feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
23 | 09 | 2021

Ρυθμίσεις οφειλών

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΕΡΓ. 65118/2021. Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης για οφειλές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του N . 4321/2015. 14 Σεπτεμβρίου 2021
Α. 1209/2021. Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90). 06 Σεπτεμβρίου 2021
ΚΥΑ. 60622/2021. Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021. 18 Αυγούστου 2021
Ε. 2168/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 34-38, 40, 44, 45, 54, 55, 56 και 65 του ν.4818/2021 (Α΄124/18.7.2021) «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ)2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις 20 Αυγούστου 2021
Α. 1179/2021. Καθορισμός προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της. 17 Αυγούστου 2021
ΥΠΕΡΓ. 60167/2021. Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 18 Αυγούστου 2021
ΚΥΑ. 98135/2021. Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων αναφορικά με την παροχή του στεγαστικού επιδόματος του άρθρου 3 του N . 4472/2017 (Α΄ 74) στους ευάλωτους οφειλέτες που μεταβίβασαν και επαναμισθώνουν την κατοικία από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του άρθρου 218 του N . 4738/2020 (Α΄ 207). 25 Αυγούστου 2021
NOMOΣ 4818/2021. α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 206), βάσει της υπό 28 Ιουλίου 2021
ΕΦΚΑ. 40/2021. Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. 09 Ιουλίου 2021
Α. 1160/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1127/2021 (Β΄ 2362) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 292 του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και ισχύει, για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει». 12 Ιουλίου 2021
Ε. 2142/2021. Παροχή διευκρινίσεων για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 292 του ν.4738/2020 (ΦΕΚ Α'207/2020) και της κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1127/2021 (ΦΕΚ Β' 2362) 12 Ιουλίου 2021
ΚΥΑ. 45352/Σ.7939/2021. Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19. 04 Ιουλίου 2021
Α. 1148/2021. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 30 Ιουνίου 2021
Α. 1147/2021. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 30 Ιουνίου 2021
Α. 1141/2021. Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020 και 2021. 29 Ιουνίου 2021
ΕΦΚΑ. 34/2021. Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. 09 Ιουνίου 2021
Α. 1127/2021. Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 292 του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και ισχύει, για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει. 05 Ιουνίου 2021
Α. 1124/2021. Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 270 του Ν. 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατ 05 Ιουνίου 2021
ΕΦΚΑ. 33/2021. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/27-10-2020) που αφορούν την Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 31-69). 02 Ιουνίου 2021
Α. 1117/2021. Διαγραφή από τη Φορολογική Διοίκηση βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις Δ.Ο.Υ., μέχρι και του ύψους του ενός (1) ευρώ του εισπρακτέου υπολοίπου ανά βασική οφειλή, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170). 01 Ιουνίου 2021
Α. 1119/2021. Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στην Κοινότητα Πισίων της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου - Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων της Π.Ε. Κορίνθου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στη Δημοτική Ενότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγ 30 Μαϊος 2021
ΚΥΑ. 33332/2021. Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19. 31 Μαϊος 2021
Ε. 2113/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52, 53 και 60 του Ν. 4797/2021 (Α΄66/23-4-2021) 25 Μαϊος 2021
Α. 1109/2021. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 24 Μαϊος 2021
Α. 1110/2021. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 24 Μαϊος 2021
Α. 1104/2021. Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 293 του Ν. 4738/2020 «Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας» (Α΄ 207). 13 Μαϊος 2021
ΕΦΚΑ. 28/2021. Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι). 13 Μαϊος 2021
ΕΦΚΑ. 26/2021. Προθεσμία αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του Ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 263 του Ν. 4798/2021. 27 Απριλίου 2021
Α. 1096/2021. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 27 Απριλίου 2021
Α. 1095/2021. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 27 Απριλίου 2021
Α. 1091/2021. Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 της υπό στοιχεία Α. 1200/28.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών "Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19" (Β΄ 36 26 Απριλίου 2021
ΕΦΚΑ. 24/2021. Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. 20 Απριλίου 2021
Α. 1085/2021. Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Κοινότητες Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 03-03-2021. 16 Απριλίου 2021
ΚΥΑ. 44510/2021. Διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά περίπτωση, λόγω της απαλλαγής του οφειλέτη σύμφωνα με τα άρθρα 192 και 196 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207). 16 Απριλίου 2021
Ε. 2072/2021. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του Ν.4738/2020 (Α΄ 207) αναφορικά με την υποβολή αίτησης για την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις οφειλών των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/ 07 Απριλίου 2021
Ε. 2073/2021. Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελλ 08 Απριλίου 2021
ΚΥΑ. 13800/304/2021. Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19. 01 Απριλίου 2021
Α. 1071/2021. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 30 Μαρτίου 2021
Α. 1056/2021. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του 22 Μαρτίου 2021
Α. 1055/2021. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄ 76). 22 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. 19/2021. Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. 14 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. 20/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών-Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4756/2020 14 Μαρτίου 2021
ΥΠΟΙΚ. 26411/2021. Καθορισμός διαδικασίας και ηλεκτρονικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών για την έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης στο πλαίσιο του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις». 09 Μαρτίου 2021
ΚΥΑ. 7078/323/2021. Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19. 04 Μαρτίου 2021
Α. 1036/2021. Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικα 03 Μαρτίου 2021
Α. 1028/2021. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 25 Φεβρουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 13/2021. Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. 24 Φεβρουαρίου 2021
ΚΥΑ. 6789/309/2021. Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19. 21 Φεβρουαρίου 2021
Α. 1029/2021. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 18 Φεβρουαρίου 2021
Α. 1015/2021. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 26 Ιανουαρίου 2021
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm