Open menu
28 | 10 | 2021

Γνωμάτευση 27/338
Αθήνα
02/02/2005

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ: Λογιστική αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή λογιστικών προτύπων
 

Σχετικά: Έγγραφο της Διεύθυνσης Κ.Β.Σ. του ΥΠΟΟΙΚ Α.Π. 1001414/3/0015/ 5.1.2005
 

 

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για θέματα λογιστικής τυποποίησης βάσει του
άρθρου 4 του Ν. 3148/2003 παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας επί των παρακάτω θεμάτων που αντιμετωπίζουμε:

1. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου 15 του Κ.Ν. 2190/1920 τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) εφαρμόζονται στη χώρα μας από 1.1.2005.
2. Σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3301/2004 (ΦΕΚ Α΄ 263) ο επιτηδευματίας που συντάσσει τις Οικονομικές του Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), τηρεί τα λογιστικά του βιβλία ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 7 του Κ.Β.Σ., που προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3301/2004, ο επιτηδευματίας που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), υποχρεούται:

Α. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.).
Στον Πίνακα αυτό καταχωρούνται, σε χωριστές στήλες, για κάθε πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση:

α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική βάση).
β) Η αξία που προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας (Φορολογική βάση).
γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης.

Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως βάση του ποσοτικού προσδιορισμού των αναγκαίων καταχωρήσεων στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων, στο βαθμό που, κατά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), προκύπτουν διαφορές στην αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, είτε λόγω της διαφοροποίησης της προ των αποσβέσεων αξίας τους, είτε λόγω της διαφοροποίησης των συσσωρευμένων αποσβέσεων.
Γ. Να συντάσσει Πίνακες, Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο.

3. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. σύμφωνα με τις οποίες τα δεδομένα των Πινάκων πρέπει να προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 139 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

α) Εάν είναι δυνατόν να διαμορφωθεί ένα ενδεικτικό λογιστικό μοντέλο λογαριασμών διπλογραφικής μεθόδου το οποίο θα λειτουργεί στα λογιστικά βιβλία που τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) ως λογαριασμοί τάξεως ή σε άλλα ξεχωριστά βιβλία (Ημερολόγια - Καθολικά) και εάν είναι δυνατόν παρακαλούμε να το διαμορφώσετε για την διευκόλυνση τόσο των επιχειρήσεων όσο και του φορολογικού ελέγχου.
β) Εάν η επιχείρηση δύναται ακόμη στο τέλος της χρήσης,- μετά την οριστικοποίηση των μεγεθών (βάσει του Οριστικού Ισοζυγίου) από τα οποία καταρτίζονται οι καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.),- έχει τη δυνατότητα με άλλο τρόπο ημερολογιακών εγγραφών τα μεγέθη αυτά του οριστικού Ισοζυγίου να τα διαμορφώνει σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και να καταλήγει έτσι στην κατάρτιση των Πινάκων της περίπτωσης Γ΄.
γ) Τη μορφή των Φορολογικών Πινάκων της περίπτωσης Γ΄.
δ) Τη μορφή του Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης και εάν στον Πίνακα αυτό καταχωρούνται όλοι οι διαφοροποιημένοι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί ή μόνο οι αποτελεσματικοί διαφοροποιημένοι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων εμφανίζονται μόνο οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί τα δεδομένα των οποίων προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται διπλογραφικά και δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης λογαριασμών για τις διαφορές που προκύπτουν σε μη αποτελεσματικούς λογαριασμούς μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Σ.ΛΟ.Τ. ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

Β1. Λογιστικό μοντέλο λογαριασμών που τηρούνται διπλογραφικά, από τους οποίους θα προκύπτουν οι Φορολογικοί Πίνακες της περίπτ. Γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. – Μορφή των Φορολογικών αυτών Πινάκων - Εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Κ.Λ.Σ.)

· Οι εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (Κ.Λ.Σ.), κατά περίπτωση. Όταν το περιεχόμενο των πράξεων και των λογιστικών γεγονότων ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο των υποχρεωτικών λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Κ.Λ.Σ.), υποχρεωτικά χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί αυτοί. Όταν, κατά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) παρουσιάζονται ειδικές ανάγκες, χρησιμοποιούνται νέοι λογαριασμοί κατά την κρίση των εταιρειών (παρ. 1 άρθρου 139 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει).
· Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, έχει τη δυνατότητα να γνωματεύει για τους νέους λογαριασμούς του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Κ.Λ.Σ.) για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), έπειτα από ερώτημα των ενδιαφερομένων εταιρειών ή της Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο πρέπει να περιγράφονται οι περιπτώσεις ειδικών αναγκών των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) που δεν καλύπτονται από τους λογαριασμούς του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Κ.Λ.Σ.).

Λογιστικό Σύστημα παρακολούθησης των φορολογικών υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. όπως ισχύει.

· Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ «Τα δεδομένα των Φορολογικών Πινάκων προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο».
· Κάθε εταιρεία (επιτηδευματίας) που συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), είτε υποχρεωτικά, είτε προαιρετικά και τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), έχει τη δυνατότητα να επιλέγει έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους διπλογραφικής, λογιστικής παρακολούθησης των φορολογικών υποχρεώσεων της περ. Γ΄ της παρ. 7 του
άρθρου 7 του Κ.Β.Σ.:

α) Να τηρεί στα βιβλία της ξεχωριστό από το κυρίως λογιστικό της σύστημα παράλληλο διπλογραφικό σύστημα με χωριστό Ημερολόγιο και χωριστό Καθολικό, το οποίο θα λειτουργεί ως εξής:

- Το ξεχωριστό διπλογραφικό σύστημα είναι δυνατόν να ενημερώνεται παράλληλα με το κυρίως λογιστικό σύστημα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), είτε με τις ίδιες αξίες αν δεν υπάρχει διαφοροποίηση από τη φορολογική νομοθεσία, είτε με αξίες που προκύπτουν από τη φορολογική νομοθεσία.
- Το ξεχωριστό διπλογραφικό σύστημα είναι δυνατόν να ενημερώνεται στο τέλος κάθε χρήσης με βάση τα στοιχεία του οριστικού Ισοζυγίου του κυρίως λογιστικού συστήματος των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.). Στην περίπτωση αυτή, στο ξεχωριστό διπλογραφικό σύστημα τηρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον οι λογαριασμοί από τους οποίους προκύπτουν οι Φορολογικοί Πίνακες των περίπτ. Α΄ και Γ΄ της παρ. 7 του
άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. Ο λογαριασμός Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης διαμορφώνεται από το υπόλοιπο (κέρδος ή ζημιά) του λογαριασμού 86 ΄΄Αποτελέσματα Χρήσης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και από τις χρεωστικές και από τις πιστωτικές προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και της φορολογικής νομοθεσίας. Για λεπτομέρειες παραπέμπουμε στο μοντέλο Λογαριασμών Τάξεως (πιο κάτω Β1α, Β1β, Β1γ, Β1δ).

β) Να τηρεί τους λογαριασμούς των παράλληλων φορολογικών υποχρεώσεων της περ. Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. στο κυρίως λογιστικό σύστημα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), στο ίδιο Ημερολόγιο και στο ίδιο Καθολικό των λογιστικών του βιβλίων. Σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της Λογιστικής, που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και στα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (Κ.Λ.Σ.), οι πληροφορίες που είναι ανεξάρτητες από τους λογαριασμούς ουσίας της Γενικής Λογιστικής παρακολουθούνται στο ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα των Λογαριασμών Τάξεως της ομάδας 10 του Σχεδίου Λογαριασμών των εν λόγω Λογιστικών Σχεδίων. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της περ. Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούνται σε λογαριασμούς ουσίας, επειδή αυτό δεν προβλέπεται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (Κ.Λ.Σ.) και επειδή ένας τέτοιος χειρισμός θα αλλοίωνε το περιεχόμενο των λογαριασμών ουσίας και θα επέφερε σύγχυση. Κάθε εταιρεία (επιτηδευματίας), που θα επιλέξει να τηρεί διπλογραφικά, στο κυρίως λογιστικό της σύστημα, τους λογαριασμούς της περ. Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ., θα εφαρμόσει υποχρεωτικά το μοντέλο Λογαριασμών Τάξεως που ακολουθεί πιο κάτω (Β1α, Β1β, Β1γ, Β1δ), με δυνατότητα ανάπτυξης των λογαριασμών, τρίτου βαθμού και πέρα, κατά τον τρόπο που θα την διευκολύνει η εφαρμογή του, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι από την ανάπτυξη αυτή θα προκύπτουν διακεκριμένα όλες οι πληροφορίες (χρεωστικές – πιστωτικές προσωρινές διαφορές τουλάχιστον κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό / αφορολόγητα αποθεματικά) που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των Φορολογικών Πινάκων της περίπτωσης Γ΄ και του Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) της περίπτ. Α΄, της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ.

Β1α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 

04.86 Διαμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης
 04.86.86 Λογαριασμός 86 - Αποτελεσμάτων Χρήσης Δ.Λ.Π
  04.86.86.01 Μεταφερθέν υπόλοιπο λογαριασμού 86 στο τέλος της περιόδου του Ισολογισμού (08.86.86.01)
 04.86.88 Διαφορές Ε.ΓΛΣ / Δ.Λ.Π. - Φορολογικής Νομοθεσίας
 04.86.88.60 Διαφορές Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού
  04.86.88.60.99 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες προσωπικού (08.86.88.01/02.60)
 04.86.88.61 Διαφορές Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων
  04.86.88.61.99 Μη εκπιπτόμενες αμοιβές τρίτων (08.86.88.01/02.61)
 04.86.88.62 Διαφορές Παροχών Τρίτων
  04.86.88.62. 99 Μη εκπιπτόμενες παροχές τρίτων (08.86.88.01/02.62)
 04.86.88.63 Διαφορές Φόρων - Τελών
  04.86.88.63. 99 Μη εκπιπτόμενοι φόροι - τέλη (08.86.88.01/02.63)
 04.86.88.64 Διαφορές Διαφόρων Εξόδων
  04.86.88.64. 99 Μη εκπιπτόμενα διάφορα έξοδα (08.86.88.01/02.64)
 04.86.88.65 Διαφορές τόκων και συναφών εξόδων
  04.86.88.65. 99 Μη εκπιπτόμενοι τόκοι και συναφή έξοδα (08.86.88.01/02.65)
 04.86.88.66 Διαφορές Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων Ενσωματωμένων στο Λειτουργικό Κόστος
  04.86.88.66.10 Διαφορές Αποσβέσεων Εδαφικών Εκτάσεων (08.86.88.01/02.66)
  04.86.88.66.11 Διαφορές Αποσβέσεων Κτιρίων και Εγκ/σεων Κτιρίων (08.86.88.01/02.66)
  04.86.88.66.12 Διαφορές Αποσβέσεων Μηχ/των - Τεχνικών Εγκ/σεων (08.86.88.01/02.66)
  04.86.88.66.13 Διαφορές Αποσβέσεων Μεταφορικών Μέσων (08.86.88.01/02.66)
  04.86.88.66.14 Διαφορές Αποσβέσεων Επίπλων-Λοιπού Εξοπλισμού (08.86.88.01/02.66)
  04.86.88.66.16 Διαφορές Αποσβέσεων Ασώματων Ακινητοποιήσεων και Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης (08.86.88.01/02.66)
Σημείωση: Προϋπόθεση η τήρηση διπλού Μητρώου Πάγιων Στοιχείων (να προκύπτουν οι φορολογικές αποσβέσεις και οι αποσβέσεις των Δ.Λ.Π.)
  
 04.86.88.68 Διαφορές Προβλέψεων Εκμετάλλευσης
  04.86.88.68.00 Προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού (08.86.88.01/02.68)
  04.86.88.68.01 Προβλέψεων για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (08.86.88.01/02.68)
  04.86.88.68.09 Λοιπών Προβλέψεων Εκμετάλλευσης (08.86.88.01/02.68)
 04.86.88.79 Διαφορές Οργανικών Εσόδων κατ΄ είδος
  04.86.88.79.99 Σύνολο διαφορών / ή ανάλυση κατ΄ είδος (70 - 78), αν υπάρχουν (08.86.88.01/02.79)
 04.86.88.81 Διαφορές Έκτακτων και Ανόργανων Αποτελεσμάτων
  04.86.88.81.00 Έκτακτων και Ανόργανων Εξόδων (08.86.88.01/02.81)
  04.86.88.81.01 Έκτακτων και Ανόργανων Εσόδων (08.86.88.01/02.81)
  04.86.88.81.02 Έκτακτων Ζημιών (08.86.88.01/02.81)
  04.86.88.81.03 Έκτακτων Κερδών (08.86.88.01/02.81)
 04.86.88.82 Διαφορές Εξόδων - Εσόδων προηγούμενων χρήσεων
  04.86.88.82.00 Εξόδων προηγούμενων χρήσεων (08.86.88.01/02.82)
  04.86.88.82.01 Εσόδων προηγούμενων χρήσεων (08.86.88.01/02.82)
 04.86.88.83 Διαφορές Προβλέψεων για Έκτακτους Κινδύνους
  04.86.88.83.10 Απαξιώσεων και Υποτιμήσεων Πάγιων Στοιχείων (08.86.88.01/02.83)
  04.86.88.83.11 Επισφαλών Απαιτήσεων (08.86.88.01/02.83)
  04.86.88.83.12 Εξαιρετικών Κινδύνων και Έκτακτων Εξόδων (08.86.88.01/02.83)
  04.86.88.83.13 Εξόδων Προηγούμενων Χρήσεων (08.86.88.01/02.83)
  04.86.88.83.98 Λοιπών Έκτακτων Κινδύνων (08.86.88.01/02.83)
 04.86.88.84 Διαφορές Προβλέψεων Εσόδων Προηγούμενων Χρήσεων
  04.86.88.84.00 Από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (08.86.88.01/02.84)
  04.86.88.84.01 Από χρησιμοποιούμενες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων για έκτακτους κινδύνους (08.86.88.01/02.84)
 04.86.88.85 Διαφορές Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος
  04.86.88.85.10 Εδαφικών Εκτάσεων (08.86.88.01/02.85)
  04.86.88.85.11 Κτιρίων - Εγκαταστάσεων Κτιρίων (08.86.88.01/02.85)
  04.86.88.85.12 Μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων (08.86.88.01/02.85)
  04.86.88.85.13 Μεταφορικών Μέσων (08.86.88.01/02.85)
  04.86.88.85.14 Επίπλων - Λοιπού Εξοπλισμού (08.86.88.01/02.85)
  04.86.88.85.16 Ασώματων Ακινητοποιήσεων και Εξόδων πολυετούς απόσβεσης (08.86.88.01/02.85)
Σημείωση: Προϋπόθεση η τήρηση διπλού Μητρώου Πάγιων Στοιχείων
 
08.86 Αναμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης
 08.86.86 Λογαριασμός 86 - Αποτελεσμάτων Χρήσης Δ.Λ.Π.
  08.86.86.01 Μεταφερθέν υπόλοιπο λογαριασμού 86 στο τέλος της περιόδου του Ισολογισμού (04.86.86.01)
 08.86.88 Ενσωματωμένες στα Αποτελέσματα Χρήσης Διαφορές Ε.ΓΛΣ / Δ.Λ.Π. - Φορολογικής Νομοθεσίας
  08.86.88.01 Ενσωματωμένες Χρεωστικές Διαφορές
  08.86.88.01.60 Διαφορές Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού (04.86.88.60.99)
  08.86.88.01.61 Διαφορές Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων (04.86.88.61.99)
  08.86.88.01.62 Διαφορές Παροχών Τρίτων (04.86.88.62.99)
  08.86.88.01.63 Διαφορές Φόρων - Τελών (04.86.88.63.99)
  08.86.88.01.64 Διαφορές Διαφόρων Εξόδων (04.86.88.64.99)
  08.86.88.01.65 Διαφορές Τόκων και Συναφών Εξόδων (04.86.88.65.99)
  08.86.88.01.66 Διαφορές Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων Ενσωματωμένων στο Λειτουργικό Κόστος (04.86.88.66.10/11/12/13/14/16)
  08.86.88.01.68 Διαφορές Προβλέψεων Εκμετάλλευσης (04.86.88.68.00/01/09)
  08.86.88.01.79 Διαφορές Οργανικών Εσόδων κατ΄ είδος (04.86.88.79.99)
  08.86.88.01.81 Διαφορές Έκτακτων και Ανόργανων Αποτελεσμάτων (04.86.88.81.00/01/02/03)
  08.86.88.01.82 Διαφορές Εξόδων - Εσόδων Προηγούμενων Χρήσεων (04.86.88.82.00/01)
  08.86.88.01.83 Διαφορές Προβλέψεων για Έκτακτους Κινδύνους (04.86.88.83.10/11/12/13/98)
  08.86.88.01.84 Διαφορές Προβλέψεων Εσόδων Προηγούμενων Χρήσεων (04.86.88.84.00/01)
  08.86.88.01.85 Διαφορές Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων μη Ενσωματωμένων στο Λειτουργικό Κόστος (04.86.88.85.10/11/12/13/14/16)
  08.86.88.02 Ενσωματωμένες Πιστωτικές Διαφορές Αναπτύσσεται όπως ο λογαριασμός 08.86.88.01
 08.86.89 Μεταφερθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα
  08.86.89.00 Φορολογικά κέρδη χρήσης (υπολ. Λογ. 08.86/-) (συλλειτουργεί με το λογ. 04.88.01.00)
  08.86.89.01 Φορολογικές ζημίες χρήσης (υπολ. Λογ. 08.86/+) (συλλειτουργεί με το λογ. 04.88.01.01)

Β1β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

04.87 Μεταφερθέντα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης Αποθεματικών – Αποτελεσμάτων
 04.87.41 Μεταφερθέντα Αποθεματικά
  04.87.41.02 Τακτικό Αποθεματικό (08.88.41.02)
  04.87.41.03 Αποθεματικά Καταστατικού (08.88.41.03)
  04.87.41.04 Ειδικά Αποθεματικά (08.88.41.04)
  04.87.41.05 Έκτακτα Αποθεματικά (08.88.41.05)
  04.87.41.08 Αφορολόγητα Αποθεματικά (08.88.41.08.XX) Αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της νομοθεσίας
  04.87.41.09 Αποθεματικά για ίδιες μετοχές (08.88.41.09)
  04.87.41.90 Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (08.88.41.90)
  04.87.41.91 Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο (08.88.41.91)
 04.87.42 Μεταφερθέντα Αποτελέσματα Προηγούμενης Χρήσης
  04.87.42.02 Υπόλοιπο Φορολογικών Κερδών Προηγούμενης Χρήσης (08.88.42.02)
  04.87.42.03 Υπόλοιπο Φορολογικών Ζημιών Προηγούμενης Χρήσης (08.88.42.03)
  04.87.42.04 Υπόλοιπο Φορολογικών Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων (08.88.42.04)
04.88 Λογαριασμός Διάθεσης Φορολογικών Αποτελεσμάτων
 04.88.01 Υπόλοιπα Λογαριασμών προς Διάθεση
  04.88.01.00 Καθαρά φορολογικά κέρδη χρήσης (08.86.89.00)
  04.88.01.01 Φορολογικές ζημίες χρήσης (08.86.89.01)
  04.88.01.02 Υπόλοιπο φορολογικών κερδών προηγούμενης χρήσης (08.88.42.02)
  04.88.01.03 Φορολογικές ζημίες προηγούμενης χρήσης (08.88.42.03)
  04.88.01.04 Φορολογικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη (08.88.42.04)
  04.88.01.06 Διαφορές φόρων φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων (08.88.54.08)
  04.88.01.07 Λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση (08.88.41.ΧΧ/ΧΧ=02-99)
 04.88.41 Σχηματιζόμενα Αποθεματικά
  04.88.41.02 Τακτικό Αποθεματικό (08.88.41.02)
  04.88.41.03 Αποθεματικά Καταστατικού (08.88.41.03)
  04.88.41.04 Ειδικά Αποθεματικά (08.88.41.04)
  04.88.41.05 Έκτακτα Αποθεματικά (08.88.41.05)
  04.88.41.08 Αφορολόγητα Αποθεματικά (08.88.41.08) Αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της νομοθεσίας
  04.88.41.09 Αποθεματικά για ίδιες μετοχές (08.88.41.09)
  04.88.41.90 Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματος (08.88.41.90) Αναπτύσσεται κατά διάταξη της νομοθεσίας
  04.88.41.91 Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο (08.88.41.91) Αναπτύσσεται κατά διάταξη της νομοθεσίας
 04.88.53 Διανεμόμενα Φορολογητέα Κέρδη
  04.88.53.01 Πρώτο μέρισμα (08.88.53.01)
  04.88.53.02 Προμέρισμα (08.88.53.02)
  04.88.53.03 Πρόσθετο μέρισμα (08.88.53.03)
  04.88.53.08 Ποσοστά Μελών Δ.Σ. (08.88.53.08)
 04.88.54 Μη εκπιπτόμενοι φόροι χρήσης
  04.88.54.08 Φόρος Εισοδήματος & Εισφορά ΟΓΑ (08.88.54.08)
  04.88.54.09 Λοιποί μη εκπιπτόμενοι φόροι (08.88.54.09)
 04.88.99 Υπόλοιπο Φορολογικών Αποτελεσμάτων
  04.88.99.98 Φορολογικά κέρδη εις Νέον (08.88.42.00)
  04.88.99.99 Φορολογικές ζημίες εις Νέον (08.88.42.01)
08.88 Λογαριασμοί Ισολογισμού συνδεόμενοι με τη Διάθεση Φορολογικών Αποτελεσμάτων
 08.88.41 Σχηματισμένα Αποθεματικά (προϋπάρχοντα και Διάθεσης)
  08.88.41.02 Τακτικό Αποθεματικό (Πρ. χρήσεως 04.87.41.02 / 04.88.01.07 και Διάθεσης 04.88.41.02)
  08.88.41.03 Αποθεματικά Καταστατικού (Πρ. χρήσεως 04.87.41.03 / 04.88.01.07 και Διάθεσης 04.88.41.03)
  08.88.41.04 Ειδικά Αποθεματικά (Πρ. χρήσεως 04.87.41.04 / 04.88.01.07 και Διάθεσης 04.88.41.04)
  08.88.41.05 Έκτακτα Αποθεματικά (Πρ. χρήσεως 04.87.41.05 / 04.88.01.07 και Διάθεσης 04.88.41.05)
  08.88.41.08 Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων (Πρ. χρήσεως 04.87.41.08 / 04.88.01.07 και Διάθεσης 04.88.41.08.XX) Αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της νομοθεσίας
  08.88.41.09 Αποθεματικά για ίδιες μετοχές (04.87.41.09 / 04.88.01.07 και Διάθεσης 08.88.41.09)
  08.88.41.90 Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (Πρ. χρήσεως 04.87.41.90 και Διάθεσης 04.88.41.90) Αναπτύσσεται κατά ειδική διάταξη νόμου
  08.88.41.91 Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο (Πρ. χρήσεως 04.87.41.91 και Διάθεσης 04.88.41.91) Ανάπτυξη κατά ειδική διάταξη νόμου
 08.88.42 Αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημίες)
  08.88.42.00 Υπόλοιπο φορολογικών κερδών εις Νέον (04.88.99.98)
  08.88.42.01 Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών εις Νέον (04.88.99.99)
  08.88.42.02 Υπόλοιπο φορολογικών κερδών προηγούμενης χρήσης (Πρ. χρήσεως 04.87.42.02 και Διάθεσης 04.88.01.02)
  08.88.42.03 Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενης χρήσης (Πρ. χρήσεως 04.87.42.03 και Διάθεσης 04.88.01.03)
  08.88.42.04 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (Πρ. χρήσεως 04.87.42.04 και Διάθεσης 04.88.01.04) Αναπτύσσεται κατά χρήση
 08.88.53 Διανεμηθέντα Φορολογικά Κέρδη
  08.88.53.01 Πρώτο μέρισμα πληρωτέο (04.88.53.01)
  08.88.53.02 Προμερίσματα πληρωτέα (04.88.53.02)
  08.88.53.03 Πρόσθετα μερίσματα πληρωτέα (04.88.53.03)
  08.88.53.08 Δικαιούχοι - Μέλη Δ.Σ. / ποσοστά (04.88.53.08)
 08.88.54 Μη εκπιπτόμενοι πληρωτέοι φόροι
  08.88.54.08 Φόρος Εισοδήματος (χρήσης και προηγούμενων (04.88.54.08)
  08.88.54.09 Λοιποί μη εκπιπτόμενοι φόροι χρήσης (04.88.54.09)

Β1γ. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

04.89 Λοιποί Λογαριασμοί Φορολογικής Ενημέρωσης
 04.89.41 Διαφορές Αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων – Υπεραξίες
  04.89.41.06 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων (08.89.41.06) Αναπτύσσεται κατά νόμο περί αναπροσαρμογής
  04.89.41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (08.89.41.07) Αναπτύσσεται κατά νόμο περί αναπροσαρμογής
  04.89.41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων (08.89.41.10)
  04.89.41.89 Υπεραξίες συγχωνεύσεων - διασπάσεων επιχειρήσεων (08.89.41.89) Αναπτύσσεται κατά νόμο και κατά περίπτωση
08.89 Μεταφερθέντες Λοιποί Λογαριασμοί Φορολογικής Ενημέρωσης
 08.89.41 Μεταφερθείσες Διαφορές Αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων – Υπεραξίες
  08.89.41.06 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων (04.89.41.06) Ανάπτυξη κατά νόμο περί αναπροσαρμογής
  08.89.41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (04.89.41.07)
  08.89.41.10 Επιχορηγήσεις Πάγιων Στοιχείων (04.89.41.10)
  08.89.41.89 Υπεραξίες Συγχωνεύσεων - Διασπάσεων Επιχειρήσεων (04.89.41.89)

Β1δ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ (Β1α, Β1β, Β1γ)

Β1δ1. Ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης (Β1α 04.86/08.86) σχηματίζεται κατά φορολογική χρήση και λειτουργεί ως εξής :

Β1δ1.1 Το υπόλοιπο του λογαριασμού 86 «Αποτελέσματα Χρήσης» (π.χ. Καθαρά Κέρδη 1.000 EURO) μεταφέρεται στους άνω λογαριασμούς τάξεως.

Χρέωση:  
04.86.86.01«Διαμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης»1.000
Πίστωση:  
08.86.86.01«Αναμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης»1.000

Σε περίπτωση Καθαρών Ζημιών η ως άνω εγγραφή αντιστρέφεται.

Β1δ1.2 Οι ως άνω λογαριασμοί τάξεως χρεοπιστώνονται με τις διαφορές των εξόδων και των εσόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και των εξόδων και των εσόδων που προσδιορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία. Για λόγους απλοποίησης θεωρούμε ότι οι διαφορές αυτές περιορίζονται μόνο στις αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ως εξής:

 ΦορολογικέςΔ.Λ.Π.Διαφορές
- Έργων Διαμόρφωσης Εδαφικών Εκτάσεων (10):321 (+)
- Κτιρίων - Εγκαταστάσεων (11) :201010 (+)
- Μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων (12):304818 (-)
- Μεταφορικών Μέσων (13):72013 (-)
- Επίπλων - Λοιπού Εξοπλισμού (14):201010 (+)
- Ασώματων Ακινητοποιήσεων (16):104030 (-)
Σύνολο:9013040 (-)

Β1δ1.21 Εγγραφές χρεωστικών διαφορών (μειώνουν τα αποτελέσματα των Δ.Λ.Π.)

Χρεούμενος λογαριασμός:
08.86.88.01.66 «Διαφορές αποσβέσεων πάγιων στοιχείων»21
Πιστούμενοι λογαριασμοί:
04.86.88.66.10 «Διαφορές αποσβέσεων εδαφικών εκτάσεων»1 -
04.86.88.66.11 «Διαφορές αποσβέσεων κτιρίων»10 -
04.86.88.66.14 «Διαφορές αποσβέσεων επίπλων – εξοπλισμού»10 -

Β1δ1.22 Εγγραφές πιστωτικών διαφορών (αυξάνουν τα αποτελέσματα των Δ.Λ.Π.)

Χρεούμενοι λογαριασμοί:
04.86.88.66.12 «Διαφορές αποσβέσεων μηχανημάτων - τεχν. Εξοπλισμού»18
04.86.88.66.13 «Διαφορές αποσβέσεων μεταφορικών μέσων»13

04.86.88.66.16 «Διαφορές αποσβέσεων ασώματων ακινητοποιήσεων»

30

Πιστούμενος λογαριασμός:

08.86.88.02.66 «Διαφορές αποσβέσεων πάγιων στοιχείων»

61 -

 

Β1δ1.3 Τα ως άνω προσδιοριζόμενα φορολογικά αποτελέσματα (υπόλοιπο λογαριασμού 08.86 «Αναμορφωθέντα φορολογικά αποτελέσματα» / 1.000-21+61=1.040 / φορολογικά καθαρά κέρδη) μεταφέρονται στο λογαριασμό Διάθεσης Αποτελεσμάτων (04.88.01.00)

 

Χρεούμενος λογαριασμός:

08.86.89.00 «Μεταφερθέντα φορολογικά κέρδη χρήσης»

1.040

Πιστούμενος λογαριασμός:

04.88.01.00 «Καθαρά φορολογικά κέρδη χρήσης προς διάθεση»

1.040 -


 

Β1δ1.4 Έπειτα από τις ως άνω εγγραφές:

• Ο λογαριασμός 08.86 «Αναμορφωθέντα φορολογικά αποτελέσματα» μηδενίζεται.

• Ο αντίθετος λογαριασμός 04.86 « Διαμορφωθέντα φορολογικά αποτελέσματα» απεικονίζει το σύνολο των φορολογικών κερδών (1.040-) με αντίστροφο πρόσημο. Από τα στοιχεία του λογαριασμού αυτού σχηματίζεται ο Πίνακας Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης. Το υπόλοιπο του λογαριασμού 04.86 δεν μεταφέρεται στη νέα χρήση.

Β1δ2 Ο λογαριασμός Διάθεσης των Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης (Β1β 04.88/08.88) σχηματίζεται κατά φορολογική χρήση και λειτουργεί ως εξής :

Β1δ2.1 Τα υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης των Αποθεματικών (08.88.41) και των Αποτελεσμάτων (08.88.42) μεταφέρονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς 08.88.41 και 08.88.42 της νέας χρήσης με συλλειτουργία τους με τον αντίθετο λογαριασμό 04.87 «Μεταφερθέντα Υπόλοιπα Αποθεματικών και Αποτελεσμάτων Προηγούμενης Χρήσης». Θεωρούμε ότι τα υπόλοιπα των ως άνω λογαριασμών της προηγούμενης χρήσης ήταν τα ακόλουθα:

 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (08.88.41) 
- 08.88.41.02«Τακτικό Αποθεματικό»100 -
- 08.88.41.03«Αποθεματικά Καταστατικού»50 -
- 08.88.41.04«Ειδικά Αποθεματικά»10 -
- 08.88.41.05«Έκτακτα Αποθεματικά»20 -
- 08.88.41.08«Αφορολόγητα Αποθεματικά»200 -
- 08.88.41.09«Αποθεματικά για ίδιες μετοχές»80 -
- 08.88.41.90«Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα»500 -
- 08.88.41.91«Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο»300 -

 

Σύνολο

1.260 -

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (08.88.42)

 

- 08.88.42.02

«Υπόλοιπο φορολογικών κερδών προηγούμενη χρήσης»

 -

- 08.88.42.03

«Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενης χρήσης»

40

- 08.88.42.04

«Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων»

150

 

Σύνολο

190

 

Οι εγγραφές μεταφοράς των άνω υπολοίπων στη νέα χρήση είναι οι εξής:

Β1δ2.11 Μεταφορά υπολοίπων αποθεματικών (08.88.41)

 

Χρεούμενοι λογαριασμοί:

04.87.41.02

«Μεταφερθέν τακτικό αποθεματικό»

100

04.87.41.03

«Μεταφερθέντα αποθεματικά καταστατικού»

50

04.87.41.04

«Μεταφερθέντα ειδικά αποθεματικά»

10

04.87.41.05

«Μεταφερθέντα έκτακτα αποθεματικά»

20

04.87.41.08«Μεταφερθέντα αφορολόγητα αποθεματικά»200
04.87.41.09«Μεταφερθέντα αποθεματικά για ίδιες μετοχές»80
04.87.41.90«Μεταφερθέντα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα»500
04.87.41.91«Μεταφερθέντα αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο»300
Πιστούμενοι λογαριασμοί:
04.88.41.02«Τακτικό αποθεματικό»100 -
04.88.41.03«Αποθεματικά καταστατικού»50 -
04.88.41.04«Ειδικά αποθεματικά»10 -
04.88.41.05«Έκτακτα αποθεματικά»20 -
04.88.41.08«Αφορολόγητα αποθεματικά»200 -
04.88.41.09«Αποθεματικά για ίδιες μετοχές»80 -
04.88.41.90«Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα»500 -
04.88.41.91«Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο»300 -

Β1δ2.12 Μεταφορά υπολοίπων φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων (08.88.42.02/04)

Χρεούμενοι λογαριασμοί:
08.88.42.03«Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενης χρήσης»40
08.88.42.04«Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων»150
Πιστούμενοι λογαριασμοί:
04.87.42.03«Μεταφερθέν υπόλοιπο φορολ. ζημιών προηγ. χρήσης»40 -
04.87.42.04«Μεταφερθέν υπόλοιπο φορολ. ζημιών προηγ. χρήσεων»150 -

 

Β1δ2.2 Από τα υπόλοιπα των φορολογικών αποθεματικών (08.88.41) και των φορολογικών αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσης (08.88.42) μεταφέρονται στον υπολογαριασμό διάθεσης φορολογικών αποτελεσμάτων (04.88.01) τα φορολογικά αποτελέσματα προηγούμενης χρήσης (08.88.42 / υποχρεωτικά) και από τα υπόλοιπα των αποθεματικών προηγούμενης χρήσης (08.88.41) όσα η εταιρεία έχει αποφασίσει να μοιράσει ή να αλλάξει το χαρακτήρα τους (π.χ. από έκτακτα σε ειδικά αποθεματικά). Θεωρούμε ότι από τα αποθεματικά η εταιρεία αποφασίζει να μεταφέρει στον υπολογαριασμό διάθεσης (04.88.01) τα ακόλουθα ποσά και ότι οι φόροι από ελέγχους προηγούμενων χρήσεων είναι 60:

 

- 08.88.41.03

«Αποθεματικά καταστατικού»

20 (από 50)

- 08.88.41.05

«Έκτακτα αποθεματικά»

20 (από 20)

- 08.88.41.06

«Διαφορές φόρων από ελέγχους προηγ. χρήσεων»

60

 

 

Οι εγγραφές μεταφοράς στον υπολογαριασμό διάθεσης είναι οι εξής:

Β1δ2.21 ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (08.88.42)

 

Χρεούμενοι λογαριασμοί:

04.88.01.03

«Φορολογικές ζημίες προηγούμενης χρήσης»

40

04.88.01.04

«Φορολογικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων»

150

Πιστούμενοι λογαριασμοί:

08.88.42.03

«Υπόλοιπο φορολ. ζημιών προηγούμενης χρήσης»

40 -

08.88.42.04

«Υπόλοιπο φορολ. ζημιών προηγούμενων χρήσεων»

150 -

 

Β1δ2.22 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (08.88.41)

 

Χρεούμενοι λογαριασμοί:

08.88.41.03

« Μεταφερθέντα αποθεματικά καταστατικού»

20

08.88.41.05

« Μεταφερθέντα έκτακτα αποθεματικά»

20

Πιστούμενος λογαριασμός:

04.88.01.07

« Αποθεματικά προς διάθεση»

40 -

Β1δ2.23 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Χρεούμενος λογαριασμός:
04.88.01.06« Διαφορές φόρων φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων»60
Πιστούμενος λογαριασμός:
08.88.54.08« Φόροι εισοδήματος (χρήσης και προηγούμενων)60 -

Β1δ3 Διάθεση Αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης

Θεωρούμε ότι διαμορφώνονται τα ακόλουθα ποσά για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης :

- Τακτικό αποθεματικό (04.88.41.02)20
- Φόρος εισοδήματος (04.88.54.08)203
- Φόρος ακίνητης περιουσίας (04.88.54.09)20
- Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας (04.88.41.90)100
- Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο (04.88.41.91)80
- Αφορολόγητα αποθεματικά (04.88.41.08)90
- Ποσοστά μελών Δ.Σ. (04.88.53.08)30
- Πρώτο Μέρισμα (04.88.53.01)160
- Φορολογικά κέρδη χρήσης εις νέον (04.88.99.98)127

Σύνολο

830

 

 

Το σύνολο διαμορφώνεται από τα ακόλουθα ποσά:

Φορολογικά κέρδη 1.040 - Ζημιές προηγούμενων χρήσεων 190 + Αποθεματικά προς διάθεση 40 - Φόροι ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 60 = 830

Β1δ3.1 Εγγραφές Διανομής Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης

 

Χρεούμενοι λογαριασμοί:

 

04.88.41 / Σχηματιζόμενα αποθεματικά

 

04.88.41.02 «Τακτικό»

20

04.88.41.08 «Αφορολόγητα αποθεματικά»

90

04.88.41.90 «Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματος»

100

04.88.41.91 «Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο»

80

04.88.53 Διανεμόμενα φορολογητέα κέρδη 
04.88.53.01 «Πρώτο μέρισμα»160
04.88.53.08 «Ποσοστά Μελών Δ.Σ.»30
04.88.54 Μη εκπιπτόμενοι φόροι χρήσης 
04.88.54.08 «Φόρος εισοδήματος χρήσης»203
04.88.54.09 «Φόρος ακίνητης περιουσίας»20
04.88.99 Υπόλοιπο φορολογικών αποτελεσμάτων 
04.88.99.98 «Φορολογικά κέρδη εις νέον»127
Πιστούμενοι λογαριασμοί: 
08.88.41 / Αποθεματικά (προϋπάρχοντα και διάθεσης χρήσης) 
08.88.41.02 «Τακτικό»20 -
08.88.41.08 «Αφορολόγητα»90 -
08.88.41.90 «Απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματος»100 -
08.88.41.91 «Από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο»80 -
08.88.42 Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) 
08.88.42.00 «Υπόλοιπο φορολογικών κερδών εις νέον»127 -
08.88.53 Διανεμηθέντα φορολογικά κέρδη 
08.88.53.01 «Πρώτο μέρισμα πληρωτέο»160 -
08.88.53.08 «Δικαιούχοι - Μέλη Δ.Σ.»30 -
08.88.54 Μη εκπιπτόμενοι φόροι πληρωτέοι 
08.88.54.08 «Φόρος εισοδήματος (χρήσης και προηγούμενων»203 -
08.88.54.09 «Φόρος ακίνητης περιουσίας»20 -

Β1δ3.2 Έπειτα από τις ως άνω εγγραφές:

Ο λογαριασμός 04.88 « Λογαριασμός Διάθεσης Φορολογικών Αποτελεσμάτων» μηδενίζεται μέσω αναλυτικότερων υπολογαριασμών του, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του Πίνακα Σχηματισμού των Φορολογικών Αποθεματικών.

Ο λογαριασμός 08.88 «Λογαριασμοί Συνδεόμενοι με τη Διάθεση Φορολογικών Αποτελεσμάτων» με τους αναλυτικούς του απεικονίζει, αφενός τα νέα υπόλοιπα των κάθε φύσης αποθεματικών στο τέλος της χρήσης (08.88.41 = Υπόλοιπο 1.510 / προηγούμενης χρήσης 1.260 - μεταφερθέντα προς διάθεση 40 + νέα αποθεματικά χρήσης 290), και αφετέρου τα αποτελέσματα / κέρδη - ζημίες / εις Νέον (08.88.42 = 127) και τις δημιουργηθείσες υποχρεώσεις από τη διάθεση για πληρωτέα μερίσματα / ποσοστά μελών Δ.Σ. (08.88.53 = 190) και πληρωτέους φόρους (08.88.54 = 283). Το υπόλοιπο του λογαριασμού 08.88, στο τέλος της χρήσης διαμορφώνεται σε 2.110 (Αποθεματικά ενάρξεως 1.260 - Ζημίες προηγούμενων χρήσεων 190 + Φορολογικά κέρδη χρήσεως 1.040).

Β1δ3.3 Από το λογαριασμό 08.88 μεταφέρονται στη νέα χρήση μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών 08.88.41 «Σχηματισμένα αποθεματικά στο τέλος της προηγούμενης χρήσης» (ως άνω υπόλοιπο = 1.510) και 08.88.42 Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) (ως άνω υπόλοιπο = 127).

Β1δ3.4 Οι λογαριασμοί 08.88.53 «Διανεμηθέντα φορολογικά κέρδη» και 08.88.54 « Μη εκπιπτόμενοι πληρωτέοι φόροι» εκκαθαρίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς 53 και 54 της Γεν. Λογιστικής.

Β1δ4 Ο λογαριασμός 04.87 «Μεταφερθέντα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης / Αποθεματικών - Αποτελεσμάτων», είναι λογαριασμός αντίθετος των λογαριασμών 08.88.41 και 08.88.42 αντίστοιχα και απεικονίζει τα υπόλοιπα των αποθεματικών - αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης. Ο λογαριασμός αυτός λειτουργεί μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε χρήσης και τα υπόλοιπά του δεν μεταφέρονται στη νέα χρήση.

Β1δ5 Οι λοιποί λογαριασμοί φορολογικής ενημέρωσης (Β1γ 04.89 / 08.89) συλλειτουργούν κατά ζεύγη. Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν τις αξίες (ποσά) που η φορολογική νομοθεσία προβλέπει την παρακολούθηση και προβολή τους στα τηρούμενα βιβλία, μέχρι την πλήρη φορολογική εκκαθάρισή τους.

Β1δ6 Ακολουθεί η αποτύπωση σε μορφή Τ του Καθολικού των ως άνω εγγραφών. Η αποτύπωση αυτή διευκολύνει τους χρήστες στην καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής της παρούσας γνωμοδότησης.

Β1δ6 Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.86 «Διαμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης»

ΚΚ Δ.Λ.Π. (1)

1.000

21

- Χρεωστικές Διάφορες Αποσβέσεων (2)

Πιστωτικές Διάφορες Αποσβέσεων (3)

61

1.040

- Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης

 

1.061

1.061

-

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.86.86.01

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.86.88.01.66

ΚΚ Δ.Λ.Π. (1)

1.000

Πιστ. Διάφ. Αποσβ. (3)

61

Χρ. Διάφ. Αποσβ. (2)

 

 

21

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.86 « Αναμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης»

Χρεωστικές Διάφορες Αποσβέσεων (2)

21

1.000

- ΚΚ Δ.Λ.Π. (1)

Μεταφ. Στο 04.88.01 / Κ. Φορ. Κέρδη (4)

1.040

61

- Πιστωτικές Διάφορες Αποσβέσεων (3)

 

1.061

1.061

1.061

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.86.86.01

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.86.88.01.66

 

1.000 - ΚΚ Δ.Λ.Π. (1)

Χρ. Διάφ. Αποσβ. (2) 21

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.86.88.02.66

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.86.89.00

 

61 - Πιστ. Διάφ. Αποσβ. (3)

Καθ. Φορ. Κέρδη (4) 1.040

 

 

 

 

 

 

Β1δ6 ΙΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.87 «Μεταφερθέντα Υπόλοιπα Προηγ. Χρήσης / Αντίθετος Λογαριασμός»

Μεταφερθέντα Αποθεματικά (5)

1.260

190

- Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων (6)

 

.

1.070

- Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης

 

1.260

1.260

-

 

Το Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης απεικονίζει το συμψηφιστικό υπόλοιπο των μεταφερθέντων κονδυλίων αποθεματικών και αποτελεσμάτων από την προηγούμενη χρήση.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.87.41

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.87.42

Μεταφ. Τακτ. Αποθεμ. (5) 100

 

 

40 - Ζημίες Πρ. Χρ. (6)

Μεταφ. Αποθεμ. Καταστ. (5) 50

 

Υπ. Τέλους Πρ. Χρ.190

150 - Ζημίες Πρ. Χρ. (6)

 

 

190

190

Μεταφ. Εκτ. Αποθεμ. (5) 20

 

 

 

Αφορολόγητα Αποθεμ. (5) 200

 

 

 

Μεταφ. Αποθεμ. Ι.Δ.Μ. (5) 80

 

 

 

Μεταφ. Αφορ. Αποθεμ. (5) 500

 

 

 

Μεταφ. Αφορ. Αποθεμ. (5) 300

1.260 Υπ. Τέλους Πρ. Χρ.

 

 

1.260

1.260

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.88 «Λογαριασμός Διάθεσης Φορολογικών Αποτελεσμάτων»

Ζημίες Προηγούμενης Χρήσης (7)

40

1.040

- Καθαρά Φορολογικά Κέρδη (4) (από 08.86.89.00)

Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων (7)

150

40

- Αποθεματικά προς Διάθεση (8)

Φόροι Ελ. Προηγούμενων Χρήσεων (9)

60

 

 

Σχηματιζόμενα Αποθεματικά Χρήσεως (10)290  
Διανεμόμενα Κέρδη (11)190  
Φόροι Εισοδήματος και Αλλοι (12)223  
Καθαρά Κέρδη εις Νέον (13)127  
 1.0801.080-
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.88.01ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.88.41
Ζημίες Πρ. Χρ. (7) 401.040 - Κ. Φορ. Κέρδη (4)Σχηματιζ. Αποθ. Χρ. (10) 290 
Ζημίες Πρ. Χρ. (7) 15040 - Αποθ. προς Διάθ. (8)  
Φόροι Ελ. Πρ. Χρ. (9) 60   
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.88.53ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.88.54
Διανεμόμενα Κέρδη (11) 190 Φόροι Διανομής (12) 223 
    
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.88.99
Καθ. Κέρδη εις Νέον (13) 127 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.88 «Λογ. Αποθεματικών Αποτελ. / Πληρωτέων Υποχρεώσεων Διάθεσης»
Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων (7) 1901.260- Αποθεματικά Προηγούμενων Χρήσεων (5)
Αποθεματικά προς Διάθεση (8)40190- Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων (7)
  60- Φόροι Ελ. Προηγούμενων Χρήσεων (9)
  290- Σχηματισθέντα Αποθεματικά Χρήσεως (10)
  190- Διανεμηθέντα Φορολ. Κέρδη (11)
  223- Φόροι Πληρωτέοι (12)
Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης2.110127- Καθαρά Κέρδη εις Νέον (13)
 2.3402.340-
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.88.41ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.88.42
Αποθεματικά προς Διάθεση (8) 40Αποθεματικά 1.260Ζημίες Προηγούμ. Χρήσεως (6) 190Ζημίες Προηγ. 190
Υπόλοιπο- Πρ. Χρήσεως (5) ΣχηματισθένταΥπόλοιπο– Χρήσεων Καθαρά Κέρδη
    
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.88.53ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.88.54
ΥπόλοιποΔιανεμηθένταΥπόλοιπο60 Φόροι Ελ. Προηγ. Χρ. (9)
Τέλους Χρήσης 190190 - Φορ. Κέρδη (11)Τέλους Χρήσης 283223 Φόροι Πληρ. Χρήσεως (12)
190190283283

 

 

Β11 Μορφή των Φορολογικών Πινάκων της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ.

Καθιερώνεται τυποποιημένη μορφή των ως άνω Φορολογικών Πινάκων, η οποία θα διευκολύνει τους φορολογικούς και άλλους ελέγχους. Η μορφή αυτή των Φορολογικών Πινάκων, συνδέεται με το προτεινόμενο μοντέλο των Λογαριασμών Τάξεως από τους οποίους θα προκύπτουν τα στοιχεία τους :

Β11α Πίνακας Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο οποίος προκύπτει από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο (π.χ. λογαριασμούς τάξεως)

 

Καθαρά Κέρδη Δ.Λ.Π. (ή ζημίες)

1.000

 

Πλέον: Πιστωτικές διαφορές 

 

 

Λογ. 60 : ....................................

-

 

Λογ. 61 : ....................................- 
Λογ. 62 : ....................................- 
Λογ. 63 : ....................................- 
Λογ. 64 : ....................................- 
Λογ. 65 : ....................................- 
Λογ. 66 : ....................................61 
Λογ. 68 : ....................................- 
Λογ. 7Χ : ....................................- 
Λογ. 82 : ....................................- 
Λογ. 83 : ....................................- 
Λογ. 84 : ....................................- 
Λογ. 85 : .................................... -61
Σύνολο 1.061
Μείον: Χρεωστικές διαφορές   
Λογ. 60 : ....................................- 
Λογ. 61 : ....................................- 
Λογ. 62 : ....................................- 
Λογ. 63 : ....................................- 
Λογ. 64 : ....................................- 
Λογ. 65 : ....................................- 
Λογ. 66 : Αποσβέσεων21 
Λογ. 68 : ....................................- 
Λογ. 7Χ : ....................................- 
Λογ. 82 : ....................................- 
Λογ. 83 : ....................................- 
Λογ. 84 : ....................................- 
Λογ. 85 : .................................... -21
Υπόλοιπο Λογ. Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης (κέρδη)1.040 

Β11β Πίνακας Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών, ο οποίος προκύπτει από λογαριασμούς διάθεσης των Φορολογικών Αποτελεσμάτων, που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο (π.χ. λογαριασμούς τάξεως)

Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης (κέρδη)1.040
Μείον: Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενης χρήσης40 -
 • Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων150 -
Πλέον: Αποθεματικά καταστατικού20
  Έκτακτα αποθεματικά20
Μείον:• Διαφορές φόρων από ελέγχους προηγούμενων χρήσεων60-
  Σύνολο κονδυλίων της φορολογικής διάθεσης830
 Διατίθενται ως ακολούθως: 
 • Τακτικό αποθεματικό 20
 • Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας100
 • Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο80
 • Αφορολόγητα αποθεματικά90
 • Φόρος ακίνητης περιουσίας20
 • Ποσοστό Μελών Δ.Σ.30
 • Προτεινόμενο Μέρισμα160
 • Φόρος Εισοδήματος203
 • Φορολογικά Κέρδη Χρήσης εις Νέον127
 Σύνολο830

 

Η ως άνω, καθώς και οποιαδήποτε άλλη, φορολογική διάθεση των φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης δεν είναι δεσμευτική για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Οι οποιεσδήποτε αλλαγές που θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα απεικονιστούν διπλογραφικά στους τηρούμενους λογαριασμούς (π.χ. Τάξεως) και στους λογαριασμούς ουσίας των Αποθεματικών (41), των Αποτελεσμάτων εις Νέον (42), των Υποχρεώσεων προς Μετόχους – Εταίρους – Μέλη Δ.Σ. (53) και των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο (54).

Οι αλλαγές αυτές γίνονται στα λογιστικά βιβλία της χρήσης αν δεν έχει κλείσει ή, αν έχει κλείσει, στα λογιστικά βιβλία της επόμενης χρήσης, και επηρεάζουν αντίστοιχα τον Πίνακα Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών (ως άνω) και των Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών (Β11γ).

Β11γ Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Φορολογικών Αποθεματικών, ο οποίος προκύπτει από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο (λογαριασμούς τάξεως)

 

 

Υπόλοιπο Προηγούμε-νης

Μεταβολές Χρήσης

Υπόλοιπο στο τέλος της Χρήσης

1. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα

500

100 (+)

600

2. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο

300

80 +

380

3. Αφορολόγητα αποθεματικά με ανάλυση κατά φορολογική διάταξη20090 (+)290
3.1 ..................................   
3.2 ..................................   
3.3 ..................................   

Σύνολα

1.000

270

1.270

 

Β2. Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.)

Ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) είναι ανακεφαλαιωτικός πίνακας, στον οποίο εμφανίζονται κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό οι προσωρινές διαφορές (χρεωστικές ή πιστωτικές) που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Πρότυπών (Δ.Λ.Π.) και της φορολογικής νομοθεσίας. Από το σύνολο των χρεωστικών και πιστωτικών διαφορών του Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) και από τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή φορολογίας εισοδήματος προκύπτουν οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) που οφείλονται στη διαφοροποίηση των αποτελεσματικών λογαριασμών.

Συνεπώς, στον Πίνακα αυτό περιλαμβάνονται μόνο οι αποτελεσματικοί πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί που παρουσιάζουν διαφοροποίηση με τις χρεωστικές ή πιστωτικές προσωρινές διαφορές. Αν στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) περιλαμβάνονταν και μη αποτελεσματικοί διαφοροποιημένοι λογαριασμοί θα αλλοιωνόταν το περιεχόμενό του και δεν θα εξυπηρετούσε το σκοπό για τον οποίο προβλέφθηκε, δηλαδή τον προσδιορισμό των αναβαλλόμενων φόρων. Ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) καταρτίζεται κατά πρωτοβάθμιο αποτελεσματικό λογαριασμό με βάση τα στοιχεία του λογαριασμού Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης της περ. Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ, ο οποίος αναλύεται υποχρεωτικά σε υπολογαριασμούς από τους οποίους προκύπτουν οι χρεωστικές και πιστωτικές προσωρινές διαφορές, τουλάχιστον κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό.

Ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), καταρτίζεται μόνο από τις εταιρείες οι οποίες τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.).

Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται και δημοσιεύεται μόνο ένας Ισολογισμός, αυτός των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), και δύο λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης, αυτός των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) ο οποίος απεικονίζεται στην Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης που δημοσιεύεται, και ο λογαριασμός Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης ο οποίος απεικονίζεται στον Πίνακας Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και δεν δημοσιεύεται.

Ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) συνδέει μόνο τους δύο λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης και διευκολύνει το φορολογικό έλεγχο στον εντοπισμό και στον έλεγχο των προσωρινών χρεωστικών και πιστωτικών διαφορών.

Η μορφή του Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) είναι αυτή που περιγράφεται στην περ. Α΄ της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ Ακολουθεί ο πίνακας αυτός με υποθετικά στοιχεία προσωρινών διαφορών (χρεωστικών ή πιστωτικών), κατά πρωτοβάθμιο αποτελεσματικό λογαριασμό που παρουσιάζει διαφοροποίηση :

 

Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.)

Ι. ΕΞΟΔΩΝ (λογ. 6Χ και 8Χ)

 

 

Υπόλοιπα Δ.Λ.Π.

Υπόλ. Φορολ. Αποτελ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

(Λογιστική βάση)

(Φορολογική βάση)

Χρεωστικές

Πιστωτικές

1. Λογ. 60

5.000

4.800

 

200 -

2. Λογ. 65

2.000

2.100

100

 

3. Λογ. 66

130

90

 

40 -

4. Λογ. 68

600

200

 .

400 -

Σύνολα

7.730

7.190

100

640 -

 

 

Οι διαφορές (+ / -) προκύπτουν από την εξίσωση :

Υπόλοιπα Φορολογικών Αποτελεσμάτων - Υπόλοιπα Δ.Λ.Π. = Διαφορά

ΙΙ. ΕΣΟΔΩΝ (λογ. 7Χ και 8Χ)

 

 

Υπόλοιπα Δ.Λ.Π.

Υπόλ. Φορολ. Αποτελ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

(Λογιστική βάση)

(Φορολογική βάση)

Χρεωστικές

Πιστωτικές

1. Λογ. 75

800

600

200

 

2. Λογ. 76

1.000

1.300

 

300-

3. Λογ. 83

2.000

200

1.800

 .

Σύνολα

3.800

2.100

2.000

300-

 

Οι διαφορές (+ / -) προκύπτουν από την εξίσωση :

Υπόλοιπα Δ.Λ.Π. - Υπόλοιπα Φορολογικών Αποτελεσμάτων = Διαφορά

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

2.100

940 -

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm