Κεντρικό Μενού

Αθήνα 12/08/04

ΠΟΛ.1091

 

Θέμα: Προθεσμία υποβολής προσωρινών δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος για την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:...

κλπ.

Αποφασίζουμε:


1. Ορίζουμε ότι, οι προθεσμίες για την υποβολή των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών που αφορούν εργαζομένους της εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.», που έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2004, παρατείνονται μέχρι 20/09/2004 και 20/10/2004 αντίστοιχα, για τις αποδοχές τους που θα καταβληθούν στους μήνες αυτούς.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.