Open menu
07 | 12 | 2023

Αθήνα 27/04/2012
Αρ. πρωτ.: 515237


ΘΕΜΑ: Θεώρηση τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων και καθορισμός περιπτώσεων εκπτώσεων επί αυτών.

Α. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

1) Οι τιμές των ενοικιαζομένων δωματίων διαμερισμάτων, των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και των επαύλεων είναι ενιαίες και δεν επιτρέπεται η μίσθωσή τους ανά χώρο ή ανά κλίνη.
2) Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να δηλώσουν τις τιμές και να έχουν προμηθευτεί και θεωρήσει τιμοκαταλόγους, για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη του ημερολογιακού έτους, για δε τις επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη λειτουργίας τους. Οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών, υποβάλλεται εκ νέου για θεώρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2160/1993 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 1597/2011, περί προσαρμογής στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.
Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων ευρώ (300€).
3) Το θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης τιμών -τιμοκατάλογος, αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της υποδοχής του καταλύματος, κάτωθεν του εντύπου του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.
4) Οι αιτήσεις δήλωσης των τιμών υπογράφονται από τον υπεύθυνο του καταλύματος εις πενταπλούν και υποβάλλονται για έγκριση στις τοπικές Ομοσπονδίες, μέλη της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε). Συνυποβάλλεται φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της επιχείρησης. Αντίγραφο της δήλωσης τιμών διαβιβάζεται με συγκεντρωτική κατάσταση άμεσα από τις τοπικές Ομοσπονδίες στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ.
5) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τους τιμοκαταλόγους είναι:

α) φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της επιχείρησης.
β) θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης- δήλωσης τιμών του έτους.
γ) τιμοκαταλόγους υπογεγραμμένους και συμπληρωμένους από τον υπεύθυνο του καταλύματος σύμφωνα με τη θεωρημένη δήλωση τιμών, ένα για κάθε δωμάτιο σύμφωνα με την εγκεκριμένη δυναμικότητα του καταλύματος, όπου θα αναφέρονται, το είδος, η κατηγορία (κλειδιά ή τάξη), η ακριβής διεύθυνση του καταλύματος και το ονοματεπώνυμο του νόμω υπεύθυνου αυτού.

6) Στην περίπτωση που στα καταλύματα προσφέρεται πρωινό, (άρθρο 154 της ΑΔ 7/2009 (ΦΕΚ Β1388) αγορανομικής διάταξης), διαθέτουν αίθουσα πρωινού με παρασκευαστήριο ή εστιατόριο, κατά τη θεώρηση της δήλωσης τιμών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η τιμή του πρωινού υπό μορφή ταμπλ.ντοτ είναι ελεύθερη, πρέπει όμως να δηλώνεται και να περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
7) Στις τιμές που υποβάλλονται προς θεώρηση, συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι, ήτοι Φ.Π.Α. και Δ.Φ.
8) Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 37 του Ν. 3498/2006 , η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (ΣΕΕΔΔΕ) με ευθύνη της, οφείλει να προμηθεύσει εγκαίρως τους επιχειρηματίες του κλάδου, ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένα μέλη των τοπικών Συλλόγων ή των Ομοσπονδιών της, με τιμοκαταλόγους, εγκεκριμένα έντυπα δήλωσης τιμών καθώς και κάθε άλλο ενημερωτικό έντυπο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
9) Σημειώνεται ότι, στις θεωρημένες τιμές συμπεριλαμβάνεται η παροχή των αγαθών και υπηρεσιών, βάσει των οποίων έχει γίνει η κατάταξη των καταλυμάτων σε κλειδιά ή τάξη.
10) Για όλα τα καταλύματα της παρούσας απόφασης ισχύει ο «Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών» ( άρθρο 8 του Ν. 1652/86 ) καθώς και οι αποφάσεις και οδηγίες του ΕΟΤ και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα στις σχέσεις με τα Τουριστικά Γραφεία ή Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς μέχρι έκδοσης ειδικού Κανονισμού λειτουργίας για αυτά.
11) Ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματία και πελάτη οι οποίες μειώνουν τις υποχρεωτικές παροχές που απορρέουν από τη νομοθεσία, δεν επιτρέπονται.

Β. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Επιτρέπονται εκπτώσεις επί των θεωρημένων τιμών των βοηθητικών καταλυμάτων, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμη από τους επιχειρηματίες - εκμεταλλευτές.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm