29 | 02 | 2020

Αθήνα 31/08/2016
Αρ. πρωτ.:1127845


ΘΕΜΑ: Συντελεστές τέλους ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων, ανάλογα με τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου από 1/9/2016.

 

ΣΧΕΤ.: α) H αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 2016/31-05-2016 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 9Ρ0ΒΗ-Υ77) β) H αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ 2016/18-07-2016 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 6ΠΧ5Η-Δ1Η) γ) Το αρ. πρωτ. 35986/2010/30-05-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων δ) Το από 11/08/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Σε συνέχεια των α΄ και β΄ ανωτέρω σχετικών, με τις οποίες, μεταξύ άλλων, κοινοποιήθηκαν τα ισχύοντα και τα αμέσως προηγούμενα πρότυπα εκπομπών ρύπων, ως προς την ταξινόμηση για τα εν θέματι οχήματα και οι αντίστοιχοι συντελεστές τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν.2960/01 (265 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στα γ΄ και δ΄ σχετικά, αναφορικά με τους συντελεστές τέλους ταξινόμησης φορτηγών οχημάτων, σε σχέση με τα εν λόγω πρότυπα από 1/9/2016, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με το συνημμένο Προσάρτημα Γ στο γ΄ ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που κοινοποιήθηκε με την α΄ ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο., επέρχονται αλλαγές ως προς τις απαιτήσεις για τα πρότυπα εκπομπών ελαφρών φορτηγών κατηγορίας Ν1 κλάσης ΙΙ, Ν1 κλάσης ΙΙΙ και Ν2 από 1/9/2016, για την 1η ταξινόμηση.
Πιο συγκεκριμένα, για ορισμένα οχήματα κατηγορίας Ν1 κλάση ΙΙ, Ν1 κλάση ΙΙΙ και Ν2, ως ημερομηνία τελευταίας ταξινόμησης αναφέρεται η 31η Αυγούστου 2016. Ενδεικτικά, για φορτηγά οχήματα Ν2 με μάζα αναφοράς μικρότερο και ίσο του 2610 κιλά, τα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών, ως προς την ταξινόμηση, έως 31/8/2016 είναι το Euro 5b+ (χαρακτήρας Μ) και το Euro 6b ZUVIUPR (χαρακτήρας V) - ΟΜ. ΚΑΝ.715/2007, ενώ από 1/9/2016 τα ισχύοντα πρότυπα είναι πλέον το Euro 6b-1 (χαρακτήρας Υ) και το Euro 6c-1 (χαρακτήρας ZC), ενώ τα αμέσως προηγούμενα πρότυπα είναι τα προαναφερθέντα.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Πίνακες Α & Β του Παραρτήματος της β΄ ανωτέρω σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο., τροποποιούνται και από 01/09/2016 ισχύουν, ως οι συνημμένοι στην παρούσα πίνακες.
Εφιστούμε τέλος την προσοχή, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις οχημάτων που πληρούν εκ κατασκευής πρότυπα τα οποία έως 31/8/2016 ήταν τα «αμέσως προηγούμενα», ενώ από 1/9/2016 πλέον δεν είναι. Επισημαίνεται ότι ο συντελεστής του τέλους ταξινόμησης σε αυτές τις περιπτώσεις από 1/9/2016 προσαυξάνεται κατά 30%, σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 123 του Ν.2960/01 και νοείται πως δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται στα παραστατικά για τα υπό κρίση οχήματα ο κωδικός 1006.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm