Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 14/06/2023
Αρ. πρωτ.:

Α. 1086


ΘΕΜΑ:
Διαδικασία προμήθειας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών.

 

 

Άρθρο 1
Σκοπός - πεδίο εφαρμογής - αρμόδιες αρχές


1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:

α) Της διαδικασίας προμήθειας, αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων που πωλούνται από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών και
β) του τρόπου προβολής και διάθεσης των προς πώληση προϊόντων.

2. Ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι τελωνειακές αρχές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 


Άρθρο 2
Αποθήκευση και διακίνηση υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών


1. Τα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών, προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 94 του Ν. 2960/2001 , αντίστοιχα, λειτουργούν, ως φορολογική αποθήκη κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου και λαμβάνουν άδεια φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 64 του ανωτέρω νόμου και την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31- 07-2017 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Η άδεια φορολογικής αποθήκης του πρώτου εδαφίου δύναται να περιλαμβάνει, πέραν των χώρων των καταστημάτων πώλησης και μη όμορους χώρους αποθήκευσης των προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώροι αυτοί βρίσκονται εντός του οριοθετημένου χώρου του λιμένα ή του αερολιμένα, όπου είναι εγκατεστημένα τα καταστήματα.
2. Τα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών παραλαμβάνουν, αποθηκεύουν και διακινούν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπό καθεστώς αναστολής, τηρουμένων των διατάξεων περί κατοχής, κυκλοφορίας και ελέγχου των προϊόντων αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 62 , 63 , 64 , 112 , 114 και 115 του Ν. 2960/2001 , των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών και των σχετικών εγκυκλίων διαταγών.
3. Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών των καταστημάτων αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596ΕΞ2017/ 02-08-2017 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
4. Στην περίπτωση πώλησης αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών σε επιβάτες με προορισμό τρίτη χώρα, η πίστωση της φορολογικής αποθήκης πραγματοποιείται με την υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 10Α της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-06-1999 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.
 


Άρθρο 3
Αποθήκευση και διακίνηση υποκείμενων σε Φόρο Κατανάλωσης προϊόντων


1. Τα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών, για τα προϊόντα καφέ των περ. β), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης, δύνανται, είτε να λειτουργούν ως φορολογική αποθήκη, κατά την έννοια της παρ. 4 του ως άνω άρθρου, είτε να συναποθηκεύουν αυτά σε φορολογική αποθήκη, κατά την έννοια του άρθρου 63 του Ν. 2960/2001 .
2. Τα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών παραλαμβάνουν, αποθηκεύουν και διακινούν, υπό καθεστώς αναστολής του φόρου κατανάλωσης, τα προϊόντα της παρ. 1 στη φορολογική τους αποθήκη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στις εκδοθείσες κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 10 του άρθρου 53Α του ως άνω νόμου αποφάσεις.
3. Τα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών που έχουν λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών αποθηκεύουν, παραλαμβάνουν και διακινούν, υπό καθεστώς αναστολής του φόρου κατανάλωσης, τα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου της περ. α) και το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 στη φορολογική τους αποθήκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκδοθείσες κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 10 του ιδίου άρθρου και νόμου αποφάσεις.
4. Τα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών δύνανται να συναποθηκεύουν στη φορολογική τους αποθήκη φορολογημένα προϊόντα των περ. α), β), δ) ε) και στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, με τα προϊόντα των ιδίων περιπτώσεων που τελούν, υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Στην περίπτωση αυτή, τα φορολογημένα προϊόντα, πρέπει να αποθηκεύονται, με διακριτό τρόπο από τα προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η παρακολούθηση της αποθήκης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.
5. Στην περίπτωση πώλησης των υποκειμένων σε φόρο κατανάλωσης προϊόντων του παρόντος που τελούν, υπό καθεστώς αναστολής, σε επιβάτες με προορισμό τρίτη χώρα, η πίστωση της φορολογικής αποθήκης πραγματοποιείται, με την υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 10Α της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-06-1999 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.
 


Άρθρο 4
Υποχρεώσεις καταστημάτων αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών


Η εταιρεία εκμετάλλευσης των καταστημάτων πώλησης αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών υποχρεούται:

α) Να τοποθετεί τα προϊόντα στις αποθήκες, κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής ο διαχωρισμός των προϊόντων που είναι υποκείμενα μόνο σε Φ.Π.Α. από τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο κατανάλωσης.
β) Προκειμένου για τα βιομηχανοποιημένα καπνά του άρθρου 94 του Ν. 2960/2001 , τα αλκοολούχα ποτά του άρθρου 79 του ίδιου νόμου και τα προϊόντα των περ. α), β), δ), ε) και στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, αυτά επισημαίνονται με τον όρο «ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ» ή άλλη ταυτόσημη ξενόγλωσση ένδειξη κι η ένδειξη αυτή αναγράφεται, κατά περίπτωση:

βα) Προκειμένου περί βιομηχανοποιημένων καπνών, υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, είτε επί του σώματος των κυτίων ή άλλης συσκευασίας λιανικής πώλησης, είτε επί ταινίας επικολλημένης, σταθερά, επί του σώματος των κυτίων ή άλλης λιανικής συσκευασίας πώλησης.
ββ) Προκειμένου περί αλκοολούχων ποτών, επί μεν των μεταλλικών κυτίων, επί του σώματος αυτών, επί δε των φιαλών, επί των ταινιών που συνήθως επιτίθενται επ΄ αυτών κατά τη διάθεσή τους στη λιανική πώληση ή επί ειδικής ταινίας επικολλημένης επ΄ αυτών.

Η ρύθμιση αυτή δεν καταλαμβάνει αλκοολούχα ποτά των οποίων ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μηδενικός.
βγ) Προκειμένου περί προϊόντων καφέ, είτε επί του σώματος των κυτίων ή άλλης συσκευασίας λιανικής πώλησης, είτε επί ταινίας επικολλημένης, σταθερά, επί του σώματος των κυτίων ή άλλης λιανικής συσκευασίας πώλησης.


Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία Τ.2043/87/Β.0019/22- 03-1993 απόφαση.
 


Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01.10.2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm