Open menu
01 | 10 | 2022

Αθήνα 13/11/2017
Αρ. πρωτ.: 1170840


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1119744ΕΞ2017/8.8.2017 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν.2960/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού.

 

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ2017/8.8.17 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 2889/ Β΄/21.08.2017 (ΑΔΑ:6Ρ3Θ46ΜΠ3Ζ-ΞΤ8). Με την ως άνω Υπουργική Απόφαση καταργείται η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΒ 1120050 ΕΞ 2016/11.8.16 (ΦΕΚ 2518/B΄) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθόσον προέκυψε η ανάγκη καθορισμού νέου κανονιστικού πλαισίου σε εθνικό επίπεδο για το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εγχώρια παραγωγή του εν λόγω προϊόντος αλλά και η διακίνηση αυτού τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, κατ΄ απαίτηση των νέων προκυπτουσών αναγκών της αγοράς, καθόσον η ως άνω καταργηθείσα από την παρούσα Απόφαση καθόριζε τους όρους και τις προϋποθέσεις μόνο για τις περιπτώσεις παραλαβής από άλλο Κράτος Μέλος του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομ/νων καπνών, αποθήκευσης υπό καθεστώς αναστολής και θέσης σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.

Ακολούθως, επισημαίνεται ότι παρότι το περιεχόμενο της κοινοποιούμενης Απόφασης είναι ιδιαίτερα λεπτομερές, παρατίθεται επιγραμματική αναφορά επί των άρθρων αυτής ως εξής:
 
Με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης, ορίζεται ο σκοπός της και το πεδίο εφαρμογής αυτής και ειδικότερα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραγωγή, κατοχή, παραλαβή, αποστολή εισαγωγή και εξαγωγή του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.2960/01 και κατέχουν μία ή περισσότερες φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του ιδίου νόμου, όπου αποθηκεύονται βιομηχανοποιημένα καπνά σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς και των διαδικασιών επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. στο ανωτέρω προϊόν, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού.
Με το άρθρο 2 προβλέπεται η άμεση υπαγωγή του εν λόγω προϊόντος σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών με αναστολή καταβολής του Φόρου Κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για το χρονικό διάστημα παραμονής αυτών στο εν λόγω καθεστώς.
Επιπλέον, προβλέπεται η χορήγηση έγκρισης από τη Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Τελωνείου ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, ως εξής:

α) έγκριση συναποθήκευσης, για την κάλυψη της συναποθήκευσης του εν λόγω προϊόντος με τα βιομηχανοποιημένα καπνά στη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, με την οποία καλύπτονται και οι δραστηριότητες της παραλαβής, αποστολής, κατοχής, εισαγωγής και εξαγωγής αυτού,
β) έγκριση παραγωγής και συναποθήκευσης, για την κάλυψη της παραγωγής του εν λόγω προϊόντος από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών στις εγκαταστάσεις της φορολογικής αποθήκης παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, υπό την προϋπόθεση κατοχής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 100Α του Ν.2960/01 άδειας σύστασης καπνοβιομηχανίας καθώς και της συναποθήκευσης του τελικού προϊόντος με τα βιομηχανοποιημένα καπνά στην εν λόγω φορολογική αποθήκη.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω α) και β) περιπτώσεων απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή και της φορολογικής αποθήκης βιομηχανοποιημένων καπνών με την προσθήκη στο πεδίο των παρατηρήσεων των ανωτέρω κατά περίπτωση εγκρίσεων ήτοι «έγκριση συναποθήκευσης του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν.2960/01 » στην ανωτέρω περίπτωση α) κατά την οποία παραλαμβάνεται τελικό προϊόν είτε «έγκριση παραγωγής και συναποθήκευσης του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν.2960/01 », στην ανωτέρω περίπτωση β) αντίστοιχα κατά την οποία παράγεται εγχωρίως στη φορολογική αποθήκη παραγωγής του εγκεκριμένου αποθηκευτή και εν συνεχεία συναποθηκεύεται με τα βιομηχανοποιημένα καπνά.

Με το άρθρο 3 της παρούσας Α.Υ.Ο. καθορίζονται οι πρόσθετες υποχρεώσεις του εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, οι οποίες απορρέουν όταν συναποθηκεύει τα εν λόγω προϊόντα με τα βιομηχανοποιημένα καπνά στη φορολογική του αποθήκη, κατόπιν λήψης της σχετικής έγκρισης του άρθρου 2 της παρούσας, για λόγους βέλτιστης λογιστικής και φυσικής παρακολούθησης των συναποθηκευμένων προϊόντων, όπως χωριστή λογιστική διαχείριση, αποθήκευση με διακριτό τρόπο, κ.λ.π.

Με το άρθρο 4 ορίζονται οι σχετικές περί εγγυήσεων ρυθμίσεις και καθορίζεται το ύψος των εγγυήσεων ανάλογα με τα προσδιοριζόμενα είδη αυτών (εγγυήσεις παραγωγής και κατοχής και εγγυήσεις διακίνησης). Ειδικότερα, προβλέπεται μεταξύ άλλων η παροχή πάγιας εγγύησης παραγωγής και κατοχής που ανέρχεται στο 8% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος φόρου κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ, η οποία χρησιμοποιείται και για την κάλυψη των κινδύνων της διακίνησης. Η λύση-αποδέσμευση των εγγυήσεων διακίνησης διενεργείται με την κατά περίπτωση απόδειξη περάτωσης της διακίνησης, ήτοι:

α. Παραλαβή από άλλο Κράτος Μέλος (άρθρο 6, παρ. Β3) . Με την υποβολή από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή της Δήλωσης Παραλαβής κατά την παραλαβή των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας.
β. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση είσοδο στη φορολογική αποθήκη (άρθρο 6, παρ. Γ2) . Με την υποβολή της αναφοράς παραλαβής του e-ΔΕ από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή.
γ. Αποστολή σε άλλη φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας (άρθρο 7, παρ. 3i). Με την υποβολή της αναφοράς παραλαβής από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή παραλαβής των προϊόντων.
δ. Αποστολή σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 7, παρ. 3ii). Με την προσκόμιση από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων που υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τη στατιστική δήλωση Intrastat καθώς και τη φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη.

ε. Εξαγωγή (άρθρο 7, παρ. 3). Με την οριστικοποίηση της εξαγωγής, για την οποία ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις διαδικασίες και διατυπώσεις περί εξαγωγής.

Με το άρθρο 5 καθορίζεται η υποχρέωση το εν λόγω προϊόν να φέρει ένσημες ταινίες του είδους των βιομηχανοποιημένων καπνών «άλλα καπνά για κάπνισμα» προκειμένου να αποδεικνύεται η νόμιμη κυκλοφορία του και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες με τα λοιπά καπνικά προϊόντα διαδικασίες διαχείρισης των ενσήμων ταινιών.

Με το άρθρο 6 καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία καθώς και τα παραστατικά εισόδου του εν λόγω προϊόντος στη φορολογική αποθήκη στις περιπτώσεις είτε εγχώριας παράγωγής, είτε παραλαβής από άλλα Κράτη Μέλη, είτε, προκειμένου για προϊόντα προερχόμενα από Τρίτη Χώρα, εισόδου σε φορολογική αποθήκη μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Ειδικότερα, τα σχετικά παραστατικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

- εγχώρια παραγωγή: υποβολή Δελτίου Παραγωγής στο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης
- παραλαβή από άλλο Κράτος Μέλος: υποβολή στο τελωνείου ελέγχου της φορολογικής αποθήκης Ειδοποίησης Παραλαβής πριν από κάθε παραλαβή, Δήλωσης Παραλαβής (σε 2 αντίτυπα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της κοινοποιούμενης Απόφασης) κατά την παραλαβή του προϊόντος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 της περίπτωσης Β του εν λόγω άρθρου και Αίτησης Επανεισαγωγής για την χρέωση της φορολογικής αποθήκης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet).
- θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση είσοδο στη φορολογική αποθήκη: υποβολή e-ΔΕ του Καν. (ΕΚ) 684/09 στο τελωνείο εισαγωγής.

Αντιστοίχως, με το άρθρο 7 καθορίζονται οι περιπτώσεις εξόδου από τη φορολογική αποθήκη του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού ήτοι:

α) Άμεση θέση σε ανάλωση
β) Αποστολή σε άλλη φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας.
γ) Αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δ) Εξαγωγή

Ειδικότερα, η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη διενεργείται στις ανωτέρω περιπτώσεις ως ακολούθως:

Στην περίπτωση α) με την κατάθεση της ΔΕΦΚ για την καταβολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.
Στις περιπτώσεις β), γ) και δ) με τη χρήση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) του Καν. (ΕΚ) 684/09, αντίγραφο του οποίου συνοδεύει τα προϊόντα κατά τη διακίνησή τους ή κάθε άλλου εμπορικού εγγράφου που μνημονεύει ευανάγνωστα τον διοικητικό αριθμό αναφοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.

Με το άρθρο 8 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο., προσδιορίζεται αναλυτικά ο χρόνος επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. η βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων καθώς και η διαδικασία έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών.
 
Επιπλέον, με τις ρυθμίσεις του άρθρου 9 προβλέπεται η διενέργεια τακτικών ή έκτακτων ελέγχων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την παραγωγή, κατοχή και εσωτερική διακίνηση, καθώς και η επιβολή των ανάλογων κυρώσεων σε περίπτωση παρατυπίας ή παράβασης.

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 10 προβλέπεται αφενός η κατάργηση της αρ. ΔΕΦΚΦ Β 1120050 ΕΞ 2016/11.8.16 (ΦΕΚ 2518 /Β΄) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την έναρξη ισχύος της παρούσας και αφετέρου εισάγεται μεταβατική διάταξη αναφορικά με την διατήρηση σε ισχύ των ήδη χορηγούμενων εγκρίσεων συναποθήκευσης βάσει της ως άνω καταργούμενης Απόφασης.

Τέλος, με το άρθρο 11 ορίζεται η έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης.
Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm