέσω ψηφιακής εφαρμογής, η οποία θα έχει παρόμοια δομή με αυτή των βιβλίων νηολογίου και θα εμφανίζονται σε αυτή όλα τα στοιχεία της μερίδας έκαστου πλοίου, όπως προβλέπονται στο β.δ. 10/1910 (Α΄ 241).

Η χρονολόγηση κάθε καταχώρισης στη διαδικτυακή εφαρμογή ταυτίζεται με τη χρονολόγηση της αντίστοιχης καταχώρισης στο βιβλίο νηολογίου και υπογράφεται ψηφιακά από τον νηολόγο.

3. Η διαδικτυακή εφαρμογή της παρ. 2 θα αναπτυχθεί και θα λειτουργεί με μέριμνα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Υ.Ψ.Δ.) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.).

4. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας του άρθρου αυτού θα αφορά τα πλοία του πεδίου ισχύος της παρούσας, τα οποία υποβάλλουν αίτηση νηολόγησης από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας και μεταγενέστερα, καθώς και τα πλοία του πεδίου ισχύος της παρούσας που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο νηολόγιο, για όσες εγγραφές και πράξεις καταχωρηθούν στο νηολόγιο από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας και έπειτα.

5. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας ηλεκτρονικής τήρησης των στοιχείων πράξεων και εγγραφών επί των βιβλίων νηολογίου, αυτή πραγματοποιείται αμέσως μόλις αρθεί η εν λόγω αδυναμία.

 

 

 

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων νηολογίου

 

1. Η τήρηση όλων των βιβλίων του νηολογίου, καθώς και κάθε πράξη ή εγγραφή σε αυτά, μπορεί να γίνεται εν όλω ή εν μέρει με ηλεκτρονικά μέσα, σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 5020/2023 (Α΄ 29). Στην περίπτωση αυτή στα βιβλία που θα τηρούνται ηλεκτρονικά θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στις διατάξεις του β.δ. 10/1910 (Α΄ 241) και στο άρθρο 3 του Ν. 5020/2023 (Α΄ 29).

2. Από την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής τήρησης των βιβλίων νηολογίου κάθε λιμενικής αρχής, η ψηφιακή καταχώριση κάθε πράξης και εγγραφής στην ηλεκτρονική μερίδα του πλοίου χρονολογείται και υπογράφεται από τον νηολόγο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 5020/2023 (Α΄ 29). Σχετικά με τις ψηφιακές καταχωρίσεις πράξεων και λοιπών εγγραφών, η οικεία Λιμενική Αρχή επιπρόσθετα τηρεί ψηφιακή βάση δεδομένων, η οποία θα αναπτυχθεί και θα λειτουργεί με μέριμνα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Υ.Ψ.Δ.) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.).

3. Η έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής τήρησης των βιβλίων νηολογίου ξεκινά δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 4.

Από την έναρξη ηλεκτρονικής τήρησης, οι εγγραφές και οι πράξεις που αφορούν τα πλοία του πεδίου εφαρμογής θα καταχωρούνται υποχρεωτικά ψηφιακά σε αντικατάσταση της χρήσης των έντυπων βιβλίων.

Στα τελευταία θα καταγράφεται το όνομα, ο αριθμός νηολογίου και ο αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) του πλοίου και θα σημειώνεται παραπομπή ότι η μερίδα του συγκεκριμένου πλοίου τηρείται ηλεκτρονικά.

4. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας του άρθρου αυτού θα αφορά τα πλοία του πεδίου ισχύος της παρούσας, τα οποία υποβάλλουν αίτηση νηολόγησης από την ημερομηνία έναρξης και μεταγενέστερα, καθώς και τα πλοία του πεδίου ισχύος της παρούσας που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο νηολόγιο, για όσες εγγραφές και πράξεις καταχωρηθούν στο νηολόγιο από την ημερομηνία έναρξης και έπειτα.

5. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων του νηολογίου, οι πράξεις και οι εγγραφές γίνονται χειρόγραφα σε έντυπα φύλλα, που είναι παράγωγα της ψηφιακής μορφής. Η χειρόγραφη εγγραφή τρέπεται σε ψηφιακή, αμέσως μόλις αρθεί η τεχνική αδυναμία.

 

 

 

Άρθρο 6
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σχετικά με τη νηολόγηση πλοίων

 

1. Η υποβολή αιτήσεων σχετικά με τη νηολόγηση πλοίου δύναται να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών και μέσων και διενεργείται από τον κύριο του πλοίου ή εξουσιοδοτημένο προς τούτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: Χρήστης Αιτών) και επιτυγχάνεται με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.

Η εν λόγω ψηφιακή εφαρμογή θα αναπτυχθεί και θα λειτουργεί με μέριμνα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Υ.Ψ.Δ.) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.).

2. Ο Χρήστης Αιτών συνδέεται στην ψηφιακή εφαρμογή με χρήση των κωδικών taxisnet, για την υποβολή αιτήσεων. Συγκεκριμένα, για τη νηολόγηση πλοίου απαιτούνται αιτήσεις:

α) Για την έκδοση Εγκριτικής Πράξης της νηολόγησης και

β) για την εγγραφή του πλοίου στο νηολόγιο.

3. Μετά τη σύνδεσή του στην ψηφιακή εφαρμογή, ο Χρήστης Αιτών, για την εκκίνηση της διαδικασίας δημιουργεί νέο φάκελο αιτημάτων σχετικά με τη νηολόγηση πλοίου.

Ο Χρήστης Αιτών δημιουργεί και υποβάλλει αρχικά την αίτηση για την έκδοση της εγκριτικής πράξης συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα και εισάγοντας στα σχετικά πεδία τα συγκεκριμένα στοιχεία του υπό νηολόγηση πλοίου και δηλώνει υπεύθυνα σχετικά με την αλήθεια και την ακρίβεια των στοιχείων που εμπεριέχονται στην υποβαλλόμενη αίτηση καθώς και σχετικά με την αυθεντικότητα και την ακρίβεια των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών στοιχείων, ενώ παράλληλα δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει εξουσιοδοτηθεί για την υποβολή της αίτησης.

Παράλληλα με την αίτηση, ο Χρήστης Αιτών υποβάλλει όλα τα προβλεπόμενα κατά την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά έγγραφα, σε ψηφιακή μορφή (pdf), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και τις αρχές της παρούσας.

Εάν προκληθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής υποβολής, ο Χρήστης Αιτών ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα ότι δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας λόγω τεχνικού σφάλματος και πρέπει να την επιχειρήσει εκ νέου, εάν το επιθυμεί.

Μετά την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή, η Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) επεξεργάζεται ηλεκτρονικά την ψηφιακά υποβληθείσα αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Εφόσον διαπιστώνεται τυπικά η ορθότητα και η πληρότητα των υποβαλλόμενων εγγράφων, ο Χρήστης Αιτών λαμβάνει ειδοποίηση για την αποδοχή της αίτησης με τον αριθμό πρωτοκόλλησης της αίτησής του και αρχίζει η διαδικασία για την έκδοση της εγκριτικής πράξης.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί τυπικά η ορθότητα και πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. έχει τις εξής δυνατότητες κατά τη διακριτική της ευχέρεια:

α) Εάν η έλλειψη αφορά απλώς σφάλμα στα τυπικά ζητήματα ή τυπικά στοιχεία, ή πρόκειται για ήσσονος σημασίας παράλειψη στα συνυποβαλλόμενα έγγραφα η οποία μπορεί να θεραπευτεί με απλή αποστολή των ορθών εγγράφων, ενημερώνει με ειδοποίηση/μήνυμα μέσω της ψηφιακής εφαρμογής τον Χρήστη Αιτούντα για την παράλειψη, καλώντας τον να διορθώσει ή αποκαταστήσει τις τυπικές ελλείψεις.

Ο Χρήστης Αιτών επεξεργάζεται ή επανυποβάλλει την αίτηση και τα σχετικά έγγραφα, έχοντας διορθώσει ή αποκαταστήσει τις παραλείψεις και εφόσον τότε διαπιστώνεται η ορθότητα και πληρότητα, λαμβάνει ειδοποίηση για την αποδοχή της αίτησης με τον αριθμό πρωτοκόλλησης της αίτησης και αρχίζει η διαδικασία για την έκδοση της εγκριτικής πράξης.

Κατά το ενδιάμεσο διάστημα, η αίτηση λογίζεται σε εκκρεμότητα.

β) Εάν στην υποβληθείσα αίτηση ή στα συνυποβαλλόμενα έγγραφα διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο της σοβαρότατες ελλείψεις ή πρόδηλες ανακρίβειες και σφάλματα που προκαλούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των αναφερομένων στοιχείων ή διαπιστώνεται έλλειψη νομιμοποίησης του υποβάλλοντος την αίτηση προσώπου, ο Χρήστης Αιτών λαμβάνει ειδοποίηση και η Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π., άνευ ετέρου, προχωρά στην απόρριψη της αίτησης, αποστέλ­λοντας στον αιτούντα σχετικό έγγραφο μέσω της ψηφιακής εφαρμογής ως προς τους λόγους απόρριψης της αίτησης.

Για κάθε έγγραφο που κοινοποιείται και φέρει ψηφιακή υπογραφή, το εκτύπωμά του λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.

Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση γίνεται δεκτή, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής κοινοποιείται στον Χρήστη Αιτούντα, προς ενημέρωσή του, το σήμα της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την οργανική σύνθεση του πλοίου και το σήμα έγκρισης νηολόγησης του πλοίου που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. προς τη Λιμενική Αρχή Νηολόγησης, για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω υποβολή αίτησης νηολόγησης του πλοίου.

Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή και εκδοθεί το σήμα έγκρισης νηολόγησης του πλοίου, ο Χρήστης Αιτών έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, για την αίτηση νηολόγησης του πλοίου και την εγγραφή του στο νηολόγιο.

4. Για την υποβολή της αίτησης νηολόγησης του πλοίου, ο Χρήστης Αιτών συνδέεται στη διαδικτυακή εφαρμογή και επιλέγει τον ήδη διαμορφωθέντα φάκελο αιτημάτων σχετικά με τη νηολόγηση του πλοίου, στον οποίο εμφαίνεται πλέον η ένδειξη «Στάδιο: Νηολόγηση».

Ο Χρήστης Αιτών, υποβάλλει τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

Τα στοιχεία της αίτησης καθώς και όλα τα λοιπά σχετικά έγγραφα που ο Χρήστης Αιτών είχε ήδη υποβάλει στην εφαρμογή κατά το στάδιο της αίτησης για την έκδοση εγκριτικής πράξης, αντλούνται διαλειτουργικά μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και έτσι δεν χρειάζεται επανυποβολή τους.

Παράλληλα με την υποβολή των επιπλέον εγγράφων, ο Χρήστης Αιτών καταβάλλει το απαιτούμενο ποσό για τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο, παράβολα και εισφορές για τη νηολόγηση του πλοίου.

Η πληρωμή των διαφόρων απαιτούμενων παραβόλων δύναται να γίνεται ενιαία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Η υποβληθείσα αίτηση νηολόγησης, μετά την πληρωμή των σχετικών παραβόλων, επεξεργάζεται από τη Λιμενική Αρχή νηολόγησης.

Εφόσον η αίτηση νηολόγησης γίνεται δεκτή, ο αιτών λαμβάνει σχετική ειδοποίηση και τον αριθμό πρωτοκόλλησης της αίτησης και το πλοίο εγγράφεται στα οικεία βιβλία του νηολογίου. Κατόπιν, το έγγραφο εθνικότητας του πλοίου δύναται να εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή, ψηφιακά υπογεγραμμένο και να αποστέλλεται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής στον Χρήστη Αιτούντα.

Εφόσον η αίτηση νηολόγησης δεν γίνεται δεκτή για οποιονδήποτε λόγο, ο αιτών λαμβάνει ειδοποίηση μέσω της ψηφιακής εφαρμογής για τις διαπιστωθείσες ελλείψεις. Ο αιτών έχει δικαίωμα να δηλώσει εγγράφως (είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής είτε εκτός αυτής) ότι επιθυμεί πρωτοκόλληση της αίτησής του, οπότε εφαρμόζεται το άρθρο 791 του ΚΠολΔ.

 

 

 

Άρθρο 7
Χορήγηση Βεβαίωσης Ελληνικότητας

 

1. Η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία βεβαίωση περί της ελληνικότητας των συμφερόντων του υπό νηολόγηση πλοίου, που απαιτείται για την έκδοση εγκριτικής πράξης για τη νηολόγηση πλοίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317), δύναται να χορηγείται ψηφιακά από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ.) Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕΕ διατηρεί στη διαδικτυακή εφαρμογή λογαριασμό με εξατομικευμένους κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.).

2. Μετά την υποβολή αίτησης για την έκδοση εγκριτικής πράξης για τη νηολόγηση πλοίου, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, η ΕΕΕ, κατά τα ως άνω, ενημερώνεται σχετικώς μέσω της εφαρμογής. Κατά τη σύνδεση στη διαδικτυακή εφαρμογή, η ΕΕΕ έχει διαλειτουργικά πρόσβαση στα υποβληθέντα με την αίτηση στοιχεία και δεν εμποδίζεται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει απαραίτητο.

3. Η ΕΕΕ εκδίδει την κατά τα ανωτέρω βεβαίωση σε ψηφιακή μορφή, ψηφιακά υπογεγραμμένη και την αναρτά στη διαδικτυακή εφαρμογή, προκειμένου η Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. να λάβει γνώση, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, και να την συμπεριλάβει στον υπό εξέταση φάκελο για την έκδοση της αιτούμενης εγκριτικής πράξης.

 

 

 

Άρθρο 8
Ηλεκτρονική χορήγηση ψηφιακού εγγράφου εθνικότητας

 

1. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας σχετικής ψηφιακής εφαρμογής, το έγγραφο εθνικότητας του πλοίου που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) δύναται να εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή και να χορηγείται ηλεκτρονικά. Εφόσον εκδίδεται ψηφιακά, καταβάλλονται τα προβλεπόμενα τέλη και εισφορές και διαπιστώνεται από τις αρμόδιες αρχές η εξόφλησή τους.

Στην περίπτωση αυτή, γίνεται σχετική μνεία επί του ψηφιακού εγγράφου εθνικότητας δίχως να επικολλάται εγχάρτως οποιοδήποτε ένσημο.

2. Το εκδιδόμενο ψηφιακά Έγγραφο Εθνικότητας περιέχει όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του π.δ. 402/1995 (Α΄ 227) στοιχεία καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

Τα εν λόγω στοιχεία δύνανται να αντλούνται κατά τη διαμόρφωσή του Εγγράφου Εθνικότητας, διαλειτουργικά, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα από τον Χρήστη Αιτούντα στοιχεία.

Το Έγγραφο Εθνικότητας που χορηγείται ηλεκτρονικά, υπογράφεται από τον νηολόγο με ψηφιακή υπογραφή.

3. Το ψηφιακό Έγγραφο Εθνικότητας, πέραν της ψηφιακής υπογραφής του νηολόγου, φέρει στη δεξιά επάνω όψη του εξατομικευμένο QR κωδικό, αναγνώσιμο από ηλεκτρονικές συσκευές σάρωσης, με σκοπό τη διαπίστωση της γνησιότητας και της αυθεντικότητας του περιεχομένου του εγγράφου.

4. Το ηλεκτρονικά χορηγούμενο κατά τα ανωτέρω Έγγραφο Εθνικότητας, εκτυπώνεται από τον κύριο του πλοίου και τηρείται στο πλοίο για την απόδειξη της εθνικότητας και της κυριότητας του πλοίου.

Συγκεκριμένα το εκτυπωμένο έγγραφο τυπώνεται σε χαρτί διαστάσεων Α4, λευκού ή απαλού κίτρινου χρώματος, σε υψηλή ανάλυση προκειμένου να είναι ευανάγνωστο το περιεχόμενό του από τις αρχές και ο διακριτικός QR κωδικός που φέρει να είναι αναγνώσιμος από ηλεκτρονικές συσκευές.

5. Σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε διόρθωση επί του ψηφιακού Εγγράφου Εθνικότητας εκδίδεται νέο ψηφιακό Έγγραφο Εθνικότητας και το προηγούμενο παύει να ισχύει.

Το ίδιο ισχύει και κατά την έκδοση νέου ψηφιακού Εγγράφου Εθνικότητας για οποιοδήποτε προβλεπόμενο από τη νομοθεσία λόγο.

Ο κύριος του πλοίου οφείλει αμελλητί μετά την παραλαβή του νέου ψηφιακού Εγγράφου Εθνικότητας να αντικαταστήσει το παλαιό έγγραφο με το νέο, εκτυπώνοντάς το και τηρώντας το στο πλοίο.

6. Το ψηφιακό Έγγραφο Εθνικότητας που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος και υπογράφεται ψηφιακά, αποτελεί πλήρη βεβαίωση της ελληνικής εθνικότητας και της κυριότητας του νηολογημένου πλοίου και έχει ίδια ισχύ με τα εγχάρτως και φυσικώς υπογεγραμμένα Έγγραφα Εθνικότητας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184). 7. Κατά τα λοιπά διατηρείται ο τύπος που ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 402/1995 (Α΄ 227).

 

 

 

Άρθρο 9
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων - Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων

 

1. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 5020/2023 (Α΄ 29) για πλοία που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο, καθώς και των συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων, δύναται να διενεργείται με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής.

Η εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή θα αναπτυχθεί και θα λειτουργεί με μέριμνα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Υ.Ψ.Δ.) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.),λαμβανομένων υπόψη τυχόν σχετικών υποδείξεων -παρατηρήσεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), όπου απαιτείται.

2. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων γίνεται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής «Αιτών»).

3. Η εισαγωγή στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει ο Αιτών.

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αίτησης, ο Αιτών, αφού επιλέξει την αρμόδια αρχή, συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα και εισάγει στα σχετικά πεδία τα συγκεκριμένα στοιχεία του πλοίου για το οποίο ζητείται το αιτούμενο πιστοποιητικό ή η αιτούμενη βεβαίωση.

Αφού δημιουργήσει την αίτηση κατά το προηγούμενο εδάφιο, ο Αιτών επισυνάπτει όλα τα απαραίτητα για την έκδοση του πιστοποιητικού συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης ο Αιτών καταβάλλει με τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή με τραπεζική συναλλαγή κάθε είδους ή με χρήση διατραπεζικού συστήματος την απαιτούμενη εισφορά για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας της ψηφιακής αίτησης κατά τα ανωτέρω, ο Αιτών την αποστέλλει και λαμβάνει απαντητικό μήνυμα, μέσω της εφαρμογής, από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, για τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση. Εάν προκληθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής υποβολής, ο Αιτών ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα ότι δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας λόγω τεχνικού σφάλματος και πρέπει να την επιχειρήσει εκ νέου, εάν το επιθυμεί.

4. Το εκδιδόμενο κατά περίπτωση πιστοποιητικό έχει μορφή pdf και είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Στο πιστοποιητικό αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός και σχετικός κωδικός QR για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς του μέσω λειτουργίας υπηρεσίας επιβεβαίωσης αυθεντικότητας.

Το εκτύπωμα του πιστοποιητικού που αποστέλλεται από την αρμόδια αρχή στον Αιτούντα και φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο, και χρησιμοποιείται ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

 

 

 

Άρθρο 10
Ηλεκτρονική Πληρωμή Παραβόλων σχετικά με την τήρηση του νηολογίου

 

1. Όταν η αίτηση για την καταχώριση πράξης στα βιβλία του νηολογίου υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα, η έκδοση, ο έλεγχος πληρωμής και η δέσμευση κάθε είδους παραβόλου, ανεξαρτήτως ύψους ποσού και φορέα υπέρ του οποίου εισπράττεται, μπορεί να γίνεται ενιαία, μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών σχετικά με την τήρηση του νηολογίου, με διαλειτουργικότητα με το e-παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το εισπραττόμενο κάθε φορά ποσό, αποδίδεται κατά το αντίστοιχο μέρος στον κάθε φορέα υπέρ του οποίου εισπράττεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η πληρωμή γίνεται με τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή με τραπεζική συναλλαγή κάθε είδους ή με χρήση διατραπεζικού συστήματος.

2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι τεχνικά εφικτή η πληρωμή της προηγούμενης παραγράφου μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών, για την ολοκλήρωση της υποβαλλόμενης αίτησης, ο Αιτών εκδίδει τα προβλεπόμενα παράβολα και αφού καταβάλει τα απαιτούμενα ποσά, επισυνάπτει τα παράβολα ή/και τα αποδεικτικά πληρωμής με τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα κατά την υποβολή της αίτησης.

 

 

 

Άρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις

 

1. Κάθε μία από τις διαδικασίες των άρθρων 4, 5, 6, 8 και 9 της παρούσας, στις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων εκκινεί μετά την ολοκλήρωση ανάπτυξης της ψηφιακής εφαρμογής, την παραλαβή αυτής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και εφόσον διαπιστώνεται η ορθή λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Υ.Ψ.Δ.) και δεν υφίστανται παρατηρήσεις του ΝΑΤ.

Οι εφαρμογές αυτές είναι προσβάσιμες μέσω της την Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ). Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής κάθε μίας από τις ανωτέρω διαδικασίες γνωστοποιείται στις Λιμενικές Αρχές και τους ενδιαφερόμενους ναυτιλιακούς φορείς από τη Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και του ΝΑΤ.

2. Οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά των διαδικασιών του άρθρου 6 και των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 9 της παρούσας μετά την ενεργοποίηση των σχετικών εφαρμογών υποβάλλονται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών, κατά τη διακριτική ευχέρεια του αιτούντα, είτε σε φυσική μορφή είτε με ηλεκτρονικά μέσα.

Το διάστημα αυτό δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για οποιοδήποτε λόγο. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, οι διαδικασίες του πρώτου εδαφίου του άρθρου αυτού πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, εφόσον τούτο είναι εφικτό.

3. Για όσα πλοία έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση Εγκριτικής Πράξης νηολόγησης, πριν τη δημοσίευση της παρούσας και εκκρεμεί η νηολόγησή τους, επιτρέπεται, από τη δημοσίευση της παρούσας, η χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών και μέσων για την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη νηολόγησή τους καθώς και η έκδοση ψηφιακών εγγράφων εθνικότητας, εφόσον αυτό είναι εφικτό, δίχως να απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας.

Στην περίπτωση αυτή, αρκεί έγκριση της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. προς τη Λιμενική Αρχή Νηολόγησης, με την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα τήρησης της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου.

 

 

 

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος

 

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 11 της παρούσας, η έναρξη εφαρμογής για κάθε μία από τις διαδικασίες των άρθρων 4, 5, 6, 8 και 9 της παρούσας, που προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, εκκινεί κατόπιν πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm