feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
12 | 07 | 2020

Ρυθμίσεις οφειλών

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Α. 1132/2020. Eίσπραξη εσόδων υπέρ ΤΡΙΤΩΝ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). 16 Ιουνίου 2020
ΕΦΚΑ. 26/2020. Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. 15 Ιουνίου 2020
Ε. 2083/2020. Διευκρινίσεις για το χειρισμό των αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ποσών συμψηφισμού κατά 25% με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» του άρθρου 3 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690 11 Ιουνίου 2020
ΚΥΑ. 2/18649/0025/2020. Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο. 23 Ιουνίου 2020
Α. 1126/2020. Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν εντός του Μαΐου 2020, των προσώπων των διατάξεων του έβδομου εδαφίου του άρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). 05 Ιουνίου 2020
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την έκπτωση 25% στην πληρωμή οφειλών Απριλίου 29 Απριλίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 15435/913/2020. Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α. 25 Απριλίου 2020
ΕΦΚΑ 16/2020. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84). 23 Απριλίου 2020
Ε. 2056/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τρίτου της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την ενιαία ε 24 Απριλίου 2020
Ε. 2046/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α΄) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της δ 10 Απριλίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 14013/Δ16.407/2020. Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και δόσεων ρύθμισης. 06 Απριλίου 2020
ΕΦΚΑ. 13/2020. Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων - ελευθέρων επαγγελματιών. 01 Απριλίου 2020
ΕΦΚΑ. 12/2020. Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζομένους αυτών. 31 Μαρτίου 2020
Α. 1061/2020. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ­θρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α) πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται κατεπείγο 27 Μαρτίου 2020
ΕΦΚΑ. 6/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.6 του N .4670/2020. Αντικατάσταση της παρ.3 του άρθρου 13 του ν.4611/2019 σχετικά με την επανένταξη στη ρύθμιση 05 Μαρτίου 2020
Ε. 2025/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/2013) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των άρθρου 43 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201/2019) και της κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β΄ 187) καθώς και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή του 27 Φεβρουαρίου 2020
Α. 1015/2020. Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β΄1416) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα». 12 Φεβρουαρίου 2020
NOMOΣ 4659/2020. Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις. 06 Φεβρουαρίου 2020
Α. 1010/2020. Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α) καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019. 31 Ιανουαρίου 2020
ΕΦΚΑ. 52/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4647/2019. Αφορά οφειλέτες που αιτήθηκαν εμπρόθεσμα την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4611/19 αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβίβασης των οφειλών στο ΚΕΑΟ. 19 Δεκεμβρίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 131164/2019. Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 39100/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 Ν. 4605/2019 (Α΄ 52). 30 Δεκεμβρίου 2019
Ε. 2201/2019. Διευκρινίσεις επί της πρόωρης εξόφλησης της «πάγιας ρύθμισης» της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει σήμερα. 24 Δεκεμβρίου 2019
Α. 1459/2019. Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αφορά στη «α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α ́ του Πέμπτου Μέρους “Οικειοθελής Απο 16 Δεκεμβρίου 2019
Ε. 2188/2019. Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του Ν. 4446/2016. 12 Νοεμβρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Δ15/Δ/42677/1125/2019. Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. 10 Οκτωβρίου 2019
Α. 1365/2019. Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α), όπως ισχύει. 03 Οκτωβρίου 2019
ΕΦΚΑ. Γ36/02/329/2019. Διευκρινίσεις σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Ν.4611/19. 26 Σεπτεμβρίου 2019
Ε. 2166/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α΄) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β΄ και ΦΕΚ 3404 Β΄ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄). 11 Σεπτεμβρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Φ80000/οικ.28662/901/2019. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73). 06 Σεπτεμβρίου 2019
Α. 1329/2019. Συμπλήρωση -Τροποποίηση της Α. 1196/2019 (ΦΕΚ Β' 1762) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση τω 01 Σεπτεμβρίου 2019
ΚΥΑ. 245/2019. Τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019. 30 Αυγούστου 2019
ΕΦΚΑ. 43/2019. Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του Ν.4611/2019 (Α΄ 73/2019). 28 Αυγούστου 2019
Ε. 2125/2019. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. 04 Ιουλίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 29944/2857/2019. Επανυπολογισμός οφειλής στα πλαίσια του άρθρου 2 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73/2019) για τους ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ). 06 Ιουλίου 2019
Ε. 2116/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24-5-2019) σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του Ν. 4469/2017. 02 Ιουλίου 2019
ΕΦΚΑ. 35/2019. Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019. 27 Ιουνίου 2019
ΕΦΚΑ. 33/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄ αριθ. 61654/10-06-2019 (ΦΕΚ Β΄, 2324/14-06-2019) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. 21 Ιουνίου 2019
ΕΦΚΑ. 31/2019. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40 του N . 4611/2019 (Α΄73) σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη. 17 Ιουνίου 2019
ΚΥΑ. Φ.122.1/72/88553/Ζ2/2019. Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών. 12 Ιουνίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 19296/1750/2019. Τροποποίηση της 13097/661/13-4-2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών». 11 Ιουνίου 2019
Α. 1210/2019. Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει. 06 Ιουνίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 24641/2258/2019. Εγκύκλιος σχετικά με Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ. 30 Μαϊος 2019
ΕΦΚΑ: Συχνές Ερωτήσεις - Ρύθμιση οφειλών Ν. 4611/2019 22 Μαϊος 2019
ΕΦΚΑ. 24/2019. Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Aσφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019. 22 Μαϊος 2019
NOMOΣ 4611/2019. Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και 17 Μαϊος 2019
Α. 1196/2019. Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄) 18 Μαϊος 2019
Ε. 2055/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 130 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α ́ 50/26-3-2019) με τις οποίες τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/201 08 Απριλίου 2019
ΕΦΚΑ. 16/2019. Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στην Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019 03 Απριλίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Δ.15/Δ'/οικ.9254/233/2019. Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στην Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 22 Μαρτίου 2019
Α. 1057/2019. Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση ακραίων καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις - χαλαζοπτώσεις) την 12.01.2019 στο Δήμο Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 19 Φεβρουαρίου 2019
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm