Open menu
03 | 07 | 2022

Αθήνα 15/02/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2031

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄) και της αρ. πρωτ. Α1051/6-2-2019 (ΦΕΚ 434/ B ΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του Ν.2960/01, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς τέλους ταξινόμησης.

 

Με την παρούσα κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή:

α) οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 129 και 137 του Ν.2960/01
β) η αρ. πρωτ. Α1051/6-2-2019 (ΦΕΚ 434/B΄) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του Ν.2960/01 , ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς τέλους ταξινόμησης»

1. Ειδικότερα με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Ν. 4583/18 , αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 129 του Ν.2960/01, με την οποία ορίζεται ότι τα κοινοτικά οχήματα, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 121, 121α , 122 , 123 και 124 του Ν.2960/01 , καθώς και των βάσεων των δασμολογικών κλάσεων 87.02 και 87.06 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία εισέρχονται, είτε έμφορτα είτε αυτοδύναμα, στο εσωτερικό της χώρας, δηλώνονται αμέσως στην πλησιέστερη τελωνειακή αρχή.
Επίσης με την περίπτωση β της ως άνω παραγράφου και άρθρου, καθορίζονται τα υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή της Δήλωσης, ήτοι το πρόσωπο που πραγματοποίησε την είσοδο στο εσωτερικό της χώρας, ο ιδιοκτήτης, ο παραλήπτης των οχημάτων, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός τους.
Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου δ της ίδιας παραγράφου και άρθρου, αντικαταστάθηκε η περίπτωση α΄ της παρ. 4 της Ενότητας Α΄ του άρθρου 137 του Ν. 2960/2001 , σύμφωνα με την οποία διπλασιάζεται το πρόστιμο από 400 ευρώ σε 800 ευρώ για κάθε όχημα, στις περιπτώσεις μη υποβολής της Δήλωσης Άφιξης Οχημάτων (Δ.Α.Ο.).
2.  Για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των διατυπώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν. 2960/01 , ως προς τη δήλωση των κοινοτικών οχημάτων για σκοπούς τέλους ταξινόμησης, εκδόθηκε η αρ. Α 1051/6-2-2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Με την κοινοποιούμενη Απόφαση, καθορίζονται τα αρμόδια τελωνεία υποβολής της Δήλωσης άφιξης των κοινοτικών οχημάτων κατά τη μεταφορά, αποστολή και άφιξη στο εσωτερικό της χώρας, ο τόπος προορισμού αυτών και τα αρμόδια τελωνεία προορισμού, η διαδικασία της Δήλωσης Άφιξης Οχημάτων, οι ειδικές περιπτώσεις, η διαχείριση της εν λόγω δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, καθώς και η καθιέρωση της υποχρωτικής ηλεκτρονικής υποβολής της ΔΑΟ.
Ειδικότερα:

Σύμφωνα με το άρθρο 2, καθορίζεται ο τόπος προορισμού των οχημάτων, στον οποίο το όχημα παραμένει διαθέσιμο, μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, όπου κατά περίπτωση, είναι:

αα. η φορολογική αποθήκη που κατέχει ή χρησιμοποιεί ο παραλήπτης του οχήματος,
ββ. οι εγκαταστάσεις/αποθηκευτικοί χώροι του παραλήπτη του οχήματος,
γγ. οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του προσώπου που διενήργησε τη μεταφορά,
δδ. η διεύθυνση κατοικίας, σε περίπτωση ιδιώτη παραλήπτη,
εε. η διεύθυνση άλλου τόπου προορισμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 της κοινοποιούμενης απόφασης. Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, το αρμόδιο τελωνείο υποβολής της Δ.Α.Ο. (τελωνείο αποστολής) στις περιπτώσεις αυτοδύναμης και έμφορτης μεταφοράς είναι το πλησιέστερο της εισόδου των οχημάτων στη χώρα.

Το αρμόδιο τελωνείο παραλαβής της Δ.Α.Ο. (τελωνείο προορισμού) είναι το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο τόπος προορισμού του οχήματος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι καθ΄ ύλην αρμόδιο για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης.
Ως τόπος προορισμού των οχημάτων δηλώνεται, στο τελωνείο παραλαβής, κατά περίπτωση, η διεύθυνση των χώρων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 της εν θέματι απόφασης, πλην των ειδικών περιπτώσεων του άρθρου 6, όπου δηλώνεται, κατά περίπτωση, υπό όρους και προϋποθέσεις, η δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής άλλου τόπου προορισμού.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, εάν στον τόπο προορισμού, δεν υπάρχει τελωνειακή αρχή με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, παρέχεται υπό την τήρηση προϋποθέσεων, η δυνατότητα, δήλωσης άλλης οιασδήποτε διεύθυνσης επί της Δ.Α.Ο., ως τόπος προορισμού, κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του εν λόγω άρθρου, για λόγους εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων και διευκόλυνσης του εμπορίου.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω εναλλακτικές δυνατότητες του άλλου τόπου προορισμού, τίθεται επιπρόσθετα, η προϋπόθεση της υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, σε ηλεκτρονική μορφή στο τελωνείο αποστολής, στην οποία θα δηλώνεται η επιλογή άλλου τόπου προορισμού από αυτόν, όπως καθορίζεται στην περ. β του άρθρου 2, καθώς και η δέσμευση, ότι το όχημα παραμένει διαθέσιμο στο δηλωθέντα τόπο προορισμού, μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, από τον παραλήπτη του οχήματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος κατά τον νόμο, να δηλώνει τον τόπο προορισμού, έχοντας γνώση των τιθέμενων προϋποθέσεων και επίγνωση των κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, ώστε να περιοριστούν τυχόν καταστρατηγήσεις.
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 8, καθιερώνεται η υποχρεωτική υποβολή της ΔΑΟ σε ηλεκτρονική μορφή και προβλέπεται η εφεδρική διαδικασία υποβολής της ΔΑΟ, σε έντυπη μορφή, στις περιπτώσεις όπου το ICISNET, τίθεται εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με το Παράρτημα της κοινοποιούμενης απόφασης.
Υπογραμμίζεται ότι η αρ. ΔΕΦΚ Δ 5041027 ΕΞ 2013/22-11-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 3085/B΄) καταργείται, ενώ η ισχύς της συνημμένης σχετικής απόφασης, αρχίζει από 18.2.2019.
Ωστόσο, τονίζεται ότι η υποχρεωτικότητα της ηλεκτρονικής υποβολής της Δ.Α.Ο. από τους υπόχρεους υποβολής της δήλωσης άφιξης οχημάτων, ισχύει από 15.3.2019.
Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων στο άρθρο 129 του Ν.2960/01 και των οριζομένων στην κοινοποιούμενη απόφαση, επισημαίνονται επιπρόσθετα, τα ακόλουθα:
Εφιστάται η προσοχή στα εκάστοτε τελωνεία προορισμού κατά την παραλαβή της Δ.Α.Ο. να ελέγχουν, με βάση τον δηλωθέντα τόπο προορισμού την χωρική αρμοδιότητά τους, να μεριμνήσουν, για τον έλεγχο των εκάστοτε στοιχείων που αποδεικνύουν την είσοδο των οχημάτων στη χώρα (αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων, εισιτήρια διοδίων, πλοίων, κ.ά.), καθώς και στον κατάλληλο χρόνο, για τη διαθεσιμότητα των οχημάτων στους δηλωθέντες τόπους προορισμού.
Επιπλέον, οι Κ.Ο.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, παρακαλούνται για την εντατικοποίηση των διενεργούμενων ελέγχων στους άξονες εισόδου και ειδικότερα στα πλησιέστερα της εισόδου σημεία, προκειμένου να διασταυρώνεται άμεσα, η τήρηση των διατάξεων περί άμεσης υποβολής της Δ.Α.Ο. κατά την άφιξη των οχημάτων στη χώρα.
Υπογραμμίζεται επιπρόσθετα, ότι πλέον, συνυπεύθυνος για την καταβολή προστίμου στις περιπτώσεις μη υποβολής της Δ.Α.Ο. καθίσταται και το πρόσωπο το οποίο πραγματοποίησε την είσοδο στη χώρα, για την αυτοδύναμη και έμφορτη μεταφορά, εφόσον, είναι μεταξύ άλλων, υπόχρεος για τη Δήλωση Άφιξης Οχήματος, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Άφιξης Οχημάτων στις περιπτώσεις μεταφοράς από ιδιώτες οχημάτων, προκειμένου να τελωνιστούν με τις διατάξεις απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης λόγω μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα (μετοικεσία). Συγκεκριμένα στις εν λόγω περιπτώσεις εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1, περ. θ, της αρ. Δ.247/13/6-4-1988 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/B΄), όπως κυρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.1839/89 (ΦΕΚ 90/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες τα οχήματα των προσώπων του Κεφαλαίου Β΄ της νομοθετικά κυρωθείσας αρ. Δ.245/11/1-3-1988 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/B΄), δύνανται να παραμείνουν στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής για ένα μήνα, μέχρι την προθεσμία πραγματοποίησης του τελωνισμού τους.

Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους διασφάλισης των δημοσίων εσόδων, εφιστούμε την προσοχή για την ορθή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων στο συνημμένο κανονιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβολή της Δ.Α.Ο. αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το απαιτητό του τέλους ταξινόμησης.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm