25 | 05 | 2020

Αθήνα 15/6/2006

Π.Κ. 47


Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.)
 

Στην Αθήνα σήμερα 29 Μαΐου 2006 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. ενώπιον του μεσολαβητή Κώστα Παπαδημητρίου, οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι για την υπογραφή της παρούσας

α) Λεωνίδας Καραθανάσης και Ευάγγελος Πολύζος ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων 

β) Χρήστος Παναγιώτου ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων,

γ) Δημήτριος Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας,

δ) Εμμανουήλ Κατσίκας ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και

ε) Ιωάννης Κατσογιάννης, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Καφεπωλών Ελλάδος,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :
 

¶ρθρο 1
 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας.

Ειδικότερα υπάγεται: 

 i ) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.
ii ) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, πάμπς (pubs), πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους. 

 

¶ρθρο 2
 

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2005 αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3 % και περαιτέρω όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2006, αυξάνονται από 1-7-2006 κατά ποσοστό 3%. Εν συνεχεία, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2006, αυξάνονται από 1-1-2007 κατά ποσοστό 3 % και περαιτέρω όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2007, αυξάνονται από 1-7-2007 κατά ποσοστό 3 %. Με στόχο την ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων των εργαζομένων του Κεφαλαίου Α της περίπτωσης i (εν όψει του αθροίσματος βασικών μισθών και επιδόματος πολυετίας συγκρινόμενων με τα αντίστοιχα της εγσσε) καταβάλλεται στις κατηγορίες λαντζέρη, καθαριστή, πιάτα, μαχαιροπηρουνά, τηγανιέρη, ντονερτζή-ψητά, πατσατζή, βοηθού μπάρμαν, βοηθού μπυραριέρη, κάπελα, ποτηριέρη, επί πλέον «δραχμική» αύξηση (8,5 ευρώ) για το έτος αυτό, και στις κατηγορίες μαρκαδόρου, αποθηκάριου, μπυραριέρη, μπαγκιέρη θα καταβληθεί επί πλέον «δραχμική» αύξηση (6,7 ευρώ).
Με βάση τα παραπάνω οι βασικοί μισθοί σε ευρώ των υπαγομένων στη σύμβαση αυτή εργαζομένων, διαμορφώνονται για το έτος 2006 ως εξής:

Κεφάλαιο Α΄: Καταστήματα περίπτωσης i του άρθρου 1

Προσωπικό κουζίνας: Από 1-1-2006 - Από 1-7-2006

Αρχιμάγειρος:Ελεύθερη συμφωνία μη δυναμένου του μισθού να είναι κατωτέρου του μισθού μαγείρου Α΄ αυξημένου κατά 20%, ήτοι του ποσού των 951,80 € - 980,35 €
Μάγειρος Α΄:746,38 € - 768,77 €
Μάγειρος Β΄: 691,96 € - 712,72 €
Μάγειρος Γ΄ : 690,10 € - 710,80 €
Μπουφετζής Α΄: 688,23 € - 708,87 €
Λαντζέρης, καθαριστής, πιατάς, μαχαιροπηρουνάς: 675,36 € - 695,62 €

Τηγανιέρης, ντονερτζής-ψητάς, πατσατζής: 675,36 € - 695,62 €
 

Λοιπόν προσωπικό : Από 1-1-2006, Από 1-7-2006
 

Μπάρμαν :751,67 € και 774,22 €
Βοηθός μπάρμαν: 677,16 € και 697,47 €
Μαρκαδόρος, αποθηκάριος, μπυραριέρης: 680,34 € και 700,75 €
Ταμπλίστας, κοντρολέρ, πωλητές φαγητών: 688,34 € και 708,99 €
Βοηθός μπυραριέρη: 677,16 € και 697,47 €
Μπαγκιέρης: 680,34 € και 700,75 €
Κάπελας-ποτηριέρης: 677,16 € και 697,47 €

Κεφάλαιο Β΄: Καταστήματα περιπτώσεως ϋ του άρθρου 1 

Από 1-1-2006 - Από 1-7-2006 

Μπουφετζής, καφετιέρης, πωλητές-τριες κρύων φαγητών, φάστ-φουντ & συναφών καταστημάτων: 678,10€ - 698,44€
Ταμπής, μαρκαδόρος, ταμίας, ψήστης, Τεχνίτης πιτσαρίας, γαλατάς, λουκουματζής: 665,39 € - 685,35 €
 

Βοηθητικό προσωπικό
 

Ποτηριέρης, καθαριστής, λαντζέρης-ρα άνω των 18 ετών: 664,57 € - 684,50 €
Κάτω των 18 ετών μισθός σύμφωνα με τους όρους της ΕΓΣΣΕ σε συνδυασμό με το Ν. 1837/89 (34/91 ΠΔΔΔ Αθ)

Σερβιτόρος (Συμβολικός μισθός): 148,28 € - 152,73 €

Μπάρμαν: 753,99 € - 776,61 €

Μπυραριέρης : 667,00 € - 687,00 €

Βοηθοί των ανωτέρω: 663,05 € - 682,94 €


 

Επίσης οι ίδιοι βασικοί μισθοί, διαμορφώνονται για το έτος 2007 ως εξής :

 

Κεφάλαιο Α΄: Καταστήματα περίπτωσης i του άρθρου 1
 


Προσωπικό κουζίνας: Από 1-1-2007 - Από 1-7-2007
 

Αρχιμάγειρος: Ελεύθερη συμφωνία μη δυναμένου του μισθού να είναι κατωτέρου του μισθού μαγείρου Α΄ αυξημένου κατά 20%, ήτοι του ποσού των 1.009,76 € - 1.040,05 €

Μάγειρος Α΄: 791,83 € - 815,59 €

Μάγειρος Β΄: 734,10 € - 756,13 €

Μάγειρος Γ΄: 732,13 € - 754,09 €

Μπουφετζής Α΄: 730,14 € - 752,05 €

Λαντζέρης, καθαριστής, πιατάς, μαχαιροπηρουνάς: 716,49 € - 737,98 €

Τηγανιέρης, ντονερτζής-ψητάς, πατσατζής: 716,49 € - 737,98 €
 

 

Λοιπόν προσωπικό :Από 1-1-2007 - Από 1-7-2007

Μπάρμαν : 797,45 - 821,37

Βοηθός μπάρμαν: 718,39 - 739,94

Μαρκαδόρος, αποθηκάριος, μπυραριέρης: 721,77 - 743,42

Ταμπλίστας, κοντρολέρ, πωλητές φαγητών : 730,26 - 752,17

Βοηθός μπυραριέρη: 718,39 - 739,94

Μπαγκιέρης: 721,77 - 743,42

Κάπελας-ποτηριέρης: 718,39 - 739,94
 

Κεφάλαιο Β΄: Καταστήματα περιπτώσεως ii του άρθρου 1

Από 1-1-2007 - Από 1-7-2007
 

Μπουφετζής, καφετιέρης, πωλητές-τριες κρύων φαγητών, φάστ-φουντ και συναφών καταστημάτων :719,40 - 740,98

Ταμπής, μαρκαδόρος, ταμίας, ψήστης, Τεχνίτης πιτσαρίας, γαλατάς, λουκουματζής : 705,91 - 727,09
 

Βοηθητικό προσωπικό : Από 1-1-2007 - Από 1-7-2007
 

Ποτηριέρης, καθαριστής, λαντζέρης-ρα άνω των 18 ετών. Κάτω των 18 ετών μισθός σύμφωνα με τους όρους της ΕΓΣΣΕ σε συνδυασμό με το Ν. 1837/89 (34/91 ΠΔΔΔ Αθ) : 705,04 - 726,19

Σερβιτόρος (Συμβολικός μισθός) : 157,31 - 162,03

Μπάρμαν : 799,91 - 823,91

Μπυραριέρης : 707,62 - 728,85

Βοηθοί των ανωτέρω: 703,43 - 724,54
 

¶ρθρο 3
 

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες κ.λπ. που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν οι μεν σερβιτόροι από 1.1.2006 ημερομίσθιο 65,25 ευρώ και από 1.7.2006 67,21 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από 1.1.2006 ημερομίσθιο 48,93 ευρώ και από 1.7.2006 50,40 ευρώ και περαιτέρω οι μεν σερβιτόροι από 1.1.2007 ημερομίσθιο 69,23 ευρώ και από 1.7.2007 71,31 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από 1.1.2007 ημερομίσθιο 51,91 ευρώ και από 1.7.2007 53,46 ευρώ.

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering) θα αμείβονται, κατ΄ επιλογήν των εργαζομένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως, είτε με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 2294/94 είτε με ημερομίσθιο το οποίο ανέρχεται για τους μεν σερβιτόρους από 65,25 ευρώ, από 1.7.2006 67,21 ευρώ, από 1.1.2007 69,23 ευρώ και από 1.7.2007 71,31 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους από 1.1.2006 48,93 ευρώ, από 1.7.2006 50,40 ευρώ, από 1.1. 2007 51,91 ευρώ και από 1.7.2007 53,46 ευρώ.
 

¶ρθρο 4
 

Το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας των εργαζομένων της περιπτώσεως i του άρθρου 1, διαμορφώνεται από 1.1.2006 σε 5,21 ευρώ ανά έτος υπηρεσίας, και από 1.7.2006 σε 5,37 ευρώ ανά έτος υπηρεσίας, από 1.1.2007 σε 5,53 ανά έτος υπηρεσίας, από 1.7.2007 σε 5,70 ευρώ ανά έτος υπηρεσίας το οποίο προστίθεται στους βασικούς μισθούς προκειμένου να υπολογισθούν τα προβλεπόμενα επιδόματα.
 

¶ρθρο 5
 

Οι διανομείς οι υπαγόμενοι στην παρούσα δικαιούνται αποκλειστικά και μόνον επιδόματος γάμου 10% επί του βασικού μισθού και επιδόματος τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπληρώσεως τριών τριετιών, σύμφωνα με τους όρους των εθνικών γενικών σ.σ.ε.

Οι μισθοί των πλήρως απασχολούμενων διανομέων των υπαγομένων στην παρούσα καταστημάτων, με υπολογισμό των πάσης φύσεως επιδομάτων τους, ορίζονται ως εξής:

Από 1-1-2006 / 1-7-2006 / 1-1-2007 / 1-7-2007

ΑΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία : 665,41 / 685,37 / 705,93 / 727,11

Με μία (1) Τριετία: 731,95 / 753,91 / 776,52 / 799,82

Με δύο (2) Τριετίες: 798,50 / 822,45 / 847,13 / 872,54

Με τρεις (3) τριετίες: 865,04 / 890,99 / 917,72  / 945,25

ΕΓΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία : 731,95 / 753,91 / 776,52 / 799,82

Με μία (1) Τριετία : 798,50 / 822,45 / 847,13 / 872,54

Με δύο (2) Τριετίες: 865,04 / 890,99 / 917,72 / 945,25

Με τρεις (3) τριετίες: 931,57 / 959,52 / 988,31 / 1.017,96
 

 

¶ρθρο 6
Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουμένων
 

Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο τον χρόνο (εποχιακές), δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.
Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο αποτελεί γραπτή ειδοποίηση-δήλωσή του προς τον εργοδότη, είτε στη διεύθυνση του τόπου εργασίας του, είτε στην έδρα του και να αποστέλλεται μέχρι 20 Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν τη θερινή περίοδο και μέχρι 1 Σεπτεμβρίου για όσες λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο.
Για να είναι έγκυρη, πρέπει να γίνει και να σταλεί συστημένη στην επιχείρηση μέσω της οικείας οργάνωσης του. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία ειδοποιήσεως νοείται η ημερομηνία καταθέσεως στο ταχυδρομείο.
Ο εργαζόμενος, καλούμενος από την επιχείρηση, υποχρεούται να παρουσιασθεί από τις παραμονές του Πάσχα.
Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει τουλάχιστον από της 1 ης Ιουλίου και για τις περιοχές Κρήτης -Ρόδου -Κέρκυρας από την 25 η Μαίου. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κληθεί και δεν αναλάβει εντός πενθημέρου αδικαιολόγητα υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.

Η πρόσληψη και τα από αυτήν απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζομένου αρχίζουν από την ημέρα που ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία.
 

¶ρθρο 7
 

Για τους εργαζομένους, οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται και οι πιο κάτω ρυθμίσεις της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ετών 2006-2007, ήτοι για το ύψος της αποζημίωσης καταγγελίας εργατοτεχνιτών-τριών (άρθρο 3), για την άδεια φροντίδας παιδιού και το μειωμένο ωράριο σε περίπτωση παρένθετης μητρότητας (άρθρο 7 παρ. Γ ), για την εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (άρθρο 9).
 

¶ρθρο 8
 

1. Ως προς τους λοιπούς όρους εξακολουθούν να ισχύουν και οι ρυθμίσεις της από 25-4-2005 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και των υπολοίπων συλλογικών ρυθμίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, σ.σ.ε. ή δ.α., κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα.
 

¶ρθρο 9
 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2006.  

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm