Open menu
11 | 08 | 2022

Αθήνα 18/11/2005
Αρ. Πρωτ.:  1109637/2412/05/ΔΟΣ

ΠΟΛ. 1141
 

ΘΕΜΑ: Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:................

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

¶ρθρο 1

Τρόπος και χρόνος και υποβολής των στοιχείων

 

1. Οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται να συλλέγουν και να τηρούν σε ηλεκτρονικό αρχείο τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων τα οποία ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν.3312/2005, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2 της παρούσας, το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους.

2. Τα ως άνω στοιχεία συμπληρώνονται με βάση τα επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που προσκομίζει ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων. Τα επίσημα αποδεικτικά έγγραφα προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.

3. Τα πεδία των πληροφοριών για τα ως άνω στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων, καθώς και η μηχανογραφική απεικόνισή τους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της.

4. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους φορείς πληρωμής δύναται να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2006.

 

 

¶ρθρο 2

Υποβολή των σχετικών με την πληρωμή των τόκων στοιχείων κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής των διατάξεων του ν.3312/2005

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του ν.3312/2005, το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 ορίζεται ως αρχικό στάδιο εφαρμογής των διατάξεων του ν.3312/2005 σε ότι αφορά αποκλειστικά την υποχρέωση των φορέων πληρωμής για τη συλλογή και ηλεκτρονική υποβολή των αναλυτικών κατά τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.3312/2005 στοιχείων των τόκων. Στο στάδιο αυτό, οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται στη συλλογή και ηλεκτρονική υποβολή τουλάχιστον των στοιχείων για το συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος και για το συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν.3312/2005.
 

 

¶ρθρο 3

Ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών πληροφοριών για τους τόκους

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2006 οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται να συλλέγουν αναλυτικά στοιχεία για τους τόκους ταξινομώντας τους στις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.3312/2005. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται μηχανογραφικά και αποστέλλονται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

 

 

¶ρθρο 4

Αρμόδια αρχή ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων

 

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ορίζεται ως αρμόδια αρχή στην οποία οι φορείς πληρωμής υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν.3312/2005, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Π.Σ. :

α) συλλέγει τα μηχανογραφικά στοιχεία (πληροφορίες προς ανταλλαγή) από τους φορείς πληρωμής και προβαίνει στην κατάλληλη επεξεργασία των κρυπτογραφημένων στοιχείων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή των πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3312/2005.

β) αποστέλλει στους φορείς πληρωμής τα ερωτήματα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατοικίας των πραγματικών δικαιούχων των τόκων προκειμένου οι φορείς πληρωμής να προβούν στις κατάλληλες διορθώσεις για τα στοιχεία αυτά.

γ) διαθέτει με ασφαλή τρόπο τις συλλεγόμενες πληροφορίες προκειμένου αυτές να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών κατοικίας των πραγματικών δικαιούχων των τόκων σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3312/2005, καθώς και των σχετικών διατάξεων στις διμερείς φορολογικές συμφωνίες με τα συνδεδεμένα ή εξαρτημένα εδάφη.

δ) συντηρεί το απαιτούμενο για την υποστήριξη της ανταλλαγής δεδομένων υλικό και λογισμικό.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ορίζεται επίσης ως αρμόδια αρχή υποδοχής των στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων που φορολογούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία, που αποστέλλονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παραλαμβάνονται επίσημα από την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Δ.Ο.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3312/2005 σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ. Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Π.Σ. είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αντίστοιχων πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων που φορολογούνται στην Ελλάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για συναφθείσες συμβάσεις πριν την 01.01.2004Για συναφθείσες συμβάσεις μετά την 01.01.2004
ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑΣΤΟΙΧΕΙΑΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα- Διαβατήριο ή -Δελτίο Ταυτότητας με βάση τις διατάξεις του ν.2331/1995 - οποιοδήποτε άλλο επίσημοαποδεικτικό έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας)ΌνομαΔιαβατήριο ή - Δελτίο Ταυτότητας* *Αντίγραφα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.
ΕπώνυμοΔιαβατήριο ή -Δελτίο Ταυτότητας με βάση τις διατάξεις του ν.2331/1995 - οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας)Επώνυμο- Διαβατήριο ή - Δελτίο Ταυτότητας* *Αντίγραφα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.
ΔιεύθυνσηΌπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα [δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο(π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας)]ΔιεύθυνσηΕάν η διεύθυνση δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω, αποδεικνύεται με βάση οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό έγγραφο** (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή πιστοποιητικό από δήμο) ** Πρωτότυπα των εγγράφων αυτών συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.
  Α.Φ.Μ. ή άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης δικαιούχου- Διαβατήριο ή -Δελτίο Ταυτότητας ή -οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο***, ενδεχομένως πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα [στην περίπτωση που το κράτος δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. αλλά διαθέτει ενδεχομένως άλλο μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του δικαιούχου (π.χ. Social Security Number)]. Εάν δεν προκύπτει ο Α.Φ.Μ. ή ο άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του δικαιούχου, τότε συμπληρώνονται τα στοιχεία της ταυτότητας ως κατωτέρω. ***Αντίγραφα ή πρωτότυπα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.
  Ημερομηνία γέννησης- Διαβατήριο ή - Δελτίο Ταυτότητας* μόνο εάν δεν προκύπτει ο Α.Φ.Μ. ή άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης δικαιούχου από τα παραπάνω * Αντίγραφα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής
  Τόπος γέννησης- Διαβατήριο ή - Δελτίο Ταυτότητας* μόνο εάν δεν προκύπτει ο Α.Φ.Μ. ή άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης δικαιούχου από τα παραπάνω *Αντίγραφα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.
Β. ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Χώρα- Διαβατήριο ή - Δελτίο Ταυτότητας με βάση τις διατάξεις του ν.2331/1995ΧώραΔιαβατήριο ή - Δελτίο Ταυτότητας ή - οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο με την εξής διαδικασία: α) Εάν η κατοικία είναι σε τρίτη χώρα και το διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας έχει εκδοθεί σε κ-μ Ε.Ε., τότε απαιτείται πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την τρίτη χώρα. β) Εάν δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας τρίτης χώρας, τότε τόπος κατοικίας θεωρείται η χώρα έκδοσης του διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας (εκτός αν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας κράτους μέλους της Ε.Ε.) ***Αντίγραφα ή πρωτότυπα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Καθορισμός του μορφότυπου FISC 39 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί λεπτομερή περιγραφή του μορφότυπου FISC 39 όπως αυτό θα χρησιμοποιηθεί κατά τα έτη 2006 και 2007 σχετικά με την ηλεκτρονική συλλογή των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων προκειμένου να αποσταλούν από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές. Όπου γίνεται αναφορά σε πεδίο «υποχρεωτικό» σημαίνει ότι οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται να το συμπληρώνουν με τα σχετικά στοιχεία.

ΚωδικόςΠεριγραφήΘέσηΜήκοςΤύπος πεδίουΤιμέςΣχόλια
F001Τύπος Πληροφορίας11Αριθμητικό

0: Επανάληψη

1: Νέο

2: Διόρθωση

Υποχρεωτικό

 

ΚωδικόςΠεριγραφήΘέσηΜήκοςΤύπος πεδίουΤιμέςΣχόλια
F002Χώρα Κατοικίας του Δικαιούχου22ΑλφαβητικόISO 3166; 2 Alpha(Βλ. Υποενότητα χώρα κατοικίας δικαιούχου)
F003Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Taxation Identification Number)420Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό υποκείμενο σε συνθήκες (Βλ. Υποενόητα αριθμός φορολογικού μητρώου δικαιούχου)
F007Ημερομηνία Γέννησης488ΑλφαριθμητικόISO 8601 ΥΥYYMMDDΚενό αν είναι άγνωστη (Βλ. Υποενότητα ημερομηνία γέννησης δικαιούχου)
F008Τύπος Μορφότυπου Ονόματος561Αριθμητικό0: Τυποποιημένος Μορφότυπος 1: Ελεύθερος ΜορφότυποςΥποχρεωτικό Πεδίο
Free Form1Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος57210Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F008 είναι 1 (Bλ. Υποενότητα ελεύθερος μορφότυπος ονόματος δικαιούχου)
F008Επώνυμο5770Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F008 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα τυποποιημένος μορφότυπος ονόματος δικαιούχου)
F010¶λλα Ονόματα12770ΑλφαριθμητικόΜπορεί να εμπεριέχει στοιχεία όπως Όνομα, Μεσαίο Όνομα, ΑρχικάΥποχρεωτικό όταν το F008 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα τυποποιημένος μορφότυπος ονόματος δικαιούχου)
F014Τόπος Γέννησης26835Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό υποκείμενο σε συνθήκες (Βλ. Υποενότητα τόπος γέννησης δικαιούχου)
F016Χώρα Γέννησης3382ΑλφαβητικόISO 3166; 2 Alpha(Βλ. Υποενότητα χώρα γέννησης δικαιούχου)
F028Τύπος Μορφότυπου Διεύθυνσης7631Αριθμητικό0: Τυποποιημένος Μορφότυπος 1: Ελεύθερος ΜορφότυποςΥποχρεωτικό πεδίο
Free Form 4Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης76470Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 1 (Βλ. Υποενότητα ελεύθερος μορφότυπος διεύθυνσης δικαιούχου)
F029Οδός76435Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα τυποποιημένος μορφότυπος διεύθυνσης δικαιούχου)
F030Πόλη83435Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα τυποποιημένος μορφότυπος διεύθυνσης δικαιούχου)
F032Ταχυδρομικός Κώδικας9049Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα τυποποιημένος μορφότυπος διεύθυνσης δικαιούχου)
F033Χώρα9132ΑλφαριθμητικόISO 3166; 2 AlphaΥποχρεωτικό πεδίο ανεξάρτητα από τη τιμή του πεδίου F028 (Βλ. Υποενότητα τυποποιημένος μορφότυπος διεύθυνσης δικαιούχου)
F034Τύπος ¶λλης Διεύθυνσης9151Αλφαριθμητικό0: Διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας 1: Διεύθυνση επαγγελματικής στέγης 2: ¶λλη Διεύθυνση 
F035Τύπος Μορφότυπου ¶λλης Διεύθυνσης9161Αλφαριθμητικό0: Τυποποιημένος Μορφότυπος 1: Ελεύθερος Μορφότυπος 
Free Form 5Ελεύθερος Μορφότυπος ¶λλης Διεύθυνσης917149Αλφαριθμητικό Χρησιμοποιείται όταν το F035 είναι 1
F036Οδός ¶λλης Διεύθυνσης91770Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0
F037Πόλη ¶λλης διεύθυνσης98735Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0
F038Υποδιαίρεση της Χώρας ¶λλης Διεύθυνσης102235Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0
F039Ταχυδρομικός Κώδικας ¶λλης Διεύθυνσης  Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0
F040Χώρα ¶λλης Διεύθυνσης10662Αλφαβητικό Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι συμπληρωμένο, ανεξάρτητα από τη τιμή του.
F045Τύπος Μορφότυπου Ονόματος11121Αλφαριθμητικό0: Τυποποιημένος Μορφότυπος 1: Ελεύθερος Μορφότυπος. Μπορεί να παραμείνει κενό σε περίπτωση που δεν υπάρχει φορέας πληρωμής.Υποχρεωτικό πεδίο εφόσον υπάρχει φορέας πληρωμής
Free Form 6Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος1113210Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 1 (Βλ. Υποενότητα ελεύθερος μορφότυπος ονόματος φορέα πληρωμής)
F046Επώνυμο για Φυσικό Πρόσωπο/ Επωνυμία για Νομικό Πρόσωπο111370Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα τυποποιημένος μορφότυπος ονόματος φορέα πληρωμής)
F047¶λλα Ονόματα118370ΑλφαριθμητικόΣε περίπτωση Φυσικού Προσώπου μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία όπως Όνομα, Μεσαίο Όνομα, ΑρχικάΥποχρεωτικό όταν το F045 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα τυποποιημένος μορφότυπος ονόματος φορέα πληρωμής)
F050Τύπος Μορφότυπου Διεύθυνσης13121Αλφαριθμητικό0: Τυποποιημένος Μορφότυπος 1: Ελεύθερος Μορφότυπος. Μπορεί να παραμείνει κενό σε περίπτωση που δεν υπάρχει φορέας πληρωμής.Υποχρεωτικό πεδίο εφόσον υπάρχει φορέας πληρωμής
Free Form 7Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης1324149Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 1 (Βλ. Υποενότητα ελεύθερος μορφότυπος διεύθυνσης φορέα πληρωμής)
F051Οδός132470Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα τυποποιημένος μορφότυπος διεύθυνσης φορέα πληρωμής)
F052Πόλη139435Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα τυποποιημένος μορφότυπος διεύθυνσης φορέα πληρωμής)
F054Ταχυδρομικός Κώδικας14649Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα τυποποιημένος μορφότυπος διεύθυνσης φορέα πληρωμής)
F055Χώρα14732ΑλφαβητικόISO 3166; 2 AlphaΥποχρεωτικό πεδίο εφόσον υπάρχει φορέας πληρωμής και το F050 είναι συμπληρωμένο
F088Φορολογικό Έτος Πληρωμής/ Πίστωσης22998ΑλφαριθμητικόISO 8601; YYΥΥ(Χρόνος)Υποχρεωτικό πεδίο
F091Τύπος Τόκων Πληρωμής/ Πίστωσης23114Αλφαριθμητικό (Βλ. Υποενότητα τύπος τόκων)
F091Κωδικός Νομίσματος23153ΑλφαβητικόISO 4217; 3 AlphaΥποχρεωτικό πεδίο
F092Ακαθάριστο Ποσό Τόκων231818Αριθμητικό Υποχρεωτικό πεδίο (Βλ. Υποενότητα ακαθάριστο ποσό τόκων)
F101Ταυτότητα Μηνύματος (Προσδιοριστικό Αποσταλμένων Πληροφοριών)241170Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό πεδίο (Βλ. Υποενότητα ταυτότητα μηνύματος)
F102Ταυτότητα Μηνύματος Συσχετισμού248170Αλφαριθμητικό (Βλ. Υποενότητα ταυτότητα μηνύματος συσχετισμού)
F103Πηγή Τόκων/ Αριθμός λογαριασμού (IBAN ή ISIN)2551105Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό πεδίο (Βλ. Υποενότητα αριθμός λογαριασμού)

 

4 Σχολιασμός πεδίων

 

4.1. Χώρα Κατοικίας Δικαιούχου

Η χώρα κατοικίας του δικαιούχου αναφέρεται στο πεδίο F002, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, πιστοποιητικό από δήμο) που προσκομίζεται από το δικαιούχο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Για φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο, ή δελτίο ταυτότητας ή άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος και δηλώνουν κάτοικοι σε μια τρίτη χώρα, η χώρα κατοικίας θα επιβεβαιώνεται μέσω ενός πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας εκδιδόμενο από τη φορολογική αρχή της τρίτης χώρας στην οποία ο δικαιούχος υποστηρίζει ότι είναι κάτοικος. Αν ο δικαιούχος δε προσκομίσει τέτοιο πιστοποιητικό, ως χώρα κατοικίας θεωρείται το κράτος μέλος που εξέδωσε το διαβατήριο, ή το δελτίο ταυτότητας ή άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης.

4.2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Δικαιούχου

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Tax Identification Number) της χώρας κατοικίας του δικαιούχου, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που προσκομίζει ο δικαιούχος πρέπει να αναφερθεί στο πεδίο F003. Στην περίπτωση που τέτοιος αριθμός δεν εμφανίζεται στα παραπάνω έγγραφα, τότε η ταυτοποίηση του δικαιούχου γίνεται υποχρεωτικά με βάση την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής του όπως παρουσιάζονται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία και τόπος γέννησης αναφέρονται στα πεδία F007 και F014 αντίστοιχα.

4.3. Ημερομηνία Γέννησης Δικαιούχου

Όταν το πεδίο F003 δεν είναι συμπληρωμένο με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Tax Identification Number) το πεδίο F007 θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με την ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του δικαιούχου. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8601 η ημερομηνία πρέπει να έχει το μορφότυπο ΥΥYYMMDD (Χρόνος, Μήνας, Ημέρα).

4.4. Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος Δικαιούχου

Το FreeForm1 θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο όταν το F008 είναι 1. Στην περίπτωση αυτή το FreeForm1 θα πρέπει να περιέχει όλα τα συστατικά μέρη του ονόματος του δικαιούχου όπως αναγράφονται (διατηρώντας και τη σειρά αναγραφής) στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που προσκομίζει ο δικαιούχος. 15

4.5. Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Δικαιούχου

4.5.1. Επώνυμο Δικαιούχου

Όταν το πεδίο F008 πάρει τη τιμή 0, το πεδίο F009 είναι υποχρεωτικό και περιέχει το επώνυμο του δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο δημόσιο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που προσκομίζει ο δικαιούχος. Όλα τα διαθέσιμα επώνυμα (ένα μοναδικό, ή διπλό ή και επίθετο που αποκτήθηκε μετά το γάμο) θα πρέπει να αναγράφονται στο πεδίο αυτό ακριβώς με τη σειρά που εμφανίζονται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης του δικαιούχου.

4.5.2. ¶λλα Ονόματα Δικαιούχου

Όταν το πεδίο F008 πάρει την τιμή 0, το πεδίο F010 μπορεί να περιέχει το όνομα, μεσαίο όνομα και/ ή τα αρχικά του δικαιούχου όπως αναγράφονται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που προσκομίζει ο δικαιούχος.

4.6. Τόπος Γέννησης Δικαιούχου

Όταν το πεδίο F003 δεν είναι συμπληρωμένο με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Tax Identification Number), το πεδίο F014 θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με τον τόπο (πόλη) γέννησης του δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του δικαιούχου.

4.7. Χώρα Γέννησης Δικαιούχου

Όταν το πεδίο F003 δεν είναι συμπληρωμένο με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Tax Identification Number), το πεδίο F016 πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με τη χώρα γέννησης του δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του δικαιούχου.

4.8. Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης Δικαιούχου

Για την περιγραφή της διεύθυνσης του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο Ελεύθερος είτε ο Τυποποιημένος Μορφότυπος. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος Μορφότυπος το πεδίο F028 πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα στοιχεία της διεύθυνσης εκτός από τη χώρα να αναγραφούν στο πεδίο FreeForm4 με αριστερή στοίχιση. Η χώρα αναφέρεται στο πεδίο F033. Η διεύθυνση θα πρέπει να αναφέρεται όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που προσκομίζει ο δικαιούχος. Αν ο φορέας πληρωμής γνωρίζει κάποια άλλη διεύθυνση που βοηθά τον σκοπό της ταυτοποίησης του δικαιούχου, αυτή θα πρέπει να αναφερθεί στα πεδία F034 μέχρι και F040.

4.9. Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Δικαιούχου

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος Μορφότυπος για την περιγραφή της διεύθυνσης του δικαιούχου, το πεδίο F028 πρέπει να πάρει τη τιμή 0 και τα στοιχεία της διεύθυνσης να αναγράφονται στα πεδία F029, F030, F032 και F033 όπως ορίζεται παρακάτω:

 • Η οδός και ο αριθμός αναγράφονται στο πεδίο F029.

 • Η πόλη αναγράφεται στο πεδίο F030.

 • Ο ταχυδρομικός κώδικας αναγράφεται στο πεδίο F032.

 • Η χώρα αναγράφεται στο πεδίο F033.

Η διεύθυνση θα πρέπει να αναφέρεται όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο δημόσιο αποδεικτικό έγγραφο που προσκομίζει ο δικαιούχος. Αν ο φορέας πληρωμής γνωρίζει κάποια άλλη διεύθυνση που βοηθά το σκοπό της ταυτοποίησης του δικαιούχου τότε αυτή θα πρέπει να αναφερθεί στα πεδία F034 μέχρι και F040.

4.10. Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος Φορέα Πληρωμής

Για την περιγραφή του ονόματος του φορέα πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο Ελεύθερος είτε ο Τυποποιημένος Μορφότυπος. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος Μορφότυπος το πεδίο F045 θα πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα πεδία του ονόματος θα πρέπει να αναφερθούν με αριστερή στοίχιση στο πεδίο FreeForm6.

4.11. Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Φορέα Πληρωμής

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος Μορφότυπος για την περιγραφή του ονόματος του φορέα πληρωμής το πεδίο F045 πρέπει να πάρει την τιμή 0, και: · Αν ο φορέας πληρωμής είναι φυσικό πρόσωπο o Το επώνυμο αναγράφεται στο πεδίο F046 o Το όνομα, μεσαίο όνομα και/ή τα αρχικά μπορούν να αναγραφούν στο πεδίο F047 · Αν ο φορέας πληρωμής είναι νομικό πρόσωπο o Η επωνυμία του φορέα αναγράφεται στο πεδίο F046

4.12. Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα Πληρωμής

Για την περιγραφή της διεύθυνσης του φορέα πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο Ελεύθερος είτε ο Τυποποιημένος Μορφότυπος. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος Μορφότυπος το πεδίο F050 θα πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα πεδία της διεύθυνσης, εκτός από τη χώρα θα πρέπει να αναγραφούν στο πεδίο FreeForm7 ακολουθώντας αριστερή στοίχιση. Η χώρα αναγράφεται στο πεδίο F055.

4.13. Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα Πληρωμής

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος Μορφότυπος για την περιγραφή της διεύθυνσης του φορέα πληρωμής το πεδίο F050 πρέπει να πάρει τη τιμή 0 και τα στοιχεία της διεύθυνσης να αναγραφούν στα πεδία F051, F052, F054 και F055 όπως ορίζεται παρακάτω:

 • Η οδός και ο αριθμός αναγράφονται στο πεδίο F051.

 • Η πόλη αναγράφεται στο πεδίο F052.

 • Ο ταχυδρομικός κώδικας αναγράφεται στο πεδίο F054.

 • Η χώρα αναγράφεται στο πεδίο F055. 17

4.14. Τύπος Τόκων

Το πεδίο F090 επιτρέπει τον προσδιορισμό του είδους των τόκων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 της Οδηγίας χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους τέσσερις χαρακτήρες:

 • 1ος χαρακτήρας (Position 1) με πιθανές τιμές: a, b, c, d, e, 1, 2

 • 2ος χαρακτήρας (Position 2) με πιθανές τιμές: 1, 2, x, y

 • 3ος χαρακτήρας (Position 3) με πιθανές τιμές: 1, 2, x, y

 • 4ος χαρακτήρας (Position 4) με πιθανές τιμές: 1, 2, x, y

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 1ο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8 της οδηγίας, ο φορέας πληρωμής πρέπει να διαφοροποιεί τους τόκους σύμφωνα με τις πέντε κατηγορίες των τόκων («a», «b», «c», «d», «e») που απαριθμούνται στο συγκεκριμένο εδάφιο. Εντούτοις, το 2ο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8 επιτρέπει στα κράτη μέλη, εφόσον το επιθυμούν, να περιορίσουν το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλεται από το φορέα πληρωμής σχετικά με τη καταβολή των τόκων στο συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος χρησιμοποιώντας τον αριθμό «1», και στο συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση χρησιμοποιώντας τον αριθμό «2».

Επομένως, το πεδίο F090 μπορεί να συμπληρωθεί:

 • Με έναν από τους χαρακτήρες "a", "b", "c", "d", ή "e" όπως ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8 όταν ένα κράτος μέλος θέλει να διαχωρίσει τους τόκους με βάση τις πέντε κατηγορίες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο εδάφιο.

 • Με ένας από τους αριθμούς "1" ή "2" όταν ένα κράτος μέλος θέλει να περιορίσει στο ελάχιστο την προς διάθεση πληροφορία. Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8, το "1" θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν οι πληροφορίες αφορούν το συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος, και το "2" όταν οι πληροφορίες αφορούν το συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση.

 • Τον συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων κανόνων, όπου στην περίπτωση αυτή, ο κατάλληλος αριθμός "1" ή "2" προστίθεται μετά από το χαρακτήρα "a", "b", "c", "d", "e".

Επίσης μετά από το χαρακτήρα ("a", "b", "c", "d", "e") ή τον αριθμό ("1", "2"), ή το συνδυασμό τους, ο χαρακτήρας "x" πρέπει να προστεθεί εάν οι πληροφορίες αφορούν το άρθρο 4 παράγραφος (1) ενώ ο χαρακτήρας "y" πρέπει να προστεθεί εάν οι πληροφορίες αφορούν το άρθρο 4 παράγραφος (2). Συνεπώς, η πληρωμή ενός συνολικού ποσού τόκων ή εισοδήματος (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8 της οδηγίας) θα πρέπει να αναφερθεί στο πεδίο F090 με το συνδυασμό "1y".

4.15. Ακαθάριστο Ποσό Τόκων

Το ακαθάριστο ποσό των τόκων αναγράφεται με αποκοπή δεκαδικών ψηφίων στο πεδίο F092. Το ποσό θα πρέπει να εμφανίζεται ως καθαρός ακέραιος αριθμός, δηλαδή δεν επιτρέπονται αλφαβητικοί χαρακτήρες, δεκαδικά ψηφία, κόμματα, τελείες, κτλ.

4.16. Ταυτότητα Μηνύματος

Το πεδίο F101 χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό/ ταυτοποίηση του μηνύματος (το σύνολο της πληροφορίας που αποστέλλεται) με μοναδικό τρόπο στο χώρο και χρόνο.

4.17. Ταυτότητα Μηνύματος Συσχετισμού

Το πεδίο F102 χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση που το τρέχον μήνυμα αποτελεί επανάληψη ή διόρθωση ενός μηνύματος που έχει αποσταλεί προηγουμένως και παίρνει ως τιμή την ‘Ταυτότητα Μηνύματος’ που είχε καταχωρηθεί στο πεδίο F101 του προηγούμενου μηνύματος (δηλαδή του μηνύματος του οποίου το τρέχον μήνυμα αποτελεί επανάληψη ή διόρθωση). Αν πρόκειται για νέο μήνυμα το πεδίο F102 παραμένει κενό.

4.18. Αριθμός Λογαριασμού

Στο πεδίο F103 αναγράφεται ο σχετικός κώδικας IBAN (International Bank Account Number) ή άλλος κώδικας προσδιορισμού τραπεζικού λογαριασμού ή ο κώδικας ISIN (International Security Identification Number). Ο IBAN αποτελεί διεθνές πρότυπο που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Τραπεζικά Πρότυπα (ECBS) σύμφωνα με τα ISO κριτήρια για την ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών διεθνώς.
 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm